Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 21 krajín sveta.Organizovanie sa v zdravotníctve počas pandémie

17. apríl 2020

Nasledujúci text pochádza od člena zväzu Solidarity Federation (SolFed), ktorý pracuje v nemocnici v anglickom Brightone. Doplnili sme k nemu informácie, ktoré máme o aktuálnej situácii v niektorých slovenských nemocniciach. Zamýšľame sa tiež nad možnosťami protestov v situácii, keď je v zdravotníctve zakázané štrajkovať.

COVID-19 SF2Pracujúci v zdravotníctve dnes stoja pred veľkou výzvou. Prepracovanosť, riziková a zle platená práca bola pre nás typická ešte pred príchodom Covid-19. Veľa z nás čelí veľkým otrasom v pracovnom aj osobnom živote. V dôsledku uzavretia krajiny sa nemôžeme stretávať s priateľmi, rodinami a kolegami či kolegyňami a požiadavky na NHS (systém verejného zdravotníctva v Británii), domovy sociálnej starostlivosti a ďalšie pracoviská sa zásadne zvýšili a zmenili. S ešte väčšou naliehavosťou sa teda pýtame, čo robiť?

Pred čím stojíme?

Niektoré problémy sú nové, iné sú tu s nami už dlho a súčasná kríza ich iba zhoršila. Začnime najbežnejším a najznámejším problémom.

OOP (osobné ochranné prostriedky)

Ak ste o dôležitosti OOP ešte pred niekoľkými mesiacmi nevedeli, teraz už viete. Zúfalo potrebujeme OOP. Vzhľadom na to, že koronavírus je respiračný vírus, riskujete, že ho dostanete, ak ste v blízkom kontakte s hocikým (preto sa prijali opatrenia o spoločenskom odstupe). Toto riziko sa dramaticky zvyšuje v prípade, že pracujete s pacientmi s prejavmi ochorenia, a ešte viac, keď sa pri vašej práci generuje aerosól (otváranie dýchacích ciest, ventilácia atď.). Zoznamy potrebných OOP (podľa WHO a ministerstva zdravotníctva) sa dajú nájsť na internete podľa toho, kde a čo robíte. Najvyššiu mieru ochrany OOP poskytujú: rukavice, plášte (zakrývajúce ruky alebo nohy), FFP3 masky a kryty tváre.

Žiadna z týchto vecí by nemala byť na opätovné použitie. Sám viem, že ľudia ako ja, čo pracujú v najrizikovejšom prostredí, nedostávajú to správne vybavenie alebo sa od nich požaduje, aby ho používali opätovne, aby sa šetrilo s OOP. Je to veľmi nebezpečné a vystavuje riziku všetkých – daného človeka, jeho alebo jej rodinu a všetkých ostatných pacientov, s ktorými prichádza do kontaktu.

ČO SA DÁ ROBIŤ?

Prvý krok je zistiť, aké OOP potrebujete pre bezpečný výkon práce. Nepýtajte sa manažérov, aké to sú, a neverte tomu, čo hovoria. Online si dohľadajte, aké sú odborné stanoviská alebo čo zistili kolegovia a kolegyne. Je pravdepodobné, že názory a skúsenosti sa budú líšiť, keďže rady sa menia takmer každý deň, preto je dôležité zistiť, čo naozaj potrebujete.

Ak sa vyskytne problém (a že sa vyskytne), preberte ho so všetkými. Začnite s najbližšími kolegami a kolegyňami. Pobavte sa o tom, že je dôležité tlačiť na vedenie, aby poskytlo zásoby tých správnych OOP a ubezpečte sa, že sa obnovujú. Zdôraznite, že ak nebudete chránení ako pracujúci, nebudete sa môcť správne postarať o pacientov a ochrániť ich. Takisto zdôraznite, že vy aj vaši milovaní sa vystavujú obrovskému riziku; počas tejto pandémie zomrelo veľa lekárov, sestričiek a ďalších zdravotníkov. Nestalo by sa to, keby boli od začiatku správne chránení.

