Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 21 krajín sveta.Správa o činnosti zväzu Priama akcia za rok 2022

11. január 2023

Uplynulý rok bol dosť pestrý a náročný zároveň. Okrem viacerých problémov na pracoviskách sme sa pomerne intenzívne pripravovali na 28. kongres Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP) v Španielsku. Podporili sme viacero aktivít na Slovensku aj v zahraničí, zapojili sme sa do finančných zbierok a postarali sme sa o prípravu Medzinárodného týždňa proti nevyplácaniu miezd. A to nebolo všetko. Viac sa dozvieš z tejto výročnej správy.


KAMPANE

„Problémy v práci?“

Na začiatku roka sme vydali článok o problémoch v jednej gastroprevádzke v Bardejove, kde zamestnávateľ odmietal vyplatiť mzdu pracovníčke. Spoločne sme o probléme diskutovali a nakoniec sa jej podarilo peniaze získať.

Poukázali sme na iné problémy bežné v gastre - sexistické správanie, sexuálne obťažovanie a využívanie ženského tela s cieľom dosiahnuť lepšie tržby vo VEGAN KIOSKu v Bratislave.

Venovali sme sa aj problému nevyplatených peňazí a požadovanie náhrady škody v gastroprevádzke, kde šéfka navyše odmietla pracovníčke preplatiť hodiny odpracované navyše. Objasnili sme možnosti, ako by sa dalo postupovať a pracovníčka sa rozhodla, že to ešte skúsi „po dobrom“. V tomto prípade mala šťastie a problém sa vyriešil.

Aj ďalší prípad sa týkal ženy pracujúcej v reštaurácii. Po ukončení pracovného pomeru jej majiteľ nezaplatil dohodnutú mzdu a spôsobil jej aj dlh v zdravotnej poisťovni. Problém zatiaľ nie je vyriešený.

Kontaktoval nás aj pracovník, ktorý bol prepustený z jazykovej školy bez výpovednej doby. Po našich doplňujúcich otázkach komunikácia zo strany pracovníka nepokračovala.

V ďalšom prípade sme riešili s dvoma pracovníčkami dlžnú mzdu po tom, ako podali trestné oznámenie, ktoré zjavne nikam neviedlo. Rozhodli sa však predsa len počkať s prípadnými spoločnými krokmi na to, ako dopadne vyšetrovania.

Pracovníčka v ďalšej gastroprevádzke v Bratislave nedostala tringelty k výplate aj napriek sľubu majiteľa. V našej komunikaciia sme ju povzbudzovali , aby vytrvala vo svojich požiadavkách , čo sa oplatilo a majiteľ všetko vyplatil.

Zhrnutie z týchto prípadov sme spísali v rámci Týždňa proti nevyplácaniu miezd tu: https://www.priamaakcia.sk/Gastro-firma-mi-nechce-vyplatit-tringelt-co-s-tym-Priklad-z-praxe.html

Okrem týchto problémov sa na nás obrátili ľudia aj s problémami skôr komunitného charakteru. V jednom prípade sme diskutovali o možnostiach, ako postupovať v susedskom spore, v druhom v prípade šikany na základnej škole.

Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd

„Týždeň“ vyhlásila v roku 2019 Medzinárodná asociácia pracujúcich (MAP) s cieľom poukázať na fenomén nevyplácania miezd a možnosti boja pomocou anarchosyndikalistických metód. Od 10. do 16. októbra upozorňovali zväzy MAP na tento problém rôznymi spôsobmi. V uliciach Bratislavy a Košíc sa objavili naše nálepky a plagáty a na webstránke sme zverejnili text o prípadoch nevyplatených miezd, ktorým sme sa venovali za posledný rok. Informovali sme aj o podobných prípadoch v zahraničí a pripomenuli sme aj brožúru, v ktorej podrobne opisujeme, ako riešime problémy na pracoviskách. Zhrnutie medzinárodných aktivít počas Týždňa nájdeš tu: https://www.priamaakcia.sk/Sprava-o-Medzinarodnom-tyzdni-proti-nevyplacaniu-miezd-10--16-oktober-2022-.htmlSOLIDÁRNE AKTIVITY

Odbory Kuriér v Rusku

Začiatkom augusta sme zverejnili výzvu k solidarite s odbormi Kuriér v Rusku a za prepustenie ich väzneného aktivistu Kirilla Ukrajinceva. Zatknutý bol v apríli za to, že na sociálnych sieťach vyzýval k mobilizácii proti porušovaniu pracovných práv v doručovateľských službách a taxislužbách. Hrozí mu až päť rokov väzenia za „zvolanie alebo účasť na nepovolenom zhromaždení viac ako dvakrát v priebehu 180 dní“.

Finančná podpora WSF z Pakistanu

Podpora aktivít Workers Solidarity Federation na pomoc ľuďom, ktorí prišli v dôsledku záplav a svoje domovy.
 
Finančná podpora Assembly na Ukrajine

Aj vďaka finančnému príspevku zväzu Priama akcia bolo možné pred prichádzajúcou zimou vyzbierať peniaze na projekt komunálneho vykurovania na predmestí Charkova.

