Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 21 krajín sveta.Správa o činnosti zväzu Priama akcia za rok 2022

11. január 2023

Uplynulý rok bol dosť pestrý a náročný zároveň. Okrem viacerých problémov na pracoviskách sme sa pomerne intenzívne pripravovali na 28. kongres Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP) v Španielsku. Podporili sme viacero aktivít na Slovensku aj v zahraničí, zapojili sme sa do finančných zbierok a postarali sme sa o prípravu Medzinárodného týždňa proti nevyplácaniu miezd. A to nebolo všetko. Viac sa dozvieš z tejto výročnej správy.


KAMPANE

„Problémy v práci?“

Na začiatku roka sme vydali článok o problémoch v jednej gastroprevádzke v Bardejove, kde zamestnávateľ odmietal vyplatiť mzdu pracovníčke. Spoločne sme o probléme diskutovali a nakoniec sa jej podarilo peniaze získať.

Poukázali sme na iné problémy bežné v gastre - sexistické správanie, sexuálne obťažovanie a využívanie ženského tela s cieľom dosiahnuť lepšie tržby vo VEGAN KIOSKu v Bratislave.

Venovali sme sa aj problému nevyplatených peňazí a požadovanie náhrady škody v gastroprevádzke, kde šéfka navyše odmietla pracovníčke preplatiť hodiny odpracované navyše. Objasnili sme možnosti, ako by sa dalo postupovať a pracovníčka sa rozhodla, že to ešte skúsi „po dobrom“. V tomto prípade mala šťastie a problém sa vyriešil.

Aj ďalší prípad sa týkal ženy pracujúcej v reštaurácii. Po ukončení pracovného pomeru jej majiteľ nezaplatil dohodnutú mzdu a spôsobil jej aj dlh v zdravotnej poisťovni. Problém zatiaľ nie je vyriešený.

Kontaktoval nás aj pracovník, ktorý bol prepustený z jazykovej školy bez výpovednej doby. Po našich doplňujúcich otázkach komunikácia zo strany pracovníka nepokračovala.

V ďalšom prípade sme riešili s dvoma pracovníčkami dlžnú mzdu po tom, ako podali trestné oznámenie, ktoré zjavne nikam neviedlo. Rozhodli sa však predsa len počkať s prípadnými spoločnými krokmi na to, ako dopadne vyšetrovania.

Pracovníčka v ďalšej gastroprevádzke v Bratislave nedostala tringelty k výplate aj napriek sľubu majiteľa. V našej komunikaciia sme ju povzbudzovali , aby vytrvala vo svojich požiadavkách , čo sa oplatilo a majiteľ všetko vyplatil.

Zhrnutie z týchto prípadov sme spísali v rámci Týždňa proti nevyplácaniu miezd tu: https://www.priamaakcia.sk/Gastro-firma-mi-nechce-vyplatit-tringelt-co-s-tym-Priklad-z-praxe.html

Okrem týchto problémov sa na nás obrátili ľudia aj s problémami skôr komunitného charakteru. V jednom prípade sme diskutovali o možnostiach, ako postupovať v susedskom spore, v druhom v prípade šikany na základnej škole.

Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd

„Týždeň“ vyhlásila v roku 2019 Medzinárodná asociácia pracujúcich (MAP) s cieľom poukázať na fenomén nevyplácania miezd a možnosti boja pomocou anarchosyndikalistických metód. Od 10. do 16. októbra upozorňovali zväzy MAP na tento problém rôznymi spôsobmi. V uliciach Bratislavy a Košíc sa objavili naše nálepky a plagáty a na webstránke sme zverejnili text o prípadoch nevyplatených miezd, ktorým sme sa venovali za posledný rok. Informovali sme aj o podobných prípadoch v zahraničí a pripomenuli sme aj brožúru, v ktorej podrobne opisujeme, ako riešime problémy na pracoviskách. Zhrnutie medzinárodných aktivít počas Týždňa nájdeš tu: https://www.priamaakcia.sk/Sprava-o-Medzinarodnom-tyzdni-proti-nevyplacaniu-miezd-10--16-oktober-2022-.htmlSOLIDÁRNE AKTIVITY

Odbory Kuriér v Rusku

Začiatkom augusta sme zverejnili výzvu k solidarite s odbormi Kuriér v Rusku a za prepustenie ich väzneného aktivistu Kirilla Ukrajinceva. Zatknutý bol v apríli za to, že na sociálnych sieťach vyzýval k mobilizácii proti porušovaniu pracovných práv v doručovateľských službách a taxislužbách. Hrozí mu až päť rokov väzenia za „zvolanie alebo účasť na nepovolenom zhromaždení viac ako dvakrát v priebehu 180 dní“.

