Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 21 krajín sveta.Sexistická reklama vo vegánskom bistre a prečo je dôležité nebyť ticho

17. j
anuár 2022

Problémom pracujúcich v gastre sme sa v posledných rokoch venovali viackrát a väčšinou išlo o nevyplatenie dlžných peňazí. Nasledujúci prípad ukáže, že gastro je charakteristické aj inými problémami – sexistickým správaním, sexuálnym obťažovaním a využívaním ženského tela s cieľom dosiahnuť lepšie tržby. Kauza z leta 2021, ktorú spustili sexistické príspevky na FB VEGAN KIOSKu v Bratislave, neslávne pripomenula, že ako pracujúce a pracujúci stojíme nielen pred čisto ekonomickými problémami. Útlak má rôzne podoby a jednou z veľmi častých je bezpochyby aj sexizmus. Toto je príbeh o tom, ako sa proti nemu ženy postavili.

Prístup vedenia

Sexizmus a obzvlášť sexuálne obťažovanie sú problémy, o ktorých sa nerozpráva ľahko a ľudí, ktorí tak urobia, si veľmi vážime. Bez nich by nevznikol ani tento príspevok venovaný konkrétnemu pracovisku.

Sexistické správanie firmy VEGAN KIOSK nebola iba jedna epizóda medializovaná v relatívne povrchnom príspevku v „lifestylovom magazíne“ refresher.sk (https://refresher.sk/101250-Vegan-Kiosk-fotkou-pracovnicky-bez-podprsenky-rozdelil-Slovakov-jednym-prekaza-sexizmus-ini-si-nic-zvlastne-nevsimli). O sexistickom postoji vedenia vypovedá aj inzerát z 29. októbra 2021, v ktorom vedenie hľadá muža-kuchára a „šikovnú a komunikatívnu čašníčku s citom a skúsenosťou s prípravou kávy a rôznych nápojov, ktorej záleží na pohodlí a spokojnosti našich zákazníkov“ (FB odkaz: https://www.facebook.com/vegankiosk/posts/1974474402746379).

 inzerat 

A veľavravná je aj nasledujúca skúsenosť z prijímacieho pohovoru:

„Pri vstupe do reštaurácie ma privítali komentárom, že som pekná a že sa budem hodiť za bar. Môj prijímací pohovor spočíval v skoro hodinovom výklade o mojej náplni práce so záverom, či by som chcela pre zmenu teraz o sebe niečo povedať ja. Bolo od začiatku jasné, že ma prijali, lebo som bola pekne oblečená a namaľovaná, a vôbec nie pre nejaké zručnosti.“

 

Sexistická reklama a postoj zodpovedných osôb

Sexistickým správaním sa však VEGAN KIOSK „preslávil“ v lete 2021. Od mája 2021 začalo vedenie zverejňovať fotky jedál, resp. denného menu novým spôsobom. Fotky prestali zachytávať detail na samotné jedlo (ako tomu bolo od júna 2020) a začali sa objavovať kompozície, z ktorých je zjavné, že kľúčová je na fotke osoba, ktorá jedlo drží, pričom išlo výlučne o ženy. Podnik zašiel tak ďaleko, že 26. júla 2021 zverejnil na sociálnych sieťach fotku dievčenského torza bez hlavy, na ktorej bolo jedlo v jej rukách už iba vedľajší kompozičný prvok.

Skôr ako budeme pokračovať, dodáme nasledovné:

  • Fotka sa sústredila primárne na viditeľne presvitajúce prsia pod tielkom pracovníčky, ktorá v tom čase nemala ešte ani 16 rokov.
  • Sociálne siete v tom čase spravovali majiteľ a prevádzkarka bistra.
  • Osoba, ktorá fotku pridávala, mala na výber z troch fotiek. Len na jednej bolo dievča (na zvyšných dvoch bol tanier s jedlom položený na stole).

