Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 19 krajín sveta.Súhrn sporov zväzu ZSP proti nevyplácaniu miezd za posledný rok

13. október 2021

ZSP_TyzdenZwiązek Syndykalistów Polski (ZSP, Zväz syndikalistov Poľska) je jednou z organizácií Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktoré majú za sebou veľké množstvo sporov za vyplatenie dlžných miezd. Pri príležitosti Medzinárodného týždňa proti nevyplácaniu miezd sa zväz podelil o svoje skúsenosti minulý rok (PDF v angličtine) a aj teraz. Publikujeme slovenský preklad tohtoročného textu.

„Ako sme uviedli v minuloročnom príspevku, krádeže miezd sú v Poľsku obrovským problémom a vyskytujú sa v rôznych formách. Situáciu ešte zhoršuje skutočnosť, že právny systém je prakticky nepoužiteľný, pokiaľ ide o pomoc zamestnancom, a podvodníci z radov zamestnávateľov vedia, že ak budú kradnúť, s veľkou pravdepodobnosťou im to prejde. Toto bola jedna z oblastí, v ktorej ZSP zaznamenala celkom jedinečný úspech. Najčastejším formám nevyplácania miezd sa nevenujú takmer žiadne mainstreamové odbory, hlavne pokiaľ ide o kategórie pracujúcich, ktoré tieto odbory aj tak bežne ignorujú: ľudí, ktorí pracujú na tzv. „trash contracts“ (pojem pre označenie zmlúv s vysokou mierou neistoty a ďalšími pracujúcich nevýhodnými právnymi špecifikami), prípadne pracujú bez zmlúv. Krádež miezd sa však vyskytuje aj na pracoviskách, kde pôsobia odbory. Zväz ZSP sa ujal mnohých prípadov, ktoré mainstreamové odbory nechcú riešiť, a preukázal, že je účinným nástrojom pre pracujúcich, ktorí chcú použiť priame akcie.

Niekoľko nedávnych prípadov nevyplácania miezd, ktorými sme sa zaoberali, veľmi dobre poukazuje na niektoré problémy, ktorým čelia pracujúci a pracujúce.


Podvedené nemocničné upratovačky

Upratovačky v nemocnici v Jaworzne sa ocitli v situácii, v ktorej sa, žiaľ, ocitlo už mnoho iných upratovačiek a pomocného personálu v Poľsku. Zdravotníctvo je odvetvie, v ktorom je vysoká odborová organizovanosť, avšak rozdelená podľa profesií: zdravotné sestry a pôrodné asistentky majú vlastné odbory, záchranári majú odbory pre záchranárov, lekári pre lekárov atď. To znamená, že v nemocnici, kde existuje niekoľko odborových zväzov, je veľmi často niektorá skupina pracovníkov vykorisťovaná alebo podvádzaná. Tieto odbory však trpia tunelovým videním. ZSP používa iný spôsob organizácie a myslíme si, že je neprijateľné podporovať mentalitu, na základe ktorej jedna skupina pracovníkov ignoruje druhú na tom istom pracovisku.

Upratovačky sú často externé zamestnankyne, takže z právneho hľadiska ani nepracujú pre nemocnicu. V prípade Jaworzna sú niektoré upratovačky zamestnané priamo, ale zvyšok je v ošemetnej situácii. Spoločnosť Impel (obrovská a notoricky známa firma špecializujúca sa na outsourcing), ktorá vyhrala verejnú súťaž, v skutočnosti riadi všetko na mieste, ale na samotné zamestnávanie žien využíva iné firmy. Pracovníčky síce pracujú spoločne, ale v skutočnosti ich z právneho hľadiska zamestnáva niekoľko rôznych spoločností. Jedným z dôvodov je možnosť klamať pracovníčky pri vyplácaní nadčasov. Takmer všetky musia pracovať nadčasy, ale keď dosiahnu limit, namiesto toho, aby sa im odpracovaný čas zaplatil aj s prídavkami, musia uzavrieť zmluvu s ďalšou firmou. Ich nadčasové hodiny sa tak považujú za druhé zamestnanie. Pracujúce nikdy nepočuli o žiadnej z týchto iných firiem a ani s nimi neboli v kontakte. Navyše mnohé sú zdravotne postihnuté a zo zákona ich nemožno nútiť pracovať nadčasy.


