Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 21 krajín sveta.Zhodnotenie akcie Stierajme rozdiely, vytvárajme alternatívy

12. júl 2013

Prinášame článok o vydarenej akcii v klube Obluda, ktorá sa uskutočnila v máji 2013. Bola jedinečná tým, že poskytla priestor nielen na zdieľanie informácií a skúseností, ale aj na poučenie sa do ďalšej činnosti. V texte sa pokúšame o kritické zhodnotenie nielen organizácie podujatia, ale aj obsahu jednotlivých prezentácií, pričom pri každej uvádzame aj pôvodnú upútavku z webu organizátorov http://maj.liberaction.sk. Výsledný článok je kolektívnym dielom členov aj nečlenov PA.

 
PREZENTÁCIE

Sobota 11.5.2013

11:00 - Workshop: Ber slepici a běž (Michal Kolesár)

Co dělat, když už Vám jen slzy, vztek a slova nestačí? Jde-li zákon proti životu, jdete proti zákonu. Workshop přímé akce na poli osvobození zvířat přímo od praktika: Jak se na akci připravit, jak provést rešerši, jak velký team je potřeba a jak si v něm rozdělit role, jaké vybavení je nezbytné a doporučené, metody vstupu do objektu, na co si dát největší pozor, krizové scénáře, jednání po případném zadržení…
Ďalšie informácie: michalkolesar.net

Hoci sa PA sústreďuje na celkom iný typ aktivít, vypočuli sme si aj rozprávanie na tému oslobodzovania zvierat z (veľko)chovov. Žiaľ, prejav prezentujúceho nám veľmi nesadol. Mal vyjadrovať zápal pre vec a precítenosť, no pôsobil na nás miestami teatrálne až manipulatívne. Ako plus však hodnotíme praktické poňatie problematiky a rozprávanie zo skúsenosti.

12:30 - Workshop: Sledování a obrana proti němu (Anarchist Black Cross)

Jsi-li sledován, maskuj se... Ale jak? Co umí pouliční kamery, kde jsou jejich meze a co z jejich technických omezení lze využít ve svůj prospěch? Jak spolehlivá je technologie automatického rozpoznávání obličeje a jak ji znemožnit? Co všechno na nás prozradí telefon? Kdo a jak ho může odposlouchávat a kdy to dělá? A jak je to s dalším haraburdím, jako jsou GPS trackery, odposlechy prostoru nebo drony? Řeč bude i o klasické oldschool sledovačce alá dobrodružství kriminalistiky a dalších věcech.

Represivní složky mají k dispozici celý arzenál sledovacích technik a technologií. Některé z nich jsou masivně nasazovány na demonstracích a podobných veřejných akcích, další jsou v provozu neustále a je jim nepřetržitě podroben každý z nás. Jeden z českých zinů měl v tematickém čísle o sledování podtitul: Jsi-li sledován, maskuj se... Otázkou je, jak. Doby, kdy stačila kukla, jsou pryč... Budeme si tedy povídat o tom, čím nahradit kuklu na prahu jedenadvacátého století.
Ďalšie informácie: anarchistblackcross.cz

Hoci mnohé fakty týkajúce bezpečnosti v uliciach sú dnes všeobecne známe, prezentácia im dala logickú štruktúru. Prezentujúci spomenul aj veci, ktoré boli pre nás nové, vrátane trendov pri sledovaní davov (napríklad drony) a odpočúvaní telefónov. Nechýbali tipy, ako sa maskovať pred kamerami, aby sa osoba nedala identifikovať podľa tváre (napríklad tmavé okuliare nie sú v tomto smere ochranou).

Určite by sme ocenili, keby bola prezentácia zameraná ešte podrobnejšie na IT bezpečnosť (e-maily, PC, smartfóny a ďalšie najnovšie technológie), keďže bežného každodenného aktivizmu sa dotýka viac ako bezpečnosť súvisiaca s pouličnými stretmi. Páčil sa nám tiež bezprostredný a občas humorný prejav prezentujúceho a ilustračné fotky a video prispeli k celkovému pozitívnemu dojmu.

