Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 21 krajín sveta.Štrajková pohotovosť v Hyundai, divoký štrajk v Dymose, odbory a solidarita

8. december 2009

Dňa 1. decembra predčasne odišlo zo zmeny vo zvarovni asi 20 pracovníkov automobilky Hyundai Motor Manufacturing Czech v Nošoviciach pri Frýdku-Místku. O deň neskôr sa uskutočnil hodinový divoký štrajk v montážnej hale. 3. decembra sa na hodinu zastavila výroba aj v subdodávateľskej firme Dymos. V pondelok 7. decembra sa v Hyundai začala štrajková pohotovosť. Krátke info o štrajkoch sme zverejnili na stránke už 3. decembra. V tomto článku sa pokúšame zhrnúť, čo sa udialo, aké pozitívne a negatívne výsledky zatiaľ vidíme, a ako môžu pomôcť pracujúci z iných firiem.
Aktualizácie:
10.12. - Nadčasy v decembri zrušené 
11.12. - Leták FAU-MAP Nemecko šírený v jednej z tovární Volkswagen (PDF). Info z vyjednávaní. Vedenie HMMC žiada potrestanie pracujúcich, ktorí zastavili výrobu 2.12.
12.12. - Odbory začínajú prípravy na štrajk. Leták KPK (PDF) zamestnancom Hyundai rozdávaný pred továrňou 11.12.
15.12. - Štrajková pohotovosť sa skončila. Odbory podpísali dohodu s vedením + video. Jej súčasťou je aj súhlas s trestaním budúcich divokých štrajkov. Celé znenie dohody (PDF).„Minule přišla moje manželka domů, zavřela se v pokoji a brečela. Když jsem za ní přišel a zeptal se co se stalo tak postupně říkala jak to tam všechno funguje a co všechno musí snášet. Snad 7 měsíců to v sobě hrdinně dusila. Nechápu jak je něco takové v naší zemi možné. Když čtu vyjádření Petra Vaňka (tiskového mluvčího HMMC) chce se mi zvracet. Šikana, ponižování, vyhrožování = to je to k čemu vedou pánové Radkovský a Vaněk.“ Príspevok čitateľa na webstránke novín sedmicka.cz


Divoký štrajk v Hyundai z 2. decembra

Asi 400 robotníkov sa vzbúrilo proti povinným nadčasom, selektívnemu výročnému prideľovaniu odmien a šikane na pracovisku. Robotníci sa od rána dohadovali na zastavení výroby. Vo chvíli, keď sa mal začať nadčas, zastavila prácu jedna z liniek v hale a do niekoľkých minút sa pridali všetky ostatné. Pracovníci sa následne zhromaždili v jedálni. Vedenie odkázalo robotníkom, aby si vybrali zástupcu, ktorý bude vyjednávať, čo odmietli. Namiesto toho žiadali, aby vedenie prišlo za nimi a rokovalo sa pred všetkými. Dostavil sa človek z kórejského vedenia a vedúci zmeny, ktorí si vypočuli požiadavky. Po hodine vyjednávaní zamestnanci súhlasili, že dokončia svoju zmenu a vyjednávanie bude pokračovať počas nasledujúcich dní. Dostali sľub, že nadčasy vo štvrtok sa zrušia a za preštrajkovanú hodinu dostanú zaplatené.

Divoký štrajk v Dymose z 3. decembra a reakcia vedenia

Deň po štrajku v Hyundai došlo v nošovickom areáli (pozri foto http://www.hyundai.phorum.cz/areal.php) k ďalšiemu hodinovému divokému štrajku. Tentoraz štrajkovala jedna zmena (asi 100 zamestnancov) v subdodávateľskej firme Dymos rovnako s kórejským vedením. Dôvodom boli nadčasy, preťažovanie zamestnancov a zlé pracovné podmienky. V Hyundai je vedenie zatiaľ v defenzívnej pozícii a usiluje sa vec mediálne ututlať. Naopak vedenie v Dymose reagovalo veľmi rýchlo. Na internete sa objavila informácia, že 4. decembra oznámilo rannej zmene, ktorá deň predtým štrajkovala, že jej odoberá všetky bonusy a zmrazuje zvyšovanie platov.