Čo sa dá čakať? Vedenie bude s najväčšou pravdepodobnosťou ignorovať vaše obavy. Začne sa odvolávať na nedostatok vecí a „odporúčania“ iných vedení o tom, čo potrebujete, pričom to nebude to, čo žiadate. Žiaľ, dá sa očakávať aj ústup alebo apatia zo strany kolegov a kolegýň. Pre pracujúcich v zdravotníctve je charakteristická nepríjemná tendencia prijať prístup „zmier sa tým“. Zažili sme toľko ustupovania, máme zlé mzdy a sme prepracovaní, takže to neprekvapuje. Treba sa však proti tomu postaviť a snažiť sa tento postoj prekonať.

Ako dostať to, čo chceme? Vo veľkej miere to bude závisieť od práce, ktorú robíte, od kolegov a kolegýň, pacientov, vedenia atď. V prvom rade treba myslieť na to, ako pritlačiť na vedenie. Čo od vás chce vedenie viac ako čokoľvek iné a aké páky viete použiť? Momentálne je najvyššou prioritou neprestať poskytovať služby. Ak sa vám s kolegami a kolegyňami nezdá, aké OOP dostávate (či nedostávate), pokúste sa zastaviť poskytovanie služieb. Môže to byť veľká výzva a bude si to vyžadovať veľa diskusií. Citové vydieranie je jedna z vecí, s ktorými sa pri organizovaní sa v zdravotníctve stretávame často: „kto sa postará o pacientov,“ „doplatia na to ľudia,“ či dokonca „niekto zomrie“. Majte však na pamäti, že ide o veľmi špecifickú situáciu. Takéto pracovné prostredie nikto nikdy nezažil, takže je veľmi dôležité, aby sme sa začali brániť postojom a názorom, podľa ktorých je pacient dôležitejší ako bezpečnosť pracujúcich. Ak ochorieme alebo zomrieme, nebude im mať kto poskytnúť potrebnú starostlivosť. Sme špecializovaná pracovná sila a bez ohľadu na to, aké máme nízke mzdy a ako zle sa k nám správajú, nevedia nás ľahko nahradiť. Vzhľadom na naše skúsenosti a množstvo školení, ktoré máme za sebou, je jasné, že sa nám nesmie nič stať, ak vedenie chce, aby všetko ďalej fungovalo, pretože všetci vieme, že oni sa o to postarať nevedia.

Publicita je ďalší potenciálny nástroj nátlaku. Väčšina organizácií, obzvlášť NHS, sa teraz snaží tváriť, akoby bolo všetko „pod kontrolou“, hoci dobre vieme, že to má ďaleko od pravdy. Ak si myslíte, že zverejnenie informácií o nebezpečných pracovných podmienkach pomôže vášmu boju, choďte do toho. Len si dajte pozor: najlepšie asi bude, keď si zachováte čo najväčšiu anonymitu.

Zákon? Ak sa o zákon nedalo nijako zvlášť oprieť v doterajších sporoch, nečakajme, že to bude teraz lepšie. Je však dobré mať nejakú oporu  zákone, keď budete presviedčať kolegov a kolegyne a postavíte sa proti vedeniu. Existujú zákony o bezpečnosti na pracovisku, primeraných OOP atď. Nemá zmysel ich dopodrobna študovať, sú však isté časti, ktoré je vhodné odcitovať a rozšíriť o nich povedomie. Na začiatok odporúčam časť 100 Zákona o právach zamestnancov z roku 1996 (pozn. prekl.: platí pochopiteľné pre Britániu). V podstate sa tam píše o možnostiach prerušenia práce v prípade nebezpečných situácií na pracovisku.

DRŽME SPOLU A BOJUJME

Musíme začať bojovať za väčší počet čo najlepších OOP a dávať na seba navzájom pozor. Je to veľmi stresujúca a desivá doba, takže musíme držať spolu ešte viac ako inokedy, starať sa o seba navzájom a kryť si chrbát. Nemôžeme dovoliť, aby tento problém upadol do zabudnutia ako v minulosti. Nejde tu o zvyčajné mzdové škrty, ďalšiu šichtu s nedostatkom personálu alebo prácu navyše, ktorú musíte robiť. Ide o naše dobro, naše životy a naše zdravie. Ak nebudeme bojovať teraz, možno už ďalšiu šancu nedostaneme.