14:15 - Prednáška: Jeden krok pryč z kapitalismu - Politický potenciál městského zahradničení (kolektiv Ekopartyzánka)

Život mimo kapitalismus a s jeho tržními vztahy může dnes znít jako vzdálená utopie, přesto k němu existují alternativy, které je možné uskutečňovat tady a teď. Jako jednu z nich vidíme městské komunitní zahrady, ať už v podobě partyzánské či legální. Jejich smyslem jen nejen produkce zeleniny či ovoce, ale i spolupráce postavená na základě sdílení zkušeností a dovedností, vzájemné pomoci a solidaritě.

V naší přednášce chceme mluvit o výhodách i rizicích partyzánského zahradničení, o základních principech biologického pěstování a permakultuře či o našich praktických zkušenostech s dvouletým fungováním komunitní zahrádky, díky níž jsme schopni pokrýt část naší spotřeby jídla.
Ďalšie informácie: ekopartyzanka.cz

Časť prezentácie bola o východiskách záhradkárčenia na mestskej pôde, časť v podstate príbehom o vzniku jednej záhradky v Prahe. Naša hlavná poznámka sa týka prepojenia týchto dvoch oblastí. Neporozumeli sme totiž, do akej miery ide o politický projekt, ktorý by sa dal označiť za anarchistický či antikapitalistický, a do akej skôr o vyjadrenie pocitov a takpovediac „etický životný štýl“. Záhradkárčenie sa v posledných rokoch objavuje v čoraz väčšom počte miest a rozdiel medzi ním a partizánskym záhradkárčením nebol z prezentácie zrejmý (ak ním teda nemá byť to, že sa mu venujú aktivisti). Napokon sme mali pocit, že samo záhradkárčenie je antikapitalistický politický akt, s čím nesúhlasíme.

V prezentácii napríklad zaznelo, že jeden z dôvodov pre pestovanie vlastných plodín je, že v Španielsku pracujú imigranti v poľnohospodárstve v otrasných podmienkach, čo sa nám zdá z hľadiska riešenia problémov samotných imigrantov úplne scestné a výsostne emocionálne rozhodnutie pre vlastný dobrý pocit.

Druhá časť prezentácie bola prínosná v tom, že sa hovorilo nielen o histórii komunitného záhradkárčenia v USA, ale aj o konkrétnej pražskej záhradke a o tom, ako si vybrať vhodné miesto, čo a akým spôsobom pestovať, čo je permakultúra a pod.

16:00 - Workshop pro přímou akci: Blokáda pomocí trubek na pažích (Lukáš Borl)

Přímá akce je metoda, skrze kterou se snažíme dosáhnout cíle svépomocí či kolektivně, bez zastupitelské moci a autorit. Workshop Lukáše Borla se bude zabývat jednou formou přímé akce a to blokádou pomocí trubek na pažích. Tato metoda je uplatnitelná například při snaze zastavit destruktivní těžbu, výstavbu kontroverzních projektů, nebo pri blokáde převozu různého materiálu či transportu zvířat.

Ve světe velmi populární technikou pro obtížné odstranení skupiny lidí z nejakého místa je vytvorení řetězu lidí roztažených podél silnice či okolo nejakého pevného objektu s rukami spoutanými uvnitř trubek na paže. Zatímco máte ruce „zamčené“ uvnitř trubky, policie vás nedokáže rozpojit a odstranit.

Namísto toho budou potrebovat zavolat speciální jednotku nebo hasiče, kterí jsou trénovaní a mají nástroje k odstranění každé trubky na paže – to vše může zabrát skutečně dlouhý čas, během kterého znemožníte nepříteli pokračovat v destruktivní činnosti.

Pomerne podrobne sa hovorilo o tom, ako trubky fungujú. Kto chcel, mohol si to aj vyskúšať. Prezentujúci hovoril o zážitkoch z jednej blokády, na ktorej sa zúčastnil. V pozadí bežala prezentácia s fotkami z rôznych akcií po celkom svete, ktoré sa však bližšie nerozoberali.

