Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 19 krajín sveta.Rozhovor s prepusteným odborárom z korporácie Lionbridge v Poľsku

16. apríl 2008

Začiatkom apríla sme sa skontaktovali s Jakubom G., ktorého prepustili z varšavskej pobočky Lionbridge za to, že sa podieľal na založení odborového zväzu vo firme. Spýtali sme sa ho, ako sa vyvíja jeho spor, aké akcie sa plánujú a čo môžeme urobiť na jeho podporu my.

Čo presne je predmetom činnosti spoločnosti Lionbridge?

Lionbridge prekladá sofvér a dokumenty pre iné spoločnosti, napríklad pre Microsoft alebo Adobe. Ak vidíte Windows alebo Photoshop preložený do lokálneho jazyka, urobili to pre Microsoft alebo Adobe spoločnosti ako Lionbridge. Vo Varšave je približne 300 zamestnancov, väčšinou projektových manažérov, testovačov, inžinierov a DTP špecialistov. Preklady sú outsourcované, teda zadávané jednotlivcom mimo firmy. Prekladateľská spoločnosť v skutočnosti zamestnáva len pár prekladateľov a spolieha sa na zamestnancov s krátkodobou pracovnou zmluvou, ktorí nemajú istotu, či v daný mesiac budú mať robotu. Prekladatelia sú považovaní za tých najmenej dôležitých a platení sú tiež ako poslední (často s niekoľkomesačným oneskorením). To je klasický príklad parazitizmu korporácií: celá multimiliónová organizácia funguje na využívaní zle platených jednotlivcov s nestabilným zamestnaním, bez ktorých by organizácia nebola schopná preložiť jediné slovko.

Prečo ste sa rozhodli vytvoriť odborový zväz v Lionbridge?

Medzi zamestnancami sa už dlhšie hovorilo o myšlienke založiť odbory. Tento nápad sa vynoril vždy, keď sa šéfovia správali neférovo, napríklad keď niekoho vyhodili bez udania dôvodu, odmietli zaplatiť prémie, atď. Niekoľko rokov sa ľudia iba sťažovali, no v určitom bode už bolo nutné niečo urobiť. Ten impulz prišiel vtedy, keď Lionbridge odkúpil spoločnosť predtým známu ako Bowne Global Solutions a nastúpil nový regionálny manažér. To  citeľne zhoršilo atmosféru na pracovisku a pracovné podmienky. Pomaly ale isto sa začali rušiť rôzne zamestnanecké výhody. Myslím, že práve toto spôsobilo, že zamestnanci mali väčší záujem  založiť odbory.

Mohol by si napísať niečo o celkovej situácii v Poľsku, aby sme lepšie pochopili  kontext problému?

Súčasná Poľská vláda je ultraliberálna a vážne hrozí zrušením všetkých sociálnych istôt v zákonníku práce. Cieľom je nárast „konkurencieschopnosti” poľskej ekonomiky a zabezpečenie „prosperity” pre každého. Zatiaľ však vidíme akurát to, že pracujúca populácia sa dostáva do problémov, keďže ceny nehnuteľností vzrástli natoľko, že si ich ľudia nemôžu dovoliť, ani keby súhlasili s tým, že sa zadĺžia prakticky na celý život. Spotrebiteľský boom tlačia len úvery a nie zvyšovanie miezd, čo znamená, že keď táto umelá ekonomická bublina raz praskne, ľudia skončia v sračkách. Korporácie ako je Lionbridge nechcú, aby ľudia zarábali viac – uprednostia presunutie spoločnosti do iných krajín hneď, ako nájdu ľudí, ktorí budú ochotní pracovať za menej a skorupované vlády, ktoré budú ochotné poskytnúť im daňové prázdniny a úľavy. Tento spôsob myslenia vedie ku globálnej ekonomickej kríze.

Aká bola prvá reakcia spoločnosti a čo urobili neskôr?

