Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 21 krajín sveta.Zväz Priama akcia uspel v ďalšom spore o nevyplatenú odmenu (+rozhovor s pracovníčkou)

15. november 2021

Išlo o náš zatiaľ najrýchlejšie vybojovaný spor. Stačilo osem dní od skupinového odovzdania listu s požiadavkami a bývalá pracovníčka veterinárnej nemocnice dostala peniaze na účet. Podobne ako v poslednom prípade, aj teraz sme uspeli ešte skôr, ako spor prešiel do verejnej fázy, keďže zamestnávateľ vyplatil dlžnú sumu v stanovenom termíne. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli podporiť pracovníčku počas odovzdávania listu a chystali sa zapojiť do pripravovanej solidárnej kampane! V nasledujúcom článku nájdeš viac informácií o spore a rozhovor. Ak máš problém s nevyplatenými peniazmi a chceš ho aktívne riešiť, kontaktuj nás.


PROBLÉM

Lucia pracovala ako lekárka vo veterinárnej nemocnici. Za svoju prácu dostávala peniaze na základe mandátnej zmluvy. Jednu časť „mzdy“ dostávala na základe faktúry, ktorú každý mesiac vystavovala na fixnú sumu 700 €. Druhú časť tvorila suma za rôzne úkony, predaj krmív a za nočné služby, za ktoré mala príplatky.

Problémy so zamestnávateľom (presnejšie povedané mandantom) nastali v septembri, keď mala dostať peniaze za prácu vykonanú v auguste, čo bol zároveň jej posledný mesiac vo firme. Dôvody nevyplatenia boli podľa manažéra v podstate dva. Prvý bol ten, že nevrátila niektoré firemné veci (napr. kľúče či pečiatku), avšak práve s ním mala dohodu, že postačí, keď ich vráti v priebehu septembra. Pri druhom dôvode už išlo o otvorené obchádzanie nielen doterajšej praxe, ale aj samotnej zmluvy. Manažér začal tvrdiť, že Lucia nemá nárok na sumu 700 €, lebo neodpracovala dostatočný počet hodín, a snažil sa toto svoje tvrdenie „zlegalizovať“ dodatkom k zmluve, ktorý však odmietla podpísať. Manažérovi poslala rozsiahle vysvetlenie, ktoré spísala so svojím právnikom, a dodala, že v prípade nevyplatenia dlžnej faktúry si začne nárokovať úroky z omeškania.

Ďalšia komplikácia nastala 1. októbra, keď už vrátila všetky firemné veci a naozaj nič nemalo brániť vyplateniu dlžnej sumy. Manažér zrazu prišiel s tým, že Lucia musí ešte zaplatiť alikvotnú časť sumy za pracovný odev, pričom vôbec neuviedol, ako ju vypočítal. Lucia už toho mala za posledný mesiac dosť a 7. októbra sa rozhodla kontaktovať náš zväz.


PRÍPRAVY NA SPOR

Po spoločnom preskúmaní všetkých podkladov a komunikácie sme skonštatovali, že prípadný spor dokážeme vyhrať. Teraz bolo hlavnou úlohou určiť výšku dlžnej sumy. Fixná suma bola jasná, ale k sumám za úkony a ďalšie veci sa musela Lucia najprv dostať. Nebolo to síce nemožné, ale časovo náročné, keďže vo firme už nepracovala a nemohla si sama pozrieť výpisy zo systému. Medzitým sme sa teda dohodli, že Lucia ešte skúsi požiadať manažéra o vysvetlenie výpočtu alikvotnej časti za odev, keďže jeho suma nedávala zmysel. Prvý e-mail poslala 13. októbra a pripomienku 20. októbra s doplnením, že ak nebude poslaný výpočet sumy do 22. októbra, tak bude celú sumu považovať za bezpredmetnú. Paradoxne, krátko po poslaní pripomienky dostala na účet prvú časť dlhu – fixnú sumu 700 €. (Bolo to 48 dní po vystavení faktúry, resp. 19 dní po odovzdaní posledných firemných vecí.) Vyplatenie tejto sumy však nesúviselo s poslanou pripomienkou a išlo čisto o náhodu. Neexistovala nijaká záruka, že firma vyplatí aj zvyšných niekoľko sto eur, hlavne keď sme videli, akým spôsobom (ne)komunikuje manažér. A keďže manažér nereagoval ani na pripomienku, v pondelok 25. októbra sme sa rozhodli odovzdať list s požiadavkou priamo vo firme.


