Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 21 krajín sveta.Aktuálna blokáda Fakulty architektúry v Belehrade a pozadie študentských protestov v Srbsku

9. marec 2007

Asi 300 študentov sa 8. marca 2007 zúčastnilo protestu pred Fakultou architektúry v Belehrade. Po niekoľkohodinovej blokáde hlavnej ulice v meste sa rozhodlo o obsadení budovy fakulty a prenocovaní v nej. Ide o prvý krok k oživeniu protestov v tomto semestri. Podobne ako minulý rok, aj teraz poskytla potrebnú infraštruktúru pre protest Anarchosyndikalistická iniciatíva (ASI – MAP Srbsko).

Aktuálne informácie:  

9/3/07: Fakulta je obsadená, vyučovanie sa nekoná a študenti zostanú na mieste minimálne počas víkendu. Na mieste je asi 200 študentov.

12/3/07: Po 5 dňoch blokády minister navrhuje jednania.

13/3/07: Všeobecné zhromaždenie posiela mandátovaných delegátov na stretnutie s ministrom. Ten akceptuje všetky požiadavky študentov, ALE iba pre študentov prvých ročníkov. Po stretnutí s ministrom sa koná všeobecné zhromaždenie, na ktorom je asi 600 študentov. Je nakopírovaných a rozšírených 700 kusov dokumentu, ktorý minister navrhol, že podpíše. Študenti si dávajú 2 hodiny na jeho naštudovanie a premyslenie, čo ďalej. Záver je, že návrh ministra odmietajú a považujú ho za pokus rozdeliť študentov rôznych ročníkov. Presúvajú sa na hlavnú ulicu v meste, ktorú istý čas blokujú. Pokračuje sa v blokáde Fakulty architektúry. Fotky z blokáde Fakulty architektúry: http://protest.zbrka.net/image/tid/32.

14/3/07: Architekti pokračujú v blokáde. O 16.00 sa koná všeobecné zhromaždenie na Filozofickej fakulte. O 19.00 je vyhlásená okupácia Filozofickej fakulty. Študenti teda držia už druhú fakultu

15/3/07: Minister kapituluje a prijíma všetky požiadavky architektov. Priame akcie na fakulte končia a asi 200 študentov sa presúva podporiť asi rovnaký počet kolegov na Filozofickej fakulte. Medzi študentmi je už citeľná značná únava.

16/3/07: Autority sa vyhrážajú, že privolajú políciu, aby „pochytala všetkých anarchistov z ASI“. Všeobecné zhromaždenie na Filozofickej fakulte hlasuje za ukončenie blokády. Študenti sú už unavení a na mieste je ich už len asi 100. Darí sa im však vybojovať 3 z 5 požiadaviek. Budúci týždeň sa konajú všeobecné zhromaždenia, ktoré rozhodnú o ďalšom postupe. Študenti chápu tieto blokády ako testovacie. Hlavné boje by sa mali uskutočniť v máji a októbri 2007 za účasti viacerých fakúlt naraz a s lepšou koordináciou.

19/3/07: Študenti obsadili Fakultu umení.

27/3/07: Blokáda stále pokračuje a koná sa demonštrácia v centre Belehradu, počas ktorej 800 študentov z Filozofickej fakulty, Fakulty architektúry, Filologickej fakulty a Fakulty umení niekoľko hodín blokuje ulice. Autority sa v súčasnosti (neúspešne) pokúšajú zastrašovať študentov bombastickými vyhláseniami, ako napríklad „Anarchisti na fakultách“. Protesty podľa nich z pozadia ovláda Anarchosyndikalistická iniciatíva. Tvrdia, že si prečítali stanovy ASI (nudných 83 bodov:) vypovedajúcich o štruktúre organizácie) a že niektorí dekani a vedúci predstavitelia univerzity čítali aj publikácie a dokumenty ASI a ukazuje sa, že všetko prebieha úplne v súlade s tým, čo je v nich napísané (ide o materiály „Priama akcia“ od Emila Pougeta a „Anarchosyndikalizmus v Porto Real“ o komunitno-pracovných bojoch španielskej CNT v 90. rokoch 20. storočia:)). V novinách sa tiež objavil článok, ktorý obsahuje časť „Zbúrať hierarchie“, kde je citát z programu ASI: „Na webstránke Anarchosyndikalistickej iniciatívy sa píše, že táto organizácia bojuje za spoločnosť založenú na individuálnej a kolektívnej slobode, rovnosti, solidarite a vzájomnej pomoci, spoločnosť oslobodenú od akýchkoľvek foriem útlaku, hierarchie či autority jedného človeka nad iným človekom.“ Aká hrozba!

