Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 19 krajín sveta.Do Medzinárodného týždňa proti nevyplácaniu miezd sa zapojili zväzy v 14 krajinách

2. november 2020

Počas tretieho októbrového týždňa (12.-18.) prebehol prvý Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd. Ustanovila ho Medzinárodná asociácia pracujúcich (MAP), aby poukázala na fenomén nevyplácania miezd a na možnosti, ako sa brániť anarchosyndikalistickými metódami. Zväzy MAP informovali o Medzinárodnom týždni v krajinách, kde pôsobia, a pripomenuli svoje staršie či práve prebiehajúce spory týkajúce sa tohto problému. Prinášame súhrn aktivít zo 14 krajín sveta vrátane tých, ktoré uskutočnil zväz Priama akcia.

POĽSKO

Związek Syndykalistów Polski (ZSP, Zväz syndikalistov Poľska) je jednou z organizácií MAP, ktoré majú za sebou veľké množstvo sporov za vyplatenie dlžných miezd. Zväz sa pri príležitosti Medzinárodného týždňa postaral o rozsiahly a cenný materiál v anglickom jazyku o problematike nevyplácania miezd a konkrétnych bojoch za ich vyplatenie, ktorý je dostupný na stiahnutie tu: https://iwa-ait.org/content/zsp-fighting-back-international-week-action-against-unpaid-wages. Zapojil sa však aj ďalšími pestrými aktivitami.

ZSP_banner

V nedeľu 11. októbra sa vysielali dva live streamy o téme. Jeden po anglicky a druhý po poľsky. Hovorilo sa o MAP, o rôznych formách nevyplácania miezd, o konkrétnych sporoch zväzov MAP, ale aj o tom, že je dôležité, aby ľudia bojovali aj vtedy, keď ide o menšie sumy atď. Ako poznamenala členka ZSP, zväz sa chcel zapojiť do Medzinárodného týždňa priamymi akciami za vyplatenie dlžných miezd, no dva spory vyhral týždeň predtým a ďalší sa mal začať krátko nato (a aj sa začal, a to 26. októbra akciou za vyplatenie dlžných miezd a preplatenie dovoleniek pred budovou predškolského Centra vzdelávania, liečby a diagnostiky TuMiRaj vo Varšave).

ZSP_Tumiraj3

Ďalšia akcia sa konala 15. októbra vo Varšave. Išlo o protest pred Národným inšpektorátom práce (PIP) proti nečinnosti a neschopnosti tejto inštitúcie bojovať s problémami na trhu práce, hlavne pokiaľ ide o problémy s nevyplatenými mzdami.

ZSP_PIP

Protest sa konal aj v Lodži, a to 17. októbra pred lokálnymi kanceláriami vládnej strany PiS (video). V prejave zaznelo, že podľa údajov PIP za rok 2019 dlhovali zamestnávatelia zamestnancom na nevyplatených mzdách a odmenách 102 miliónov zlotých (cca 22 miliónov eur). Dá sa očakávať, že čísla za rok 2020 budú v dôsledku pandémie ešte horšie. ZSP odmietol tvrdenia, že zamestnávatelia nemajú peniaze, a odsúdil ich zadržiavanie na firemných účtoch.

ZSP_PiS

Zväz vo Vroclave pripravil medzi 14-18. októbrom udalosť na FB, kam mohli písať ľudia, ktorí majú problém s nevyplatenou mzdou, prácou zadarmo po pracovnom čase či skracovaním prestávok v práci. Ozvať sa mohli aj ľudia, ktorým sa podarilo dlžné peniaze získať.

ŠPANIELSKO

Confederación Nacional del Trabajo (CNT-AIT, Národná konfederácia práce) uskutočnila akcie v niekoľkých španielskych mestách.

