Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 19 krajín sveta.Štrajková pohotovosť v Hyundai, divoký štrajk v Dymose, odbory a solidarita

8. december 2009

Dňa 1. decembra predčasne odišlo zo zmeny vo zvarovni asi 20 pracovníkov automobilky Hyundai Motor Manufacturing Czech v Nošoviciach pri Frýdku-Místku. O deň neskôr sa uskutočnil hodinový divoký štrajk v montážnej hale. 3. decembra sa na hodinu zastavila výroba aj v subdodávateľskej firme Dymos. V pondelok 7. decembra sa v Hyundai začala štrajková pohotovosť. Krátke info o štrajkoch sme zverejnili na stránke už 3. decembra. V tomto článku sa pokúšame zhrnúť, čo sa udialo, aké pozitívne a negatívne výsledky zatiaľ vidíme, a ako môžu pomôcť pracujúci z iných firiem.
Aktualizácie:
10.12. - Nadčasy v decembri zrušené 
11.12. - Leták FAU-MAP Nemecko šírený v jednej z tovární Volkswagen (PDF). Info z vyjednávaní. Vedenie HMMC žiada potrestanie pracujúcich, ktorí zastavili výrobu 2.12.
12.12. - Odbory začínajú prípravy na štrajk. Leták KPK (PDF) zamestnancom Hyundai rozdávaný pred továrňou 11.12.
15.12. - Štrajková pohotovosť sa skončila. Odbory podpísali dohodu s vedením + video. Jej súčasťou je aj súhlas s trestaním budúcich divokých štrajkov. Celé znenie dohody (PDF).„Minule přišla moje manželka domů, zavřela se v pokoji a brečela. Když jsem za ní přišel a zeptal se co se stalo tak postupně říkala jak to tam všechno funguje a co všechno musí snášet. Snad 7 měsíců to v sobě hrdinně dusila. Nechápu jak je něco takové v naší zemi možné. Když čtu vyjádření Petra Vaňka (tiskového mluvčího HMMC) chce se mi zvracet. Šikana, ponižování, vyhrožování = to je to k čemu vedou pánové Radkovský a Vaněk.“ Príspevok čitateľa na webstránke novín sedmicka.cz


Divoký štrajk v Hyundai z 2. decembra

Asi 400 robotníkov sa vzbúrilo proti povinným nadčasom, selektívnemu výročnému prideľovaniu odmien a šikane na pracovisku. Robotníci sa od rána dohadovali na zastavení výroby. Vo chvíli, keď sa mal začať nadčas, zastavila prácu jedna z liniek v hale a do niekoľkých minút sa pridali všetky ostatné. Pracovníci sa následne zhromaždili v jedálni. Vedenie odkázalo robotníkom, aby si vybrali zástupcu, ktorý bude vyjednávať, čo odmietli. Namiesto toho žiadali, aby vedenie prišlo za nimi a rokovalo sa pred všetkými. Dostavil sa človek z kórejského vedenia a vedúci zmeny, ktorí si vypočuli požiadavky. Po hodine vyjednávaní zamestnanci súhlasili, že dokončia svoju zmenu a vyjednávanie bude pokračovať počas nasledujúcich dní. Dostali sľub, že nadčasy vo štvrtok sa zrušia a za preštrajkovanú hodinu dostanú zaplatené.

Divoký štrajk v Dymose z 3. decembra a reakcia vedenia

Deň po štrajku v Hyundai došlo v nošovickom areáli (pozri foto http://www.hyundai.phorum.cz/areal.php) k ďalšiemu hodinovému divokému štrajku. Tentoraz štrajkovala jedna zmena (asi 100 zamestnancov) v subdodávateľskej firme Dymos rovnako s kórejským vedením. Dôvodom boli nadčasy, preťažovanie zamestnancov a zlé pracovné podmienky. V Hyundai je vedenie zatiaľ v defenzívnej pozícii a usiluje sa vec mediálne ututlať. Naopak vedenie v Dymose reagovalo veľmi rýchlo. Na internete sa objavila informácia, že 4. decembra oznámilo rannej zmene, ktorá deň predtým štrajkovala, že jej odoberá všetky bonusy a zmrazuje zvyšovanie platov.