Najprv predstierali, že sa nič nedeje. Potom sa nás snažili presvedčiť, že „robíme niečo zlé a že spoločnosť stratí dôveru americkej centrály”. Nakoniec sa snažili argumentovať tým, že vytvorenie odborov je „zlé pre zamestnancov”, pretože šéfovia Lionbridge v USA sa rozhodnú presunúť prácu do pobočiek mimo Poľska, kde nepôsobia odbory. Očividne sa snažili zbaviť sa odborov.

Aký bol oficiálny dôvod tvojho prepustenia (a aký bol podľa teba skutočný dôvod)?

Oficiálny dôvod bol ten, že údajne som „porušil dohodu o dôverných informáciách zverejnením tajných informácií na anarchistickej webstránke”. Neuviedli, na akej webstránke a ani neposkytli žiaden dôkaz, ktorý by podporoval ich obvinenia. Čo napísali, bolo skutočne divné: tvrdili, že som spôsobil pád akcií Lionbridge na burze NASDAQ, lebo „finančné inštitúcie pozorne sledujú antiglobalistické webstránky”.  Neviem, aký idiot vymyslel takéto obvinenie. Skutočným dôvodom bolo, samozrejme, vystrašiť zamestnancov a názorne im ukázať, že organizátor odborov nebude vo firme tolerovaný.

Aká bola reakcia kolegov na tvoje prepustenie?

Kolegovia boli šokovaní a neverili, že sa to skutočne mohlo stať. Väčšina z nich doteraz nezažila nič také a stále mala ilúzie o tom, ako fungujú korporácie. Cítili sa touto situáciou ohrození a obávali sa o svoju prácu. Manažéri sa ich snažili zastrašiť a spacifikovať, napríklad malými zvýhodneniami či úľavami. Kolegovia spísali protestný list a rozoslali ho po celej spoločnosti. Napísali, že na moje prepustenie nebol žiaden dôvod a že ma budú podporovať na súde. Aj takýto jednoduchý list vyvolal silnú kritiku vedenia za „nelojálnosť” k firme. V súčasnosti sa zbierajú financie a myslím, že čoskoro bude zorganizovaná nejaká akcia. Viac sa zatiaľ nedá povedať.

Aké podporné akcie prebehli v Poľsku?

Doteraz ich nebolo veľa. Informácie o prípade boli uverejnené na niekoľkých webstránkach a v novinách, ale dôležitá chvíľa ešte nenastala. Dúfam, že sa to čoskoro zmení. Šéfovia by nemali vidieť, že ich politika cukru a biča funguje.

Aký je záujem o odbory v sektore?

Zamestnanci v tomto sektore vôbec nie sú organizovaní v odboroch. Pre mnohých ľudí je to ich prvé zamestnanie a nepristupujú k nemu ako k trvalej práci. Živnostníci majú ešte väčšie problémy spojiť sa, keďže sa navzájom ani nemusia stretávať.

Nie je lepšie flexibilne zmeniť zamestnávateľa a takto si získať lepšiu pozíciu? Napríklad tím líder zo žilinskej pobočky Lionbridge povedal, že ak sa ti nepáčili podmienky v spoločnosti, mal si si nájsť prácu niekde inde a nezakladať odbory. Čo na to hovoríš?

Zmena zamestnávateľa nezmení v skutočnosti nič podstatné. Zamestnávatelia majú stratégiu, ktorá počíta s vysokou fluktuáciou zamestnancov. Vedia, že vždy budú nejakí ľudia hľadať prácu, aj keď súčasní zamestanci odídu. Je pre nich lepšie ponúkať slabo platené prvé pozície novým ľuďom, než platiť poriadnu mzdu tým, ktorí chcú v spoločnosti pracovať dlhšie. Odchod je perfektné riešenie pre šéfov, nie pre zamestnancov. Ako môžeš veci zlepšiť, ak utečieš preč? Nakoniec aj tak skončíš s podmienkami, ktoré sú rovnako na hovno ako hocikde inde.