V Albacete sa 15. októbra konal protest proti nevyplácaniu miezd v kaviarni La Boheme. O dva dni neskôr sa uskutočnila aj diskusia o skúsenostiach zväzu z bojov proti nevyplácaniu miezd. Hovorilo sa o sporoch s firmami, ktoré sú v meste pomerne známe (hotely a iné gastro prevádzky), kde zohrali rozhodujúcu úlohu pri získaní dlžných miezd priame akcie.

Albacete_piket
Albacete

V Granade sa 16. októbra uskutočnil „mobilný“ piket. Členovia a členky zväzu sa presúvali po meste a postupne navštívili firmy, s ktorými aktuálne vedú spory. Zastavili sa pred kaviarňou MIMIMI, klenotníctvom Joyerías Sánchez a nakoniec urobili solidárny piket pred firmou CeX, s ktorou vedie spor miestna skupina CNT-AIT v Barcelone. Vyzvali tiež ľudí, aby kontaktovali zväz v prípade akýchkoľvek problémov v práci a bojovali spoločne.

Granada_mobile
Granada_SJ

V Tarragone sa 17. októbra konali protestné akcie s cieľom upozorniť na dve firmy, ktoré dlhujú peniaze členom zväzu.

Podobná mobilná akcia ako v Granade sa konala 17. októbra aj v Barcelone. Cieľom boli firmy, ktoré nevyplatili mzdy a nedodržiavajú kolektívnu zmluvu (čo je dôvodom aktuálneho sporu zväzu so spoločnosťou CeX).

Ďalšie lokálne skupiny CNT-AIT informovali o Medzinárodnom týždni na svojich sociálnych sieťach.

RAKÚSKO

Veľmi prakticky sa do Medzinárodného týždňa zapojil zväz Wiener ArbeiterInnen-Syndikat (WAS, Viedenského zväzu pracujúcich) – vstúpil do sporu s firmou Seamox GmbH a pred jej sídlom vo Viedni zorganizoval vo štvrtok 15. októbra protest za vyplatenie dlžnej mzdy bývalému pracovníkovi vo výške 5800 eur.

Protest proti Seamox spestrili transparenty, príhovory, hudba a skandovanie. Šéf firmy začal byť paranoidný a namiesto toho, aby prišiel medzi protestujúcich ľudí, zavolal políciu, čo však protest nijako neovplyvnilo.

was


Seamox je v skutočnosti iba jedným zo štyroch subkontraktorov, ktorí sprostredkovali prácu pre IT technika (zhodou okolností ide o kamaráta zo zväzu CNT-AIT v Španielsku, ktorý vo Viedni pracoval v novembri a decembri 2019). Podľa WAS sa celý problém javí ako biznis model, ktorý má slúžiť na obchádzanie sociálneho poistenia a platenia daní.

„Ak v najbližších dňoch nedostane náš kamarát zo Španielska svoju mzdu a neprebehne riadna registrácia v súvislosti s jeho sociálnym poistením, uskutoční sa protest pred ďalším subkontraktorom jeho práce.“

WAS je našou sesterskou organizáciou so štatútom Priatelia MAP a tento rok má za sebou už tri úspešné spory, o ktorých informovala aj na svojej webstránke www.wiensyndikat.wordpress.com.

SLOVENSKO

Náš zväz sa do Medzinárodné týždňa zapojil niekoľkými spôsobmi. Naším hlavným zámerom bolo ukázať, že ak ľudia prejavia záujem konať, proti nevyplácaniu miezd sa naozaj dá bojovať.Propagáciu Medzinárodného týždňa sme začali ešte v septembri zdieľaním videa, ktoré pripravil sekretariát MAP.Začiatkom októbra sme publikovali naše stanovisko k téme a vyzvali ľudí, aby zdieľali svoje skúsenosti a dali nám tipy na prevádzky, kde dochádza k nevyplácaniu miezd. Za týmto účelom sme vytvorili aj udalosť na FB, kde sme postupne uverejňovali všetky potrebné informácie, aktivity a skúsenosti.