Štrajková pohotovosť od 7. decembra - kontrolu nad ďalším vývojom sa snažia získať odbory

Štrajk v Hyundai prebehol bez oficiálnej účasti odborov (a zamestnaneckej rady), aby neboli obvinené z nelegálneho konania. Na diskusnom fóre zamestnancov sa objavilo zopár príspevkov vyzývajúcich k rýchlemu vstupu do odborov, aby boli pracujúci silnejší. V pondelok 7.12. bola v Hyundai od 7:30 vyhlásená štrajková pohotovosť.

Jednu z možností vývoja sporu naznačil 5. decembra zástupca odborov na diskusnom fóre zväzu, kde píše, že zamestnanci, ktorí sa zúčastnili štrajku nebudú potrestaní, a prosí: „...když už bude ta stávková pohotovost, zaměstnanci se musí prozatím distancovat od všech aktivit podobné té ve středu!!! Stávkovat se může až poté, pokud nedojde k dohodě a kompromisu s vedením!!! Né dříve!!! Bylo by to protizákonné a vedlo by to ke krachu v jednání!!! A ještě technická info: 500kč na ruku místo kolekce dostane každý odborář, kterému byl v měsíci listopadu stržen ze mzdy odborový příspěvěk!! :-)“

Požiadavky odborov je možné stiahnuť si tu (.DOC) 
Dôvody vyhlásenia štrajkovej pohotovosti sú tu (.DOC) 

DOTERAJŠIE POZITÍVNE VÝSLEDKY

1) Zorganizovanie vlastnej akcie. Vlastná mobilizácia a akcia robotníkov by mohla povzbudiť ostatných pracujúcich, a to nielen v Čechách.
2) Vlastný informačný kanál. Robotníci mali už pred štrajkom vlastné verejné online fórum, ktoré sa spolu s diskusiami k článkom v médiách stalo priestorom na zdieľanie informácií o situácii na pracovisku a aktuálnom dianí. Urobili tým obrovský krok vpred a dokázali priblížiť svoju situáciu každému, kto má internet a sleduje články na webe.
3) Podpora z iných firiem. V mnohých príspevkoch k článkom v médiách sa objavili podporné hlasy od pracujúcich z iných firiem. Podelili sa aj o svoje skúsenosti so zlými pracovnými podmienkami, neplatenými nadčasmi, vymazávaní nadčasov z elektronických databáz, atď.
4) Podpora zo zahraničia a príklady iných akcií. V diskusiách sa občas spomínali aj príklady štrajkových akcií v zahraničí (Francúzsko, Kórea...). Na diskusnom fóre robotníkov sme si mohli prečítať aj solidárne príspevky od pracujúcich zo zahraničia, napríklad zo Slovenska, Poľska, Francúzska...
5) Mediálne pokrytie. Masmédiá informovali o celom probléme v podstate neutrálne, resp. nie otvorene proti štrajkujúcim. Možnosť diskusie k článkom využili stovky čitateľov.
Vo výpočte by sa dalo pokračovať, ale na obsiahlejšiu analýzu a hodnotenie celého sporu je ešte priskoro.

ZAMYSLENIE SA NAD BUDÚCIM VÝVOJOM

Hyundai. Vyhlásenie štrajkovej pohotovosti znamená prevzatie kontroly do rúk odborov. Aký bude výsledok tohto kroku dnes nevie predvídať nikto. Od januára 2010 sa začína vyjednávanie o novej kolektívnej zmluve a odbory budú chcieť využiť bojovnú náladu zamestnancov. Skúsenosť zo Škodovky z roku 2007 v podobnom prípade však nie je veľmi pozitívna. Ak sa odborom podarí presvedčiť zamestnancov, aby prestali vyvíjať nezávislé protestné akcie, posilnia svoju moc rozhodovať o podobe dohody. 

