Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 19 krajín sveta.Vianočný darček - naše publikácie teraz zadarmo už aj vo formátoch MOBI, EPUB a DOC

24. december 2019

nbz_tree_coverObľubuješ čítanie textov v čítačke elektronických kníh a chýbajú ti MOBI alebo EPUB tituly, ktoré sa venujú hnutiu pracujúcich, jeho histórii či teórii? Všetky texty zo sekcie Publikácie na našom webe sme spracovali do týchto dvoch formátov a môžeš si ich zadarmo stiahnuť rovnako ako formáty PDF a DOC. Hoci ide o staršie texty, nestrácajú na aktuálnosti a význame. Ak ich ešte nemáš prečítané, do toho! Tento vianočný darček je prvou z aktivít, ktoré sme pripravili v rámci osláv 20. výročia založenia nášho zväzu. O ďalších budeme informovať už čoskoro.

 

puerto_real_odporucameÚspešný štrajk v lodeniciach v Puerto Real. Anarchosyndikalizmus v praxi (marec 2008)

Keď španielska vláda v roku 1987 ohlásila program „racionalizácie“ lodeníc v Puerto Real, pracujúci vyšli do štrajku. Významným aktérom počas štrajku bol anarchosyndikali­stický zväz CNT. Vďaka jeho aktivitám sa priama demokracia stala súčasťou miestnej politickej kultúry. Masových všeobecných zhromaždení v prístavoch a v blízkej komunite sa zúčastňovali robotníci, ich rodiny aj ľudia zo susedstva.

Boj v lodeniciach sa neskôr rozšíril na boje týkajúce sa zdravotníctva, daní či environmentálnych záležitostí. V roku 2004 sa v lodeniciach bojovalo znova. Tentoraz však v celom Španielsku. Text veľmi jed­noduchým štýlom prezentuje myšlienku aj prax anarchosyndika­lizmu.

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

zapisky_odporucameZápisky z triednych bojov. Užitočné skúsenosti z praxe malých organizácií a odborových zväzov (marec 2008)

Môžu byť v pracovných sporoch efektívne aj malé skupiny a odborové zväzy? Samozrejme! Táto brožúra obsahuje príklady a analýzy menších akcií z rôznych odvetví (doprava, výroba, študentská práca...).

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

venezuela_odporucameVenezuela: 10 rokov vlády Huga Cháveza (apríl 2009)

Tento text sme vydali ako reakciu na nekritické prezentovanie situácie vo Venezuele ľuďmi v ľavicových kruhoch. Ide o rozhovor s Miguelom a Isabel, redaktormi venezuelských anarchistických novín El Libertario, ktorí odkrývajú povahu údajného Chávezovho antikapitalizmu, pozadie vytvorenia a fungovania družstiev, klientelizmus a propagandu strany, postavenie žien vo venezuelskej spoločnosti atď.

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

Priame akcie na pracoviskach_coverPriame akcie na pracoviskách. Základné druhy a konkrétne príklady (máj 2009)

Na konkrétnych príkladoch opisujeme, čo sú priame akcie a aké majú podoby. Pôvodný text sa zameriaval na príklady z USA a Británie, no doplnené vydanie sme obohatili o príklady zo Slovenska. Postupne sme predstavili tieto druhy priamych akcií: štrajk, divoký štrajk, duálna moc, maródka, neformálny odpor, obsadenie pracoviska/okupácia, otvorené ústa, piket, práca podľa pravidiel, prerušovaný štrajk, sabotáž, solidarita, spomalenie a štrajk dobrou prácou.

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

souchy_nbzPozor, anarchista! Augustin Souchy (november 2009)

Augustin Souchy bol nemecký anarchista a antimilitarista. Okrem ruskej revolúcie zažil aj nemeckú, španielsku, kubánsku a portugalskú. V rozhovore opisuje skúsenosti z ruskej revolúcie v roku 1917 a dôvody, prečo pozitívne hodnotenie revolučného procesu neskôr vystriedala zásadná kritika. V závere sa venuje aj kubánskej revolúcii. Text približuje dôležité dilemy, ktoré v 20. storočí stáli pred revolučným hnutím pracujúcich.