Fotka na sociálnych sieťach spustila vlnu nechutných reakcií ponižujúcich ženy, ktoré máme k dispozícii, ale nebudeme ich reprodukovať všetky. Spomenieme len tie, ktoré sú dôležité pre kontext, o ktorom hovoríme.

Začneme prvým príspevkom s kritickým komentárom, ktorý si vyslúžil vulgárnu reakciu prevádzkarky, ale aj viacero lajkov:V druhom príspevku podnik otvorene povzbudzuje sexistický komentár a ponúka ešte aj burger zadarmo:

Tieto príspevky vyvolali pomerne veľkú odozvu vo vegánskej aj nevegánskej komunite. Začal sa im venovať aj portál refresher.sk, ktorý o probléme publikoval jednostranný článok, v ktorom sa v podstate priklonil na stranu podniku. Vedenie bistra sa v ňom „ospravedlňuje“ takýmto spôsobom:

„‚Úprimne sme si ani nevšimli to, čo sa tu komentuje, keď sme ju dávali von. Išlo nám iba o propagáciu jedla. Ostro sa ohradzujeme proti vyjadreniam a komentárom na našu adresu, že si nevážime našich zamestnancov a že nebodaj podporujeme sexizmus a podobné názory v komentároch,‘ zareagovalo napokon samotné bistro. Celý príspevok následne zo sociálnej siete odstránilo.“

Ide o typickú reakciu, keď si firma uvedomí, že vznikol problém a treba ho uhasiť a od všetkého sa dištancovať. Faktom však zostáva, že firma, aj keď nemusela, vybrala si práve foto so sexuálnym podtónom, očividne podporovala sexizmus v príspevkoch a o tom, ako sa správa k pracovníčkam by sa dalo hovoriť dlho (a spojenie „vážia si zamestnancov“ by sa neobjavilo ani raz).

Fotkou a sexistickými komentármi firmy sa však problém neuzavrel. Z online priestoru sa totiž preniesol do reálneho sveta, keď 27. júla vošli do prevádzky dvaja asi 50-roční muži, ktorí tam zjavne boli prvý krát. Ich prvá otázka bola, či nejaký z burgrov v ponuke nemá kozí syr. Jeden z nich sa pritom oslovenej čašníčke celý čas neskrývane a uprene pozeral na prsia. Pri odchode sa ešte opýtali, ako to je s denným menu, lebo „to včerajšie vyzeralo veľmi sexy”.

Zhrňme si to teda:

  • Ponižujúce správanie zo strany diskutérov a zákazníkov sa nestretlo s odsúdením zo strany VEGAN KIOSKu vtedy, keď to bolo potrebné, a čašníčke sa zo strany prevádzkarky počas návštevy dvoch mužov nedostalo nijakej podpory (ani slovnej ani „ľudskej“).
  • Ďalšie fotky denného menu na sociálnych sieťach VEGAN KIOSKu boli po tejto kauze z hľadiska kompozície zamerané už len na jedlo ako také.
  • Je evidentné, že firma upustila od experimentu s fotkami žien, ktorý trval od mája, hlavne vďaka značnému verejnému záujmu a kritike.

Celá kauza ukázala, aké dôležité je riešiť problémy v práci zvnútra (kritika firemného postupu zaznela aj z radov pracovníčok), ako aj zvonka (kritické komentáre na sociálnych sieťach).

Vegánstvo ako etický princíp a prax... alebo aj nie

Kauza ukázala aj to, že hlásiť sa k šľachetným princípom neubližovania zvieratám formou poskytovania vegánskej stravy neznamená zastávať šľachetné princípy vo všeobecnosti. VEGAN KIOSK bol v tom čase miestom, kde boli ženy zamestnávané len na študentské dohody a prevádzkarka sa k nim často správala urážlivo. Ide síce o podnikanie (a vegánske produkty sú v kapitalizme len ďalšou komoditou), ale aj tak by sme očakávali, že firma bude mať aký-taký etický kódex aspoň vo vzťahu k vlastnému personálu, z ktorého práce žije.