Nevieme sa ubrániť otázke, ako by sa dali sprostredkované informácie prakticky využiť. Trubky sa u nás používajú výlučne pri eko-akciách, ktoré sú zvyčajne v réžii mimovládnych organizácií. Tie pred samotnou blokádou poskytujú informácie o použití trubiek a základnú inštruktáž. Na druhej strane bolo fajn vypočuť si, ako sa človek cíti pred akciou a na čo sa musí pripraviť, pretože podobnému psychickému tlaku môže čeliť aj pri iných kolektívnych akciách.

17:30 - Prednáška: Centralita pracovišť a jejich politický význam (Kolektivně proti kapitálu)

Pracoviště jsou místem, kde dennodenně reprodukujeme podmínky, ve kterých jsme vykořisťováni a odcizeni, a vytváříme moc, která stojí proti nám - kapitál. Jenže práve kvůli významu, který mají pracoviště pro kapitál, jsou důležitá i pro nás. Na nich dnes můžeme nasadit nejúčinnejší páku v boji za bezprostřední cíle a z nich může zítra vyjít boj za prekonání kapitálu a jeho státu. O tom všem bude řeč na prezentaci Kolektivne proti kapitálu.
Ďalšie informácie: protikapitalu.org

Prezentácie KPK sme mali možnosť vidieť a počuť viackrát, túto konkrétnu však doteraz nie. Bolo cítiť snahu podať tému čo najmenej zložito, čo sa relatívne darilo. Miestami sme však mali pocit, že chýbalo vysvetlenie niektorých východiskových pojmov (napríklad kapitál), o ktorých sa hovorilo so samozrejmosťou, hoci nemuseli byť zrozumiteľné všetkým. Názov naznačoval, že pôjde skôr o teoretickú prezentáciu, no boli spomenuté aj konkrétne skúsenosti z pracovísk, čo nás potešilo (mohlo ich byť aj viac;)). Možno však nebolo celkom jasné, kto sú vlastne KPK, o čo im ide a ako konkrétne sa usilujú naplniť svoje ciele.

19:15 - Prednáška: Ako funguje Priama akcia v praxi (Priama akcia)

Ako funguje Priama akcia v praxi – konkrétne príklady a všeobecné východiská činnosti.
Členovia PA podrobne a interaktívnou formou predstavia svoje aktivity a dôvody, prečo sa im venujú. Po krátkom úvode člen PA porozpráva o svojom probléme na pracovisku a priblíži úlohu PA pri jeho riešení. Vzápätí sa tento konkrétny príklad prepojí s celkovým fungovaním PA a riešením sporov. Prezentujúci objasnia rozličné typy sporov, ktorých sa PA doteraz zúčastnila, vrátane príkladov ku každému typu, spomenú aj témy, ktoré priamo nesúvisia s pracoviskami, ako aj možnosti zapojenia sa do aktivít organizácie. Záver bude vyhradený na všeobecnú diskusiu.
Ďalšie informácie: priamaakcia.sk

Našu prezentáciu hodnotiť nebudeme, pretože by asi bolo lepšie, keby ju hodnotil niekto iný (čo uvítame v diskusii k článku alebo na e-mail). Snažili sme sa rozprávať jednoduchým jazykom a podnietiť ľudí, aby sa pýtali. Potešila nás príjemná a uvoľnená atmosféra, ako aj množstvo otázok, ktoré sa týkali napríklad vyjadrovania politických názorov PA navonok, financovania organizácie, (rastu) počtu členov, sústredenia sa aj na teóriu, ale aj podrobností Davidovho prípadu atď.

 


Nedeľa 12.5.2013

12:00 - Prednáška: Predstavenie ČSAF a hľadanie anarchistickej politiky (sympatizantka ČSAF)

V prezentácii z platformy ČSAF sa dozviete základné informácie o (tejto) organizácii, jej štruktúre a spôsobe práce. Budeme taktiež hľadať rôzne možnosti aktivizmu, sebarealizácie a rozvoja anarchistického hnutia ako takého v súčasnom kontexte. Napokon sa zameriame aj na problém stagnácie hnutia na Slovensku, potrebu jeho oživenia a spoločnej organizácie.
Ďalšie informácie: csaf.cz

Slovenská sympatizantka predstavila fungovanie ČSAF a možnosti aktivít, ktoré by sa mohli robiť na Slovensku. Aktivity ČSAF však boli v podstate iba vymenované – nebolo spomenuté, ako konkrétne sa robia a čo je ich cieľom. Praktický rozmer prezentácie a možnosť inšpirovať či poučiť sa z činnosti bol teda minimálny. Okrem toho sme mali dojem, že viaceré aktivity sú skôr záľuby jednotlivých členov, ktorým sa venujú vo voľnom čase, nie kolektívna činnosť jednotlivých skupín ČSAF alebo celej organizácie. Celkový dojem nevylepšil ani fakt, že prezentujúca v podstate iba čítala z premietaných snímok.