29/3/07: Už tretí deň sa na fakulte objavujú „tajní“ policajti v civile. Snažia sa získavať informácie, vypytujú s ľudí, no, ako to už býva, sú nenápadní ako slon za blchou. Na deň študentov, 4. apríla, sa chystá veľká demonštrácia. 

Keď už sme pri tejto téme, prinášame krátke zhrnutie knihy o srbských študentských protestoch v roku 2006. Knihu vydáva v marci Centrum libertariánskych štúdií (ktoré je súčasťou ASI). Jej úlohou bude ozrejmiť protesty a aktivizovať ľudí do akcií v roku 2007.

Boj za bezplatné vzdelanie

Na jeseň roku 2006 spustili študenti Belehradskej univerzity prvú ofenzívu proti neoliberálnym reformám týkajúcim sa vysokých škôl v Srbsku. Týmto sa pripojili k prebiehajúcemu boju, ktorý viedli ich kolegovia z Francúzska, Grécka a iných krajín z celého sveta.

Transformácia spoločnosti a systému vzdelávania v duchu neoliberálnej ideológie nie je len neúspešnou stratégiou rozvoja ekonomiky, ale má aj priame a veľmi nepriaznivé dopady na vzdelávacie inštitúcie ako také – z pohľadu pracujúcich pedagógov aj študentov. Vzdelanie a veda sa stávajú tovarom, štátnou a súkromnou investíciou, a ich cenu určuje trh. Kvôli zaisteniu makroekonomickej stability  škrtmi v rozpočte, sa ťažisko finančného zabezpečenia vzdelávania prenáša na jednotlivých ľudí. Študenti sú nútení vyberať si len tie kurzy, ktoré si „môžu dovoliť” na trhu so vzdelaním. Každý semester si musia kupovať nové učebnice a skriptá, musia dokonca platiť aj za žiadosť na termín skúšky, alebo žiadosť o zmenu skúšajúceho. V podstate sú nútení pracovať, aby si mohli dovoliť študovať...

Odmietnutie znamienka rovnosti medzi vzdelaním a tovarom, ktorý možno kupovať a predávať na trhu, bolo hlavným motívom študentských protestov. Bolo to jednoznačné z hlavných sloganov: „Preč so školskými poplatkami!”, „My študujeme - oni profitujú!” a hlavne „Obsadiť fakultu, lebo vzdelanie nie je tovar!”. Hlavným znakom protestov bol dôraz na kolektívnosť a nehierarchickú organizáciu zdola. Všetky hlavné rozhodnutia sa prijímali na všeobecných zhromaždeniach otvorených všetkým protestujúcim. Každý mohol prehovoriť a vyjadriť svoj názor. Toto bol priestor, kde študenti vypracovali a sformovali svoje plány a požiadavky.

Študenti požadovali 50-percentné zníženie školného, jasné a transparentné pravidlá určovania výšky školného a účtovníctva všeobecne a uznávanie titulu bakalár (po 4 rokoch štúdia) ako ekvivalent titulu magister (3+2) podľa Zákona o vyššom vzdelávaní (niektoré univerzity v Srbsku boli 4-ročné a ich skončenie znamenalo získanie titulu magister, podľa Bolonskej deklarácie však musí byť minimum na magistra 5-ročné štúdium, čiže, všetci na štvorročných univerzitách stratili nárok získať titul magister a byť teda chápaní ako plnohodnotní absolventi univerzity). Po sérii neúspešných rokovaní so zástupcami štátu a univerzít sa skupiny študentov rozhodli prikročiť k radikálnejším krokom a ukázať širší sociálny potenciál vlastného boja. Prvým krokom smerom k radikálnejším protestom bolo zorganizovanie blokády Rektorátu Belehradskej univerzity, súbežne so zasadaním najvyššieho orgánu zastrešujúceho všetky srbské univerzity (KONUS). Najdôležitejšou časťou protestov ale bola blokáda Filozofickej fakulty, ktorá trvala od 22. do 28. novembra 2006.

