Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 21 krajín sveta.Kaviareň Gagarin - pomýlené chápanie (anti)kapitalizmu. Skúsenosť zväzu WAS z jedného vyjednávania.

4. júl 2022

V nasledujúcom článku si všímame, aký veľký môže byť rozdiel medzi zastávaním nejakých hodnôt a skutočným konaním, ktoré je s nimi v rozpore. Ide o skúsenosť zväzu WAS vo Viedni z vyjednávania s kaviarňou Gagarin v spore o finančnú kompenzáciu bývalej pracovníčke. Kaviareň sa prezentuje antiautoritárskymi a antikapitalistickými názormi, no správa sa ešte horšie ako „bežní“ šéfovia či šéfky.

Šiesteho júna 2022, sa delegácia zväzu WAS stretla s ľuďmi pracujúcimi v kolektívne riadenej kaviarni Gagarin (aj keď nie s formálno-právne zodpovednou konateľkou). Hovoriť sme chceli o porušovaní minimálnych právnych noriem v oblasti pracovného práva a kompenzácii pre našu členku, ktorá v kaviarni pracovala. Žiaľ, celé stretnutie a celkové zmýšľanie prítomných ľudí z Gagarina sa ukázalo byť také groteskné a absurdné, že diskusia nebola možná. Poďme ale od začiatku.

Všetko sa to začalo, keď nás požiadali, aby sme naše mobily vložili do vzdialenej polystyrénovej škatule vystlanej hliníkovou fóliou. Dôvodom bolo, že by sme si mohli rozhovor nahrávať. Našťastie nás ušetrili osobnej prehliadky a kontroly mikrofónov na tele...

Potom nám jeden z členov kolektívu povedal, že nám nemôžu veriť, takže musíme podpísať „dohodu o mlčanlivosti“, ktorá by nám znemožnila verejne informovať o obsahu rozhovoru. Túto prax už poznáme od iných zamestnávateľov. Napríklad šéf pekárne Le Firin požadoval pri rokovaniach, aby sme akceptovali množstvo podmienok, ktoré by obmedzili informovanie o spore.

Uvedený list, ktorý zjavne profesionálne pripravila osoba so znalosťou práva, sme nepodpísali, pretože to nebolo vopred dohodnuté a nemali sme na to mandát. Okrem toho by sa v prípade dlhšieho rozhovoru určite hovorilo o všetkých možných veciach vrátane tých, ktoré už sú známe. Podpis by sa teda rovnal komplexnému náhubku.

Výsledkom bolo, že ľudia z Gagarina oznámili, že rozhovor je teda úplne zbytočný a že bez dohody o mlčanlivosti s nami nebudú diskutovať o nijakých právnych záležitostiach. Jeden z členov kolektívu sa dokonca vyjadril, že aj tak prišiel len preto, aby zistil, či sme, citujeme: „zločinci alebo blázni, alebo či sme dostali len zlé informácie od našej kamarátky“.

Potom nám chcel personál Gagarina vysvetliť ako funguje kaviareň. Vopred sme však dali jasne najavo, že rozhovor by sa nemal točiť okolo tejto témy. Pre nás išlo a ide jedine o kompenzáciu pre našu členku, ktorá je navyše oveľa nižšia ako skutočná nevyplatená zložka mzdy. Takto sme o tom informovali aj v našom liste kaviarni a v článkoch na webstránke. Keď sme na to upozornili, reakcia bola, že to aj tak odmietnu, že o tom vôbec nebudú diskutovať a že môžu rovno hneď odísť.

Aj napriek tomu nám však začali dávať prednášku o tom, aká je kaviareň Gagarin skvelá, že v nej neexistuje šéf atď. Nič zlé neurobili a všetko robia v súlade s pracovným právom. Do toho pridali útoky na našu členku a nepriamo ju obvinili z klamstva. Keď tento priehľadný pokus vzbudiť v nás pochybnosti o jej tvrdeniach nezabral, „nešéfovia“ kaviarne zaútočili na náš zväz. Komickým vrcholom celého rozhovoru bola otázka, či sme za túto kampaň platení.

Vypočuli sme si aj obvinenia, že pre našu členku sme „zlí priatelia“, pretože ju podnecujeme proti kaviarni, namiesto toho, aby sme jej povedali, že musí chápať aj druhú stranu a že možno došlo len k nedorozumeniu. A „ak by sme podnikli právne kroky, zničili by sme našej kamarátke život“.