Finančná podpora WSF z Pakistanu

Podpora aktivít Workers Solidarity Federation na pomoc ľuďom, ktorí prišli v dôsledku záplav a svoje domovy.
 
Finančná podpora Assembly na Ukrajine

Aj vďaka finančnému príspevku zväzu Priama akcia bolo možné pred prichádzajúcou zimou vyzbierať peniaze na projekt komunálneho vykurovania na predmestí Charkova.

Solidarita v spore CNT-AIT v Španielsku proti firme Carrozados Tecai

Zapojili sme sa do výzvy CNT-AIT Toledo a poslali protestné e-maily na podporu kamaráta prepusteného za odborové aktivity v spoločnosti Tecai.


AKTIVITY SÚVISIACE S KLIMATICKOU KRÍZOU

Pripravili a publikovali sme rozhovor so 14-ročnou žiačkou základnej školy o mobilizácií ku klimaštrajku na jej škole.

Zorganizovali sme kolektívne čítanie/diskutovanie knihy Hope Against Hope, ktorá sa venuje libertínsko-komunistickému pohľadu na klimatickú krízu.

Zapájali sme sa do činnosti pracovnej skupiny MAP, ktorá sa venovala anarchosyndikalistickému pohľadu na klimatickú krizu a pripravili sme niektoré výstupy do ďalšej diskusie na úrovni Kongresu MAP.


VOJNA NA UKRAJINE

Na vojnu sme reagovali podporou internacionalistických aktivít na Ukrajine a v Rusku a prekladmi vyjadrení, ktoré sa stavajú proti ukrajinského aj ruského štátu - text od CNT-AIT Španielsko, rozhovor s KRAS – MAP Rusko, rozhovor s anarchistickým kolektívom Assembly z Charkova.


DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIA

Zjazd PA

V máji sa uskutočnilo celoorganizačné stretnutie PA, kde sme hodnotili rôzne aktivity s cieľom zlepšiť fungovanie a naplánovať ďalšie obdobie činnosti.

Kongres MAP

Zúčastnili sme sa na 28. kongrese Medzinárodnej asociácie pracujúcich v španielskom Alcoi, kde sa diskutovalo aj o niekoľkých bodoch, ktoré sme navrhli do agendy (týkali sa napríklad klimatickej krízy, stratégie pre rozvoj malých a začínajúcich anarchosyndikalistických organizácií, ale aj ďalších tém).

28.kongres

Otvorené stretnutia v Bratislave, Košiciach a Trnave

Po pandémii sme úspešne obnovili otvorené stretnutia s naším zväzom určené ľuďom, ktorí majú záujem o triedny prístup a chcú sa pripojiť k existujúcim aktivitám alebo prichádzajú s novými nápadmi (https://www.priamaakcia.sk/Sprava-z-otvorenych-stretnuti-v-Kosiciach-a-v-Bratislave.html a https://www.priamaakcia.sk/spravy/Otvorene-stretnutie-zvazu-Priama-akcia-v-Trnave-a-Bratislave-27-a-28-10-.html).Kontakty s antiautoritárskymi kolektívmi v Bratislave

Zapojili sme aj do stretnutí, ktoré pomáhajú lepšie sa spoznať s ľuďmi v ostatných antiautoritárskych kolektívoch v Bratislave.

Neformálne akcie

Stretávali sme sa aj na oddychových akciách - zorganizovali sme dva turistické výlety a dve opekačky.

mala_fatra

Prvý máj a grilovačka vo Viedni

Na 1. mája sme prijali pozvanie Viedenského zväzu pracujúcich (WAS) na piknik a účasť na prvomájovej demonštrácii. Viac na: https://www.priamaakcia.sk/Prvy-maj-vo-Viedni-s-ucastou-slovenskeho-a-rakuskeho-zvazu-MAP.html

Vo Viedni sme sa s WAS stretli aj auguste, a to na grilovačke.ĎALŠIE AKTIVITY

Kontaktný dotazník

Vďaka dotazníku www.priamaakcia.sk/zapoj-sa sme nadviazali kontakt s viacerými ľuďmi a to aj v regiónoch, kde aktuálne nepôsobíme.