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

CNT-FAU_odporucameAnarchosyndikalizmus v praxi - Skúsenosti zo Španielska a Nemecka (2003-2009) (december 2009)

V apríli 2009 sme organizovali prezentáciu spojenú s diskusiou s názvom Odbory, ktoré sa NEBOJA boja. Hosťami boli členovia anarchosyndikalistickej CNT zo Španielska a FAU z Nemecka, ktorí priblížili aktivity svojich zväzov.

Prezentáciu s diskusiou sme prepísali a vydali vo forme brožúry. Dozvieš sa z nej, ako tieto zväzy postupovali, keď mali ich členovia alebo iní pracujúci konflikt so šéfmi, čo robili v prípade boja v oblasti agentúrnej práce, práce imigrantov či počas krízy a ako sa dá boj z pracoviska rozšíriť do komunity.

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

kapitalizmus_coverKapitalizmus, trieda a triedny boj pre (nie úplných) začiatočníkov :) (apríl 2012)

Krátky a jednoduchý úvod do témy kapitalizmus a trieda. Vysvetľuje, ako prebieha akumulácia kapitálu, čo je pracujúca trieda a ako bojovať proti kapitalizmu.

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

ako vytvorit_ODPORUCAMEAko vytvoriť skupinu venujúcu sa problémom na pracovisku a v komunite (október 2012)

Zásadná publikácia, ktorá pomohla nakopnúť náš zväz k aktivitám, vďaka ktorým sme uspeli v niekoľkých sporoch. Členovia americkej organizácie Seattle Solidarity Network (SeaSol) približujú, aké konkrétne kroky môžeš urobiť, ak chceš budovať organizáciu, ktorá sa venuje riešeniu problémov na pracovisku a v komunite.

Brožúra obsahuje aj rozhovor s členom SeaSolu, príklady úspešných v sporov a náš doslov, v ktorom porovnávame prístup SeaSolu s anarchosyndikalistickým prístupom v podmienkach Slovenska a čiastočne aj Česka.

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

workmates_odporucameKolektív Workmates: organizovanie sa kmeňových a externých pracovníkov v londýnskom metre (máj 2013)

V roku 2011 vydal zväz Solidarity Federation publikáciu, v ktorej zhrnuli skúsenosti svojho člena s organizovaním sa v londýnskom metre. Opisuje takmer dvojročné fungovanie kolektívu Workmates, ktorému sa podarilo zapojiť do boja proti racionalizačným plánom kmeňových aj externých pracovníkov. Venuje sa úspechom aj neúspechom kolektívu, organizovaniu sa na princípoch priamej demokracie a nápaditých spôsobom boja na pracovisku (kto by napríklad tušil, že existuje aj niečo ako „šťací štrajk“).

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

participativna_spolocnost_alebo_lib_kom_odporucameParticipatívna spoločnosť alebo libertínsky komunizmus? Debata medzi skupinou Project for a Participatory Society a kolektívom portálu libcom.org (jún 2013)

Na preklad a vydanie textu tejto brožúry sme sa podujali predovšetkým preto, lebo vystihuje rozdiely medzi dvoma na prvý pohľad podobnými prístupmi kritizujúcimi kapitalizmus. Diskusiu medzi sebou viedli ľudia spravujúci webstránku libcom.org a skupina Project for a Participatory Society (PPS). Obe strany predstavili svoju víziu organizovania práce v post-kapitalistickej spoločnosti a navzájom sa kritizujú, čo uľahčuje pochopenie témy a dáva podnety na zamyslenie.

Ľudia okolo libcom.org hovoria o spoločnosti založenej na spoločnom vlastníctve výrobných prostriedkov a produktov, kde je práca organizovaná na princípe decentralizovaného plánovania produkcie a poskytovania služieb. Kolektív PPS približuje víziu participatívnej ekonomiky, ktorú navrhli Michael Albert a Robin Hahnel. Jej jadrom je participatívne plánovanie, prerozdeľovanie na základe úsilia a obety, samospráva pracujúcich a tzv. vyvážené komplexy pracovných úloh.

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

NBZ_Keracher_frontAko vznikli bohovia - John Keracher (december 2015)

Dajú sa náboženstvá a duchovné veci vysvetliť materialisticky? John Keracher sa podujal odpovedať na túto otázku a v roku 1929 vydal text o triednom pohľade na náboženstvo a jeho pôvode. Keracher sa v texte nevyhol zjednodušeniam, no vzhľadom na to, že ide o krátku brožúru, pomerne úspešne a zrozumiteľne priblížil tému, ktorej sa len zriedka venuje pozornosť z triednej perspektívy.