Naša odpoveď, že sme odborová organizácia a nie skupinka priateľov, zostala bez povšimnutia. Rovnako si nevšímali naše vyjadrenie, že nás nezaujíma ich vnútorná štruktúra a ako „pracujú“ na rôznych problémoch, a že nám ide len ale minimálnu kompenzáciu za zadržiavané časti mzdy v rámci ekonomického vykorisťovania, ktorého sa dopustili.

Vrcholom celého stretnutia však bolo, keď sme na konci povedali, že prax Gagarina týkajúca sa evidencie menšieho počtu odpracovaných hodín uvrhne ich bývalú kolegyňu do chudoby, keďže jej nevznikol nárok na podporu v nezamestnanosti. Jediná reakcia na to z ich strany bola: „To nie je náš problém“.

Po približne 20 minútach ľudia z Gagarina stretnutie ukončili a odišli. Náš záver po tomto predstavení: Toto bol najhorší rozhovor, aký sme kedy viedli s nejakou spoločnosťou. Aj vedenie hocijakého sweatshopu vedelo prejaviť stokrát viac slušnosti, úcty či ochoty ku kompromisom (a oveľa viac rozumelo pracovnoprávnym otázkam) ako títo ľudia z „alternatívneho kolektívu“.

Už len predstava, že v ich podniku dochádza k vykorisťovaniu, že ľudia tam pracujú, aby prežili, že sa systematicky porušujú minimálne právne normy, že nie sú veľkou rodinou, kde sa majú všetci radi, ale podnikom, ktorý žije z vykorisťovania, to všetko sa možno ešte nedostalo do povedomia kaviarne Gagarin, nehovoriac o nároku na kompenzáciu. Okrem toho sa zdá, že znalosti pracovného práva v spoločnosti Gagarin sú šokujúco nízke a je nepravdepodobné, že by sa počas týždňov našich protestných akcií niečo naučili.

Zaujímavé je, že ich vyjadrenia boli plné vnútorných rozporov. Na jednej strane vraj nič z toho, čo nám povedala naša členka, nie je pravda, nedošlo k žiadnemu porušeniu zákona, a teda ani k žiadnym nevyrovnaným nárokom. Na druhej strane tvrdili, že všetci súčasní pracovníci a pracovníčky by potom mohli prísť a žiadať peniaze. Alebo tiež, že sa neboja, že sme mali ísť na pracovný súd a všetko by bolo vyriešené 100% správne. Lenže WAS chce zničiť kaviareň...

Po tomto bezvýslednom stretnutí je zjavné, že je potrebné pokračovať v odborovej kampani, kým naša členka nedostane svoje peniaze. A budeme to robiť dôsledne.

 

Spracované na základe informácií od delegácie zväzu WAS na stretnutí a článku na ich webstránke

 

Pre lepšie pochopenie sporu dopĺňame aj informácie z pozvánky zväzu Priama akcia na demonštráciu pred kaviarňou Gagarin 21. mája, ktorú sme zverejnili na FB (zdroj): „Café Gagarin, údajne ‚antiautoritárska‘, ‚kolektívne riadená‘ kaviareň, sa v posledných rokoch stala miestom intenzívnych vnútorných bojov. ... Keď sa pracovníčky pokúšali spochybniť status quo, opakovane sa stretávali s rasistickými, autoritárskymi a šovinistickými reakciami. ... Na členku nášho zväzu muži z ‚kolektívu‘ kričali a verejne ju ponižovali. Jej požiadavky, aby za to prevzali zodpovednosť, boli ignorované a kolektív sa snažil situáciu preformulovať ako individuálny konflikt s hysterickou ženou. Nakoniec sa rozhodla odísť. ... Požadujeme jednorazové odškodnenie vo výške necelých 20 % sumy, ktorú by naša členka zarobila za posledných 2,5 roka, keby sa dodržiavali minimálne normy pracovného práva. Táto suma pozostáva z ušlého príjmu, ktorý sa za roky nazbieral v dôsledku nezákonne skráteného pracovného času, nevyplateného prepitného, nevyplatenej nemocenskej, nevyplatenej dovolenky, nevyplateného 13. a 14. platu atď. ... Chceme jasne ukázať: nebojíme sa postaviť šéfom a bojovať proti všetkým formám vykorisťovania, aj keď sú natreté červenými a čiernymi farbami!“

Ďalšie informácie o spore nájdeš na webstránke venovanej sporu s množstvom informácií vrátane FAQ.