Ako zväz máme k vegánstvu celkovo pozitívny postoj a vegánske občerstvenie ponúkame aj na našich akciách (vegetariánsky a vegánsky sa koniec koncov stravujú aj viacerí ľudia v našom zväze). Vegánstvo dokáže prehlbovať našu citlivosť voči zvieratám aj ľuďom, pomáhať vnímať svet v širších súvislostiach, prispieť v boji proti klimatickej zmene atď. Keď sa však niekde deje niečo neakceptovateľné, je podľa nás správne poukázať na to.


Bojovať má zmysel

V roku 2019 sme viedli spor s iným vegánskym bistrom v Bratislave, ktorý sa skončil v prospech pracovníka skôr ako prešiel do verejnej fázy (o spore sme vtedy publikovali sériu troch článkov a spoločne s ďalšími spormi v gastre aj inde sme o ňom napísali v publikácii „Ako sme si poradili s problémami v práci: Spory zväzu Priamej akcie v rokoch 2015-2019“, odkazy uvádzame na konci tohto článku). Vstup do sporu bol v hre dokonca aj v prípade VEGAN KIOSKu, no konkrétny problém sa napokon podarilo vyriešiť na individuálnej báze.

Vieme, že na pracoviskách dochádza k oveľa zákernejším formám sexuálneho obťažovania. Dokonca k nemu môže dôjsť aj v aktivistických organizáciách. Bez ohľadu na miesto a závažnosť však platí, že ak sa zasiahnutá osoba rozhodne voči takémuto správaniu ozvať, mala by dostať podporu. Tu je niekoľko príkladov, o ktorých sme informovali na našej webstránke:

* Citibank prehrala spor týkajúci sa diskriminácie a mobingu na pracovisku

* „Srať na nich“? Sú aj iné možnosti - Úspešné organizovanie sa s homofóbnymi kolegami

* Čo robiť, keď máte v organizácii sexuálneho predátora


Všeobecne by sme v takých prípadoch odporúčali nasledovné (zoznam nie je vyčerpávajúci, no na základe týchto bodov sa postupovalo v prípade VEGAN KIOSKu a vďaka tomu sa v tom čase začalo o probléme hovoriť):

  • Zdokumentuj si sexistické, homofóbne či transfóbne správanie ľudí, ktoré chceš zmeniť, či už ide o klientelu, vedenie, kolegov či kolegyne atď.
  • Ak je to v danej chvíli možné a bezpečné, vyjadri nesúhlas.
  • Skúsenosť s útlakom môže viesť aj k pocitom viny. Môže sa stať, že sa začneš presviedčať, že preháňaš a že sa vlastne nič také strašné nestalo. Skús preto nájsť ľudí, ktorí by ťa mohli podporiť a boli by oporou v snahe zmeniť situáciu (môže ísť o ľudí v tvojom bezprostrednom okolí, ale aj ľudí „zvonka“, online, rôzne organizácie venujúce sa problematike...).
  • Ak sa tvoja snaha niečo zmeniť na pracovisku alebo v komunite stretáva s nezáujmom, zľahčovaním alebo dokonca stupňovaním obťažovania, tak v prípade, že je to možné z ekonomických dôvodov, z pracoviska radšej odíď. Zváž však, či si veci, ktoré vieš, necháš iba pre seba. Človek, ktorý príde po tebe, môže trpieť rovnako.

 

Zámerom tohto článku nie je poškodiť ľudí pracujúcich vo VEGAN KIOSKu. Chceme poukázať na problémy, ktoré sa dejú na pracoviskách a dodať odvahu bojovať za zlepšenia. Vieme, že sa to dá. Možno nie vždy, ale existuje obrovské množstvo pracovísk, kde ľudia formálne aj neformálne úspešne riešia problémy, ktorými trpia len preto, že sú v pozícii... pracujúcich.

