Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 21 krajín sveta.Zväz Priama akcia uspel v ďalšom spore o nevyplatenú odmenu (+rozhovor s pracovníčkou)

15. november 2021

Išlo o náš zatiaľ najrýchlejšie vybojovaný spor. Stačilo osem dní od skupinového odovzdania listu s požiadavkami a bývalá pracovníčka veterinárnej nemocnice dostala peniaze na účet. Podobne ako v poslednom prípade, aj teraz sme uspeli ešte skôr, ako spor prešiel do verejnej fázy, keďže zamestnávateľ vyplatil dlžnú sumu v stanovenom termíne. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli podporiť pracovníčku počas odovzdávania listu a chystali sa zapojiť do pripravovanej solidárnej kampane! V nasledujúcom článku nájdeš viac informácií o spore a rozhovor. Ak máš problém s nevyplatenými peniazmi a chceš ho aktívne riešiť, kontaktuj nás.


PROBLÉM

Lucia pracovala ako lekárka vo veterinárnej nemocnici. Za svoju prácu dostávala peniaze na základe mandátnej zmluvy. Jednu časť „mzdy“ dostávala na základe faktúry, ktorú každý mesiac vystavovala na fixnú sumu 700 €. Druhú časť tvorila suma za rôzne úkony, predaj krmív a za nočné služby, za ktoré mala príplatky.

Problémy so zamestnávateľom (presnejšie povedané mandantom) nastali v septembri, keď mala dostať peniaze za prácu vykonanú v auguste, čo bol zároveň jej posledný mesiac vo firme. Dôvody nevyplatenia boli podľa manažéra v podstate dva. Prvý bol ten, že nevrátila niektoré firemné veci (napr. kľúče či pečiatku), avšak práve s ním mala dohodu, že postačí, keď ich vráti v priebehu septembra. Pri druhom dôvode už išlo o otvorené obchádzanie nielen doterajšej praxe, ale aj samotnej zmluvy. Manažér začal tvrdiť, že Lucia nemá nárok na sumu 700 €, lebo neodpracovala dostatočný počet hodín, a snažil sa toto svoje tvrdenie „zlegalizovať“ dodatkom k zmluve, ktorý však odmietla podpísať. Manažérovi poslala rozsiahle vysvetlenie, ktoré spísala so svojím právnikom, a dodala, že v prípade nevyplatenia dlžnej faktúry si začne nárokovať úroky z omeškania.

Ďalšia komplikácia nastala 1. októbra, keď už vrátila všetky firemné veci a naozaj nič nemalo brániť vyplateniu dlžnej sumy. Manažér zrazu prišiel s tým, že Lucia musí ešte zaplatiť alikvotnú časť sumy za pracovný odev, pričom vôbec neuviedol, ako ju vypočítal. Lucia už toho mala za posledný mesiac dosť a 7. októbra sa rozhodla kontaktovať náš zväz.


PRÍPRAVY NA SPOR

Po spoločnom preskúmaní všetkých podkladov a komunikácie sme skonštatovali, že prípadný spor dokážeme vyhrať. Teraz bolo hlavnou úlohou určiť výšku dlžnej sumy. Fixná suma bola jasná, ale k sumám za úkony a ďalšie veci sa musela Lucia najprv dostať. Nebolo to síce nemožné, ale časovo náročné, keďže vo firme už nepracovala a nemohla si sama pozrieť výpisy zo systému. Medzitým sme sa teda dohodli, že Lucia ešte skúsi požiadať manažéra o vysvetlenie výpočtu alikvotnej časti za odev, keďže jeho suma nedávala zmysel. Prvý e-mail poslala 13. októbra a pripomienku 20. októbra s doplnením, že ak nebude poslaný výpočet sumy do 22. októbra, tak bude celú sumu považovať za bezpredmetnú. Paradoxne, krátko po poslaní pripomienky dostala na účet prvú časť dlhu – fixnú sumu 700 €. (Bolo to 48 dní po vystavení faktúry, resp. 19 dní po odovzdaní posledných firemných vecí.) Vyplatenie tejto sumy však nesúviselo s poslanou pripomienkou a išlo čisto o náhodu. Neexistovala nijaká záruka, že firma vyplatí aj zvyšných niekoľko sto eur, hlavne keď sme videli, akým spôsobom (ne)komunikuje manažér. A keďže manažér nereagoval ani na pripomienku, v pondelok 25. októbra sme sa rozhodli odovzdať list s požiadavkou priamo vo firme.