KOLEKTÍVNE ODOVZDANIE LISTU S POŽIADAVKOU

List sme chceli odovzdať do rúk zodpovednej osoby, teda konateľovi. Ten vo firme síce pracuje ako veterinár, ale nebolo isté, že ho zastihneme v pracovnom čase. Poistili sme sa preto tým, že jeden človek predstieral, že je zákazník, a dohodol si stretnutie na pondelok podvečer. Presne vtedy sme spoločne s Luciou a ďalšími ľuďmi, ktorí ju prišli podporiť, vošli do priestorov veterinárnej kliniky.

Lucia poprosila recepčnú, aby zavolala konateľa, že s ním chce riešiť dlžné peniaze. Prvý odkaz znel, že máme počkať dve minúty. Po viac ako dvoch minútach nasledoval druhý pokus. Tentoraz recepčná odkázala, že vraj práve telefonuje. Nemali sme síce v pláne zdržiavať sa dlhšie a pre takúto situáciu sme mali v zálohe aj plán B, ale atmosféra bola príjemná a boli sme celkom zvedaví, či nás konateľ iba ťahá za nos, alebo má naozaj neodkladné povinnosti (aj keď v tom čase mal čakať na fiktívneho zákazníka). Po ďalších minútach oznámila Lucia recepčnej, či by to neskúsila ešte raz, lebo inak bude musieť odovzdať list pre konateľa jej. Recepčná sa vrátila s odkazom, že Lucia môže buď ísť sama k nemu do ambulancie, alebo sa zastaviť na druhý deň ráno za manažérom. „Nerozhodné“ správanie konateľa v nás vyvolalo všeobecné pobavenie a po odovzdaní listu recepčnej sme v dobrej nálade opustili priestory kliniky.

Začala plynúť 8-dňová lehota (do 2. novembra) na vyplatenie peňazí, po ktorej sme plánovali spustiť fázu otvoreného verejného sporu.

Odovzdanie_listu_500

RÝCHLE VÍŤAZSTVO

V stredu 27. októbra sme dostali e-mail od manažéra, v ktorom konečne objasnil výpočet alikvotnej časti za pracovný odev a požiadal o vystavenie faktúry. Výpočet a sumu Lucia akceptovala a 28. októbra bola firme odoslaná faktúra na dlžnú sumu 441,50 €. Termín na vyplatenie ostal 2. novembra a firma ho dodržala. Lucia v ten deň dostala všetky dlžné peniaze. Po zdĺhavej individuálnej komunikácii s firmou teda stačila jedna kolektívna akcia a hrozba sporu a dosiahli sme bleskurýchle vyriešenie problému.

Teší nás, za aký krátky čas boli peniaze vyplatené, no či už spory trvajú krátko alebo dlhšie, sú vždy školou vzájomnej pomoci medzi pracujúcimi. Potvrdzujú, že ak chceme niečo dosiahnuť, musíme držať spolu. A ukazujú, že to naozaj dokážeme.


ROZHOVOR

Luciu sme po spore požiadali o rozhovor, v ktorom nás zaujímalo, ako vnímala spor ona. Krátko sme sa venovali aj veterinárnej práci ako takej.


    • Problém s dlžnými peniazmi si sa spočiatku snažila riešiť s právnikom a uvažovala si o predžalobnej výzve. Nakoniec si sa však rozhodla kontaktovať náš zväz a namiesto súdov použiť taktiku priamych akcií. Môžeš priblížiť, prečo si sa tak rozhodla?