Príklad VEGAN KIOSKu ukážkovo odhalil fungovanie mocenských vzťahov v našich životoch a práci. Potvrdil, že jedna pekná myšlienka a prax (vegánstvo) môže byť šikovne komodifikovaná a zneužitá inou vôbec nie peknou myšlienkou a praxou (sexizmom a samotným kapitalizmom). A ukázal aj to, že keďže si musíme na živobytie zarábať prácou, pociťujeme síce tlak tolerovať zlé pracovné podmienky rôzneho druhu, no zároveň máme potenciálne moc ich meniť, keď sa spájame a pomáhame si.

 

Zväz Priama akcia

 

Súvisiace odkazy:

Dosiahli sme vyplatenie dlžnej mzdy ešte pred začiatkom sporu

Nevyplatená mzda a náhrada mzdy – čo s tým?

„Potešilo ma, že ľudia vedia prejaviť solidaritu“

Ako sme si poradili s problémami v práci: Spory zväzu Priamej akcie v rokoch 2015-2019

Diskusia / smetný kôš

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Košice - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (26.6.)
12.06.2024 V košickom klube Collosseum sa opäť stretneme v stredu 26. júna o 18:00. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia.
(FB podujatie)


Brno - Otevřené setkání svazu Priama akcia (19.6.)
03.06.2024 Červnové setkání na Základně Tři ocásci se uskuteční ve středu 19. 6. 2024 v 19:00. Otevřené setkání jsou určené lidem, kteří chtějí aktivně řešit problémy v práci, mají nápady na aktivity v regionu nebo se chtějí do aktivit zapojit, případně chtějí diskutovat o tématech spojených s anarchosyndikalismem a poznat podobně smýšlející lidi z okolí. Na místě budou také naše propagační materiály a publikace. (FB událost)

Žilina - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (štvrtok 13.6.)
20.05.2024 Po úspešnej akcii „Večer so zväzom Priama akcia“ na žilinskej Hájovni, sme sa rozhodli, že skúsime otvorené stretnutie aj v Žiline. Stretneme sa opäť na Hájovni (Cesta k Paľovej búde 27) vo štvrtok 13. júna o 19.00. Cieľ je rovnaký ako v prípade ostatných otvorených stretnutí – spájať sa s ľuďmi, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú do nejakých zapojiť, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom a spoznať podobne zmýšľajúcich ľudí z okolia. Ak máš záujem o kontakt, ale na stretnutie nemôžeš prísť, ozvi sa nám cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net) alebo vyplň online dotazník. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie.
(FB podujatie)


Trnava - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (29.5.)
17.05.2024 V priestoroch vynoveného Kubika na Pekárskej 40 sa stretneme opäť v stredu 29. mája o 19:00. Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie vrátane nových plagátov, nálepiek a letákov propagujúcich brožúru „Ideš na brigádu? Skúsenosti a tipy, ako so sebou nenechať zametať“.
(FB podujatie)


Brno - Otevřené setkání svazu Priama akcia
06.05.2024 Na Základně Tři ocásci se setkáme opět už budoucí středu 15. 5. 2024 v 19:00. Otevřené setkání jsou určené lidem, kteří chtějí aktivně řešit problémy v práci, mají nápady na aktivity v regionu nebo se chtějí do aktivit zapojit, případně chtějí diskutovat o tématech spojených s anarchosyndikalismem a poznat podobně smýšlející lidi z okolí. Na místě budou také naše propagační materiály a publikace. (FB událost)

