Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 21 krajín sveta.Ako dopadla prvá online plenárka a kongres Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP)

28. jún 2021

V dňoch 25.-27. júna 2021 sa konala plenárka a mimoriadny kongres MAP. Kvôli pandémii sa obe stretnutia museli konať online a nie v Bratislave, ako bolo pôvodne v pláne. Pozitívom však bolo, že sa ich vďaka tomu zúčastnila väčšina zväzov v MAP, keďže nás neobmedzovali represívne režimy a vízová povinnosť. V nasledujúcej správe sme zhrnuli, o čom sa diskutovalo a aké je naše hodnotenie ako hosťujúcej organizácie.

Ako vzniká agenda

Každá členská sekcia MAP môže prispieť bodmi do agendy plenárky aj kongresu. Sekcie majú následne niekoľko mesiacov na to, aby sa stretli a vypracovali závery k jednotlivým bodom. Tie potom na stretnutí prezentujú zvolení delegáti na základe mandátu, ktorý dostali od svojich organizácií (zvyčajne získavajú mandát na zjazdoch, prípadne v referendách). Tento federatívny princíp organizovania a rozhodovania je prostriedkom, ako zabezpečiť, aby sa prezentovali názory organizácií a nie jednotlivcov.

Sekcie MAP sa už skôr dohodli, že v prípade, že sa stihnú prebrať všetky body agendy plenárky, uskutoční sa aj mimoriadny kongres. Kongres má odlišné právomoci a môže rozhodovať napríklad aj o vstupe alebo výstupe organizácií. Riadne kongresy sa konajú každé 3 roky, mimoriadne podľa potreby.

plenarka_map

Formálno-organizačné body v agende

V agende stretnutí MAP sa zvyknú objavovať dva druhy bodov. Zjednodušene by sme ich rozdelili na body praktickej povahy a body formálno-organizačnej povahy. Medzi tie druhé by sme tentoraz mohli zaradiť napríklad body o tom, ako organizovať online stretnutia, drobné úpravy v stanovách, návrh, ako si môžu delegáti a delegátky zjednodušiť prípravu mandátov či ako zefektívniť robenie zápisov. Diskutovali sme tiež, ako by sa dal urýchliť proces vstupovania do MAP, aby organizácie nemuseli čakať na svoje prijatie tak dlho (3 roky od jedného kongresu do ďalšieho je dosť dlhé obdobie). Medzi štandardné body v agende patrí aj volenie komisií, ktoré overujú poverenia delegátov/delegátok a pozorovateľov/pozorovateliek na stretnutí a vykonávajú audit účtovníctva. Okrem toho sa hlasuje o všeobecnej a finančnej správe sekretariátu MAP, o zápisoch z predošlých kongresov atď. A samozrejme, sú tu aj body o vstupovaní či vystupovaní z MAP.

Praktické body

Body tohto typu mali v agende prevahu. Zhodnotili sme minuloročný Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd, ktorý organizuje MAP, a schválili plán pre tento rok (11.-17. októbra 2021).

Diskutovali sme o rozvoji školení týkajúcich sa organizovania na pracoviskách, kde viaceré organizácie vyzdvihli školenia, ktoré poskytla britská sekcia Solidarity Federation (v súčasnosti má spracované školenia pre všeobecné organizovanie sa na pracoviskách, organizovanie sa žien v súvislosti so špecifickými problémami, ktorým čelia na pracoviskách, organizovanie sa v odvetví sociálnej starostlivosti a školenie pre LGBT+ kamarátov a kamarátky).

Delegáti a delegátky schválili podporu pre verejné podujatia k stému výročiu vzniku MAP, ktoré bude na prelome rokov 2022-2023. V Poľsku sa uskutoční konferencia o histórii MAP, na Slovensku by malo ísť o podujatia v Bratislave a Košiciach zamerané na predstavenie každodennej praxe, a podobne bude ladené aj podujatie vo Viedni. K storočnici vznikne aj samostatná časť na webstránke a publikácie o histórii tejto anarchosyndikalistickej internacionály a o organizáciách, ktoré ju tvoria v súčasnosti.