Zväz SolFed je naša sesterská organizácia z Medzinárodnej asociácie pracujúcich. Organizuje sieť pracujúcich v zdravotníctve v Manchestri a ďalší členovia sú zapojení do podobnej siete v Bristole. V súčasnosti sa SolFed snaží vytvoriť takúto sieť aj v Brightone, kde má niekoľko členov v sektore sociálnej starostlivosti.

---

SITUÁCIA V NIEKTORÝCH SLOVENSKÝCH NEMOCNIACH

Väčšinu nasledujúceho textu napísal Juraj, ktorý pracuje v zdravotníckom zariadení na východe Slovenska. Skutočné meno a konkrétne miesto práce nezverejňujeme z dôvodu zachovania jeho anonymity a bezpečnosti. Netvrdíme, že rovnaká situácia je úplne všade, hoci z ďalších zdrojov vieme, že uvedené skutočnosti sa netýkajú iba jedného zariadenia či východného Slovenska.

Pokiaľ ide o formálnu stránku, ochranu zdravotníckeho personálu a nariadenia týkajúce sa pacientov, situácia je všade rovnaká. Zabezpečenie OOP je však v každej nemocnici individuálne. Dalo by sa povedať, že čím novšia je nemocnica, tým lepšie je materiálne zabezpečenie.

Zdá sa, že najväčšia kríza ohľadom nedostatku OOP sa v nemocniciach už prekonala. Treba však povedať, že nedostatok pretrváva a že často sa podarilo vyriešiť kritický stav len vďaka svojpomoci personálu. Od upratovačiek cez sestry – kto mohol, pomáhal doma šiť rúška (tie sú v nemocniciach stále na prídel). Riešilo sa to aj žiadosťami o pomoc cez sociálne siete. Ľudia potom dobrovoľne takéto OOP (hlavne, ale nielen rúška) vyrábali a dodávali na vlastné náklady a bez nároku na odmenu. Niekde pomáhal namiesto štátu projekt súkromného sektora Kto pomôže Slovensku. Pokiaľ ide o ochranné rukavice, je ich skôr nedostatok, a prakticky od začiatku chýbajú aj špeciálne respirátory typu FFP2 a FFP3. Zabezpečené sú hlavne tzv. Covid centrá pre hospitalizáciu pozitívnych pacientov.

Oddeleniam chýba logistický postup. Pritom za porušenie interných pravidiel sa hrozí okamžitou výpoveďou. Zmeny nastali aj v oblasti odpracovaných hodín. Napríklad sa stalo, že niektorí kolegovia a kolegyne boli vybratí a vybraté ako personál do Covid centier. Tie však nie sú spustené všetky, čo pre vybraný personál znamená, že je nútený čerpať si dovolenku. Dochádza tiež k podpisovaniu dodatkov k pracovným zmluvam (znižovanie miezd až na úroveň 60%). Takže namiesto kvalitného personálu, ktorý môže v týchto náročných dňoch nastúpiť na odoberanie vzoriek alebo sa prestriedavať pri lôžkach pacientov na ostatných funkčných oddeleniach, sa táto práca ponúka študentom SZŠ, VŠ, medikom a medičkám. Môj názor je, že situácia v slovenských nemocniciach je predovšetkým zle zorganizovaná, na čo najviac dopláca radový zdravotnícky personál.

---

MOŽNOSTI PROTESTU V ZDRAVOTNÍCTVE V NÚDZOVOM STAVE NA SLOVENSKU

V záverečnej časti dopĺňame úvodnú úvahu od SolFedu a zamýšľame, aké má zdravotnícky personál možnosti prejaviť prípadnú nespokojnosť v núdzovom stave, keď sa naň vzťahuje pracovná povinnosť a zákaz uplatňovania práva na štrajk.