Nálepkami sme sa pripomenuli aj niektorým firmám, s ktorými sme viedli spory. Na základe tipov od ľudí sme tiež oblepili niekoľko ďalších podnikov v Bratislave a Senci a po vyžiadaní sme posielali nálepky aj mimo Bratislavy.

Tyzden_Lozano2020_1

Propeller Cafe

SMV priebehu týždňa sme každý deň zverejnili najmenej jeden prípad úspešného boja za dlžné mzdy na Slovensku aj v zahraničí (zamerali sme sa hlavne na boje zväzov z MAP). K štyrom z nich sme pridali aj videá:Spor zväzu Priama akcia s CATO Agency


Spor ZSP s agentúrou Impuls


Spor zväzu SolFed s istou kaviarňou v Brightone


Spor Mosteckej solidárnej siete s Zepter International


Spomenuli sme aj našu publikáciu vydanú tento rok „Ako sme si poradili s problémami v práci: Spory zväzu Priama akcia v rokoch 2015-2019“. Väčšina sporov sa týkala práve nevyplatených miezd a v brožúre podrobne opisujeme, ako vlastne vzniká a prebieha spor za dosiahnutie požiadaviek pracujúcich, čo je potrebné k víťazstvu, porovnávame niektoré spory (tri z nich boli v gastre) a všímame si ich slabé a silné stránky. Táto aj ďalšie naše publikácie o riešení problémov v práci sa dajú nájsť na stránke nbz.priamaakcia.sk.

Ako_sme_si_poradili_Obalka

Otázke nevyplácania miezd sme sa venovali aj v príspevku „Nevyplatená mzda a náhrada mzdy – čo s tým?“, ktorý sa zameriava na časté problémy na pracoviskách spojené so zmluvami, výplatnými páskami, prekážkami na strane zamestnávateľa a podpisovaním dokumentov, do ktorých nás nútia šéfovia a šéfky.

BRITÁNIA


Solidarity Federation (SolFed, Federácia solidarity) má bohaté skúsenosti s bojom proti nevyplácaniu miezd a na našej webstránke o nich pravidelne informujeme. Zväz v Bristole vo svojom stanovisku k Medzinárodnému týždňu zhrnul niekoľko faktov týkajúcich sa nevyplácania miezd v Británii. Vyberáme:

„V roku 2018 informovala BBC o rekordných číslach ohľadom nevyplácanie národnej minimálnej mzdy. Odhaduje sa, že pracujúci takýmto spôsobom prišli o 15,6 milióna libier. Najhoršia situácia bola v oblasti sociálnej starostlivosti, práci v skladoch a tzv. „gig ekonomike“ (ekonomika, ktorá je založená na krátkodobých, jednorazových či príležitostných dodávkach práce a služieb). Minimálna mzda je pritom už beztak žalostne nízka a nedá sa z nej vyžiť. V rovnakom roku vyšla správa organizácie venujúcej sa detskej chudobe Child Poverty Action Network, v ktorej sa uvádza, že rodiny s jedným rodičom by potrebovali na pokrytie základných potrieb o 74 libier viac, ako je minimálna mzda.

Medzi ďalšie formy nevyplácania miezd patrí krátenie o malé sumy, ktoré sa deje často (čo utlmuje motiváciu pracujúcich ozvať sa), neplatenie za prácu počas skúšobnej doby, za dovolenky alebo za poslednú odrobenú zmenu. Najviac ohrození týmito praktikami sú ľudia pod 25 rokov a nad 64 rokov. Pokiaľ ide o odvetvia, najčastejšie sa nevyplácanie miezd vyskytuje v gastre (patria sem krčmy, reštaurácie a hotely). Bežne sa však vyskytuje aj v lukratívnejších odvetviach, ako sú médiá a grafický dizajn. Mnohí pracujúci uvádzajú, že sú nútení robiť viac hodín, ako majú uvedené v zmluvách, a to bez príplatku.“

SF

SolFed spropagoval stanovisko k Medzinárodnému týždňu od sekretariátu MAP aj nášho zväzu, členka zväzu v Leedse pomohla s grafikou a zväz v Liverpoole spustil 12. októbra verejnú online čitateľskú skupinu zameranú na skúmanie bojov na pracoviskách, ktorej prvý diel sa vo veľkej miere týkal práve bojov proti nevyplácaniu miezd.