Štrajková pohotovosť od 7. decembra - kontrolu nad ďalším vývojom sa snažia získať odbory

Štrajk v Hyundai prebehol bez oficiálnej účasti odborov (a zamestnaneckej rady), aby neboli obvinené z nelegálneho konania. Na diskusnom fóre zamestnancov sa objavilo zopár príspevkov vyzývajúcich k rýchlemu vstupu do odborov, aby boli pracujúci silnejší. V pondelok 7.12. bola v Hyundai od 7:30 vyhlásená štrajková pohotovosť.

Jednu z možností vývoja sporu naznačil 5. decembra zástupca odborov na diskusnom fóre zväzu, kde píše, že zamestnanci, ktorí sa zúčastnili štrajku nebudú potrestaní, a prosí: „...když už bude ta stávková pohotovost, zaměstnanci se musí prozatím distancovat od všech aktivit podobné té ve středu!!! Stávkovat se může až poté, pokud nedojde k dohodě a kompromisu s vedením!!! Né dříve!!! Bylo by to protizákonné a vedlo by to ke krachu v jednání!!! A ještě technická info: 500kč na ruku místo kolekce dostane každý odborář, kterému byl v měsíci listopadu stržen ze mzdy odborový příspěvěk!! :-)“

Požiadavky odborov je možné stiahnuť si tu (.DOC) 
Dôvody vyhlásenia štrajkovej pohotovosti sú tu (.DOC) 

DOTERAJŠIE POZITÍVNE VÝSLEDKY

1) Zorganizovanie vlastnej akcie. Vlastná mobilizácia a akcia robotníkov by mohla povzbudiť ostatných pracujúcich, a to nielen v Čechách.
2) Vlastný informačný kanál. Robotníci mali už pred štrajkom vlastné verejné online fórum, ktoré sa spolu s diskusiami k článkom v médiách stalo priestorom na zdieľanie informácií o situácii na pracovisku a aktuálnom dianí. Urobili tým obrovský krok vpred a dokázali priblížiť svoju situáciu každému, kto má internet a sleduje články na webe.
3) Podpora z iných firiem. V mnohých príspevkoch k článkom v médiách sa objavili podporné hlasy od pracujúcich z iných firiem. Podelili sa aj o svoje skúsenosti so zlými pracovnými podmienkami, neplatenými nadčasmi, vymazávaní nadčasov z elektronických databáz, atď.
4) Podpora zo zahraničia a príklady iných akcií. V diskusiách sa občas spomínali aj príklady štrajkových akcií v zahraničí (Francúzsko, Kórea...). Na diskusnom fóre robotníkov sme si mohli prečítať aj solidárne príspevky od pracujúcich zo zahraničia, napríklad zo Slovenska, Poľska, Francúzska...
5) Mediálne pokrytie. Masmédiá informovali o celom probléme v podstate neutrálne, resp. nie otvorene proti štrajkujúcim. Možnosť diskusie k článkom využili stovky čitateľov.
Vo výpočte by sa dalo pokračovať, ale na obsiahlejšiu analýzu a hodnotenie celého sporu je ešte priskoro.

ZAMYSLENIE SA NAD BUDÚCIM VÝVOJOM

Hyundai. Vyhlásenie štrajkovej pohotovosti znamená prevzatie kontroly do rúk odborov. Aký bude výsledok tohto kroku dnes nevie predvídať nikto. Od januára 2010 sa začína vyjednávanie o novej kolektívnej zmluve a odbory budú chcieť využiť bojovnú náladu zamestnancov. Skúsenosť zo Škodovky z roku 2007 v podobnom prípade však nie je veľmi pozitívna. Ak sa odborom podarí presvedčiť zamestnancov, aby prestali vyvíjať nezávislé protestné akcie, posilnia svoju moc rozhodovať o podobe dohody. 

