Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 21 krajín sveta.Rozhovor s prepusteným odborárom z korporácie Lionbridge v Poľsku

16. apríl 2008

Začiatkom apríla sme sa skontaktovali s Jakubom G., ktorého prepustili z varšavskej pobočky Lionbridge za to, že sa podieľal na založení odborového zväzu vo firme. Spýtali sme sa ho, ako sa vyvíja jeho spor, aké akcie sa plánujú a čo môžeme urobiť na jeho podporu my.

Čo presne je predmetom činnosti spoločnosti Lionbridge?

Lionbridge prekladá sofvér a dokumenty pre iné spoločnosti, napríklad pre Microsoft alebo Adobe. Ak vidíte Windows alebo Photoshop preložený do lokálneho jazyka, urobili to pre Microsoft alebo Adobe spoločnosti ako Lionbridge. Vo Varšave je približne 300 zamestnancov, väčšinou projektových manažérov, testovačov, inžinierov a DTP špecialistov. Preklady sú outsourcované, teda zadávané jednotlivcom mimo firmy. Prekladateľská spoločnosť v skutočnosti zamestnáva len pár prekladateľov a spolieha sa na zamestnancov s krátkodobou pracovnou zmluvou, ktorí nemajú istotu, či v daný mesiac budú mať robotu. Prekladatelia sú považovaní za tých najmenej dôležitých a platení sú tiež ako poslední (často s niekoľkomesačným oneskorením). To je klasický príklad parazitizmu korporácií: celá multimiliónová organizácia funguje na využívaní zle platených jednotlivcov s nestabilným zamestnaním, bez ktorých by organizácia nebola schopná preložiť jediné slovko.

Prečo ste sa rozhodli vytvoriť odborový zväz v Lionbridge?

Medzi zamestnancami sa už dlhšie hovorilo o myšlienke založiť odbory. Tento nápad sa vynoril vždy, keď sa šéfovia správali neférovo, napríklad keď niekoho vyhodili bez udania dôvodu, odmietli zaplatiť prémie, atď. Niekoľko rokov sa ľudia iba sťažovali, no v určitom bode už bolo nutné niečo urobiť. Ten impulz prišiel vtedy, keď Lionbridge odkúpil spoločnosť predtým známu ako Bowne Global Solutions a nastúpil nový regionálny manažér. To  citeľne zhoršilo atmosféru na pracovisku a pracovné podmienky. Pomaly ale isto sa začali rušiť rôzne zamestnanecké výhody. Myslím, že práve toto spôsobilo, že zamestnanci mali väčší záujem  založiť odbory.

Mohol by si napísať niečo o celkovej situácii v Poľsku, aby sme lepšie pochopili  kontext problému?

Súčasná Poľská vláda je ultraliberálna a vážne hrozí zrušením všetkých sociálnych istôt v zákonníku práce. Cieľom je nárast „konkurencieschopnosti” poľskej ekonomiky a zabezpečenie „prosperity” pre každého. Zatiaľ však vidíme akurát to, že pracujúca populácia sa dostáva do problémov, keďže ceny nehnuteľností vzrástli natoľko, že si ich ľudia nemôžu dovoliť, ani keby súhlasili s tým, že sa zadĺžia prakticky na celý život. Spotrebiteľský boom tlačia len úvery a nie zvyšovanie miezd, čo znamená, že keď táto umelá ekonomická bublina raz praskne, ľudia skončia v sračkách. Korporácie ako je Lionbridge nechcú, aby ľudia zarábali viac – uprednostia presunutie spoločnosti do iných krajín hneď, ako nájdu ľudí, ktorí budú ochotní pracovať za menej a skorupované vlády, ktoré budú ochotné poskytnúť im daňové prázdniny a úľavy. Tento spôsob myslenia vedie ku globálnej ekonomickej kríze.

Aká bola prvá reakcia spoločnosti a čo urobili neskôr?

Najprv predstierali, že sa nič nedeje. Potom sa nás snažili presvedčiť, že „robíme niečo zlé a že spoločnosť stratí dôveru americkej centrály”. Nakoniec sa snažili argumentovať tým, že vytvorenie odborov je „zlé pre zamestnancov”, pretože šéfovia Lionbridge v USA sa rozhodnú presunúť prácu do pobočiek mimo Poľska, kde nepôsobia odbory. Očividne sa snažili zbaviť sa odborov.