NÓRSKO


Norsk Syndikalistisk Forbund (NSF, Nórska syndikalistická federácia) preložila stanoviská zväzu Priama akcia aj sekretariátu MAP k Medzinárodnému týždňu do nórčiny, zverejnila ich na svojej webstránke www.nsf-iaa.org a rozšírila e-mailami. Podelila sa s nami aj o dva prípady boja proti nevyplácaniu miezd.

V prvom NSF kontaktoval pracovník kvôli nevyplatenej mzde. Na jeho podporu sa ozval aj zväz ZSP, ktorý poslal firme fax a uviedol, že spor sleduje. Toto a rozšírenie letákov zo strany NSF stačilo, aby boli peniaze vyplatené.

Ďalší spor sa týkal priamo členky NSF, ktorá pracovala v medzinárodnej sieti reštaurácií s rýchlym občerstvením a nedostala mzdu.

„Víťazstvo sa dá dosiahnuť aj bez zapojenia verejnosti. Vec sme cez týždeň prediskutovali a po víkende mala svoje peniaze. Ako sa to podarilo? Dozvedela sa, že šéf je v rade cirkevného zboru. Zavolala mu a povedala, že ak peniaze nevyplatí, budeme rozdávať letáky pred kostolom pred nedeľnou omšou,“ vysvetľuje NSF úspešnú taktiku.

NSF dodala, že informácie o Medzinárodnom týždni sa podarilo rozšíriť a ľudia reagovali veľmi dobre.

RUSKO


Konfederacija revoljucionnych anarchosindikalistov (KRAS, Konfederácia revolučných anarchosyndikalistov) nás v priebehu týždňa informovala o situácii v krajine, ktorá znemožňuje akékoľvek protestné aktivity. Citujeme:

„Totalitné opatrenia prijaté na jar kvôli pandémii v podstate znamenajú, že ľudia musia zostávať doma a hrozia im pokuty. Robiť aktivity mimo internetu je nemožné, pričom organizovať verejné akcie v Moskve bolo ťažké už aj predtým.“

Pouličný protest viac ako jednej osoby vyžaduje podľa zákona úradné povolenie. Naposledy, keď ho KRAS žiadal v súvislosti so solidárnymi aktivitami na podporu pracujúcich bojujúcich za vyplatenie dlžných miezd, opakovane dostal zamietavé stanovisko. Pouličné akcie sú v Moskve momentálne zakázané, resp. potláčané.

„V tejto situácii sme obmedzení len na propagačné aktivity cez náš web a sociálne siete. Naďalej šírime informácie o štrajkovom hnutí v Rusku a na Ukrajine (vrátane štrajkov za vyplatenie dlžných miezd, čo je v súčasnosti ich hlavný dôvod), o sociálnych protestoch vo svete a o boji našich kamarátov a kamarátok z ostatných sekcií MAP. Aktívne vystupujeme aj proti totalitným opatreniam pošliapavajúcim slobodu, ktoré zaviedli úrady pod zámienkou boja proti epidémii,“ konštatuje KRAS.

Musíme povedať, že webstránka KRAS je skutočne unikátna v množstve publikovaných správ o hnutí pracujúcich v Rusku aj vo svete. Odporúčame čítať s online prekladačom.

ŠVÉDSKO


Örestad LS (ÖLS, Miestna skupina Örestad) informoval o špecifickej situácii vo Švédsku. Vo všetkých prípadoch dlžných miezd sa mu podarilo dosiahnuť ich vyplatenie bez toho, aby musel uskutočniť demonštrácie, protesty či iné formy priamych akcií. „Keď sme firmy vyzvali k zaplateniu, vždy to urobili,“ uvádza ÖLS.