Tím líder je v spoločnosti ten, ktorý je na strane šéfa alebo zamestnancov?

To záleží od okolností. Samozrejme, triedne záujmy tím lídra/tím líderky ho/ju vedú k nadŕžaniu zamestnávateľom, no na druhej strane sú tím lídri vyberaní spomedzi zamestnancov na nižších pozíciách a tak sa stáva, že stále prejavujú solidaritu s ostatnými v tíme. Takže môžete nájsť oba typy správania sa. Stanovy nášho odborového zväzu hovoria, že členmi nemôžu byť ľudia, ktorí majú právomoc najímať a prepúšťať pracovníkov a stanovovať výšku mzdy. Nechceme v odboroch šéfov. V moderných korporáciách je však často také rozdelenie práce, že aj na zamestnancom na nižších pozíciách sú delegované niektoré manažérske úlohy. Môže ísť napríklad o určité formy hodnotenia práce iných ľudí. Je to akási šedá zóna, preto sme sa rozhodli, že vo zväze nebudú len tí, ktorí majú plnú kompetenciu najímať a prepúšťať.

Aká je tvoja momentálna finančná situácia? Spomínal si, že nemáš žiadne úspory.

Chcel by som sa poďakovať každému, kto ma podporil. Zatiaľ som si našiel inú robotu a nejako viacmenej prežívam. Kvôli pokrytiu nákladov na súdny spor mám však nejaké dlhy. A áno, keďže väčšinu svojich výplat som vždy dával na podporu rôznych anarchistických projektov, veľa som toho za tie roky nenašetril.

Čo očakávaš od súdneho sporu?

Podľa právnika je prakticky nemožné, aby zamestnávateľ dokázal obvinenia, ktoré proti mne vzniesol (zverejnenie firemného tajomstva a spôsobenie strát spoločnosti). Takže súd pravdepodobne rozhodne, že moje prepustenie bolo nelegálne a buď ma znova zamestnajú, alebo mi vyplatia kompenzáciu. To všetko môže trvať rok alebo viac, záleží od rozličných okolností. Samozrejme, že neskôr na mňa zamestnávateľ môže skúšať rôzne triky, ako ma dostať preč z pracoviska.

Čo teraz robíš?

Našiel som si inú prácu ako PHP programátor. Pokúšam sa pokračovať v politických aktivitách, ako napríklad udržiavanie anarchistickej knižnice/infošopu vo Varšave, organizovanie antimilitaristických kampaní proti americkým základniam, atď...

Ako ťa čitateľ/ka tohto rozhovoru môže podporiť?

Čoskoro bude medzinárodný deň proti Lionbridge organizovaný s pomocou Medzinárodnej asociácie pracujúcich. Lionbridge má vo svete mnoho pobočiek a očakávame, že na piketových akciách sa k nám pridá veľa ľudí. Môžete tiež napísať o prípade na vaše portály či blogy, napíšte spoločnosti o tom, že prepúšťanie členov odborov nebude tolerované a že pracujúci na celom svete sa postarajú o to, aby im to len tak neprešlo.

Či už súdny spor vyhráš alebo prehráš – čo potom?

No, dúfam, že čoskoro vyhrám, a že víťazstvo v tomto prípade ukáže pracujúcim, že stojí za to organizovať sa a postaviť sa za svoje práva. A že prehrať môžeš len ničnerobením. Dúfame, že to priláka viac ľudí do našich odborov, ktoré sú založené na priamej demokracii a  odvolateľných delegátoch. Sú to odbory bez predákov, kde si sú všetci členovia rovní a majú rovnaké právo rozhodovať. Mali by sme sa naozaj pokúsiť vytvoriť odbory v rastúcom sektore zamestnancov v úradoch a kanceláriách, aby sa mohli veci začať meniť k lepšiemu pre túto časť pracujúcej populácie.