Odbory v Hyundai zastupujú asi 350 z celkového počtu 2000 zamestnancov a podľa vyjadrenia odborového hospodára Štefana Janíka zaznamenávajú v posledných dňoch vysoký počet nových záujemcov o členstvo. Požiadavky odborov, ktoré zastupujú vyše 300 zamestnancov, sa týkajú predovšetkým nadčasov a tlaku na zamestnancov zo strany vedenia. Pravdepodobne preto, že sa počíta s tým, že ďalšie problémy sa budú riešiť od januára 2010 vyjednávaním o kolektívnej zmluve. Či sa formulácia požiadaviek zhoduje s názormi robotníkov na pracovisku alebo nie, môžeme len hádať. Dôležité teraz bude, aby moc klásť požiadavky a prijímať dohody bola v rukách samotných zamestnancov, nie odborov. To jest, aby vychádzala z diskusií na všeobecných zhromaždeniach robotníkov v halách počas pracovnej doby (bez prítomnosti zástupcov vedenia). Nátlak na vedenie firmy by sa tým zdvojnásobil – mali by pred sebou nie niekoľko odborárov, ale celé úseky výroby, ktoré by uplatňovali svoju moc a prijímali rozhodnutia. Je možné, že teraz, po vyhlásení štrajkovej pohotovosti, sa táto sila stratí. Ako pracujúci vybalansujú svoju moc a moc odborov, ukážu nasledujúce týždne.

Pokiaľ ide o prijímanie dohôd, postup by podľa nás mal byť obdobný: každé rozhodnutie by sa malo prediskutovať a prijať na všeobecnom zhromaždení. Na mieste zvolení zástupcovia robotníkov by potom tieto závery tlmočili vedeniu. Za žiadnych okolností by nesmeli prijať dohodu, ktorá by neprešla schvaľovaním na všeobecnom zhromaždení.

Je tiež namieste začať pracovať na vzniku štrajkového výboru. Zvyčajne je tvorený výlučne zástupcami odborov, podľa nás by však mal byť nezávislý - v duchu pôvodných nezávislých akcií. Každý by mal mať možnosť byť členom alebo členkou štrajkového výboru, bez ohľadu na odborovú príslušnosť.

Dymos. Väčšiemu problému však čelia pracovníci Dymosu. Od nich nemáme takmer žiadne informácie. Nevieme, ako zareagovali na strhnutie bonusov a zmrazenie platov. Nevieme ani, či existuje nejaký kontakt s robotníkmi z Hyundai. V požiadavkách odborov v Hyundai sa neobjavila žiadna zmienka o „dymosákoch“. Keby sa ich robotníci z Hyundai zastali, bola by to určite veľká ukážka solidarity a sily do budúcnosti.

SOLIDARITU!

Čo viac môžu urobiť všetci tí, ktorí nepracujú v Hyundai ani Dymose, ako zaželať veľa sily a úspechu? Tu je niekoľko skromných návrhov:
1) Prejaviť symbolickú podporu príspevkom na diskusnom fóre robotníkov alebo hocikde v diskusiách na stránkach médií.
2) Osloviť zamestnancov subdodávateľov, aby vyjadrili solidaritu ako jednotlivci alebo kolektívne. Zoznam niektorých firiem v ČR sa nachádza tu. Na Slovensku je dcérskou firmou Hyundai Kia Motors Slovakia. Spoločne s Hyundai Mobis Slovakia, ktorá je hlavným dodávateľom autodielov pre Kiu, pôsobia v areáli v Tepličke nad Váhom pri Žiline. 
3) Informovať o dianí ľudí vo svojom okolí aj v zahraničí, najmä ak pracujú v autopriemysle.
4) Ak ste na pracovisku zažili štrajk alebo štrajkovú pohotovosť, môžete sa podeliť o pozitívne a negatívne skúsenosti, prípadne uviesť, čo by ste nabudúce urobili inak.