V krajine navyše pôsobí aj štátna agentúra zameraná na vymáhanie dlžných miezd, ktorú ÖLS občas odporúčal ľuďom, ktorí nie sú členmi zväzu, a aj im sa vždy podarilo uspieť.

„Neznamená to však, že nevyplácanie miezd vo Švédsku nie je problém. Je! Zvlášť pri prácach v „gig ekonomike“ a v prípadoch, keď ľudia nemajú pracovné zmluvy. Spoločne s inými skupinami sme sa aktívne podieľali na organizovaní a bojkote krčiem a reštaurácií, ktoré používali ‚otrockú prácu‘. Naposledy na jar a skončilo sa to víťazstvom,“ dodáva ÖLS.

ÖLS sa do Medzinárodného týždňa zapojil hlavne propagáciou na svojej webstránke http://orestadls.wordpress.com a na sociálnych sieťach. Potešujúce je však vyjadrenie, že aktivity MAP boli pre zväz veľmi inšpiratívne a chystá sa podniknúť kroky za účelom ďalšieho rozvoja organizácie.

USA


Workers` Solidarity Alliance (WSA, Aliancia solidarity pracujúcich) je ďalšou z organizácií so štatútom Priatelia MAP. O Medzinárodnom týždni informovala na sociálnych sieťach. Vo svojom prehlásení
upozornila aj na problémy charakteristické skôr pre USA – nevyplácanie tringeltov v gastre a väzenský systém s lacnou až otrockou pracovnou silou (proti čomu sa vo väzniciach uskutočnili v posledných rokoch viaceré štrajky podporované aj WSA).

AUSTRÁLIA


Anarchosyndicalist Federation (ASF, Anarchosyndikalistická federácia) propagovala Medzinárodný týždeň na svojich sociálnych sieťach a pozývala k sledovaniu live streamu zväzu ZSP.

SRBSKO


Anarhosindikalistička inicijativa (ASI, Anarchosyndikalistická iniciatíva) spropagovala Medzinárodný týždeň rozšírením stanoviska sekretariátu MAP v srbčine na svojich sociálnych sieťach.

BULHARSKO

Avtonomna Rabotničeska Konfederacija (ARK, Nezávislá konfederácia pracujúcich) síce nie je súčasťou MAP, postarala sa však o preklad stanoviska sekretariátu MAP do bulharčiny a jeho propagáciu.

ČESKO

Pražská solidární síť (Solis) takisto nie je súčasťou MAP, s naším zväzom však udržiava kamarátske vzťahy a na svojom Facebooku rozšírila naše stanovisko k Medzinárodnému týždňu.

NEMECKO

Do Medzinárodného týždňa sa zapojila aj Anarcho-Syndikalistisches Netzwerk (ASN, Anarchosyndikalistická sieť) z Kolína, ktorá má blízko k MAP. V uliciach sa v priebehu týždňa objavili plagáty s výzvou, aby ľudia bojovali za svoje dlžné mzdy a ozvali sa ASN, pretože spoločne sa bojuje ľahšie.

ASN_lohnraub-plakat_2020-10-16_

 

Ako hodnotíme prvý Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd

S nápadom ustanoviť Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd prišiel náš zväz začiatkom minulého roka (vtedy sme ešte uvažovali o dni, nie týždni). Vypracovali sme našu predstavu, odprezentovali ju ostatným zväzom v MAP a na kongrese MAP v Melbourne v decembri 2019 bol náš návrh prijatý s dodatkom, aby išlo o týždeň. Následne sme sa snažili všetkým zväzom čo najviac zjednodušiť zapojenie sa a pomáhali sme aj s prípravou prehlásenia sekretariátu MAP.

Do Medzinárodného týždňa sa nejakým spôsobom zapojilo 11 z 18 v súčasnosti reálne existujúcich organizácií MAP. Treba si pritom uvedomiť, že niektoré organizácie majú extrémne náročné podmienky pre uskutočňovanie aktivít a ich členovia a členky sú v nezávideniahodnej existenčnej situácii kvôli pandémii a štátnej represii (hlavne Ázijsko-pacifickom regióne).