Hoci prezentácia mala podnietiť k vytvoreniu slovenskej skupiny ČSAF, v diskusnej časti zaznela z publika otázka na názor na tohtoročný prvý máj v Prahe. Následne sa hovorilo už iba o tejto téme a všeobecne o zmysle demonštrácií. Debatu museli z časových dôvodov ukončiť organizátori, no v skupinkách pokračovala aj neskôr.

13:15 - Prednáška: Filozofie pouličních střetů

Pokus o zachycení filozofie riotu mimo nálepku chaosu a bezhlavého násilí extremistu.

Zaujímavá prednáška o filozofickom uchopení pouličných stretov ako možnosti vyjadrenia odporu proti systému, okorenená informáciami o súčasných trendoch a príprave bezpečnostných síl v Nemecku. Prezentujúci v rámci krátkeho časového úseku doslova chrlil informácie a miestami ich bolo, žiaľ, ťažké absorbovať a udržať pozornosť.

15:00 - Prednáška: Teorie a prax Asociace ALERTA (Lukáš Borl)

Konkrétni teorie a praktické kroky jsou hodnoty, které formují každou organizaci a určují její vývoj. O tom jaké teorie a praktické aktivity formují vývoj asociace ALERTA bude prednášet její člen, který v organizaci působí od jejího vzniku v roce 2009.
Asociace ALERTA je antikapitalistická síť pracujících, nezamestnaných a studentu. Sdružujeme se abychom hájili naše práva i zájmy prostrednictvím kolektivní akce a vzájemné pomoci. Polem naší působnosti je velmi široké. Jsou jim ulice, školy, pracovište, sousedství a jiná místa, kde dochází k organizovanému útlaku a je možné se mu zde také organizovaně bránit.
Ďalšie informácie: alerta.cz

Prezentácia mala dve časti. Najprv sa hovorilo o teoretických východiskách, fungovaní a činnosti organizácie, potom o projekte Ateneo – o jeho začiatkoch, aktuálnej činnosti a politickom zameraní.

Téma publikum zjavne zaujala a podnietila k diskusii. Aj v tejto prezentácii však chýbalo podrobnejšie rozprávanie aspoň o vybraných aktivitách organizáce, aby nešlo iba o jednoduché vymenovanie.


Po prezentácii Alerty nasledovala „prestávka“, počas ktorej si mohli prítomní pochutnať na vegánskom olovrante, a potom sa zabaviť na koncerte kapiel Gattaca a Remek. Popoludňajší koncert bol zaujímavým experimentom, ktorý sa celkom vydaril. Keď však akcia opäť nadobudla prezentačný a praktický charakter, počet zúčastnených rapídne klesol a takmer nikto z ľudí, ktorí prišli na koncert, nezostal na zvyšné prezentácie.


18:15 - Prednáška: Za společnost bez rasismu – O anticiganismu a krizi, boji za práva migrantů a antifašismu (Iniciativa Ne Rasismu)

Během posledních tří let jsme se s naší Iniciativou Ne Rasismu věnovali boji proti neonacismu, tématům migrace a uprchlíků, rasismu většinové společnosti a jejich společným kořenům v současném politicko-ekonomickém uspořádání. V naší přednášce bychom chtěli mluvit o našich úspěších i prohrách, různých metodách a strategiích, které jsme v našich bojích využili, a zároveň diskutovat i o vašich zkušenostech a postupech.