Na záver zopár príkladov bojov, ktoré považujeme za inšpiratívne:
Hromadná výpoveď ako taktika v boji za zvýšenie miezd - príklad zdravotných sestier v Humennom 
Veľká Británia v štrajkoch: chyby roku 2007 
Robotníci vyhodení z francúzskej továrne Sony zamkli šéfa v zasadačke a vyjednali si lepšiu dohodu 
Zápisky z triednych bojov  
Úspešný štrajk v lodeniciach v Puerto Real  
Anarchosyndikalizmus v praxi. Skúsenosti zo Španielska a Nemecka (2003-2009)  
Priame akcie na pracoviskách. Základné druhy a konkrétne príklady

Priama akcia
slovenská sekcia Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP)
www.priamaakcia.sk
info(zavináč)priamaakcia.sk

Online fórum robotníkov z Hyundai: 
http://www.hyundai.phorum.cz/

Zdroje:
http://www.sedmicka.cz/frydek-mistek/clanek?id=89232
http://www.sedmicka.cz/frydek-mistek/clanek?id=85351
http://www.sedmicka.cz/frydek-mistek/comments?articleId=85351&duscussionId=28734
http://www.sedmicka.cz/frydek-mistek/comments?articleId=89232&duscussionId=28999
http://www.sedmicka.cz/frydek-mistek/comments?articleId=74803&duscussionId=27287
http://www.ceskenoviny.cz/tema/zpravy/odbory-v-hyundai-nemaji-tak-silnou-pozici-jako-ve-skode-auto/411039&id_seznam=1279 
http://odboryhmmc.cz
http://www.hyundai.phorum.cz/

 

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

3x VÝZVA zväzu Priama akcia ohľadom nevyplácania miezd
05.10.2021 1. Dlhuje ti zamestnávateľ mzdu? OZVI SA NÁM!
2. Pozitívne skúsenosti? PODEĽ SA O NE!
3. Informovanie o probléme a možnostiach, ako sa brániť. ZAPOJ SA!


Začína fungovať „Infoshop a archív radikálnej literatúry Malatesta” v Šuranoch
22.09.2021 Projekty takéhoto typu sú na Slovensku zriedkavé a zvyčajne sú doménou hlavného mesta, takže pozvanie zúčastniť sa na otvorení Infoshopu Malatesta v Šuranoch sme prijali s potešením. Oficiálne otvorenie sprevádzala dvojdňová akcia s názvom „Iný víkend!“. V piatok (17.9.) sa skôr diskutovalo, sobota bola venovaná hudobnej produkcii.

Aktuálna situácia ohľadom zbierky pre afganských anarchistov a anarchistky
14.09.2021 Od začiatku zbierky prešli tri týždne a udialo sa toho veľa, takže by sme sa chceli podeliť o najaktuálnejšie informácie.

Prezentácia a infostánky – Bystro fest, festival Povstanie Pokračuje, Mestský akčný kemp
03.09.2021 Prinášame krátke info o troch akciách, na ktorých sme sa zúčastnili za posledný týždeň.

V solidarite s protestujúcimi v Kolumbii - kontaktuj konzula v Bratislave (+vzor e-mailu)
18.05.2021 O situácii v Kolumbii nedávno informovala naša sesterská organizácia ULET (Priatelia MAP) a ďalšie kolektívy. Skrátenú verziu ich prehlásenia dnes publikoval kolektív Zdola. Okrem informovanosti však môžeme urobiť aj viac - vyjadriť svoj protest zástupcovi Kolumbie na Slovensku.

Ani Izrael, ani Palestína
18.05.2021 Zverejňujeme preklad prehlásenia WSA, našej sesterskej organizácie z USA (Priatelia MAP), s názvom „Za ukončenie izraelských útokov na Gazu! Za spoločný boj proti rasizmu a militarizmu!“

Vyšiel prvomájový špeciál časopisu Burič venovaný anarchosyndikalizmu
02.05.2021 Anarchistická informačná skupina AlterNativE zo Šurian začala začiatkom roka vydávať časopis Burič. V poradí už tretie číslo je venované Prvému máju a anarchosyndikalizmu. Publikácia je výsledkom spolupráce rôznych jednotlivcov, AlterNativE a nášho zväzu. Dá sa stiahnuť z uloz.to v PDF v dvoch verziách (na tlač a na čítanie).