V prvom rade treba povedať, že štrajk nie je jediná forma boja. Naši kamaráti a kamarátky z Británie ho dokonca ani nespomínajú. Domnievame sa však, že podobne ako tam, aj na Slovensku majú pracujúci s pracovnou povinnosťou možnosť odmietnuť prácu podľa zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, keď nemajú adekvátne OOP, čo priamo ohrozuje ich zdravie a život. Podľa § 12 ods. b) tohto zákona má zamestnanec právo „odmietnuť vykonať prácu alebo opustiť pracovisko a odobrať sa do bezpečia, ak sa dôvodne domnieva, že je bezprostredne a vážne ohrozený jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie iných osôb“. Vzhľadom na núdzový stav však v prípade úvah o použití tohto paragrafu odporúčame dodatočnú konzultáciu s právnikom.

Atmosféra v spoločnosti je v súčasnosti priaznivo naklonená pracujúcim v zdravotníctve. Ich život aj životy pacientov sú rovnako dôležité a všetci by mali dostať potrebnú ochranu. Vedenie zdravotníckych zariadení napriek tomu nemá problém emocionálne vydierať pracujúcich a vyhrážať sa postihmi. Keď sa nedá štrajkovať, treba skúšať iné možnosti ako prejaviť nespokojnosť.


Zväz Priama akcia


Ďalšie články z oblasti zdravotníctva:

Priame akcie na pracoviskách. Základné druhy a konkrétne príklady 
Koronavírus: Politici rečnia, pracujúci trpia! Stanovisko CNT-AIT k situácii vo Francúzsku
COVID-19: Týždenný súhrn bojov za život, zdravie a prácu (IV.)
COVID-19: Týždenný súhrn bojov za život, zdravie a prácu (III.)

COVID-19: Týždenný súhrn bojov za život, zdravie a prácu (II.)
COVID-19: Týždenný súhrn bojov za život, zdravie a prácu (I.)
„Nemali sme veriť politikom tak, ako sme im verili,“ konštatuje protestujúca zdravotná sestra (2013)
V solidarite so zdravotnými sestrami a pôrodnými asistentkami (2012)
Hromadná výpoveď ako taktika v boji za zvýšenie miezd - príklad zdravotných sestier v Humennom (2009)
V solidarite so štrajkujúcimi lekármi a zdravotníkmi! (2006)
Protestná akcia štrajkujúcich zamestnancov zdravotníctva (2006)

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (22.3.)
07.03.2023 Streda 22. marca o 19:00 v Kubiku! Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, alebo chcú prispieť do diskusie inou témou či sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít v Trnave. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Posledné otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave v Kalabe (15.3.)
27.02.2023 Žiaľ, komunitné centrum Kalab končí na Zámockej a zatiaľ nie je isté, či bude pokračovať inde. Posledné stretnutie v tomto skvelom priestore budeme mať v stredu 15. marca o 19:00! Porozprávame sa o tom, akým problémoch v práci sa aktuálne venujeme, zhodnotíme podujatie k 100. výročiu MAP, ktoré bude 4. marca a ako vždy sa budeme venovať témam, s ktorými prídu ľudia na stretnutie. Na mieste budú naše propagačné materiály a publikácie. Ak vieš o vhodnom priestore na otvorené stretnutia PA, daj nám vedieť. FB udalosť: ...

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (1.2.)
17.01.2023 Streda 1. februára o 18:00 v Kubiku! Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, alebo chcú prispieť do diskusie inou témou či sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (14.1.)
04.01.2023 Pozývame na prvé novoročné otvorené stretnutie v klube Collosseum v sobotu 14. januára o 10:00. Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, prípadne chcú prispieť do diskusie inou témou alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (18.1.)
13.12.2022 Streda 18. januára o 19:00 v Kalabe! Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, prípadne chcú prispieť do diskusie inou témou alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Zbližovanie organizácií MAP v Ázii a Tichomorí
05.12.2022 Počas víkendu 12. a 13. novembra sa konalo v Jakarte stretnutie našich kamarátov a kamarátok z organizácií MAP z celého ázijsko-tichomorského regiónu. Zazneli prezentácie o situácii v Austrálii, Indii, Indonézii a na Filipínach. Počas diskusií sa preberalo široké spektrum tém: právny status kasty v Indii a jej vzťah k triednemu boju, vyhliadky na anarchosyndikalistické organizovanie na Filipínach či situácia migrujúcich pracujúcich v Singapure.