Aký bol oficiálny dôvod tvojho prepustenia (a aký bol podľa teba skutočný dôvod)?

Oficiálny dôvod bol ten, že údajne som „porušil dohodu o dôverných informáciách zverejnením tajných informácií na anarchistickej webstránke”. Neuviedli, na akej webstránke a ani neposkytli žiaden dôkaz, ktorý by podporoval ich obvinenia. Čo napísali, bolo skutočne divné: tvrdili, že som spôsobil pád akcií Lionbridge na burze NASDAQ, lebo „finančné inštitúcie pozorne sledujú antiglobalistické webstránky”.  Neviem, aký idiot vymyslel takéto obvinenie. Skutočným dôvodom bolo, samozrejme, vystrašiť zamestnancov a názorne im ukázať, že organizátor odborov nebude vo firme tolerovaný.

Aká bola reakcia kolegov na tvoje prepustenie?

Kolegovia boli šokovaní a neverili, že sa to skutočne mohlo stať. Väčšina z nich doteraz nezažila nič také a stále mala ilúzie o tom, ako fungujú korporácie. Cítili sa touto situáciou ohrození a obávali sa o svoju prácu. Manažéri sa ich snažili zastrašiť a spacifikovať, napríklad malými zvýhodneniami či úľavami. Kolegovia spísali protestný list a rozoslali ho po celej spoločnosti. Napísali, že na moje prepustenie nebol žiaden dôvod a že ma budú podporovať na súde. Aj takýto jednoduchý list vyvolal silnú kritiku vedenia za „nelojálnosť” k firme. V súčasnosti sa zbierajú financie a myslím, že čoskoro bude zorganizovaná nejaká akcia. Viac sa zatiaľ nedá povedať.

Aké podporné akcie prebehli v Poľsku?

Doteraz ich nebolo veľa. Informácie o prípade boli uverejnené na niekoľkých webstránkach a v novinách, ale dôležitá chvíľa ešte nenastala. Dúfam, že sa to čoskoro zmení. Šéfovia by nemali vidieť, že ich politika cukru a biča funguje.

Aký je záujem o odbory v sektore?

Zamestnanci v tomto sektore vôbec nie sú organizovaní v odboroch. Pre mnohých ľudí je to ich prvé zamestnanie a nepristupujú k nemu ako k trvalej práci. Živnostníci majú ešte väčšie problémy spojiť sa, keďže sa navzájom ani nemusia stretávať.

Nie je lepšie flexibilne zmeniť zamestnávateľa a takto si získať lepšiu pozíciu? Napríklad tím líder zo žilinskej pobočky Lionbridge povedal, že ak sa ti nepáčili podmienky v spoločnosti, mal si si nájsť prácu niekde inde a nezakladať odbory. Čo na to hovoríš?

Zmena zamestnávateľa nezmení v skutočnosti nič podstatné. Zamestnávatelia majú stratégiu, ktorá počíta s vysokou fluktuáciou zamestnancov. Vedia, že vždy budú nejakí ľudia hľadať prácu, aj keď súčasní zamestanci odídu. Je pre nich lepšie ponúkať slabo platené prvé pozície novým ľuďom, než platiť poriadnu mzdu tým, ktorí chcú v spoločnosti pracovať dlhšie. Odchod je perfektné riešenie pre šéfov, nie pre zamestnancov. Ako môžeš veci zlepšiť, ak utečieš preč? Nakoniec aj tak skončíš s podmienkami, ktoré sú rovnako na hovno ako hocikde inde.

Tím líder je v spoločnosti ten, ktorý je na strane šéfa alebo zamestnancov?