Zväz Priama akcia


Foto z demonštrácie pred kaviarňou Gagarin organizovanej 21. mája:Súvisiace články:

„Dobrý zväz poznáte podľa toho, že je vedeniu proti srsti“. Spor v múzeu Wiener Secession sa skončil.
Zahraniční pracovníci v hotelierstve dosiahli vyplatenie dlžnej mzdy v Rakúsku
Prvý máj vo Viedni s účasťou slovenského a rakúskeho zväzu MAP

 

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

PODCHODY „Priechody pre chodcov“ - benefičný album na podporu zväzu Priama akcia
28.11.2022 Podchody je anarcho-dub-poetry projekt. Ide o mix proletárskej poézie a dub muziky. 5 songov, cca 12 minút. Príspevkom na bandcampe môžeš podporiť zväz Priama akcia.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (16.11.)
30.10.2022 Posledné tohtoročné stretnutie v Bratislave sa uskutoční v stredu 16. novembra o 19:00 v Kalabe na Zámockej 5. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít.

Kampaň zväzu ZSP proti predajniam Żabka a pomoc ukrajinským pracujúcim
16.10.2022 Zväz ZSP vo Varšave začal Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd priamou akciou v predajni Żabka a plánuje aj akcie s ukrajinskými pracujúcimi. V oboch prípadoch ide o dlžné mzdy.

K útoku z 12. októbra
13.10.2022 Je náročné nájsť slová, ktoré by vyjadrili náš hnev a smútok po včerajšom útoku. V týchto ťažkých chvíľach myslíme na ľudí, ktorých včerajšok zasiahol najviac.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave a Bratislave (27. a 28.10.)
13.10.2022 V októbri sa vidíme nielen v komunitnom centre Kalab, ale aj v trnavskom Kubiku. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, prípadne chcú prispieť do diskusie inou témou alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Stretnutia v júli a septembri v Bratislave boli konštruktívne a s nápadmi na nové aktivity (ktoré sa nakoniec aj zrealizovali) prišli aj ľudia, s ktorými sme sa videli prvýkrát. Dúfame, že podobne tomu bude aj v Trnave. Vidíme sa vo štvrtok 27.10. v Kubiku na Štefánikovej 4 alebo v piatok 28.10. v Kalabe na Zámockej 5. Obe stretnutia sa začínajú o 18:00.

Zväz ZSP uspel v spore o nevyplatenú mzdu s kníhkupectvom vo Varšave
10.10.2022 Kníhkupectvo v štvrti Muranów meškalo od marca s výplatou mzdy bývalej zamestnankyni. Tá sa rozhodla dožadovať sa dlžných peňazí spoločne so Zväzom syndikalistov Poľska a vo výzve, ktorú poslali šéfovi, spomenuli aj chystanú kampaň poukazujúcu na pracovné praktiky v kníhkupectve. Zamestnávateľ reagoval takmer okamžite a peniaze previedol na účet.

Aktualizácia o situácii väzneného Kirilla Ukrajinceva, aktivistu odborov Kuriér v Rusku
05.10.2022 Vo štvrtok 22. septembra bola Kirillovi predĺžená vyšetrovacia väzba do 19. októbra. Hrozí mu až päť rokov väzenia za „zvolanie alebo účasť na nepovolenom zhromaždení viac ako dvakrát v priebehu 180 dní“. Za jeho prepustenie a zrušenie všetkých obvinení prebehlo vo viacerých ruských mestách niekoľko menších protestných akcií a solidaritu vyjadrili aj viaceré organizácie a osoby v zahraničí vrátane nášho zväzu a ďalších zväzov združených v Medzinárodnej asociácii pracujúcich.

Úskalia organizovania sa na pracoviskách (Liptovský Mikuláš, 22.9.)
05.09.2022 Vo štvrtok 22. septembra o 18:00 sa v Liptovskom Mikuláši zúčastníme na diskusii venovanej problémom spojeným s organizovaním sa na pracoviskách (v pôvodnom termíne 14. apríla sa uskutočniť nemohla). Akciu organizuje vo svojich priestoroch na Námestí osloboditeľov 1 občianske združenie Diera do sveta (web, FB).