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

InB2019_frontIdeš na brigádu? Skúsenosti a tipy, ako so sebou nenechať zametať (júl 2019)

Brožúra vznikla ako súčasť kampane Ideš na brigádu? zameranej prevažne na problémy, s ktorými sa na brigádach stretávajú študenti a študentky. Približuje zážitky zo Slovenska a Česka. Naším hlavným zámerom bolo ukázať, že aj v tejto oblasti sa dá zorganizovať a vybojovať si svoje požiadavky. Brožúru sme vydali v roku 2011 a každý rok ju aktualizujeme. Momentálne máme na webe verziu z roku 2019, no v prvej polovici roka 2020 pribudne ďalšia aktualizácia.

Kampaň Ideš na brigádu? sa mimochodom stala odrazovým mostíkom k oveľa úspešnejšej kampani Problémy v práci?, o výsledkoch ktorej budeme vo februári 2020 publikovať samostatnú brožúru.

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

Zväz Priama akcia

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Najbližšie otvorené stretnutie bude 26. septembra
07.09.2020 Po júnovom stretnutí sa ďalšie otvorené stretnutie zväzu Priama akcia uskutoční v sobotu 26. septembra o 17:00 v bratislavskom Bystre. Budeme hovoriť o tom, ako by sme si navzájom vedeli pomôcť pri riešení problémov v regióne a ako podporiť aktivity, ktoré už prebiehajú. Budeme radi aj keď prídeš do diskusie s hocijakým vlastným bodom. Na stretnutí tiež budú naše propagačné materiály a publikácie. Môžeš si zobrať napríklad nálepky ku kampani venovanej koronakríze či brožúru „Ako sme si poradili s problémami v práci: Spory Priamej akcie 2015-2019“. Tešíme sa na stretnutie!

Najnovšie číslo Kapitálu aj s naším článkom o štrajkoch v školstve
13.03.2020 Redakcia časopisu Kapitál nás požiadala o príspevok k téme neposlušnosť a výsledkom je osobne ladený článok našej členky. „V rokoch 2012 a 2016 som sa ako učiteľka na jednom z bratislavských gymnázií zúčastnila protestov a štrajkov v školstve. Štrajk v roku 2012 sa stal jedným z najznámejších vyjadrení nespokojnosti pracujúcich v novodobých dejinách Slovenska. Zároveň bol predzvesťou štrajku v roku 2016, ktorý sa dá bezpochyby označiť za bezprecedentný prejav nezávislosti od klasických odborov.“

(Ne)voliť nestačí – Po voľbách sa nič nekončí
26.02.2020 Už o niekoľko dní sa na základe výsledkov volieb začne vytvárať koaličná vláda a my si vypočujeme, že teraz treba čakať. Najprv na prvých sto dní, ako je zvykom, potom do polovice volebného obdobia, a napokon na ďalšie voľby. Štátne inštitúcie a firmy budú robiť všetko preto, aby v novej situácii čo najefektívnejšie presadili svoje záujmy cez vlastné organizácie a kontakty. A my zatiaľ (znova) prestaneme existovať.

(Ne)voliť nestačí – Voliť či nevoliť? O čom sú voľby
18.02.2020 Pozastavme sa na chvíľu ani nie tak nad odpoveďou na túto otázku, ale nad tým, ako uvažujeme v období pred voľbami a ako vlastne funguje zastupiteľská demokracia.

Otvorené stretnutie v deň volieb – program akcie
17.02.2020 S blížiacim sa termínom predvolebného otvoreného stretnutia v Bratislave aktualizujeme jeho program.

(Ne)voliť nestačí - Organizovanie sa
11.02.2020 V práci aj v bežnom živote riešime problémy väčšinou bez toho, aby sme sa nejako špeciálne organizovali. Keď chceme na niečo poukázať alebo sa niekoho zastať, vieme to urobiť v podstate hocikedy. Stačí trocha zdravého rozumu a odvahy. Je však veľa problémov, ktoré sa dajú len ťažko vyriešiť bez skutočnej organizácie a plánovania.