Samotný právnik ma od súdneho riešenia odhováral, keďže by sa to natiahlo na rok či dva. Vaše aktivity mi boli známe, už pri prvých pochybnostiach, či dostanem peniaze od firmy, som možnosť kontaktovať vás zvažovala s blízkou osobou. Ešte pred kontaktovaním som chcela vyskúšať, ako zareagujú na predžalobnú výzvu, a hlavne v tomto bode mi veľmi pomohol právnik, pre ktorého tiež nebolo jednoduché prechádzať tak chaotickou mandátnou zmluvou.

    • Vedeli ľudia v tvojom okolí, že chceš bojovať za dlžné peniaze a dokonca inak ako súdnou cestou? Ak áno, ako reagovali?

Vedeli, niektorí s bujnejšou fantáziou si hneď predstavili demonštratívne postávanie a vykrikovanie pred sídlom firmy, takže tí mali skôr tendenciu radiť mi, aby som sa obrátila na súd. Naopak z bližšieho kruhu rodiny sa im tento spôsob priamej akcie páčil a v neposlednom rade ma veľmi podporoval a pomáhal partner.

    • Jednou z našich podmienok bolo, že v spore budeš aktívna a že nebudeme robiť veci za teba. Musíme vyzdvihnúť tvoje odhodlanie a spoluprácu pri príprave sporu. Predsa sa však chceme opýtať, či si nemala nejaké obavy, neistotu alebo pochybnosti, prípadne či si si niektoré veci predstavovala inak, či ťa niečo prekvapilo alebo zaskočilo...

Prečítala som si príručku „Ako sme si poradili s problémami v práci“, kde ste zhrnuli vaše spory za obdobie 2015 – 2019. To bolo veľmi nápomocné, vedela som si lepšie predstaviť, ako by spor mohol vyeskalovať. V mojom prípade to išlo všetko celkom hladko, hlavne vďaka vám. Na začiatku, keď som vyhľadala pomoc právnika, som si dala dva body, a to, že to nebudem brať tragicky a že to bude cenná skúsenosť, akokoľvek to už skončí. Predsa len niekde robiť zadarmo celý mesiac zamrzí.

    • Spomínala si, že používanie mandátnych zmlúv vo veterinárnej praxi je veľmi bežné. Súvisí to nejako s existenciou Komory veterinárnych lekárov SR a v podstate nútenou živnosťou?

Veterinárny lekár, ktorý sa rozhodne vykonávať súkromnú veterinárnu činnosť, sa musí zaregistrovať do Komory, ktorá mu následne pridelí IČO a je vedený ako samostatne zárobková činná osoba, je to takzvaná živnosť viazaná na povolanie. Jedna z podmienok registrácie do Komory je aj to, že daná osoba nie je v štátnozamestnaneckom pomere, v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom pracovnom vzťahu, ani nevykonáva inú zárobkovú činnosť v oblasti veterinárnej starostlivosti okrem pedagogickej, publicistickej, literárnej a vedeckej. Takže áno, v podstate nemáme veľmi na výber.

    • Myslíš, že mandátne zmluvy sa svojimi výhodami vyrovnajú pracovným zmluvám?

Nemyslím si, že sa im vyrovnajú. Mandátna zmluva sa riadi podľa Obchodného zákonníka, ergo na súde má mandatár (pracovník danej firmy) a mandant (konateľ firmy) rovnocenné postavenie, mandatára nechránia zákony ako zamestnanca podľa Zákonníka práce. Nikde nie je definované, koľko hodín môže mandatár za daný mesiac maximálne odpracovať, tým pádom sa riadi podľa svojej mandátnej zmluvy, a to práve konatelia firmy často zneužívajú a môže sa vám stať, že reálne odpracujete 192 hodín, v zmluve máte maximálny limit 184, a keďže vás nič nechráni, tak vám zostáva len dúfať, že si to nejako so šéfom/manažérom vyjednáte.