Odbory v Hyundai zastupujú asi 350 z celkového počtu 2000 zamestnancov a podľa vyjadrenia odborového hospodára Štefana Janíka zaznamenávajú v posledných dňoch vysoký počet nových záujemcov o členstvo. Požiadavky odborov, ktoré zastupujú vyše 300 zamestnancov, sa týkajú predovšetkým nadčasov a tlaku na zamestnancov zo strany vedenia. Pravdepodobne preto, že sa počíta s tým, že ďalšie problémy sa budú riešiť od januára 2010 vyjednávaním o kolektívnej zmluve. Či sa formulácia požiadaviek zhoduje s názormi robotníkov na pracovisku alebo nie, môžeme len hádať. Dôležité teraz bude, aby moc klásť požiadavky a prijímať dohody bola v rukách samotných zamestnancov, nie odborov. To jest, aby vychádzala z diskusií na všeobecných zhromaždeniach robotníkov v halách počas pracovnej doby (bez prítomnosti zástupcov vedenia). Nátlak na vedenie firmy by sa tým zdvojnásobil – mali by pred sebou nie niekoľko odborárov, ale celé úseky výroby, ktoré by uplatňovali svoju moc a prijímali rozhodnutia. Je možné, že teraz, po vyhlásení štrajkovej pohotovosti, sa táto sila stratí. Ako pracujúci vybalansujú svoju moc a moc odborov, ukážu nasledujúce týždne.

Pokiaľ ide o prijímanie dohôd, postup by podľa nás mal byť obdobný: každé rozhodnutie by sa malo prediskutovať a prijať na všeobecnom zhromaždení. Na mieste zvolení zástupcovia robotníkov by potom tieto závery tlmočili vedeniu. Za žiadnych okolností by nesmeli prijať dohodu, ktorá by neprešla schvaľovaním na všeobecnom zhromaždení.

Je tiež namieste začať pracovať na vzniku štrajkového výboru. Zvyčajne je tvorený výlučne zástupcami odborov, podľa nás by však mal byť nezávislý - v duchu pôvodných nezávislých akcií. Každý by mal mať možnosť byť členom alebo členkou štrajkového výboru, bez ohľadu na odborovú príslušnosť.

Dymos. Väčšiemu problému však čelia pracovníci Dymosu. Od nich nemáme takmer žiadne informácie. Nevieme, ako zareagovali na strhnutie bonusov a zmrazenie platov. Nevieme ani, či existuje nejaký kontakt s robotníkmi z Hyundai. V požiadavkách odborov v Hyundai sa neobjavila žiadna zmienka o „dymosákoch“. Keby sa ich robotníci z Hyundai zastali, bola by to určite veľká ukážka solidarity a sily do budúcnosti.

SOLIDARITU!

Čo viac môžu urobiť všetci tí, ktorí nepracujú v Hyundai ani Dymose, ako zaželať veľa sily a úspechu? Tu je niekoľko skromných návrhov:
1) Prejaviť symbolickú podporu príspevkom na diskusnom fóre robotníkov alebo hocikde v diskusiách na stránkach médií.
2) Osloviť zamestnancov subdodávateľov, aby vyjadrili solidaritu ako jednotlivci alebo kolektívne. Zoznam niektorých firiem v ČR sa nachádza tu. Na Slovensku je dcérskou firmou Hyundai Kia Motors Slovakia. Spoločne s Hyundai Mobis Slovakia, ktorá je hlavným dodávateľom autodielov pre Kiu, pôsobia v areáli v Tepličke nad Váhom pri Žiline. 
3) Informovať o dianí ľudí vo svojom okolí aj v zahraničí, najmä ak pracujú v autopriemysle.
4) Ak ste na pracovisku zažili štrajk alebo štrajkovú pohotovosť, môžete sa podeliť o pozitívne a negatívne skúsenosti, prípadne uviesť, čo by ste nabudúce urobili inak.