Rozhovor s Jakubom G. pre www.priamaakcia.sk vznikol v prvej polovici apríla 2008. Do slovenčiny preložila Michaela Janigová

Chceme pripomenúť, že naďalej pokračuje solidárna finančná zbierka na Jakubovu podporu. Peniaze v slovenských korunách je možné posielať na číslo účtu:
9060456/5200 (OTP Banka)
Variabilný symbol alebo správa pre prijímateľa je „Lionbridge“.

Ďalšie informácie o prípade sú v článku Výzva k solidarite - Zástupca nehierarchických odborov bol prepustený z poľskej firmy Lionbridge Technologies s pobočkou aj v Žiline.
O solidárnej protestnej akcii v žilinskej pobočke sme písali v článku Priama akcia v žilinskom Lionbridge.

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

3x VÝZVA zväzu Priama akcia ohľadom nevyplácania miezd
05.10.2021 1. Dlhuje ti zamestnávateľ mzdu? OZVI SA NÁM!
2. Pozitívne skúsenosti? PODEĽ SA O NE!
3. Informovanie o probléme a možnostiach, ako sa brániť. ZAPOJ SA!


Začína fungovať „Infoshop a archív radikálnej literatúry Malatesta” v Šuranoch
22.09.2021 Projekty takéhoto typu sú na Slovensku zriedkavé a zvyčajne sú doménou hlavného mesta, takže pozvanie zúčastniť sa na otvorení Infoshopu Malatesta v Šuranoch sme prijali s potešením. Oficiálne otvorenie sprevádzala dvojdňová akcia s názvom „Iný víkend!“. V piatok (17.9.) sa skôr diskutovalo, sobota bola venovaná hudobnej produkcii.

Aktuálna situácia ohľadom zbierky pre afganských anarchistov a anarchistky
14.09.2021 Od začiatku zbierky prešli tri týždne a udialo sa toho veľa, takže by sme sa chceli podeliť o najaktuálnejšie informácie.

Prezentácia a infostánky – Bystro fest, festival Povstanie Pokračuje, Mestský akčný kemp
03.09.2021 Prinášame krátke info o troch akciách, na ktorých sme sa zúčastnili za posledný týždeň.

V solidarite s protestujúcimi v Kolumbii - kontaktuj konzula v Bratislave (+vzor e-mailu)
18.05.2021 O situácii v Kolumbii nedávno informovala naša sesterská organizácia ULET (Priatelia MAP) a ďalšie kolektívy. Skrátenú verziu ich prehlásenia dnes publikoval kolektív Zdola. Okrem informovanosti však môžeme urobiť aj viac - vyjadriť svoj protest zástupcovi Kolumbie na Slovensku.

Ani Izrael, ani Palestína
18.05.2021 Zverejňujeme preklad prehlásenia WSA, našej sesterskej organizácie z USA (Priatelia MAP), s názvom „Za ukončenie izraelských útokov na Gazu! Za spoločný boj proti rasizmu a militarizmu!“

Vyšiel prvomájový špeciál časopisu Burič venovaný anarchosyndikalizmu
02.05.2021 Anarchistická informačná skupina AlterNativE zo Šurian začala začiatkom roka vydávať časopis Burič. V poradí už tretie číslo je venované Prvému máju a anarchosyndikalizmu. Publikácia je výsledkom spolupráce rôznych jednotlivcov, AlterNativE a nášho zväzu. Dá sa stiahnuť z uloz.to v PDF v dvoch verziách (na tlač a na čítanie).

Apart – viac než len knižnica! Nový komunitný priestor pre politiku a umenie v Bratislave
30.04.2021 V apríli otvorila svoje dvere knižnica v novom kultúrnom priestore kolektívu Apart so zámerom skĺbiť politiku a umenie. Ako sme sa však dozvedeli počas osobnej návštevy, v pláne je oveľa viac ako len verejná čitáreň so študovňou.