Plenárka MAP schválila aj vytvorenie pracovnej skupiny venujúcej sa klimatickej kríze. Jej úlohou bude zmapovať problematiku a doterajšie aktivity zväzov a načrtnúť možností koordinovaných krokov, ako aj celkové anarchosyndikalistické stanovisko k problematike.

Nové sekcie a Priatelia MAP

MAP pokračuje vo svojom raste a okrem dvoch organizácií, ktoré požiadali o zmenu štatútu z Priateľov MAP na plnohodnotné sekcie (WAS z Rakúska a ULET z Kolumbie), do nej pribudli aj dve nové skupiny pracujúcich – MK z Filipín a WSI z Pakistanu. Rast zaznamenali aj Priatelia MAP Grupo Germinal z Čile, ktorí sa spoločne so skupinami z ďalších miest pretransformovali do organizácie s názvom Solidaridad Obrera. Oficiálne je tak súčasťou MAP 21 organizácií z Európy, Ázie a Tichomoria a Južnej a Severnej Ameriky.

Sekcie:
ASF (Anarchosyndikalistická federácia, Austrália)
ASI (Anarchosyndikalistická iniciatíva, Srbsko)
BASF (Bangladéšska anarchosyndikalistická federácia, Bangladéš)
CNT-AIT France (Národná konfederácia práce, Francúzsko)
CNT-AIT Spain (Národná konfederácia práce, Španielsko)
COB (Konfederácia brazílskych pracujúcich, Brazília)
KRAS (Revolučná konfederácia anarchosyndikalistov, Rusko)
NSF (Nórska syndikalistická federácia, Nórsko)
ÖLS (Miestna skupina Örestad, Švédsko)
PPAS (Anarchosyndikalistické združenie pracujúcich, Indonézia)
PA (Priama akcia, Slovensko)
SF (Federácia solidarity, Spojené kráľovstvo)
ULET (Libertínsky zväz študentov a pracujúcich, Kolumbia)
WAS (Viedenský zväz pracujúcich, Rakúsko)
ZSP (Zväz poľských syndikalistov, Poľsko)

Organizácií so štatútom Priatelia MAP:
ARS (Autonómny zväz pracujúcich, Bulharsko; vzhľadom na rozkol v organizácii bude o jej štatúte rozhodovať budúci kongres)
MEM (Front libertínskej solidarity, India)
MK (Kamarátstvo oslobodenia, Filipíny)
SO (Solidarita pracujúcich, Čile)
WSA (Aliancia solidarity pracujúcich, USA)
WSI (Iniciatíva solidarity pracujúcich, Pakistan)

Hodnotenie

Náš zväz musel v pozícii organizátora plenárky a mimoriadneho kongresu pripraviť všetko tak, aby stretnutia fungovali bezproblémovo z hľadiska pripojenia prítomných, tvorby zápisu, procesu hlasovania atď. Teší nás, že sa nám s pomocou sekretariátu MAP podarilo túto úlohu splniť a že v priebehu príprav sme prišli s postupmi, ktoré sa úspešne aplikovali a umožnia zefektívniť priebeh budúcich stretnutí bez ohľadu na to, či budú online alebo nie.

Stretnutia sa viedli v anglickom a španielskom jazyku a trvali každý deň vyše 7 hodín, čo bolo dosť náročné. Online forma má svoje limity a nevyhovovala každému. Na druhej strane, agenda bola pomerne obsiahla a keby nešlo o online stretnutie, pochybujeme, že by sa prebrala celá. Každé takéto stretnutie si vyžaduje veľa energie a trpezlivosti hlavne na strane ľudí, ktorí moderujú, robia zápis, sčítajú hlasy a tlmočia. Ani fyzické, ani online stretnutia sa nikdy neobídu bez ťažkostí, no tentoraz boli úplne minimálne. Išlo podľa nás o jedno z najhladšie prebiehajúcich stretnutí MAP vôbec s množstvom dôležitých praktických záverov. A skvelé bolo, že sme mohli rozhodovať spoločne s kamarátmi a kamarátkami z krajín, čo by sa fyzicky do Bratislavy nedostali, pretože dostať víza by bolo pre nich v podstate nemožné.