Na záver zopár príkladov bojov, ktoré považujeme za inšpiratívne:
Hromadná výpoveď ako taktika v boji za zvýšenie miezd - príklad zdravotných sestier v Humennom 
Veľká Británia v štrajkoch: chyby roku 2007 
Robotníci vyhodení z francúzskej továrne Sony zamkli šéfa v zasadačke a vyjednali si lepšiu dohodu 
Zápisky z triednych bojov  
Úspešný štrajk v lodeniciach v Puerto Real  
Anarchosyndikalizmus v praxi. Skúsenosti zo Španielska a Nemecka (2003-2009)  
Priame akcie na pracoviskách. Základné druhy a konkrétne príklady

Priama akcia
slovenská sekcia Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP)
www.priamaakcia.sk
info(zavináč)priamaakcia.sk

Online fórum robotníkov z Hyundai: 
http://www.hyundai.phorum.cz/

Zdroje:
http://www.sedmicka.cz/frydek-mistek/clanek?id=89232
http://www.sedmicka.cz/frydek-mistek/clanek?id=85351
http://www.sedmicka.cz/frydek-mistek/comments?articleId=85351&duscussionId=28734
http://www.sedmicka.cz/frydek-mistek/comments?articleId=89232&duscussionId=28999
http://www.sedmicka.cz/frydek-mistek/comments?articleId=74803&duscussionId=27287
http://www.ceskenoviny.cz/tema/zpravy/odbory-v-hyundai-nemaji-tak-silnou-pozici-jako-ve-skode-auto/411039&id_seznam=1279 
http://odboryhmmc.cz
http://www.hyundai.phorum.cz/

 

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Košice - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (26.6.)
12.06.2024 V košickom klube Collosseum sa opäť stretneme v stredu 26. júna o 18:00. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia.
(FB podujatie)


Brno - Otevřené setkání svazu Priama akcia (19.6.)
03.06.2024 Červnové setkání na Základně Tři ocásci se uskuteční ve středu 19. 6. 2024 v 19:00. Otevřené setkání jsou určené lidem, kteří chtějí aktivně řešit problémy v práci, mají nápady na aktivity v regionu nebo se chtějí do aktivit zapojit, případně chtějí diskutovat o tématech spojených s anarchosyndikalismem a poznat podobně smýšlející lidi z okolí. Na místě budou také naše propagační materiály a publikace. (FB událost)

Žilina - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (štvrtok 13.6.)
20.05.2024 Po úspešnej akcii „Večer so zväzom Priama akcia“ na žilinskej Hájovni, sme sa rozhodli, že skúsime otvorené stretnutie aj v Žiline. Stretneme sa opäť na Hájovni (Cesta k Paľovej búde 27) vo štvrtok 13. júna o 19.00. Cieľ je rovnaký ako v prípade ostatných otvorených stretnutí – spájať sa s ľuďmi, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú do nejakých zapojiť, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom a spoznať podobne zmýšľajúcich ľudí z okolia. Ak máš záujem o kontakt, ale na stretnutie nemôžeš prísť, ozvi sa nám cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net) alebo vyplň online dotazník. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie.
(FB podujatie)


Trnava - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (29.5.)
17.05.2024 V priestoroch vynoveného Kubika na Pekárskej 40 sa stretneme opäť v stredu 29. mája o 19:00. Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie vrátane nových plagátov, nálepiek a letákov propagujúcich brožúru „Ideš na brigádu? Skúsenosti a tipy, ako so sebou nenechať zametať“.
(FB podujatie)


Brno - Otevřené setkání svazu Priama akcia
06.05.2024 Na Základně Tři ocásci se setkáme opět už budoucí středu 15. 5. 2024 v 19:00. Otevřené setkání jsou určené lidem, kteří chtějí aktivně řešit problémy v práci, mají nápady na aktivity v regionu nebo se chtějí do aktivit zapojit, případně chtějí diskutovat o tématech spojených s anarchosyndikalismem a poznat podobně smýšlející lidi z okolí. Na místě budou také naše propagační materiály a publikace. (FB událost)