Potešila nás výmena skúseností z bojov, ktorá prebehla medzi zväzmi, ako aj zdieľanie informácií o nevyplácaní miezd v krajinách, v ktorých pôsobia. Pozitívne hodnotíme aj odozvu na Facebooku, kde sa ozývali ľudia, ktorí majú nevyplatené mzdy.

S prvým Medzinárodnom týždňom sme teda veľmi spokojní. Hodnotiť ho budeme aj na úrovni MAP počas plenárneho stretnutia v lete 2021. Naším zámerom bude hlavne prispieť k zefektívneniu boja zväzov MAP proti nevyplácaniu miezd a prediskutovať možné aktivity počas budúcoročného tretieho októbrového týždňa.

Zväz Priama akcia


Súvisiace články:
Stanovisku zväzu Priama akcia k Medzinárodnému týždňu proti nevyplácaniu miezd (12.-18. október 2020)

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

3x VÝZVA zväzu Priama akcia ohľadom nevyplácania miezd
05.10.2021 1. Dlhuje ti zamestnávateľ mzdu? OZVI SA NÁM!
2. Pozitívne skúsenosti? PODEĽ SA O NE!
3. Informovanie o probléme a možnostiach, ako sa brániť. ZAPOJ SA!


Začína fungovať „Infoshop a archív radikálnej literatúry Malatesta” v Šuranoch
22.09.2021 Projekty takéhoto typu sú na Slovensku zriedkavé a zvyčajne sú doménou hlavného mesta, takže pozvanie zúčastniť sa na otvorení Infoshopu Malatesta v Šuranoch sme prijali s potešením. Oficiálne otvorenie sprevádzala dvojdňová akcia s názvom „Iný víkend!“. V piatok (17.9.) sa skôr diskutovalo, sobota bola venovaná hudobnej produkcii.

Aktuálna situácia ohľadom zbierky pre afganských anarchistov a anarchistky
14.09.2021 Od začiatku zbierky prešli tri týždne a udialo sa toho veľa, takže by sme sa chceli podeliť o najaktuálnejšie informácie.

Prezentácia a infostánky – Bystro fest, festival Povstanie Pokračuje, Mestský akčný kemp
03.09.2021 Prinášame krátke info o troch akciách, na ktorých sme sa zúčastnili za posledný týždeň.

V solidarite s protestujúcimi v Kolumbii - kontaktuj konzula v Bratislave (+vzor e-mailu)
18.05.2021 O situácii v Kolumbii nedávno informovala naša sesterská organizácia ULET (Priatelia MAP) a ďalšie kolektívy. Skrátenú verziu ich prehlásenia dnes publikoval kolektív Zdola. Okrem informovanosti však môžeme urobiť aj viac - vyjadriť svoj protest zástupcovi Kolumbie na Slovensku.

Ani Izrael, ani Palestína
18.05.2021 Zverejňujeme preklad prehlásenia WSA, našej sesterskej organizácie z USA (Priatelia MAP), s názvom „Za ukončenie izraelských útokov na Gazu! Za spoločný boj proti rasizmu a militarizmu!“

Vyšiel prvomájový špeciál časopisu Burič venovaný anarchosyndikalizmu
02.05.2021 Anarchistická informačná skupina AlterNativE zo Šurian začala začiatkom roka vydávať časopis Burič. V poradí už tretie číslo je venované Prvému máju a anarchosyndikalizmu. Publikácia je výsledkom spolupráce rôznych jednotlivcov, AlterNativE a nášho zväzu. Dá sa stiahnuť z uloz.to v PDF v dvoch verziách (na tlač a na čítanie).