Protest študentov trval tri mesiace, od začiatku októbra do konca decembra 2006. Jeho súčasťou bolo 8 verejných protestných mítingov, viac ako 30 študentských stretnutí na Filozofickej fakulte a približne 15 stretnutí na ostatných fakultách v Belehrade. Viac ako 17 000 študentov Belehradskej univerzity podpísalo petíciu na podporu požiadaviek protestujúcich.

Ľudia, ktorí sa protestov zúčastnili si uvedomili, že pri kolektívnom prístupe môžu zmeniť podmienky, v ktorých žijú a pracujú. Protest sa prakticky vyprofiloval ako kritika, namierená proti nespravodlivosti systému. Spôsob organizácie študentských protestov, ich smerovanie a kritika sociálnych pomerov, v kontexte prehlbujúcich sa rozdielov medzi oficiálnou a neoficiálnou realitou Srbska, naznačujú že sa utvára nová generácia. Generácia pripravená postaviť sa sociálnym problémom meniaceho sa Srbska a dychtivá vytvoriť skutočne priamodemokratickú alternatívu zdola voči existujúcemu systému.

Pre www.libcom.org a Priamu akciu spísal Ratibor Trivunac (ASI – MAP Srbsko)
Ďalšie info na http://protest.zbrka.net

Preložil Dalibor Neubaten

Diskusia / smetný kôš

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Košice - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (26.6.)
12.06.2024 V košickom klube Collosseum sa opäť stretneme v stredu 26. júna o 18:00. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia.
(FB podujatie)


Brno - Otevřené setkání svazu Priama akcia (19.6.)
03.06.2024 Červnové setkání na Základně Tři ocásci se uskuteční ve středu 19. 6. 2024 v 19:00. Otevřené setkání jsou určené lidem, kteří chtějí aktivně řešit problémy v práci, mají nápady na aktivity v regionu nebo se chtějí do aktivit zapojit, případně chtějí diskutovat o tématech spojených s anarchosyndikalismem a poznat podobně smýšlející lidi z okolí. Na místě budou také naše propagační materiály a publikace. (FB událost)

Žilina - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (štvrtok 13.6.)
20.05.2024 Po úspešnej akcii „Večer so zväzom Priama akcia“ na žilinskej Hájovni, sme sa rozhodli, že skúsime otvorené stretnutie aj v Žiline. Stretneme sa opäť na Hájovni (Cesta k Paľovej búde 27) vo štvrtok 13. júna o 19.00. Cieľ je rovnaký ako v prípade ostatných otvorených stretnutí – spájať sa s ľuďmi, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú do nejakých zapojiť, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom a spoznať podobne zmýšľajúcich ľudí z okolia. Ak máš záujem o kontakt, ale na stretnutie nemôžeš prísť, ozvi sa nám cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net) alebo vyplň online dotazník. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie.
(FB podujatie)


Trnava - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (29.5.)
17.05.2024 V priestoroch vynoveného Kubika na Pekárskej 40 sa stretneme opäť v stredu 29. mája o 19:00. Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie vrátane nových plagátov, nálepiek a letákov propagujúcich brožúru „Ideš na brigádu? Skúsenosti a tipy, ako so sebou nenechať zametať“.
(FB podujatie)


Brno - Otevřené setkání svazu Priama akcia
06.05.2024 Na Základně Tři ocásci se setkáme opět už budoucí středu 15. 5. 2024 v 19:00. Otevřené setkání jsou určené lidem, kteří chtějí aktivně řešit problémy v práci, mají nápady na aktivity v regionu nebo se chtějí do aktivit zapojit, případně chtějí diskutovat o tématech spojených s anarchosyndikalismem a poznat podobně smýšlející lidi z okolí. Na místě budou také naše propagační materiály a publikace. (FB událost)