V Košiciach sa uskutočnilo ďalšie otvorené stretnutie zväzu Priama akcia
30.08.2022 Vo štvrtok 11.8. sa uskutočnilo druhé tohtoročné otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach. Tentoraz bolo oveľa početnejšie ako naposledy a väčšinu ľudí sme doteraz nepoznali. Okrem činnosti a histórii zväzu sa hovorilo o zlepšení propagácie, nadchádzajúcich komunálnych voľbách, podujatiach v Košiciach pri príležitosti stého výročia založenia Medzinárodnej asociácie pracujúcich atď.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v komunitnom centre Kalab (28.9., BA)
22.08.2022 Na júlovom stretnutí v Kalabe sme spoznali nových ľudí a vznikol na ňom nápad organizovať piknik, kde vznikol priestor na diskusie a spoznávanie sa s ďalšími ľuďmi. To nás povzbudilo k zorganizovaniu ďalšieho stretnutia už v septembri, konkrétne v stredu 28.9. o 18:30 opäť v Kalabe na Zámockej 5. S vlastným bodom na stretnutie môžeš prísť aj ty. Zámerom je diskutovať o tom, ako by sme si navzájom vedeli pomôcť pri riešení problémov, s ktorými sa stretávame, a ako podporiť existujúce aktivity. Okrem tém, s ktorými prídu samotní ľudia, budeme určite hovoriť aj o aktivitách k októbrovému Medzinárodnému týždňu proti nevyplácaniu miezd. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a .

Grilovačka vo Viedni
14.08.2022 Nedeľa 7. augusta, Viedeň, slnečné popoludnie, záhrada rodinného domu a v tieni stromov zhruba 15 kamarátov a kamarátok zo zväzu WAS (Viedenský zväz pracujúcich) pri griloch a ohnisku.

Otvorené stretnutie so zväzom Priama akcia v Košiciach (11.8.)
01.08.2022 Ak  máš záujem nadviazať kontakt či riešiť konkrétny problém na pracovisku, resp. v regióne spoločne s naším zväzom, pozývame ťa na stretnutie vo štvrtok 11. augusta.

Zahraniční pracovníci v hotelierstve dosiahli vyplatenie dlžnej mzdy v Rakúsku
17.06.2022 Jazyková bariéra, neznalosť pracovného práva a osamotenosť sú jedny z hlavných dôvodov zraniteľnosti pracujúcich v zahraničí. Ich neistú pozíciu pravidelne zneužívajú rôzne firmy, ktoré počítajú s tým, že ak im napríklad nevyplatia mzdy, prejde im to. Dvaja Gréci pracujúci v hoteli neďaleko rakúskeho Zwettlu pre upratovaciu firmu sa v roku 2021 dostali do podobnej situácie. Spojili sa však s WAS (Viedenský zväz pracujúcich) a spoločne vybojovali dlžné mzdy.

Úskalia organizovania sa na pracoviskách (Liptovský Mikuláš, 14.4.)
04.04.2022 Vo štvrtok 14. apríla o 18:00 sa v Liptovskom Mikuláši zúčastníme na diskusii venovanej problémom spojeným s organizovaním sa na pracoviskách. Akciu organizuje vo svojich priestoroch na Námestí osloboditeľov 1 občianske združenie Diera do sveta (web, FB).

Stanovisko zväzu Priama akcia ku klimatickému štrajku 22. októbra 2021
22.10.2021 Keď sme sa zúčastňovali klimatických štrajkov v roku 2019, netušili sme, že ďalšie protesty ochromí pandémia. A keď prišla pandémia, vyzeralo to, že so zdanlivým útlmom niektorých odvetví príde aj isté, aspoň minimálne zlepšenie stavu planéty. Ukázalo sa však, že v skutočnosti sme na tom ešte horšie, ako sme sa domnievali. Posledné dva roky potvrdili, že ak existuje nádej, nevyhnutné zmeny sa budú musieť dotknúť skutočných príčin problémov. A oveľa viac ako iba dotknúť. Kapitalizmus a systém rozhodovania prostredníctvom štátu musí skončiť na smetisku dejín a my musíme vybudovať niečo lepšie.

Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in