Diskusia na UCOFe - Ako konáme a aké sú možnosti zapájať sa? (4.5., Bratislava)
29.04.2024 V rámci United Colours Of Football (FB) v sobotu 4. mája o 13:00 predstavíme formou diskusie, ako sa nám darí prepájať anarchistické myšlienky s praktickou činnosťou aj ako subjektívne vnímame fungovanie v organizácii v súvislosti s osobným a rodinným životom. Porozprávame, ako sme sa vlastne dostali k anarchistickým myšlienkam a nevynecháme ani konkrétne aktivity či zážitky zo sporov o vyplatenie dlžných miezd. Priestor bude samozrejme aj na otázky, ktoré zaujímajú teba. (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (24.4.)
19.04.2024 V stredu 24. apríla o 18:00 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Večer so zväzom Priama akcia v Hájovni – ako konáme a aké sú možnosti zapájať sa?
13.02.2024 V sobotu 16.3. sa uskutoční akcia, kde budeme rozprávať o úspešnom organizovaní sa, ako sa nám darí prepájať anarchistické myšlienky s praktickou činnosťou, ale aj o veciach, ktoré zaujímajú teba.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (21.2., Kubik)
05.02.2024 Po krátkej pauze pokračujeme ďalším stretnutím aj v trnavskom Kubiku na Štefánikovej 4 o 19:00! Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Tentokrát budeme okrem iného pokračovať v prípravách kampane „Ideš na brigádu?“. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie.
(FB podujatie)


Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (18.1.)
08.01.2024 Vo štvrtok 18. januára o 18:30 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník - https://www.priamaakcia.sk/zapoj-sa. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Ohliadnutie sa za otvoreným stretnutím v Skalici
10.09.2023 Otvorené stretnutie PA sa uskutočnilo prvý raz v regióne mimo väčších miest. Poteší, že aj na Záhorí sú ľudia, ktorí sa chcú aktívne zapájať do riešenia problémov na pracoviskách a komunite, navzájom si pomáhať a učiť sa od seba. Nadobudnuté zručnosti sa v budúcnosti zídu pri vedení sporov a ďalšom organizovaní sa. Príjemná pracovná atmosféra dotvárala celý priebeh stretnutia a dohodli sme viacero praktických vecí a možností ako sa zapojiť. K dispozícii boli tiež materiály súvisiace s anarchosyndikalizmom a hnutím pracujúcich.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (20.9., Foajé)
30.08.2023 Po mesačnej prestávke pokračujeme od 20. septembra v otvorených stretnutiach vo Foajé na Štefánikovej 16 o 19:00. Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie: (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (17.8.)
04.08.2023 Vo štvrtok 17. augusta o 17:30 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Skalici (30.8.)
30.07.2023 Vďaka dotazníku sme sa v poslednom čase spoznali s ľuďmi z viacerých regiónov. Naším cieľom je, aby sa rozvíjali aktivity v čo najviac lokalitách a nielen vo veľkých mestách ako sú Bratislava, Košice či Trnava. Aj preto nás teší, že ďalšie otvorené stretnutie bude v Skalici. Určené je pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci či na brigáde, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú do nejakých zapojiť, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom a spoznať podobne zmýšľajúcich ľudí z regiónu. Ak chceš prísť, kontaktuj nás vopred cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net) alebo vyplň spomínaný dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. (FB podujatie)

Prenasledovanie odborov v Rusku
11.07.2023 Z rôznych miest Ruska neustále prichádzajú správy o represiách voči odborom. Zámienky na prenasledovanie sú rôzne, vždy však ide o pomstu zo strany štátu a kapitálu. Vo vojenskej atmosfére militarizácie a „mobilizácie národa“ navyše vzniká ešte väčší priestor na útoky na pracujúcu triedu.
V minulom roku sa represie dotkli odborového zväzu Kuriér, ktorí sa dostali do povedomia svojimi štrajkami a ktorého hlavná postava Kirill Ukrajincev bol 26. apríla 2022 zatknutý (viac info tu https://priamaakcia.sk/Podpor-odbory-Kurier-v-Rusku-celia-represii-zo-strany-rezimu.html).


Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in