PODCHODY „Priechody pre chodcov“ - benefičný album na podporu zväzu Priama akcia
28.11.2022 Podchody je anarcho-dub-poetry projekt. Ide o mix proletárskej poézie a dub muziky. 5 songov, cca 12 minút. Príspevkom na bandcampe môžeš podporiť zväz Priama akcia.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (16.11.)
30.10.2022 Posledné tohtoročné stretnutie v Bratislave sa uskutoční v stredu 16. novembra o 19:00 v Kalabe na Zámockej 5. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít.

Kampaň zväzu ZSP proti predajniam Żabka a pomoc ukrajinským pracujúcim
16.10.2022 Zväz ZSP vo Varšave začal Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd priamou akciou v predajni Żabka a plánuje aj akcie s ukrajinskými pracujúcimi. V oboch prípadoch ide o dlžné mzdy.

K útoku z 12. októbra
13.10.2022 Je náročné nájsť slová, ktoré by vyjadrili náš hnev a smútok po včerajšom útoku. V týchto ťažkých chvíľach myslíme na ľudí, ktorých včerajšok zasiahol najviac.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave a Bratislave (27. a 28.10.)
13.10.2022 V októbri sa vidíme nielen v komunitnom centre Kalab, ale aj v trnavskom Kubiku. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, prípadne chcú prispieť do diskusie inou témou alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Stretnutia v júli a septembri v Bratislave boli konštruktívne a s nápadmi na nové aktivity (ktoré sa nakoniec aj zrealizovali) prišli aj ľudia, s ktorými sme sa videli prvýkrát. Dúfame, že podobne tomu bude aj v Trnave. Vidíme sa vo štvrtok 27.10. v Kubiku na Štefánikovej 4 alebo v piatok 28.10. v Kalabe na Zámockej 5. Obe stretnutia sa začínajú o 18:00.

Zväz ZSP uspel v spore o nevyplatenú mzdu s kníhkupectvom vo Varšave
10.10.2022 Kníhkupectvo v štvrti Muranów meškalo od marca s výplatou mzdy bývalej zamestnankyni. Tá sa rozhodla dožadovať sa dlžných peňazí spoločne so Zväzom syndikalistov Poľska a vo výzve, ktorú poslali šéfovi, spomenuli aj chystanú kampaň poukazujúcu na pracovné praktiky v kníhkupectve. Zamestnávateľ reagoval takmer okamžite a peniaze previedol na účet.

Aktualizácia o situácii väzneného Kirilla Ukrajinceva, aktivistu odborov Kuriér v Rusku
05.10.2022 Vo štvrtok 22. septembra bola Kirillovi predĺžená vyšetrovacia väzba do 19. októbra. Hrozí mu až päť rokov väzenia za „zvolanie alebo účasť na nepovolenom zhromaždení viac ako dvakrát v priebehu 180 dní“. Za jeho prepustenie a zrušenie všetkých obvinení prebehlo vo viacerých ruských mestách niekoľko menších protestných akcií a solidaritu vyjadrili aj viaceré organizácie a osoby v zahraničí vrátane nášho zväzu a ďalších zväzov združených v Medzinárodnej asociácii pracujúcich.

Úskalia organizovania sa na pracoviskách (Liptovský Mikuláš, 22.9.)
05.09.2022 Vo štvrtok 22. septembra o 18:00 sa v Liptovskom Mikuláši zúčastníme na diskusii venovanej problémom spojeným s organizovaním sa na pracoviskách (v pôvodnom termíne 14. apríla sa uskutočniť nemohla). Akciu organizuje vo svojich priestoroch na Námestí osloboditeľov 1 občianske združenie Diera do sveta (web, FB).

V Košiciach sa uskutočnilo ďalšie otvorené stretnutie zväzu Priama akcia
30.08.2022 Vo štvrtok 11.8. sa uskutočnilo druhé tohtoročné otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach. Tentoraz bolo oveľa početnejšie ako naposledy a väčšinu ľudí sme doteraz nepoznali. Okrem činnosti a histórii zväzu sa hovorilo o zlepšení propagácie, nadchádzajúcich komunálnych voľbách, podujatiach v Košiciach pri príležitosti stého výročia založenia Medzinárodnej asociácie pracujúcich atď.

Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in