V druhé části přednášky se chceme podrobněji věnovat jednomu z podle nás nejdůležitějších současných témat v české společnosti-anticiganismu. Nastíníme jeho stručnou historii, hlavní události a popíšeme některé pokusy jak mu čelit.
Ďalšie informácie: nerasismu.cz

V úvode prezentujúci uviedli, že Iniciativa Ne Rasizmu sa usiluje kombinovať štýl práce mimovládnych organizácií a radikálnu politiku. Spomenuté boli niektoré z aktivít, ktoré organizovali pre sociálne vylúčené komunity, napríklad Deň detí. Poukázali na potrebu zohľadňovať v činnosti okrem iného aj antisexizmus. Bolo zjavné, že Iniciativa sa usiluje prekročiť hranice subkultúry, pôsobiť priamo so sociálne vylúčenými a že im to prináša aj dobrý pocit. Na druhej strane, z toho, čo sme sa dozvedeli, nám ich činnosť nepripadala veľmi odlišná od činnosti mimovládnych organizácií. Prezentácia navyše zahŕňala informácie o množstve problémov, no o možnostiach ich riešenia sa hovorilo málo.

20:30 - Prednáška: Ruce pryč od chudých (člen iniciatívy Bydlení pro všechny)

S aktivistou z iniciativy Bydlení pro všechny o bojích na straně utlačovaných v současným Česku a o možnostech praktického boje proti anticiganismu a neoliberalismu.
Ďalšie informácie: prehlásenie iniciatívy Bydlení pro všechny

Vypočuli sme si príbeh spoločného boja Rómov zo sídliska Předlice a politických aktivistov proti vysťahovaniu a rozdeleniu rómskych rodín v Ústí nad Labem. Prezentujúci spomenul plánovanie akcií, ich priebeh, nečakané situácie, problémy a ich riešenie či mechanizmus rozhodovania. Zaujímavé bolo rozprávanie o posledných kľúčových hodinách, pôsobení Člověka v tísni v Ústí, či veľmi cenné sebakritické zhodnotenie vlastnej činnosti. Po otázke z publika prezentujúci ozrejmil, že po boji zostali v kontakte s niekoľkých Rómami, ktorí sú naďalej aktívni.

Prezentácia bola pripravená veľmi dobre, prednášajúci hovoril plynulo, zrozumiteľne a s jasnou štruktúrou. Nie každému však vyhovoval prejav, ktorý vyznieval miestami príliš odmerane. Sústredili sme sa však predovšetkým na obsah, ktorý bol na vysokej úrovni. Táto prezentácia bola pre nás v nedeľu najhodnotnejšia.


ORGANIZAČNÁ STRÁNKA

Akcia bola organizačne zvládnutá vynikajúco. Na mieste bola potrebná technika, nedošlo k nijakým časovým posunom, bolo pripravené vegánske jedlo a otvorený bar. Propagácia sa zabezpečila v dostatočnom predstihu, hoci plagáty v uliciach pôsobili kvôli výberu farieb možno trocha fádne.

Klub Obluda bol podľa nás vhodným priestorom na túto akciu a ľudia pri bare boli našťastie ohľaduplní a nerušili prezentujúcich. Kto chcel, mohol priniesť distro, a všetci sa nakoniec so svojimi titulmi pomestili. Iný priestor s miestnosťou vyhradenou výlučne na prezentácie by mohol byť pre niekoho lepšou voľbou, ale akcia by možno mala sterilnejšiu atmosféru. Nehovoriac o tom, že v Bratislave podobné priestory vlastne ani veľmi nie sú.

Na záver

Ako Priama akcia sme si z víkendu odniesli oveľa viac ako len podnetné postrehy týkajúce sa prejavu či vylepšenia obsahu našej prezentácie, ktoré sme získali ako spätnú väzbu od viacerých účastníkov (a ďalšie radi privítame). Prezentácia, ktorú sme pôvodne pripravovali špeciálne na túto akciu, napokon dostala podobu, v akej s ňou môžeme navštíviť aj iné mestá. Vychádzali sme z podkladov pripravených na minuloročný Aktivistický kemp v Moste, ktoré sme doplnili o ďalšie časti. V priestoroch Obludy boli vyvesené aj fólie o Medzinárodnej asociácii pracujúcich a Nakladateľstve bod zlomu, transparent ku kampani proti praktikám agentúry OTTO aj nový transparent propagujúci náš web, plagáty ku kampani Ideš na brigádu?, ale aj úplne nové plagáty propagujúce otvorené stretnutia PA v Bratislave, ktoré vznikli na podnet ľudí mimo PA, čo nás veľmi teší. Prezentáciu sme chceli mať čo najinteraktívnejšiu, a hoci sa nám ju takú podarilo pripraviť iba čiastočne, aspoň vieme, čo vylepšovať.