Solidarita v spore CNT-AIT v Španielsku proti firme Carrozados Tecai

Zapojili sme sa do výzvy CNT-AIT Toledo a poslali protestné e-maily na podporu kamaráta prepusteného za odborové aktivity v spoločnosti Tecai.


AKTIVITY SÚVISIACE S KLIMATICKOU KRÍZOU

Pripravili a publikovali sme rozhovor so 14-ročnou žiačkou základnej školy o mobilizácií ku klimaštrajku na jej škole.

Zorganizovali sme kolektívne čítanie/diskutovanie knihy Hope Against Hope, ktorá sa venuje libertínsko-komunistickému pohľadu na klimatickú krízu.

Zapájali sme sa do činnosti pracovnej skupiny MAP, ktorá sa venovala anarchosyndikalistickému pohľadu na klimatickú krizu a pripravili sme niektoré výstupy do ďalšej diskusie na úrovni Kongresu MAP.


VOJNA NA UKRAJINE

Na vojnu sme reagovali podporou internacionalistických aktivít na Ukrajine a v Rusku a prekladmi vyjadrení, ktoré sa stavajú proti ukrajinského aj ruského štátu - text od CNT-AIT Španielsko, rozhovor s KRAS – MAP Rusko, rozhovor s anarchistickým kolektívom Assembly z Charkova.


DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIA

Zjazd PA

V máji sa uskutočnilo celoorganizačné stretnutie PA, kde sme hodnotili rôzne aktivity s cieľom zlepšiť fungovanie a naplánovať ďalšie obdobie činnosti.

Kongres MAP

Zúčastnili sme sa na 28. kongrese Medzinárodnej asociácie pracujúcich v španielskom Alcoi, kde sa diskutovalo aj o niekoľkých bodoch, ktoré sme navrhli do agendy (týkali sa napríklad klimatickej krízy, stratégie pre rozvoj malých a začínajúcich anarchosyndikalistických organizácií, ale aj ďalších tém).

28.kongres

Otvorené stretnutia v Bratislave, Košiciach a Trnave

Po pandémii sme úspešne obnovili otvorené stretnutia s naším zväzom určené ľuďom, ktorí majú záujem o triedny prístup a chcú sa pripojiť k existujúcim aktivitám alebo prichádzajú s novými nápadmi (https://www.priamaakcia.sk/Sprava-z-otvorenych-stretnuti-v-Kosiciach-a-v-Bratislave.html a https://www.priamaakcia.sk/spravy/Otvorene-stretnutie-zvazu-Priama-akcia-v-Trnave-a-Bratislave-27-a-28-10-.html).Kontakty s antiautoritárskymi kolektívmi v Bratislave

Zapojili sme aj do stretnutí, ktoré pomáhajú lepšie sa spoznať s ľuďmi v ostatných antiautoritárskych kolektívoch v Bratislave.

Neformálne akcie

Stretávali sme sa aj na oddychových akciách - zorganizovali sme dva turistické výlety a dve opekačky.

mala_fatra

Prvý máj a grilovačka vo Viedni

Na 1. mája sme prijali pozvanie Viedenského zväzu pracujúcich (WAS) na piknik a účasť na prvomájovej demonštrácii. Viac na: https://www.priamaakcia.sk/Prvy-maj-vo-Viedni-s-ucastou-slovenskeho-a-rakuskeho-zvazu-MAP.html

Vo Viedni sme sa s WAS stretli aj auguste, a to na grilovačke.ĎALŠIE AKTIVITY

Kontaktný dotazník

Vďaka dotazníku www.priamaakcia.sk/zapoj-sa sme nadviazali kontakt s viacerými ľuďmi a to aj v regiónoch, kde aktuálne nepôsobíme.

Kultúrne a vzdelávacie akcie

Naša členka bola hostkou v diskusii v Liptovskom Mikuláši venovanej problémom spojeným s organizovaním sa na pracoviskách, kde sa spoločne s ďalšími pozvanými podelila o skúsenosti z konkrétnych bojov na pracoviskách.Zúčastnili sme sa sprievodných akciách antifašistického festivalu Povstanie pokračuje, na ktorom sme mali infostánok a pomohli aj s prípravou transparentu.Demonštrácie

Zúčastnili sme sa na dvoch väčších protestoch v Bratislave. V prvom prípade išlo o protest proti chudobe organizovaný Konfederáciou odborových zväzov, ku ktorému sme pripravili leták a kritické stanovisko.V druhom prípade išlo o protest po vražde dvoch ľudí z kvír komunity, počas ktorého sa hovorilo aj o  systémových súvislostiach útlaku.PLÁNY NA ROK 2023

Viac sa plánujeme zamerať na kampaň „Problémy v práci?“, ku ktorej chystáme úpravu propagačných materiálov.

Veríme, že aj v novom roku nadviažeme kontakty s ľuďmi v regiónoch tak, ako sa nám to darilo v posledných dvoch rokoch (aj vďaka krátkemu dotazníku na tomto odkaze: www.priamaakcia.sk/zapoj-sa).