KOLEKTÍVNE ODOVZDANIE LISTU S POŽIADAVKOU

List sme chceli odovzdať do rúk zodpovednej osoby, teda konateľovi. Ten vo firme síce pracuje ako veterinár, ale nebolo isté, že ho zastihneme v pracovnom čase. Poistili sme sa preto tým, že jeden človek predstieral, že je zákazník, a dohodol si stretnutie na pondelok podvečer. Presne vtedy sme spoločne s Luciou a ďalšími ľuďmi, ktorí ju prišli podporiť, vošli do priestorov veterinárnej kliniky.

Lucia poprosila recepčnú, aby zavolala konateľa, že s ním chce riešiť dlžné peniaze. Prvý odkaz znel, že máme počkať dve minúty. Po viac ako dvoch minútach nasledoval druhý pokus. Tentoraz recepčná odkázala, že vraj práve telefonuje. Nemali sme síce v pláne zdržiavať sa dlhšie a pre takúto situáciu sme mali v zálohe aj plán B, ale atmosféra bola príjemná a boli sme celkom zvedaví, či nás konateľ iba ťahá za nos, alebo má naozaj neodkladné povinnosti (aj keď v tom čase mal čakať na fiktívneho zákazníka). Po ďalších minútach oznámila Lucia recepčnej, či by to neskúsila ešte raz, lebo inak bude musieť odovzdať list pre konateľa jej. Recepčná sa vrátila s odkazom, že Lucia môže buď ísť sama k nemu do ambulancie, alebo sa zastaviť na druhý deň ráno za manažérom. „Nerozhodné“ správanie konateľa v nás vyvolalo všeobecné pobavenie a po odovzdaní listu recepčnej sme v dobrej nálade opustili priestory kliniky.

Začala plynúť 8-dňová lehota (do 2. novembra) na vyplatenie peňazí, po ktorej sme plánovali spustiť fázu otvoreného verejného sporu.

Odovzdanie_listu_500

RÝCHLE VÍŤAZSTVO

V stredu 27. októbra sme dostali e-mail od manažéra, v ktorom konečne objasnil výpočet alikvotnej časti za pracovný odev a požiadal o vystavenie faktúry. Výpočet a sumu Lucia akceptovala a 28. októbra bola firme odoslaná faktúra na dlžnú sumu 441,50 €. Termín na vyplatenie ostal 2. novembra a firma ho dodržala. Lucia v ten deň dostala všetky dlžné peniaze. Po zdĺhavej individuálnej komunikácii s firmou teda stačila jedna kolektívna akcia a hrozba sporu a dosiahli sme bleskurýchle vyriešenie problému.

Teší nás, za aký krátky čas boli peniaze vyplatené, no či už spory trvajú krátko alebo dlhšie, sú vždy školou vzájomnej pomoci medzi pracujúcimi. Potvrdzujú, že ak chceme niečo dosiahnuť, musíme držať spolu. A ukazujú, že to naozaj dokážeme.


ROZHOVOR

Luciu sme po spore požiadali o rozhovor, v ktorom nás zaujímalo, ako vnímala spor ona. Krátko sme sa venovali aj veterinárnej práci ako takej.


    • Problém s dlžnými peniazmi si sa spočiatku snažila riešiť s právnikom a uvažovala si o predžalobnej výzve. Nakoniec si sa však rozhodla kontaktovať náš zväz a namiesto súdov použiť taktiku priamych akcií. Môžeš priblížiť, prečo si sa tak rozhodla?