Diskusia na UCOFe - Ako konáme a aké sú možnosti zapájať sa? (4.5., Bratislava)
29.04.2024 V rámci United Colours Of Football (FB) v sobotu 4. mája o 13:00 predstavíme formou diskusie, ako sa nám darí prepájať anarchistické myšlienky s praktickou činnosťou aj ako subjektívne vnímame fungovanie v organizácii v súvislosti s osobným a rodinným životom. Porozprávame, ako sme sa vlastne dostali k anarchistickým myšlienkam a nevynecháme ani konkrétne aktivity či zážitky zo sporov o vyplatenie dlžných miezd. Priestor bude samozrejme aj na otázky, ktoré zaujímajú teba. (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (24.4.)
19.04.2024 V stredu 24. apríla o 18:00 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Večer so zväzom Priama akcia v Hájovni – ako konáme a aké sú možnosti zapájať sa?
13.02.2024 V sobotu 16.3. sa uskutoční akcia, kde budeme rozprávať o úspešnom organizovaní sa, ako sa nám darí prepájať anarchistické myšlienky s praktickou činnosťou, ale aj o veciach, ktoré zaujímajú teba.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (21.2., Kubik)
05.02.2024 Po krátkej pauze pokračujeme ďalším stretnutím aj v trnavskom Kubiku na Štefánikovej 4 o 19:00! Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Tentokrát budeme okrem iného pokračovať v prípravách kampane „Ideš na brigádu?“. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie.
(FB podujatie)


Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (18.1.)
08.01.2024 Vo štvrtok 18. januára o 18:30 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník - https://www.priamaakcia.sk/zapoj-sa. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Ohliadnutie sa za otvoreným stretnutím v Skalici
10.09.2023 Otvorené stretnutie PA sa uskutočnilo prvý raz v regióne mimo väčších miest. Poteší, že aj na Záhorí sú ľudia, ktorí sa chcú aktívne zapájať do riešenia problémov na pracoviskách a komunite, navzájom si pomáhať a učiť sa od seba. Nadobudnuté zručnosti sa v budúcnosti zídu pri vedení sporov a ďalšom organizovaní sa. Príjemná pracovná atmosféra dotvárala celý priebeh stretnutia a dohodli sme viacero praktických vecí a možností ako sa zapojiť. K dispozícii boli tiež materiály súvisiace s anarchosyndikalizmom a hnutím pracujúcich.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (20.9., Foajé)
30.08.2023 Po mesačnej prestávke pokračujeme od 20. septembra v otvorených stretnutiach vo Foajé na Štefánikovej 16 o 19:00. Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie: (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (17.8.)
04.08.2023 Vo štvrtok 17. augusta o 17:30 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Skalici (30.8.)
30.07.2023 Vďaka dotazníku sme sa v poslednom čase spoznali s ľuďmi z viacerých regiónov. Naším cieľom je, aby sa rozvíjali aktivity v čo najviac lokalitách a nielen vo veľkých mestách ako sú Bratislava, Košice či Trnava. Aj preto nás teší, že ďalšie otvorené stretnutie bude v Skalici. Určené je pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci či na brigáde, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú do nejakých zapojiť, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom a spoznať podobne zmýšľajúcich ľudí z regiónu. Ak chceš prísť, kontaktuj nás vopred cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net) alebo vyplň spomínaný dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. (FB podujatie)

Prenasledovanie odborov v Rusku
11.07.2023 Z rôznych miest Ruska neustále prichádzajú správy o represiách voči odborom. Zámienky na prenasledovanie sú rôzne, vždy však ide o pomstu zo strany štátu a kapitálu. Vo vojenskej atmosfére militarizácie a „mobilizácie národa“ navyše vzniká ešte väčší priestor na útoky na pracujúcu triedu.
V minulom roku sa represie dotkli odborového zväzu Kuriér, ktorí sa dostali do povedomia svojimi štrajkami a ktorého hlavná postava Kirill Ukrajincev bol 26. apríla 2022 zatknutý (viac info tu https://priamaakcia.sk/Podpor-odbory-Kurier-v-Rusku-celia-represii-zo-strany-rezimu.html).


Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in