Upratovačky sú takto zneužívané v poľských nemocniciach systematicky. Zaobchádza sa s nimi ako s  najnižšie postavenými pracujúcimi v zdravotníctve, čo sa uvádza aj vo vládou nedávno schválených tabuľkách minimálnych miezd. A ako keby nízke mzdy a ťažké pracovné podmienky nestačili, často čelia napríklad aj vyššie opísaným praktikám. V Jaworzne sa vyskytli aj iné spôsoby nevyplácania miezd. Napríklad celý zdravotnícky personál, ktorý musel pracovať počas pandémie, mal dostať príplatok, no v Jaworzne ho dostala len časť upratovačiek. Malý príplatok a nárok na rehabilitáciu mali dostať aj zamestnankyne a zamestnanci so zdravotným postihnutím, no nestalo sa. Vláda v skutočnosti vypláca zamestnávateľom dotácie na ich zamestnávanie, takže outsourcingová spoločnosť im nemusí vyplácať ani minimálnu mzdu. Posledným typom krádeže mzdy, ktorý sme videli v Jaworzne, sa týka zmlúv. Väčšina upratovačiek síce pracuje na trvalý pracovný pomer, ale nie všetky, aj keď vykonávajú rovnakú prácu. „Trash“ zmluvy umožňujú nepreplácať platené ani iné voľno. Nemyslíme si, že je náhoda, aby staršie ženy (nad 50 rokov) pracovali na bežné zmluvy, zatiaľ čo mladšie (t. j. ženy v produktívnom veku) pracujú často len na dobu určitú. Napríklad jedna z pracovníčok je tehotná a chcela by ísť na materskú dovolenku. Materská dovolenka sa pracujúcim s „trash“ zmluvami vypláca len vtedy, ak si sami priplácali do štátneho systému poistenia: pracujúce s normálnymi pracovnými zmluvami ju majú zaručenú automaticky. Okrem toho sa táto dovolenka prepláca len vtedy, ak sa dieťa narodí pred uplynutím platnosti zmluvy. Pri riadnej pracovnej zmluve existuje ochrana pred prepustením tehotnej ženy; pri „trash“ zmluve, ak zmluva vyprší hoci aj počas 35. týždňa tehotenstva, zamestnávateľ nemá povinnosť ju predĺžiť. Takéto zmluvy de facto umožňujú zamestnávateľom ľahko sa zbaviť pracovníčok tým, že im dávajú krátkodobé zadania, ktoré môžu kedykoľvek ukončiť. Samotná existencia tejto možnosti je vládou schválená forma masovej krádeže miezd.

Zamestnankyne už vyjadrili svoje požiadavky a organizujú akcie. Keďže sme boli v rámci Medzinárodnej asociácie pracujúcich požiadaní, aby sme poskytli články o nevyplácaní miezd ešte pred jeho začiatkom, nemôžeme zatiaľ napísať viac, ale sme si istí, že nejaký protest sa uskutoční. Sledujte stránky ZSP, kde nájdete aktuálne informácie o tomto boji.


Priame akcie proti veľkej siete predajní Żabka priniesli vyplatenie miezd

(Zhrnutie tohto boja je dostupné v slovenčine na webstránke zväzu Priama akcia v článku Nevyplácanie miezd v maloobchode a úspešné akcie zväzu ZSP v Poľsku. Pre doplnenie, Żabka je veľký reťazec obchodov so zmiešaným tovarom, ktorý má v Poľsku viac ako 7 000 predajní. Keďže ide o franšízu, pracovníkov zamestnáva vlastník franšízy. Podmienky môžu byť rôzne, ale často sa jedná o „trash“ zmluvy za minimálnu mzdu. Známe sú aj prípady práce bez zmlúv či neexistujúca evidencia pracovného času a následne aj menšie mzdy.