Najbližšie otvorené stretnutie bude 26. septembra
07.09.2020 Po júnovom stretnutí sa ďalšie otvorené stretnutie zväzu Priama akcia uskutoční v sobotu 26. septembra o 17:00 v bratislavskom Bystre. Budeme hovoriť o tom, ako by sme si navzájom vedeli pomôcť pri riešení problémov v regióne a ako podporiť aktivity, ktoré už prebiehajú. Budeme radi aj keď prídeš do diskusie s hocijakým vlastným bodom. Na stretnutí tiež budú naše propagačné materiály a publikácie. Môžeš si zobrať napríklad nálepky ku kampani venovanej koronakríze či brožúru „Ako sme si poradili s problémami v práci: Spory Priamej akcie 2015-2019“. Tešíme sa na stretnutie!

Najnovšie číslo Kapitálu aj s naším článkom o štrajkoch v školstve
13.03.2020 Redakcia časopisu Kapitál nás požiadala o príspevok k téme neposlušnosť a výsledkom je osobne ladený článok našej členky. „V rokoch 2012 a 2016 som sa ako učiteľka na jednom z bratislavských gymnázií zúčastnila protestov a štrajkov v školstve. Štrajk v roku 2012 sa stal jedným z najznámejších vyjadrení nespokojnosti pracujúcich v novodobých dejinách Slovenska. Zároveň bol predzvesťou štrajku v roku 2016, ktorý sa dá bezpochyby označiť za bezprecedentný prejav nezávislosti od klasických odborov.“

(Ne)voliť nestačí – Po voľbách sa nič nekončí
26.02.2020 Už o niekoľko dní sa na základe výsledkov volieb začne vytvárať koaličná vláda a my si vypočujeme, že teraz treba čakať. Najprv na prvých sto dní, ako je zvykom, potom do polovice volebného obdobia, a napokon na ďalšie voľby. Štátne inštitúcie a firmy budú robiť všetko preto, aby v novej situácii čo najefektívnejšie presadili svoje záujmy cez vlastné organizácie a kontakty. A my zatiaľ (znova) prestaneme existovať.

(Ne)voliť nestačí – Voliť či nevoliť? O čom sú voľby
18.02.2020 Pozastavme sa na chvíľu ani nie tak nad odpoveďou na túto otázku, ale nad tým, ako uvažujeme v období pred voľbami a ako vlastne funguje zastupiteľská demokracia.

Otvorené stretnutie v deň volieb – program akcie
17.02.2020 S blížiacim sa termínom predvolebného otvoreného stretnutia v Bratislave aktualizujeme jeho program.

(Ne)voliť nestačí - Organizovanie sa
11.02.2020 V práci aj v bežnom živote riešime problémy väčšinou bez toho, aby sme sa nejako špeciálne organizovali. Keď chceme na niečo poukázať alebo sa niekoho zastať, vieme to urobiť v podstate hocikedy. Stačí trocha zdravého rozumu a odvahy. Je však veľa problémov, ktoré sa dajú len ťažko vyriešiť bez skutočnej organizácie a plánovania.

Otvorené stretnutie so zväzom Priama akcia v januári
04.01.2020 V otvorených stretnutiach pokračujeme aj v novom roku. Jedno už máme naplánované na deň volieb vo februári, no stretneme sa aj v januári. Naposledy (v novembri) boli výsledkom stretnutia tri aktivity (článok o štrajku pracujúcich proti klimatickej zmene, účasť na klimatickom štrajku a solidarita s protestmi v Čile). Dúfame, že praktický presah budú mať aj ďalšie stretnutia. Vidíme sa v sobotu 18. januára o 16:00 v komunitnej obývačke Bystro. Viac o stretnutiach sa dozvieš nižšie.

Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in