Samotný právnik ma od súdneho riešenia odhováral, keďže by sa to natiahlo na rok či dva. Vaše aktivity mi boli známe, už pri prvých pochybnostiach, či dostanem peniaze od firmy, som možnosť kontaktovať vás zvažovala s blízkou osobou. Ešte pred kontaktovaním som chcela vyskúšať, ako zareagujú na predžalobnú výzvu, a hlavne v tomto bode mi veľmi pomohol právnik, pre ktorého tiež nebolo jednoduché prechádzať tak chaotickou mandátnou zmluvou.

    • Vedeli ľudia v tvojom okolí, že chceš bojovať za dlžné peniaze a dokonca inak ako súdnou cestou? Ak áno, ako reagovali?

Vedeli, niektorí s bujnejšou fantáziou si hneď predstavili demonštratívne postávanie a vykrikovanie pred sídlom firmy, takže tí mali skôr tendenciu radiť mi, aby som sa obrátila na súd. Naopak z bližšieho kruhu rodiny sa im tento spôsob priamej akcie páčil a v neposlednom rade ma veľmi podporoval a pomáhal partner.

    • Jednou z našich podmienok bolo, že v spore budeš aktívna a že nebudeme robiť veci za teba. Musíme vyzdvihnúť tvoje odhodlanie a spoluprácu pri príprave sporu. Predsa sa však chceme opýtať, či si nemala nejaké obavy, neistotu alebo pochybnosti, prípadne či si si niektoré veci predstavovala inak, či ťa niečo prekvapilo alebo zaskočilo...

Prečítala som si príručku „Ako sme si poradili s problémami v práci“, kde ste zhrnuli vaše spory za obdobie 2015 – 2019. To bolo veľmi nápomocné, vedela som si lepšie predstaviť, ako by spor mohol vyeskalovať. V mojom prípade to išlo všetko celkom hladko, hlavne vďaka vám. Na začiatku, keď som vyhľadala pomoc právnika, som si dala dva body, a to, že to nebudem brať tragicky a že to bude cenná skúsenosť, akokoľvek to už skončí. Predsa len niekde robiť zadarmo celý mesiac zamrzí.

    • Spomínala si, že používanie mandátnych zmlúv vo veterinárnej praxi je veľmi bežné. Súvisí to nejako s existenciou Komory veterinárnych lekárov SR a v podstate nútenou živnosťou?

Veterinárny lekár, ktorý sa rozhodne vykonávať súkromnú veterinárnu činnosť, sa musí zaregistrovať do Komory, ktorá mu následne pridelí IČO a je vedený ako samostatne zárobková činná osoba, je to takzvaná živnosť viazaná na povolanie. Jedna z podmienok registrácie do Komory je aj to, že daná osoba nie je v štátnozamestnaneckom pomere, v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom pracovnom vzťahu, ani nevykonáva inú zárobkovú činnosť v oblasti veterinárnej starostlivosti okrem pedagogickej, publicistickej, literárnej a vedeckej. Takže áno, v podstate nemáme veľmi na výber.

    • Myslíš, že mandátne zmluvy sa svojimi výhodami vyrovnajú pracovným zmluvám?

Nemyslím si, že sa im vyrovnajú. Mandátna zmluva sa riadi podľa Obchodného zákonníka, ergo na súde má mandatár (pracovník danej firmy) a mandant (konateľ firmy) rovnocenné postavenie, mandatára nechránia zákony ako zamestnanca podľa Zákonníka práce. Nikde nie je definované, koľko hodín môže mandatár za daný mesiac maximálne odpracovať, tým pádom sa riadi podľa svojej mandátnej zmluvy, a to práve konatelia firmy často zneužívajú a môže sa vám stať, že reálne odpracujete 192 hodín, v zmluve máte maximálny limit 184, a keďže vás nič nechráni, tak vám zostáva len dúfať, že si to nejako so šéfom/manažérom vyjednáte.