To záleží od okolností. Samozrejme, triedne záujmy tím lídra/tím líderky ho/ju vedú k nadŕžaniu zamestnávateľom, no na druhej strane sú tím lídri vyberaní spomedzi zamestnancov na nižších pozíciách a tak sa stáva, že stále prejavujú solidaritu s ostatnými v tíme. Takže môžete nájsť oba typy správania sa. Stanovy nášho odborového zväzu hovoria, že členmi nemôžu byť ľudia, ktorí majú právomoc najímať a prepúšťať pracovníkov a stanovovať výšku mzdy. Nechceme v odboroch šéfov. V moderných korporáciách je však často také rozdelenie práce, že aj na zamestnancom na nižších pozíciách sú delegované niektoré manažérske úlohy. Môže ísť napríklad o určité formy hodnotenia práce iných ľudí. Je to akási šedá zóna, preto sme sa rozhodli, že vo zväze nebudú len tí, ktorí majú plnú kompetenciu najímať a prepúšťať.

Aká je tvoja momentálna finančná situácia? Spomínal si, že nemáš žiadne úspory.

Chcel by som sa poďakovať každému, kto ma podporil. Zatiaľ som si našiel inú robotu a nejako viacmenej prežívam. Kvôli pokrytiu nákladov na súdny spor mám však nejaké dlhy. A áno, keďže väčšinu svojich výplat som vždy dával na podporu rôznych anarchistických projektov, veľa som toho za tie roky nenašetril.

Čo očakávaš od súdneho sporu?

Podľa právnika je prakticky nemožné, aby zamestnávateľ dokázal obvinenia, ktoré proti mne vzniesol (zverejnenie firemného tajomstva a spôsobenie strát spoločnosti). Takže súd pravdepodobne rozhodne, že moje prepustenie bolo nelegálne a buď ma znova zamestnajú, alebo mi vyplatia kompenzáciu. To všetko môže trvať rok alebo viac, záleží od rozličných okolností. Samozrejme, že neskôr na mňa zamestnávateľ môže skúšať rôzne triky, ako ma dostať preč z pracoviska.

Čo teraz robíš?

Našiel som si inú prácu ako PHP programátor. Pokúšam sa pokračovať v politických aktivitách, ako napríklad udržiavanie anarchistickej knižnice/infošopu vo Varšave, organizovanie antimilitaristických kampaní proti americkým základniam, atď...

Ako ťa čitateľ/ka tohto rozhovoru môže podporiť?

Čoskoro bude medzinárodný deň proti Lionbridge organizovaný s pomocou Medzinárodnej asociácie pracujúcich. Lionbridge má vo svete mnoho pobočiek a očakávame, že na piketových akciách sa k nám pridá veľa ľudí. Môžete tiež napísať o prípade na vaše portály či blogy, napíšte spoločnosti o tom, že prepúšťanie členov odborov nebude tolerované a že pracujúci na celom svete sa postarajú o to, aby im to len tak neprešlo.

Či už súdny spor vyhráš alebo prehráš – čo potom?

No, dúfam, že čoskoro vyhrám, a že víťazstvo v tomto prípade ukáže pracujúcim, že stojí za to organizovať sa a postaviť sa za svoje práva. A že prehrať môžeš len ničnerobením. Dúfame, že to priláka viac ľudí do našich odborov, ktoré sú založené na priamej demokracii a  odvolateľných delegátoch. Sú to odbory bez predákov, kde si sú všetci členovia rovní a majú rovnaké právo rozhodovať. Mali by sme sa naozaj pokúsiť vytvoriť odbory v rastúcom sektore zamestnancov v úradoch a kanceláriách, aby sa mohli veci začať meniť k lepšiemu pre túto časť pracujúcej populácie.

Rozhovor s Jakubom G. pre www.priamaakcia.sk vznikol v prvej polovici apríla 2008. Do slovenčiny preložila Michaela Janigová

Chceme pripomenúť, že naďalej pokračuje solidárna finančná zbierka na Jakubovu podporu. Peniaze v slovenských korunách je možné posielať na číslo účtu:
9060456/5200 (OTP Banka)
Variabilný symbol alebo správa pre prijímateľa je „Lionbridge“.

Ďalšie informácie o prípade sú v článku Výzva k solidarite - Zástupca nehierarchických odborov bol prepustený z poľskej firmy Lionbridge Technologies s pobočkou aj v Žiline.
O solidárnej protestnej akcii v žilinskej pobočke sme písali v článku Priama akcia v žilinskom Lionbridge.