ZSP dodáva, že aj napriek tomu, že nad Żabkou ľahko vyhral, niektorí zamestnanci a zamestnankyne, ktorí/é sa na zväz obrátili, sa rozhodli nechať veci tak a nepodnikli potrebné kroky. „Je veľmi ťažké vysvetliť tento typ dlhodobého defétizmu, ktorý pracujúca trieda v Poľsku často pociťuje, ale je to vo veľkej miere dedičstvo právneho systému umožňujúceho existenciu „trash“ zmlúv, ktorý nechráni práva pracujúcich. Príliš veľa ľudí si nevedelo poradiť a negatívne skúsenosti iných ľudí ich odradili od toho, aby sa vôbec pokúsili niečo robiť. Štát normalizoval krádeže miezd. Preto je dôležité to, čo robíme, aby sme ľuďom ukázali, že sa tomu môžu postaviť a byť úspešní a úspešné.“)

Aj akcie proti kníhkupectvu mali okamžitý účinok

Niekedy stačí postaviť sa za seba, aby ste dostali to, čo vám patrí. V decembri minulého roka sme zorganizovali piket pred kníhkupectvom vo Varšave. Šéf podviedol zamestnankyňu tým, že jej riadne neevidoval pracovný čas. Navyše bola poskytnutá zmluva nezákonná. Mladá žena, ktorá je študentka a snažila sa zarobiť si na nájom, bola asi považovaná za ľahkú korisť. Mnohí bezohľadní šéfovia využívajú študentov, pretože sa domnievajú, že nepoznajú svoje práva, alebo môžu byť v takej zúfalej situácii, že budú súhlasiť s hocičím. Keď pracovníčka pochopila, že ju šéf podviedol, rozhodla sa to nenechať tak a peniaze dostala na účet ešte počas protestného piketu.


Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd

Vyššie uvedené úspešné akcie sú len časťou z našich aktivít. (Mnohé ďalšie boli podrobne opísané v dlhšom článku z minulého roka, na ktorý odkazujeme vyššie.) Chápeme, že ide o celosvetový problém a rôzne organizácie Medzinárodnej asociácie pracujúcich môžu v miestnych podmienkach čeliť trochu iným špecifikám, ale hlavný problém je rovnaký. Vykorisťovanie a zneužívanie pracujúcich ľudí. To je absolútne neprijateľné bez ohľadu na formu.

Od 11. do 18. októbra sa budeme snažiť zvýšiť povedomie o tomto probléme v celosvetovom meradle a dúfajme, že podnikneme nejaké kroky na miestnej úrovni.

Solidarita a priama akcia sú našimi zbraňami v tomto boji proti vykorisťovaniu!“


Text od ZSP preložil Imre Szabó

Pozri aj:
Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd (11.-17. október 2021)
3x VÝZVA zväzu Priama akcia ohľadom nevyplácania miezd
Ideš na brigádu? Skúsenosti a tipy, ako so sebou nenechať zametať (2021)
Súhrn bojov proti nevyplácaniu miezd v Rusku a na Ukrajine

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

3x VÝZVA zväzu Priama akcia ohľadom nevyplácania miezd
05.10.2021 1. Dlhuje ti zamestnávateľ mzdu? OZVI SA NÁM!
2. Pozitívne skúsenosti? PODEĽ SA O NE!
3. Informovanie o probléme a možnostiach, ako sa brániť. ZAPOJ SA!


Začína fungovať „Infoshop a archív radikálnej literatúry Malatesta” v Šuranoch
22.09.2021 Projekty takéhoto typu sú na Slovensku zriedkavé a zvyčajne sú doménou hlavného mesta, takže pozvanie zúčastniť sa na otvorení Infoshopu Malatesta v Šuranoch sme prijali s potešením. Oficiálne otvorenie sprevádzala dvojdňová akcia s názvom „Iný víkend!“. V piatok (17.9.) sa skôr diskutovalo, sobota bola venovaná hudobnej produkcii.