    • Naša posledná otázka súvisí s problémom, na ktorý narážame často. Spor si vyžaduje, aby sa naň ľudia pripravili, na čo si treba nájsť čas. Zároveň však zvyčajne už majú nové zamestnanie alebo si ho hľadajú. Ďalšia vec je, že nie sú zvyknutí konfrontovať niekoho, kto nad nimi má alebo mal istú moc. Asi neexistuje univerzálna odpoveď či rada, ale napadá ti niečo, čo by si poradila ľuďom, ktorí nedostali svoju mzdu?

Hehe, asi len taká univerzálna odpoveď: všetok hnev a mrzutosť pretaviť do aktívnej činnosti, uvedomiť si, kto udržiava protiprávny stav, ktorý ostatne zapríčinil v prvom rade bývalý zamestnávateľ, a hádam to najdôležitejšie je nepodceňovať kolektívnu silu. Už len vedomie, že o môj problém v práci sa zaujímajú aj iní ľudia, dodáva silu a motiváciu problémom čeliť.

- - -

Ak máš problémy v práci a chceš ich aktívne riešiť, môžeš sa nám ozvať na niektorý z našich kontaktov. Ak sú ti naše aktivity blízke a chceš ich rozvíjať vo svojom okolí, vyplň dotazník https://www.priamaakcia.sk/zapoj-sa.

Zväz Priama akcia

Súvisiace články:
Ako sme si poradili s problémami v práci: Spory zväzu Priama akcia v rokoch 2015-2019
Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd (11.-17. október 2021)
Ciele a princípy zväzu Priama akcia

Diskusia / smetný kôš

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (22.3.)
07.03.2023 Streda 22. marca o 19:00 v Kubiku! Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, alebo chcú prispieť do diskusie inou témou či sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít v Trnave. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Posledné otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave v Kalabe (15.3.)
27.02.2023 Žiaľ, komunitné centrum Kalab končí na Zámockej a zatiaľ nie je isté, či bude pokračovať inde. Posledné stretnutie v tomto skvelom priestore budeme mať v stredu 15. marca o 19:00! Porozprávame sa o tom, akým problémoch v práci sa aktuálne venujeme, zhodnotíme podujatie k 100. výročiu MAP, ktoré bude 4. marca a ako vždy sa budeme venovať témam, s ktorými prídu ľudia na stretnutie. Na mieste budú naše propagačné materiály a publikácie. Ak vieš o vhodnom priestore na otvorené stretnutia PA, daj nám vedieť. FB udalosť: ...

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (1.2.)
17.01.2023 Streda 1. februára o 18:00 v Kubiku! Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, alebo chcú prispieť do diskusie inou témou či sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (14.1.)
04.01.2023 Pozývame na prvé novoročné otvorené stretnutie v klube Collosseum v sobotu 14. januára o 10:00. Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, prípadne chcú prispieť do diskusie inou témou alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (18.1.)
13.12.2022 Streda 18. januára o 19:00 v Kalabe! Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, prípadne chcú prispieť do diskusie inou témou alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Zbližovanie organizácií MAP v Ázii a Tichomorí
05.12.2022 Počas víkendu 12. a 13. novembra sa konalo v Jakarte stretnutie našich kamarátov a kamarátok z organizácií MAP z celého ázijsko-tichomorského regiónu. Zazneli prezentácie o situácii v Austrálii, Indii, Indonézii a na Filipínach. Počas diskusií sa preberalo široké spektrum tém: právny status kasty v Indii a jej vzťah k triednemu boju, vyhliadky na anarchosyndikalistické organizovanie na Filipínach či situácia migrujúcich pracujúcich v Singapure.

PODCHODY „Priechody pre chodcov“ - benefičný album na podporu zväzu Priama akcia
28.11.2022 Podchody je anarcho-dub-poetry projekt. Ide o mix proletárskej poézie a dub muziky. 5 songov, cca 12 minút. Príspevkom na bandcampe môžeš podporiť zväz Priama akcia.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (16.11.)
30.10.2022 Posledné tohtoročné stretnutie v Bratislave sa uskutoční v stredu 16. novembra o 19:00 v Kalabe na Zámockej 5. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít.