Kultúrne a vzdelávacie akcie

Naša členka bola hostkou v diskusii v Liptovskom Mikuláši venovanej problémom spojeným s organizovaním sa na pracoviskách, kde sa spoločne s ďalšími pozvanými podelila o skúsenosti z konkrétnych bojov na pracoviskách.Zúčastnili sme sa sprievodných akciách antifašistického festivalu Povstanie pokračuje, na ktorom sme mali infostánok a pomohli aj s prípravou transparentu.Demonštrácie

Zúčastnili sme sa na dvoch väčších protestoch v Bratislave. V prvom prípade išlo o protest proti chudobe organizovaný Konfederáciou odborových zväzov, ku ktorému sme pripravili leták a kritické stanovisko.V druhom prípade išlo o protest po vražde dvoch ľudí z kvír komunity, počas ktorého sa hovorilo aj o  systémových súvislostiach útlaku.PLÁNY NA ROK 2023

Viac sa plánujeme zamerať na kampaň „Problémy v práci?“, ku ktorej chystáme úpravu propagačných materiálov.

Veríme, že aj v novom roku nadviažeme kontakty s ľuďmi v regiónoch tak, ako sa nám to darilo v posledných dvoch rokoch (aj vďaka krátkemu dotazníku na tomto odkaze: www.priamaakcia.sk/zapoj-sa).

Čakajú nás oslavy 100. výročia vzniku MAP, s čím budú spojených niekoľko interných aj verejných akcií. Hlavné podujatia s medzinárodnou účasťou sa uskutočnia v Bratislave (4.3., FB) a Košiciach (1.4., FB), no nebudú jediné a veľa bude závisieť aj od záujmu ľudí v ďalších regiónoch Slovenska.

Budeme pokračovať v otvorených stretnutiach, uskutočnia sa praktické workshopy, čaká nás veľa práce v pracovnej skupine MAP venovanej klimatickej kríze, no nevynecháme ani kolektívne čítanie zaujímavých publikácií a plánujeme aj ďalšie neformálne stretnutia.

Zväz Priama akcia

Diskusia / smetný kôš

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Košice - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (26.6.)
12.06.2024 V košickom klube Collosseum sa opäť stretneme v stredu 26. júna o 18:00. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia.
(FB podujatie)


Brno - Otevřené setkání svazu Priama akcia (19.6.)
03.06.2024 Červnové setkání na Základně Tři ocásci se uskuteční ve středu 19. 6. 2024 v 19:00. Otevřené setkání jsou určené lidem, kteří chtějí aktivně řešit problémy v práci, mají nápady na aktivity v regionu nebo se chtějí do aktivit zapojit, případně chtějí diskutovat o tématech spojených s anarchosyndikalismem a poznat podobně smýšlející lidi z okolí. Na místě budou také naše propagační materiály a publikace. (FB událost)

Žilina - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (štvrtok 13.6.)
20.05.2024 Po úspešnej akcii „Večer so zväzom Priama akcia“ na žilinskej Hájovni, sme sa rozhodli, že skúsime otvorené stretnutie aj v Žiline. Stretneme sa opäť na Hájovni (Cesta k Paľovej búde 27) vo štvrtok 13. júna o 19.00. Cieľ je rovnaký ako v prípade ostatných otvorených stretnutí – spájať sa s ľuďmi, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú do nejakých zapojiť, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom a spoznať podobne zmýšľajúcich ľudí z okolia. Ak máš záujem o kontakt, ale na stretnutie nemôžeš prísť, ozvi sa nám cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net) alebo vyplň online dotazník. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie.
(FB podujatie)


Trnava - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (29.5.)
17.05.2024 V priestoroch vynoveného Kubika na Pekárskej 40 sa stretneme opäť v stredu 29. mája o 19:00. Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie vrátane nových plagátov, nálepiek a letákov propagujúcich brožúru „Ideš na brigádu? Skúsenosti a tipy, ako so sebou nenechať zametať“.
(FB podujatie)


Brno - Otevřené setkání svazu Priama akcia
06.05.2024 Na Základně Tři ocásci se setkáme opět už budoucí středu 15. 5. 2024 v 19:00. Otevřené setkání jsou určené lidem, kteří chtějí aktivně řešit problémy v práci, mají nápady na aktivity v regionu nebo se chtějí do aktivit zapojit, případně chtějí diskutovat o tématech spojených s anarchosyndikalismem a poznat podobně smýšlející lidi z okolí. Na místě budou také naše propagační materiály a publikace. (FB událost)