    • Naša posledná otázka súvisí s problémom, na ktorý narážame často. Spor si vyžaduje, aby sa naň ľudia pripravili, na čo si treba nájsť čas. Zároveň však zvyčajne už majú nové zamestnanie alebo si ho hľadajú. Ďalšia vec je, že nie sú zvyknutí konfrontovať niekoho, kto nad nimi má alebo mal istú moc. Asi neexistuje univerzálna odpoveď či rada, ale napadá ti niečo, čo by si poradila ľuďom, ktorí nedostali svoju mzdu?

Hehe, asi len taká univerzálna odpoveď: všetok hnev a mrzutosť pretaviť do aktívnej činnosti, uvedomiť si, kto udržiava protiprávny stav, ktorý ostatne zapríčinil v prvom rade bývalý zamestnávateľ, a hádam to najdôležitejšie je nepodceňovať kolektívnu silu. Už len vedomie, že o môj problém v práci sa zaujímajú aj iní ľudia, dodáva silu a motiváciu problémom čeliť.

- - -

Ak máš problémy v práci a chceš ich aktívne riešiť, môžeš sa nám ozvať na niektorý z našich kontaktov. Ak sú ti naše aktivity blízke a chceš ich rozvíjať vo svojom okolí, vyplň dotazník https://www.priamaakcia.sk/zapoj-sa.

Zväz Priama akcia

Súvisiace články:
Ako sme si poradili s problémami v práci: Spory zväzu Priama akcia v rokoch 2015-2019
Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd (11.-17. október 2021)
Ciele a princípy zväzu Priama akcia

Diskusia / smetný kôš

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Košice - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (26.6.)
12.06.2024 V košickom klube Collosseum sa opäť stretneme v stredu 26. júna o 18:00. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia.
(FB podujatie)


Brno - Otevřené setkání svazu Priama akcia (19.6.)
03.06.2024 Červnové setkání na Základně Tři ocásci se uskuteční ve středu 19. 6. 2024 v 19:00. Otevřené setkání jsou určené lidem, kteří chtějí aktivně řešit problémy v práci, mají nápady na aktivity v regionu nebo se chtějí do aktivit zapojit, případně chtějí diskutovat o tématech spojených s anarchosyndikalismem a poznat podobně smýšlející lidi z okolí. Na místě budou také naše propagační materiály a publikace. (FB událost)

Žilina - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (štvrtok 13.6.)
20.05.2024 Po úspešnej akcii „Večer so zväzom Priama akcia“ na žilinskej Hájovni, sme sa rozhodli, že skúsime otvorené stretnutie aj v Žiline. Stretneme sa opäť na Hájovni (Cesta k Paľovej búde 27) vo štvrtok 13. júna o 19.00. Cieľ je rovnaký ako v prípade ostatných otvorených stretnutí – spájať sa s ľuďmi, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú do nejakých zapojiť, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom a spoznať podobne zmýšľajúcich ľudí z okolia. Ak máš záujem o kontakt, ale na stretnutie nemôžeš prísť, ozvi sa nám cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net) alebo vyplň online dotazník. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie.
(FB podujatie)


Trnava - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (29.5.)
17.05.2024 V priestoroch vynoveného Kubika na Pekárskej 40 sa stretneme opäť v stredu 29. mája o 19:00. Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie vrátane nových plagátov, nálepiek a letákov propagujúcich brožúru „Ideš na brigádu? Skúsenosti a tipy, ako so sebou nenechať zametať“.
(FB podujatie)


Brno - Otevřené setkání svazu Priama akcia
06.05.2024 Na Základně Tři ocásci se setkáme opět už budoucí středu 15. 5. 2024 v 19:00. Otevřené setkání jsou určené lidem, kteří chtějí aktivně řešit problémy v práci, mají nápady na aktivity v regionu nebo se chtějí do aktivit zapojit, případně chtějí diskutovat o tématech spojených s anarchosyndikalismem a poznat podobně smýšlející lidi z okolí. Na místě budou také naše propagační materiály a publikace. (FB událost)