Apart – viac než len knižnica! Nový komunitný priestor pre politiku a umenie v Bratislave
30.04.2021 V apríli otvorila svoje dvere knižnica v novom kultúrnom priestore kolektívu Apart so zámerom skĺbiť politiku a umenie. Ako sme sa však dozvedeli počas osobnej návštevy, v pláne je oveľa viac ako len verejná čitáreň so študovňou.

Najbližšie otvorené stretnutie bude 26. septembra
07.09.2020 Po júnovom stretnutí sa ďalšie otvorené stretnutie zväzu Priama akcia uskutoční v sobotu 26. septembra o 17:00 v bratislavskom Bystre. Budeme hovoriť o tom, ako by sme si navzájom vedeli pomôcť pri riešení problémov v regióne a ako podporiť aktivity, ktoré už prebiehajú. Budeme radi aj keď prídeš do diskusie s hocijakým vlastným bodom. Na stretnutí tiež budú naše propagačné materiály a publikácie. Môžeš si zobrať napríklad nálepky ku kampani venovanej koronakríze či brožúru „Ako sme si poradili s problémami v práci: Spory Priamej akcie 2015-2019“. Tešíme sa na stretnutie!

Najnovšie číslo Kapitálu aj s naším článkom o štrajkoch v školstve
13.03.2020 Redakcia časopisu Kapitál nás požiadala o príspevok k téme neposlušnosť a výsledkom je osobne ladený článok našej členky. „V rokoch 2012 a 2016 som sa ako učiteľka na jednom z bratislavských gymnázií zúčastnila protestov a štrajkov v školstve. Štrajk v roku 2012 sa stal jedným z najznámejších vyjadrení nespokojnosti pracujúcich v novodobých dejinách Slovenska. Zároveň bol predzvesťou štrajku v roku 2016, ktorý sa dá bezpochyby označiť za bezprecedentný prejav nezávislosti od klasických odborov.“

(Ne)voliť nestačí – Po voľbách sa nič nekončí
26.02.2020 Už o niekoľko dní sa na základe výsledkov volieb začne vytvárať koaličná vláda a my si vypočujeme, že teraz treba čakať. Najprv na prvých sto dní, ako je zvykom, potom do polovice volebného obdobia, a napokon na ďalšie voľby. Štátne inštitúcie a firmy budú robiť všetko preto, aby v novej situácii čo najefektívnejšie presadili svoje záujmy cez vlastné organizácie a kontakty. A my zatiaľ (znova) prestaneme existovať.

(Ne)voliť nestačí – Voliť či nevoliť? O čom sú voľby
18.02.2020 Pozastavme sa na chvíľu ani nie tak nad odpoveďou na túto otázku, ale nad tým, ako uvažujeme v období pred voľbami a ako vlastne funguje zastupiteľská demokracia.

Otvorené stretnutie v deň volieb – program akcie
17.02.2020 S blížiacim sa termínom predvolebného otvoreného stretnutia v Bratislave aktualizujeme jeho program.

(Ne)voliť nestačí - Organizovanie sa
11.02.2020 V práci aj v bežnom živote riešime problémy väčšinou bez toho, aby sme sa nejako špeciálne organizovali. Keď chceme na niečo poukázať alebo sa niekoho zastať, vieme to urobiť v podstate hocikedy. Stačí trocha zdravého rozumu a odvahy. Je však veľa problémov, ktoré sa dajú len ťažko vyriešiť bez skutočnej organizácie a plánovania.

Otvorené stretnutie so zväzom Priama akcia v januári
04.01.2020 V otvorených stretnutiach pokračujeme aj v novom roku. Jedno už máme naplánované na deň volieb vo februári, no stretneme sa aj v januári. Naposledy (v novembri) boli výsledkom stretnutia tri aktivity (článok o štrajku pracujúcich proti klimatickej zmene, účasť na klimatickom štrajku a solidarita s protestmi v Čile). Dúfame, že praktický presah budú mať aj ďalšie stretnutia. Vidíme sa v sobotu 18. januára o 16:00 v komunitnej obývačke Bystro. Viac o stretnutiach sa dozvieš nižšie.

Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in