Diskusia na UCOFe - Ako konáme a aké sú možnosti zapájať sa? (4.5., Bratislava)
29.04.2024 V rámci United Colours Of Football (FB) v sobotu 4. mája o 13:00 predstavíme formou diskusie, ako sa nám darí prepájať anarchistické myšlienky s praktickou činnosťou aj ako subjektívne vnímame fungovanie v organizácii v súvislosti s osobným a rodinným životom. Porozprávame, ako sme sa vlastne dostali k anarchistickým myšlienkam a nevynecháme ani konkrétne aktivity či zážitky zo sporov o vyplatenie dlžných miezd. Priestor bude samozrejme aj na otázky, ktoré zaujímajú teba. (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (24.4.)
19.04.2024 V stredu 24. apríla o 18:00 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Večer so zväzom Priama akcia v Hájovni – ako konáme a aké sú možnosti zapájať sa?
13.02.2024 V sobotu 16.3. sa uskutoční akcia, kde budeme rozprávať o úspešnom organizovaní sa, ako sa nám darí prepájať anarchistické myšlienky s praktickou činnosťou, ale aj o veciach, ktoré zaujímajú teba.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (21.2., Kubik)
05.02.2024 Po krátkej pauze pokračujeme ďalším stretnutím aj v trnavskom Kubiku na Štefánikovej 4 o 19:00! Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Tentokrát budeme okrem iného pokračovať v prípravách kampane „Ideš na brigádu?“. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie.
(FB podujatie)


Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (18.1.)
08.01.2024 Vo štvrtok 18. januára o 18:30 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník - https://www.priamaakcia.sk/zapoj-sa. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Ohliadnutie sa za otvoreným stretnutím v Skalici
10.09.2023 Otvorené stretnutie PA sa uskutočnilo prvý raz v regióne mimo väčších miest. Poteší, že aj na Záhorí sú ľudia, ktorí sa chcú aktívne zapájať do riešenia problémov na pracoviskách a komunite, navzájom si pomáhať a učiť sa od seba. Nadobudnuté zručnosti sa v budúcnosti zídu pri vedení sporov a ďalšom organizovaní sa. Príjemná pracovná atmosféra dotvárala celý priebeh stretnutia a dohodli sme viacero praktických vecí a možností ako sa zapojiť. K dispozícii boli tiež materiály súvisiace s anarchosyndikalizmom a hnutím pracujúcich.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (20.9., Foajé)
30.08.2023 Po mesačnej prestávke pokračujeme od 20. septembra v otvorených stretnutiach vo Foajé na Štefánikovej 16 o 19:00. Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie: (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (17.8.)
04.08.2023 Vo štvrtok 17. augusta o 17:30 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Skalici (30.8.)
30.07.2023 Vďaka dotazníku sme sa v poslednom čase spoznali s ľuďmi z viacerých regiónov. Naším cieľom je, aby sa rozvíjali aktivity v čo najviac lokalitách a nielen vo veľkých mestách ako sú Bratislava, Košice či Trnava. Aj preto nás teší, že ďalšie otvorené stretnutie bude v Skalici. Určené je pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci či na brigáde, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú do nejakých zapojiť, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom a spoznať podobne zmýšľajúcich ľudí z regiónu. Ak chceš prísť, kontaktuj nás vopred cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net) alebo vyplň spomínaný dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. (FB podujatie)

Prenasledovanie odborov v Rusku
11.07.2023 Z rôznych miest Ruska neustále prichádzajú správy o represiách voči odborom. Zámienky na prenasledovanie sú rôzne, vždy však ide o pomstu zo strany štátu a kapitálu. Vo vojenskej atmosfére militarizácie a „mobilizácie národa“ navyše vzniká ešte väčší priestor na útoky na pracujúcu triedu.
V minulom roku sa represie dotkli odborového zväzu Kuriér, ktorí sa dostali do povedomia svojimi štrajkami a ktorého hlavná postava Kirill Ukrajincev bol 26. apríla 2022 zatknutý (viac info tu https://priamaakcia.sk/Podpor-odbory-Kurier-v-Rusku-celia-represii-zo-strany-rezimu.html).


Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in