Pandémia zasiahla všetky organizácie v MAP a mnohým znemožnila stretnúť sa, čo sa do istej miery odrazilo aj na mandátoch sekcií. Viaceré vznikali formou referenda, čo je síce šikovná, no v tomto prípade nedostatočná forma rozhodovania, hlavne pri komplexnejších bodoch, ktoré vyžadujú viac ako iba zahlasovať áno alebo nie.

Veríme, že počas nasledujúceho kongresu MAP v Španielsku v roku 2022 bude pandemická situácia lepšia. Dovtedy nás čaká veľa konštruktívnej práce na lokálnej aj globálnej úrovni. Zapojiť sa môžeš aj ty (na začiatok napríklad takto: www.priamaakcia.sk/zapoj-sa).

Zväz Priama akcia


Súvisiace články:
Kongres Medzinárodnej asociácie pracujúcich v Belehrade
Zväz Priama akcia sa zúčastnil 26. kongresu Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP)
Správa z mimoriadneho kongresu MAP v Porte
Správa z 25. kongresu Medzinárodnej asociácie pracujúcich
24. Kongres Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP)

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Košice - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (26.6.)
12.06.2024 V košickom klube Collosseum sa opäť stretneme v stredu 26. júna o 18:00. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia.
(FB podujatie)


Brno - Otevřené setkání svazu Priama akcia (19.6.)
03.06.2024 Červnové setkání na Základně Tři ocásci se uskuteční ve středu 19. 6. 2024 v 19:00. Otevřené setkání jsou určené lidem, kteří chtějí aktivně řešit problémy v práci, mají nápady na aktivity v regionu nebo se chtějí do aktivit zapojit, případně chtějí diskutovat o tématech spojených s anarchosyndikalismem a poznat podobně smýšlející lidi z okolí. Na místě budou také naše propagační materiály a publikace. (FB událost)

Žilina - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (štvrtok 13.6.)
20.05.2024 Po úspešnej akcii „Večer so zväzom Priama akcia“ na žilinskej Hájovni, sme sa rozhodli, že skúsime otvorené stretnutie aj v Žiline. Stretneme sa opäť na Hájovni (Cesta k Paľovej búde 27) vo štvrtok 13. júna o 19.00. Cieľ je rovnaký ako v prípade ostatných otvorených stretnutí – spájať sa s ľuďmi, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú do nejakých zapojiť, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom a spoznať podobne zmýšľajúcich ľudí z okolia. Ak máš záujem o kontakt, ale na stretnutie nemôžeš prísť, ozvi sa nám cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net) alebo vyplň online dotazník. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie.
(FB podujatie)


Trnava - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (29.5.)
17.05.2024 V priestoroch vynoveného Kubika na Pekárskej 40 sa stretneme opäť v stredu 29. mája o 19:00. Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie vrátane nových plagátov, nálepiek a letákov propagujúcich brožúru „Ideš na brigádu? Skúsenosti a tipy, ako so sebou nenechať zametať“.
(FB podujatie)


Brno - Otevřené setkání svazu Priama akcia
06.05.2024 Na Základně Tři ocásci se setkáme opět už budoucí středu 15. 5. 2024 v 19:00. Otevřené setkání jsou určené lidem, kteří chtějí aktivně řešit problémy v práci, mají nápady na aktivity v regionu nebo se chtějí do aktivit zapojit, případně chtějí diskutovat o tématech spojených s anarchosyndikalismem a poznat podobně smýšlející lidi z okolí. Na místě budou také naše propagační materiály a publikace. (FB událost)