Diskusia na UCOFe - Ako konáme a aké sú možnosti zapájať sa? (4.5., Bratislava)
29.04.2024 V rámci United Colours Of Football (FB) v sobotu 4. mája o 13:00 predstavíme formou diskusie, ako sa nám darí prepájať anarchistické myšlienky s praktickou činnosťou aj ako subjektívne vnímame fungovanie v organizácii v súvislosti s osobným a rodinným životom. Porozprávame, ako sme sa vlastne dostali k anarchistickým myšlienkam a nevynecháme ani konkrétne aktivity či zážitky zo sporov o vyplatenie dlžných miezd. Priestor bude samozrejme aj na otázky, ktoré zaujímajú teba. (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (24.4.)
19.04.2024 V stredu 24. apríla o 18:00 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Večer so zväzom Priama akcia v Hájovni – ako konáme a aké sú možnosti zapájať sa?
13.02.2024 V sobotu 16.3. sa uskutoční akcia, kde budeme rozprávať o úspešnom organizovaní sa, ako sa nám darí prepájať anarchistické myšlienky s praktickou činnosťou, ale aj o veciach, ktoré zaujímajú teba.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (21.2., Kubik)
05.02.2024 Po krátkej pauze pokračujeme ďalším stretnutím aj v trnavskom Kubiku na Štefánikovej 4 o 19:00! Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Tentokrát budeme okrem iného pokračovať v prípravách kampane „Ideš na brigádu?“. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie.
(FB podujatie)


Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (18.1.)
08.01.2024 Vo štvrtok 18. januára o 18:30 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník - https://www.priamaakcia.sk/zapoj-sa. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Ohliadnutie sa za otvoreným stretnutím v Skalici
10.09.2023 Otvorené stretnutie PA sa uskutočnilo prvý raz v regióne mimo väčších miest. Poteší, že aj na Záhorí sú ľudia, ktorí sa chcú aktívne zapájať do riešenia problémov na pracoviskách a komunite, navzájom si pomáhať a učiť sa od seba. Nadobudnuté zručnosti sa v budúcnosti zídu pri vedení sporov a ďalšom organizovaní sa. Príjemná pracovná atmosféra dotvárala celý priebeh stretnutia a dohodli sme viacero praktických vecí a možností ako sa zapojiť. K dispozícii boli tiež materiály súvisiace s anarchosyndikalizmom a hnutím pracujúcich.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (20.9., Foajé)
30.08.2023 Po mesačnej prestávke pokračujeme od 20. septembra v otvorených stretnutiach vo Foajé na Štefánikovej 16 o 19:00. Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie: (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (17.8.)
04.08.2023 Vo štvrtok 17. augusta o 17:30 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Skalici (30.8.)
30.07.2023 Vďaka dotazníku sme sa v poslednom čase spoznali s ľuďmi z viacerých regiónov. Naším cieľom je, aby sa rozvíjali aktivity v čo najviac lokalitách a nielen vo veľkých mestách ako sú Bratislava, Košice či Trnava. Aj preto nás teší, že ďalšie otvorené stretnutie bude v Skalici. Určené je pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci či na brigáde, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú do nejakých zapojiť, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom a spoznať podobne zmýšľajúcich ľudí z regiónu. Ak chceš prísť, kontaktuj nás vopred cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net) alebo vyplň spomínaný dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. (FB podujatie)

Prenasledovanie odborov v Rusku
11.07.2023 Z rôznych miest Ruska neustále prichádzajú správy o represiách voči odborom. Zámienky na prenasledovanie sú rôzne, vždy však ide o pomstu zo strany štátu a kapitálu. Vo vojenskej atmosfére militarizácie a „mobilizácie národa“ navyše vzniká ešte väčší priestor na útoky na pracujúcu triedu.
V minulom roku sa represie dotkli odborového zväzu Kuriér, ktorí sa dostali do povedomia svojimi štrajkami a ktorého hlavná postava Kirill Ukrajincev bol 26. apríla 2022 zatknutý (viac info tu https://priamaakcia.sk/Podpor-odbory-Kurier-v-Rusku-celia-represii-zo-strany-rezimu.html).


Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in