Určite by sme podobnú akciu uvítali aj o rok, no je otázne, či vôbec existuje dosť praktických aktivít v anarchistickej a antiautoritárskej scéne, ktoré by sa dali prezentovať tak, aby sa pritom človek aj niečo naučil a mohol to aplikovať vo vlastnej činnosti. Ďalšou výzvou môže byť cieľové publikum, resp. presah mimo zvyčajnú „scénu“, keďže niektoré prezentácie podľa nás mali čo povedať aj oveľa širšiemu okruhu ľudí.

Dúfame, že ak sa akcia bude konať aj o rok, chytia sa jej ľudia rovnako šikovní ako tohtoroční organizátori, ktorým ďakujeme nielen za pozvanie, ale vážime si aj energiu, ktorú podujatiu venovali. Minimálne z nášho pohľadu rozhodne nevyšla nazmar.

Ak si na akcii bol/a a chceš sa podeliť o dojmy alebo chceš niečo dodať k tomu, čo bolo napísané, budeme radi za pridanie príspevku do diskusie.

Článok bol spracovaný na základe individuálnych hodnotení členov aj nečlenov PA, ktoré si medzi sebou vymenili krátko po podujatí

Diskusia / smetný kôš

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Košice - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (26.6.)
12.06.2024 V košickom klube Collosseum sa opäť stretneme v stredu 26. júna o 18:00. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia.
(FB podujatie)


Brno - Otevřené setkání svazu Priama akcia (19.6.)
03.06.2024 Červnové setkání na Základně Tři ocásci se uskuteční ve středu 19. 6. 2024 v 19:00. Otevřené setkání jsou určené lidem, kteří chtějí aktivně řešit problémy v práci, mají nápady na aktivity v regionu nebo se chtějí do aktivit zapojit, případně chtějí diskutovat o tématech spojených s anarchosyndikalismem a poznat podobně smýšlející lidi z okolí. Na místě budou také naše propagační materiály a publikace. (FB událost)

Žilina - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (štvrtok 13.6.)
20.05.2024 Po úspešnej akcii „Večer so zväzom Priama akcia“ na žilinskej Hájovni, sme sa rozhodli, že skúsime otvorené stretnutie aj v Žiline. Stretneme sa opäť na Hájovni (Cesta k Paľovej búde 27) vo štvrtok 13. júna o 19.00. Cieľ je rovnaký ako v prípade ostatných otvorených stretnutí – spájať sa s ľuďmi, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú do nejakých zapojiť, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom a spoznať podobne zmýšľajúcich ľudí z okolia. Ak máš záujem o kontakt, ale na stretnutie nemôžeš prísť, ozvi sa nám cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net) alebo vyplň online dotazník. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie.
(FB podujatie)


Trnava - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (29.5.)
17.05.2024 V priestoroch vynoveného Kubika na Pekárskej 40 sa stretneme opäť v stredu 29. mája o 19:00. Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie vrátane nových plagátov, nálepiek a letákov propagujúcich brožúru „Ideš na brigádu? Skúsenosti a tipy, ako so sebou nenechať zametať“.
(FB podujatie)


Brno - Otevřené setkání svazu Priama akcia
06.05.2024 Na Základně Tři ocásci se setkáme opět už budoucí středu 15. 5. 2024 v 19:00. Otevřené setkání jsou určené lidem, kteří chtějí aktivně řešit problémy v práci, mají nápady na aktivity v regionu nebo se chtějí do aktivit zapojit, případně chtějí diskutovat o tématech spojených s anarchosyndikalismem a poznat podobně smýšlející lidi z okolí. Na místě budou také naše propagační materiály a publikace. (FB událost)