Kampaň zväzu ZSP proti predajniam Żabka a pomoc ukrajinským pracujúcim
16.10.2022 Zväz ZSP vo Varšave začal Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd priamou akciou v predajni Żabka a plánuje aj akcie s ukrajinskými pracujúcimi. V oboch prípadoch ide o dlžné mzdy.

K útoku z 12. októbra
13.10.2022 Je náročné nájsť slová, ktoré by vyjadrili náš hnev a smútok po včerajšom útoku. V týchto ťažkých chvíľach myslíme na ľudí, ktorých včerajšok zasiahol najviac.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave a Bratislave (27. a 28.10.)
13.10.2022 V októbri sa vidíme nielen v komunitnom centre Kalab, ale aj v trnavskom Kubiku. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, prípadne chcú prispieť do diskusie inou témou alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Stretnutia v júli a septembri v Bratislave boli konštruktívne a s nápadmi na nové aktivity (ktoré sa nakoniec aj zrealizovali) prišli aj ľudia, s ktorými sme sa videli prvýkrát. Dúfame, že podobne tomu bude aj v Trnave. Vidíme sa vo štvrtok 27.10. v Kubiku na Štefánikovej 4 alebo v piatok 28.10. v Kalabe na Zámockej 5. Obe stretnutia sa začínajú o 18:00.

Zväz ZSP uspel v spore o nevyplatenú mzdu s kníhkupectvom vo Varšave
10.10.2022 Kníhkupectvo v štvrti Muranów meškalo od marca s výplatou mzdy bývalej zamestnankyni. Tá sa rozhodla dožadovať sa dlžných peňazí spoločne so Zväzom syndikalistov Poľska a vo výzve, ktorú poslali šéfovi, spomenuli aj chystanú kampaň poukazujúcu na pracovné praktiky v kníhkupectve. Zamestnávateľ reagoval takmer okamžite a peniaze previedol na účet.

Aktualizácia o situácii väzneného Kirilla Ukrajinceva, aktivistu odborov Kuriér v Rusku
05.10.2022 Vo štvrtok 22. septembra bola Kirillovi predĺžená vyšetrovacia väzba do 19. októbra. Hrozí mu až päť rokov väzenia za „zvolanie alebo účasť na nepovolenom zhromaždení viac ako dvakrát v priebehu 180 dní“. Za jeho prepustenie a zrušenie všetkých obvinení prebehlo vo viacerých ruských mestách niekoľko menších protestných akcií a solidaritu vyjadrili aj viaceré organizácie a osoby v zahraničí vrátane nášho zväzu a ďalších zväzov združených v Medzinárodnej asociácii pracujúcich.

Úskalia organizovania sa na pracoviskách (Liptovský Mikuláš, 22.9.)
05.09.2022 Vo štvrtok 22. septembra o 18:00 sa v Liptovskom Mikuláši zúčastníme na diskusii venovanej problémom spojeným s organizovaním sa na pracoviskách (v pôvodnom termíne 14. apríla sa uskutočniť nemohla). Akciu organizuje vo svojich priestoroch na Námestí osloboditeľov 1 občianske združenie Diera do sveta (web, FB).

V Košiciach sa uskutočnilo ďalšie otvorené stretnutie zväzu Priama akcia
30.08.2022 Vo štvrtok 11.8. sa uskutočnilo druhé tohtoročné otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach. Tentoraz bolo oveľa početnejšie ako naposledy a väčšinu ľudí sme doteraz nepoznali. Okrem činnosti a histórii zväzu sa hovorilo o zlepšení propagácie, nadchádzajúcich komunálnych voľbách, podujatiach v Košiciach pri príležitosti stého výročia založenia Medzinárodnej asociácie pracujúcich atď.

Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in