Otvorené stretnutie so zväzom Priama akcia v januári
04.01.2020 V otvorených stretnutiach pokračujeme aj v novom roku. Jedno už máme naplánované na deň volieb vo februári, no stretneme sa aj v januári. Naposledy (v novembri) boli výsledkom stretnutia tri aktivity (článok o štrajku pracujúcich proti klimatickej zmene, účasť na klimatickom štrajku a solidarita s protestmi v Čile). Dúfame, že praktický presah budú mať aj ďalšie stretnutia. Vidíme sa v sobotu 18. januára o 16:00 v komunitnej obývačke Bystro. Viac o stretnutiach sa dozvieš nižšie.

Zväz CNT-Tarragona hlási úspech po desiatich mesiacoch v spore
21.12.2019 Po desiatich mesiacoch sa 13. decembra dohodou skončil spor s predajňou tabaku Estanco Nº 2 de El Vendrell. K dohode došlo bez súdneho sporu a zapojenia právnikov. Rozhodli priame akcie.

Nálepky (Ne)voliť nestačí sú tu!
22.11.2019 Chceš podporiť túto myšlienku vo svojom regióne? Ozvi sa, pošleme!
Budú k dispozícii aj na otvorenom stretnutí v Bystre v BA už túto sobotu od 16:00. Viac info: nájdeš tu.


Otvorené stretnutie so zväzom Priama akcia v novembri
09.11.2019 Po hodnotnom prvom stretnutí minulý mesiac bude v novembri ďalšie. Pokračujeme v našej snahe o diskusie a spoločné aktivity ľudí, ktorým je blízky triedny prístup. Diskusie vychádzajú z potrieb a záujmov ľudí na stretnutiach a zámer je, aby mali praktický presah. Vidíme sa v sobotu 23. novembra o 16:00 v komunitnej obývačke Bystro. Viac o stretnutiach sa dozvieš nižšie.

Rozšírme myšlienku „(Ne)voliť nestačí“ do regiónov!
28.10.2019 V rámci príprav na aktivity, ktorými chceme rozšíriť myšlienku „(Ne)voliť nestačí“, by sme radi znova zdôraznili, že sa chceme vyhnúť naťahovaniu sa o to, či voliť alebo nevoliť. Nájdu sa hlasy, ktoré tvrdia, že treba voliť napríklad preto, aby sa do parlamentu nedostali neofašistické tendencie. Ide o veľmi dobrý príklad, na ktorom sa pokúsime vysvetliť pointu kampane. Viac informácií o plánovanej kampani, do ktorej sa môžeš zapojiť, nájdeš tu.

(Ľavicová) žurnalistika – skúsenosť s redakciou blogu Pole
22.10.2019 Seriózna žurnalistika by mala byť bez ohľadu na politickú orientáciu korektná. Očakáva sa, že človek, ktorý chce o niečom písať, si tému nielen vopred naštuduje, ale bude tiež vnímavo pristupovať k poznámkam „respondentov“. Platí to pre klasické články aj pre rozhovory. Teda malo by. Naša skúsenosť s redakciou blogu Pole bola iná.

Fotoreport z klimatického štrajku v Bratislave (20. 9. 2019)
20.09.2019 K dnešnému protestu na Námestí slobody sme sa ako organizácia vyjadrili stanoviskom zverejneným na webe, ale aj osobnou účasťou na mieste v rámci „tmavozeleného“ bloku, ktorý pochodoval za veľkým transparentom kolektívu Bod obratu „Zmeňme systém, nie klímu“.

Zväz SolFed vybojoval spoločne s pracovníkom hotela dlžnú mzdu
08.05.2019 Bývalému pracovníkovi v kuchyni dlhoval hotel Harbour v Brightone 3 odpracované dni, zmluvnú odmenu (prepitné a bonus) a peniaze za nevyčerpanú dovolenku. Celková dlžná suma presahovala 1000 libier.

Kapela Železná kolóna vydáva nový album „Každý deň píšeme dejiny“
30.04.2019 Po 12 rokoch a opäť symbolicky na 1. mája vychádza nový album Železnej kolóny s názvom „Každý deň píšeme dejiny“. Digitálnu verziu s piatimi songmi je možné vypočuť/stiahnuť si na bandcampe a youtube.

Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in