Čakajú nás oslavy 100. výročia vzniku MAP, s čím budú spojených niekoľko interných aj verejných akcií. Hlavné podujatia s medzinárodnou účasťou sa uskutočnia v Bratislave (4.3., FB) a Košiciach (1.4., FB), no nebudú jediné a veľa bude závisieť aj od záujmu ľudí v ďalších regiónoch Slovenska.

Budeme pokračovať v otvorených stretnutiach, uskutočnia sa praktické workshopy, čaká nás veľa práce v pracovnej skupine MAP venovanej klimatickej kríze, no nevynecháme ani kolektívne čítanie zaujímavých publikácií a plánujeme aj ďalšie neformálne stretnutia.

Zväz Priama akcia

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (21.6., Foajé)
31.05.2023 V stredu 21. júna budeme opäť vo Foajé na Štefánikovej 16 (FB podujatie). Príď aj ty, ak chceš aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach
15.05.2023 V utorok 23. mája o 17:30 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciach na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (17.5., Foajé)
26.04.2023 V stredu 17. mája o 19:00 budeme znova vo Foajé na Štefánikovej 16 (použi zvonček naľavo od dverí, prídeme ti otvoriť). Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie: fb.com/events/3308024289463267

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (Collosseum, 27.4.)
21.04.2023 Vo štvrtok 27. apríla o 17:30 sa v Collosseu uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, či o podujatí k 100. výročiu MAP konanému 1. apríla v Košiciach.


Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (Foajé, 12.4.)
05.04.2023 Od apríla sa mení miesto stretnutí. Najbližšie bude v stredu 12. apríla o 19:00 vo Foajé na Štefánikovej 16 (použi zvonček naľavo od dverí, prídeme ti otvoriť). Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, či o podujatí k 100. výročiu MAP konanému 1. apríla v Košiciach.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (22.3.)
07.03.2023 Streda 22. marca o 19:00 v Kubiku! Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, alebo chcú prispieť do diskusie inou témou či sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít v Trnave. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Posledné otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave v Kalabe (15.3.)
27.02.2023 Žiaľ, komunitné centrum Kalab končí na Zámockej a zatiaľ nie je isté, či bude pokračovať inde. Posledné stretnutie v tomto skvelom priestore budeme mať v stredu 15. marca o 19:00! Porozprávame sa o tom, akým problémoch v práci sa aktuálne venujeme, zhodnotíme podujatie k 100. výročiu MAP, ktoré bude 4. marca a ako vždy sa budeme venovať témam, s ktorými prídu ľudia na stretnutie. Na mieste budú naše propagačné materiály a publikácie. Ak vieš o vhodnom priestore na otvorené stretnutia PA, daj nám vedieť. FB udalosť: ...

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (1.2.)
17.01.2023 Streda 1. februára o 18:00 v Kubiku! Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, alebo chcú prispieť do diskusie inou témou či sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (14.1.)
04.01.2023 Pozývame na prvé novoročné otvorené stretnutie v klube Collosseum v sobotu 14. januára o 10:00. Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, prípadne chcú prispieť do diskusie inou témou alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (18.1.)
13.12.2022 Streda 18. januára o 19:00 v Kalabe! Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, prípadne chcú prispieť do diskusie inou témou alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Zbližovanie organizácií MAP v Ázii a Tichomorí
05.12.2022 Počas víkendu 12. a 13. novembra sa konalo v Jakarte stretnutie našich kamarátov a kamarátok z organizácií MAP z celého ázijsko-tichomorského regiónu. Zazneli prezentácie o situácii v Austrálii, Indii, Indonézii a na Filipínach. Počas diskusií sa preberalo široké spektrum tém: právny status kasty v Indii a jej vzťah k triednemu boju, vyhliadky na anarchosyndikalistické organizovanie na Filipínach či situácia migrujúcich pracujúcich v Singapure.

PODCHODY „Priechody pre chodcov“ - benefičný album na podporu zväzu Priama akcia
28.11.2022 Podchody je anarcho-dub-poetry projekt. Ide o mix proletárskej poézie a dub muziky. 5 songov, cca 12 minút. Príspevkom na bandcampe môžeš podporiť zväz Priama akcia.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (16.11.)
30.10.2022 Posledné tohtoročné stretnutie v Bratislave sa uskutoční v stredu 16. novembra o 19:00 v Kalabe na Zámockej 5. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít.

Kampaň zväzu ZSP proti predajniam Żabka a pomoc ukrajinským pracujúcim
16.10.2022 Zväz ZSP vo Varšave začal Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd priamou akciou v predajni Żabka a plánuje aj akcie s ukrajinskými pracujúcimi. V oboch prípadoch ide o dlžné mzdy.

K útoku z 12. októbra
13.10.2022 Je náročné nájsť slová, ktoré by vyjadrili náš hnev a smútok po včerajšom útoku. V týchto ťažkých chvíľach myslíme na ľudí, ktorých včerajšok zasiahol najviac.

Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in