Diskusia na UCOFe - Ako konáme a aké sú možnosti zapájať sa? (4.5., Bratislava)
29.04.2024 V rámci United Colours Of Football (FB) v sobotu 4. mája o 13:00 predstavíme formou diskusie, ako sa nám darí prepájať anarchistické myšlienky s praktickou činnosťou aj ako subjektívne vnímame fungovanie v organizácii v súvislosti s osobným a rodinným životom. Porozprávame, ako sme sa vlastne dostali k anarchistickým myšlienkam a nevynecháme ani konkrétne aktivity či zážitky zo sporov o vyplatenie dlžných miezd. Priestor bude samozrejme aj na otázky, ktoré zaujímajú teba. (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (24.4.)
19.04.2024 V stredu 24. apríla o 18:00 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Večer so zväzom Priama akcia v Hájovni – ako konáme a aké sú možnosti zapájať sa?
13.02.2024 V sobotu 16.3. sa uskutoční akcia, kde budeme rozprávať o úspešnom organizovaní sa, ako sa nám darí prepájať anarchistické myšlienky s praktickou činnosťou, ale aj o veciach, ktoré zaujímajú teba.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (21.2., Kubik)
05.02.2024 Po krátkej pauze pokračujeme ďalším stretnutím aj v trnavskom Kubiku na Štefánikovej 4 o 19:00! Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Tentokrát budeme okrem iného pokračovať v prípravách kampane „Ideš na brigádu?“. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie.
(FB podujatie)


Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (18.1.)
08.01.2024 Vo štvrtok 18. januára o 18:30 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník - https://www.priamaakcia.sk/zapoj-sa. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Ohliadnutie sa za otvoreným stretnutím v Skalici
10.09.2023 Otvorené stretnutie PA sa uskutočnilo prvý raz v regióne mimo väčších miest. Poteší, že aj na Záhorí sú ľudia, ktorí sa chcú aktívne zapájať do riešenia problémov na pracoviskách a komunite, navzájom si pomáhať a učiť sa od seba. Nadobudnuté zručnosti sa v budúcnosti zídu pri vedení sporov a ďalšom organizovaní sa. Príjemná pracovná atmosféra dotvárala celý priebeh stretnutia a dohodli sme viacero praktických vecí a možností ako sa zapojiť. K dispozícii boli tiež materiály súvisiace s anarchosyndikalizmom a hnutím pracujúcich.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (20.9., Foajé)
30.08.2023 Po mesačnej prestávke pokračujeme od 20. septembra v otvorených stretnutiach vo Foajé na Štefánikovej 16 o 19:00. Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie: (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (17.8.)
04.08.2023 Vo štvrtok 17. augusta o 17:30 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Skalici (30.8.)
30.07.2023 Vďaka dotazníku sme sa v poslednom čase spoznali s ľuďmi z viacerých regiónov. Naším cieľom je, aby sa rozvíjali aktivity v čo najviac lokalitách a nielen vo veľkých mestách ako sú Bratislava, Košice či Trnava. Aj preto nás teší, že ďalšie otvorené stretnutie bude v Skalici. Určené je pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci či na brigáde, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú do nejakých zapojiť, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom a spoznať podobne zmýšľajúcich ľudí z regiónu. Ak chceš prísť, kontaktuj nás vopred cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net) alebo vyplň spomínaný dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. (FB podujatie)

Prenasledovanie odborov v Rusku
11.07.2023 Z rôznych miest Ruska neustále prichádzajú správy o represiách voči odborom. Zámienky na prenasledovanie sú rôzne, vždy však ide o pomstu zo strany štátu a kapitálu. Vo vojenskej atmosfére militarizácie a „mobilizácie národa“ navyše vzniká ešte väčší priestor na útoky na pracujúcu triedu.
V minulom roku sa represie dotkli odborového zväzu Kuriér, ktorí sa dostali do povedomia svojimi štrajkami a ktorého hlavná postava Kirill Ukrajincev bol 26. apríla 2022 zatknutý (viac info tu https://priamaakcia.sk/Podpor-odbory-Kurier-v-Rusku-celia-represii-zo-strany-rezimu.html).


Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in