Apart – viac než len knižnica! Nový komunitný priestor pre politiku a umenie v Bratislave
30.04.2021 V apríli otvorila svoje dvere knižnica v novom kultúrnom priestore kolektívu Apart so zámerom skĺbiť politiku a umenie. Ako sme sa však dozvedeli počas osobnej návštevy, v pláne je oveľa viac ako len verejná čitáreň so študovňou.

Najbližšie otvorené stretnutie bude 26. septembra
07.09.2020 Po júnovom stretnutí sa ďalšie otvorené stretnutie zväzu Priama akcia uskutoční v sobotu 26. septembra o 17:00 v bratislavskom Bystre. Budeme hovoriť o tom, ako by sme si navzájom vedeli pomôcť pri riešení problémov v regióne a ako podporiť aktivity, ktoré už prebiehajú. Budeme radi aj keď prídeš do diskusie s hocijakým vlastným bodom. Na stretnutí tiež budú naše propagačné materiály a publikácie. Môžeš si zobrať napríklad nálepky ku kampani venovanej koronakríze či brožúru „Ako sme si poradili s problémami v práci: Spory Priamej akcie 2015-2019“. Tešíme sa na stretnutie!

Najnovšie číslo Kapitálu aj s naším článkom o štrajkoch v školstve
13.03.2020 Redakcia časopisu Kapitál nás požiadala o príspevok k téme neposlušnosť a výsledkom je osobne ladený článok našej členky. „V rokoch 2012 a 2016 som sa ako učiteľka na jednom z bratislavských gymnázií zúčastnila protestov a štrajkov v školstve. Štrajk v roku 2012 sa stal jedným z najznámejších vyjadrení nespokojnosti pracujúcich v novodobých dejinách Slovenska. Zároveň bol predzvesťou štrajku v roku 2016, ktorý sa dá bezpochyby označiť za bezprecedentný prejav nezávislosti od klasických odborov.“

(Ne)voliť nestačí – Po voľbách sa nič nekončí
26.02.2020 Už o niekoľko dní sa na základe výsledkov volieb začne vytvárať koaličná vláda a my si vypočujeme, že teraz treba čakať. Najprv na prvých sto dní, ako je zvykom, potom do polovice volebného obdobia, a napokon na ďalšie voľby. Štátne inštitúcie a firmy budú robiť všetko preto, aby v novej situácii čo najefektívnejšie presadili svoje záujmy cez vlastné organizácie a kontakty. A my zatiaľ (znova) prestaneme existovať.

(Ne)voliť nestačí – Voliť či nevoliť? O čom sú voľby
18.02.2020 Pozastavme sa na chvíľu ani nie tak nad odpoveďou na túto otázku, ale nad tým, ako uvažujeme v období pred voľbami a ako vlastne funguje zastupiteľská demokracia.

Otvorené stretnutie v deň volieb – program akcie
17.02.2020 S blížiacim sa termínom predvolebného otvoreného stretnutia v Bratislave aktualizujeme jeho program.

(Ne)voliť nestačí - Organizovanie sa
11.02.2020 V práci aj v bežnom živote riešime problémy väčšinou bez toho, aby sme sa nejako špeciálne organizovali. Keď chceme na niečo poukázať alebo sa niekoho zastať, vieme to urobiť v podstate hocikedy. Stačí trocha zdravého rozumu a odvahy. Je však veľa problémov, ktoré sa dajú len ťažko vyriešiť bez skutočnej organizácie a plánovania.

Otvorené stretnutie so zväzom Priama akcia v januári
04.01.2020 V otvorených stretnutiach pokračujeme aj v novom roku. Jedno už máme naplánované na deň volieb vo februári, no stretneme sa aj v januári. Naposledy (v novembri) boli výsledkom stretnutia tri aktivity (článok o štrajku pracujúcich proti klimatickej zmene, účasť na klimatickom štrajku a solidarita s protestmi v Čile). Dúfame, že praktický presah budú mať aj ďalšie stretnutia. Vidíme sa v sobotu 18. januára o 16:00 v komunitnej obývačke Bystro. Viac o stretnutiach sa dozvieš nižšie.

Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in