Diskusia na UCOFe - Ako konáme a aké sú možnosti zapájať sa? (4.5., Bratislava)
29.04.2024 V rámci United Colours Of Football (FB) v sobotu 4. mája o 13:00 predstavíme formou diskusie, ako sa nám darí prepájať anarchistické myšlienky s praktickou činnosťou aj ako subjektívne vnímame fungovanie v organizácii v súvislosti s osobným a rodinným životom. Porozprávame, ako sme sa vlastne dostali k anarchistickým myšlienkam a nevynecháme ani konkrétne aktivity či zážitky zo sporov o vyplatenie dlžných miezd. Priestor bude samozrejme aj na otázky, ktoré zaujímajú teba. (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (24.4.)
19.04.2024 V stredu 24. apríla o 18:00 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Večer so zväzom Priama akcia v Hájovni – ako konáme a aké sú možnosti zapájať sa?
13.02.2024 V sobotu 16.3. sa uskutoční akcia, kde budeme rozprávať o úspešnom organizovaní sa, ako sa nám darí prepájať anarchistické myšlienky s praktickou činnosťou, ale aj o veciach, ktoré zaujímajú teba.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (21.2., Kubik)
05.02.2024 Po krátkej pauze pokračujeme ďalším stretnutím aj v trnavskom Kubiku na Štefánikovej 4 o 19:00! Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Tentokrát budeme okrem iného pokračovať v prípravách kampane „Ideš na brigádu?“. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie.
(FB podujatie)


Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (18.1.)
08.01.2024 Vo štvrtok 18. januára o 18:30 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník - https://www.priamaakcia.sk/zapoj-sa. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Ohliadnutie sa za otvoreným stretnutím v Skalici
10.09.2023 Otvorené stretnutie PA sa uskutočnilo prvý raz v regióne mimo väčších miest. Poteší, že aj na Záhorí sú ľudia, ktorí sa chcú aktívne zapájať do riešenia problémov na pracoviskách a komunite, navzájom si pomáhať a učiť sa od seba. Nadobudnuté zručnosti sa v budúcnosti zídu pri vedení sporov a ďalšom organizovaní sa. Príjemná pracovná atmosféra dotvárala celý priebeh stretnutia a dohodli sme viacero praktických vecí a možností ako sa zapojiť. K dispozícii boli tiež materiály súvisiace s anarchosyndikalizmom a hnutím pracujúcich.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (20.9., Foajé)
30.08.2023 Po mesačnej prestávke pokračujeme od 20. septembra v otvorených stretnutiach vo Foajé na Štefánikovej 16 o 19:00. Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie: (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (17.8.)
04.08.2023 Vo štvrtok 17. augusta o 17:30 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Skalici (30.8.)
30.07.2023 Vďaka dotazníku sme sa v poslednom čase spoznali s ľuďmi z viacerých regiónov. Naším cieľom je, aby sa rozvíjali aktivity v čo najviac lokalitách a nielen vo veľkých mestách ako sú Bratislava, Košice či Trnava. Aj preto nás teší, že ďalšie otvorené stretnutie bude v Skalici. Určené je pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci či na brigáde, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú do nejakých zapojiť, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom a spoznať podobne zmýšľajúcich ľudí z regiónu. Ak chceš prísť, kontaktuj nás vopred cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net) alebo vyplň spomínaný dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. (FB podujatie)

Prenasledovanie odborov v Rusku
11.07.2023 Z rôznych miest Ruska neustále prichádzajú správy o represiách voči odborom. Zámienky na prenasledovanie sú rôzne, vždy však ide o pomstu zo strany štátu a kapitálu. Vo vojenskej atmosfére militarizácie a „mobilizácie národa“ navyše vzniká ešte väčší priestor na útoky na pracujúcu triedu.
V minulom roku sa represie dotkli odborového zväzu Kuriér, ktorí sa dostali do povedomia svojimi štrajkami a ktorého hlavná postava Kirill Ukrajincev bol 26. apríla 2022 zatknutý (viac info tu https://priamaakcia.sk/Podpor-odbory-Kurier-v-Rusku-celia-represii-zo-strany-rezimu.html).


Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in