Diskusia na UCOFe - Ako konáme a aké sú možnosti zapájať sa? (4.5., Bratislava)
29.04.2024 V rámci United Colours Of Football (FB) v sobotu 4. mája o 13:00 predstavíme formou diskusie, ako sa nám darí prepájať anarchistické myšlienky s praktickou činnosťou aj ako subjektívne vnímame fungovanie v organizácii v súvislosti s osobným a rodinným životom. Porozprávame, ako sme sa vlastne dostali k anarchistickým myšlienkam a nevynecháme ani konkrétne aktivity či zážitky zo sporov o vyplatenie dlžných miezd. Priestor bude samozrejme aj na otázky, ktoré zaujímajú teba. (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (24.4.)
19.04.2024 V stredu 24. apríla o 18:00 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Večer so zväzom Priama akcia v Hájovni – ako konáme a aké sú možnosti zapájať sa?
13.02.2024 V sobotu 16.3. sa uskutoční akcia, kde budeme rozprávať o úspešnom organizovaní sa, ako sa nám darí prepájať anarchistické myšlienky s praktickou činnosťou, ale aj o veciach, ktoré zaujímajú teba.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (21.2., Kubik)
05.02.2024 Po krátkej pauze pokračujeme ďalším stretnutím aj v trnavskom Kubiku na Štefánikovej 4 o 19:00! Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Tentokrát budeme okrem iného pokračovať v prípravách kampane „Ideš na brigádu?“. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie.
(FB podujatie)


Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (18.1.)
08.01.2024 Vo štvrtok 18. januára o 18:30 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník - https://www.priamaakcia.sk/zapoj-sa. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Ohliadnutie sa za otvoreným stretnutím v Skalici
10.09.2023 Otvorené stretnutie PA sa uskutočnilo prvý raz v regióne mimo väčších miest. Poteší, že aj na Záhorí sú ľudia, ktorí sa chcú aktívne zapájať do riešenia problémov na pracoviskách a komunite, navzájom si pomáhať a učiť sa od seba. Nadobudnuté zručnosti sa v budúcnosti zídu pri vedení sporov a ďalšom organizovaní sa. Príjemná pracovná atmosféra dotvárala celý priebeh stretnutia a dohodli sme viacero praktických vecí a možností ako sa zapojiť. K dispozícii boli tiež materiály súvisiace s anarchosyndikalizmom a hnutím pracujúcich.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (20.9., Foajé)
30.08.2023 Po mesačnej prestávke pokračujeme od 20. septembra v otvorených stretnutiach vo Foajé na Štefánikovej 16 o 19:00. Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie: (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (17.8.)
04.08.2023 Vo štvrtok 17. augusta o 17:30 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Skalici (30.8.)
30.07.2023 Vďaka dotazníku sme sa v poslednom čase spoznali s ľuďmi z viacerých regiónov. Naším cieľom je, aby sa rozvíjali aktivity v čo najviac lokalitách a nielen vo veľkých mestách ako sú Bratislava, Košice či Trnava. Aj preto nás teší, že ďalšie otvorené stretnutie bude v Skalici. Určené je pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci či na brigáde, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú do nejakých zapojiť, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom a spoznať podobne zmýšľajúcich ľudí z regiónu. Ak chceš prísť, kontaktuj nás vopred cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net) alebo vyplň spomínaný dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. (FB podujatie)

Prenasledovanie odborov v Rusku
11.07.2023 Z rôznych miest Ruska neustále prichádzajú správy o represiách voči odborom. Zámienky na prenasledovanie sú rôzne, vždy však ide o pomstu zo strany štátu a kapitálu. Vo vojenskej atmosfére militarizácie a „mobilizácie národa“ navyše vzniká ešte väčší priestor na útoky na pracujúcu triedu.
V minulom roku sa represie dotkli odborového zväzu Kuriér, ktorí sa dostali do povedomia svojimi štrajkami a ktorého hlavná postava Kirill Ukrajincev bol 26. apríla 2022 zatknutý (viac info tu https://priamaakcia.sk/Podpor-odbory-Kurier-v-Rusku-celia-represii-zo-strany-rezimu.html).


Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in