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (21.6., Foajé)
31.05.2023 V stredu 21. júna budeme opäť vo Foajé na Štefánikovej 16 (FB podujatie). Príď aj ty, ak chceš aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach
15.05.2023 V utorok 23. mája o 17:30 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciach na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (17.5., Foajé)
26.04.2023 V stredu 17. mája o 19:00 budeme znova vo Foajé na Štefánikovej 16 (použi zvonček naľavo od dverí, prídeme ti otvoriť). Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie: fb.com/events/3308024289463267

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (Collosseum, 27.4.)
21.04.2023 Vo štvrtok 27. apríla o 17:30 sa v Collosseu uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, či o podujatí k 100. výročiu MAP konanému 1. apríla v Košiciach.


Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (Foajé, 12.4.)
05.04.2023 Od apríla sa mení miesto stretnutí. Najbližšie bude v stredu 12. apríla o 19:00 vo Foajé na Štefánikovej 16 (použi zvonček naľavo od dverí, prídeme ti otvoriť). Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, či o podujatí k 100. výročiu MAP konanému 1. apríla v Košiciach.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (22.3.)
07.03.2023 Streda 22. marca o 19:00 v Kubiku! Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, alebo chcú prispieť do diskusie inou témou či sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít v Trnave. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Posledné otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave v Kalabe (15.3.)
27.02.2023 Žiaľ, komunitné centrum Kalab končí na Zámockej a zatiaľ nie je isté, či bude pokračovať inde. Posledné stretnutie v tomto skvelom priestore budeme mať v stredu 15. marca o 19:00! Porozprávame sa o tom, akým problémoch v práci sa aktuálne venujeme, zhodnotíme podujatie k 100. výročiu MAP, ktoré bude 4. marca a ako vždy sa budeme venovať témam, s ktorými prídu ľudia na stretnutie. Na mieste budú naše propagačné materiály a publikácie. Ak vieš o vhodnom priestore na otvorené stretnutia PA, daj nám vedieť. FB udalosť: ...

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (1.2.)
17.01.2023 Streda 1. februára o 18:00 v Kubiku! Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, alebo chcú prispieť do diskusie inou témou či sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (14.1.)
04.01.2023 Pozývame na prvé novoročné otvorené stretnutie v klube Collosseum v sobotu 14. januára o 10:00. Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, prípadne chcú prispieť do diskusie inou témou alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (18.1.)
13.12.2022 Streda 18. januára o 19:00 v Kalabe! Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, prípadne chcú prispieť do diskusie inou témou alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Zbližovanie organizácií MAP v Ázii a Tichomorí
05.12.2022 Počas víkendu 12. a 13. novembra sa konalo v Jakarte stretnutie našich kamarátov a kamarátok z organizácií MAP z celého ázijsko-tichomorského regiónu. Zazneli prezentácie o situácii v Austrálii, Indii, Indonézii a na Filipínach. Počas diskusií sa preberalo široké spektrum tém: právny status kasty v Indii a jej vzťah k triednemu boju, vyhliadky na anarchosyndikalistické organizovanie na Filipínach či situácia migrujúcich pracujúcich v Singapure.

PODCHODY „Priechody pre chodcov“ - benefičný album na podporu zväzu Priama akcia
28.11.2022 Podchody je anarcho-dub-poetry projekt. Ide o mix proletárskej poézie a dub muziky. 5 songov, cca 12 minút. Príspevkom na bandcampe môžeš podporiť zväz Priama akcia.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (16.11.)
30.10.2022 Posledné tohtoročné stretnutie v Bratislave sa uskutoční v stredu 16. novembra o 19:00 v Kalabe na Zámockej 5. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít.

Kampaň zväzu ZSP proti predajniam Żabka a pomoc ukrajinským pracujúcim
16.10.2022 Zväz ZSP vo Varšave začal Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd priamou akciou v predajni Żabka a plánuje aj akcie s ukrajinskými pracujúcimi. V oboch prípadoch ide o dlžné mzdy.

K útoku z 12. októbra
13.10.2022 Je náročné nájsť slová, ktoré by vyjadrili náš hnev a smútok po včerajšom útoku. V týchto ťažkých chvíľach myslíme na ľudí, ktorých včerajšok zasiahol najviac.

Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in