Aktuálna situácia ohľadom zbierky pre afganských anarchistov a anarchistky
14.09.2021 Od začiatku zbierky prešli tri týždne a udialo sa toho veľa, takže by sme sa chceli podeliť o najaktuálnejšie informácie.

Prezentácia a infostánky – Bystro fest, festival Povstanie Pokračuje, Mestský akčný kemp
03.09.2021 Prinášame krátke info o troch akciách, na ktorých sme sa zúčastnili za posledný týždeň.

V solidarite s protestujúcimi v Kolumbii - kontaktuj konzula v Bratislave (+vzor e-mailu)
18.05.2021 O situácii v Kolumbii nedávno informovala naša sesterská organizácia ULET (Priatelia MAP) a ďalšie kolektívy. Skrátenú verziu ich prehlásenia dnes publikoval kolektív Zdola. Okrem informovanosti však môžeme urobiť aj viac - vyjadriť svoj protest zástupcovi Kolumbie na Slovensku.

Ani Izrael, ani Palestína
18.05.2021 Zverejňujeme preklad prehlásenia WSA, našej sesterskej organizácie z USA (Priatelia MAP), s názvom „Za ukončenie izraelských útokov na Gazu! Za spoločný boj proti rasizmu a militarizmu!“

Vyšiel prvomájový špeciál časopisu Burič venovaný anarchosyndikalizmu
02.05.2021 Anarchistická informačná skupina AlterNativE zo Šurian začala začiatkom roka vydávať časopis Burič. V poradí už tretie číslo je venované Prvému máju a anarchosyndikalizmu. Publikácia je výsledkom spolupráce rôznych jednotlivcov, AlterNativE a nášho zväzu. Dá sa stiahnuť z uloz.to v PDF v dvoch verziách (na tlač a na čítanie).

Apart – viac než len knižnica! Nový komunitný priestor pre politiku a umenie v Bratislave
30.04.2021 V apríli otvorila svoje dvere knižnica v novom kultúrnom priestore kolektívu Apart so zámerom skĺbiť politiku a umenie. Ako sme sa však dozvedeli počas osobnej návštevy, v pláne je oveľa viac ako len verejná čitáreň so študovňou.

Najbližšie otvorené stretnutie bude 26. septembra
07.09.2020 Po júnovom stretnutí sa ďalšie otvorené stretnutie zväzu Priama akcia uskutoční v sobotu 26. septembra o 17:00 v bratislavskom Bystre. Budeme hovoriť o tom, ako by sme si navzájom vedeli pomôcť pri riešení problémov v regióne a ako podporiť aktivity, ktoré už prebiehajú. Budeme radi aj keď prídeš do diskusie s hocijakým vlastným bodom. Na stretnutí tiež budú naše propagačné materiály a publikácie. Môžeš si zobrať napríklad nálepky ku kampani venovanej koronakríze či brožúru „Ako sme si poradili s problémami v práci: Spory Priamej akcie 2015-2019“. Tešíme sa na stretnutie!

Najnovšie číslo Kapitálu aj s naším článkom o štrajkoch v školstve
13.03.2020 Redakcia časopisu Kapitál nás požiadala o príspevok k téme neposlušnosť a výsledkom je osobne ladený článok našej členky. „V rokoch 2012 a 2016 som sa ako učiteľka na jednom z bratislavských gymnázií zúčastnila protestov a štrajkov v školstve. Štrajk v roku 2012 sa stal jedným z najznámejších vyjadrení nespokojnosti pracujúcich v novodobých dejinách Slovenska. Zároveň bol predzvesťou štrajku v roku 2016, ktorý sa dá bezpochyby označiť za bezprecedentný prejav nezávislosti od klasických odborov.“

(Ne)voliť nestačí – Po voľbách sa nič nekončí
26.02.2020 Už o niekoľko dní sa na základe výsledkov volieb začne vytvárať koaličná vláda a my si vypočujeme, že teraz treba čakať. Najprv na prvých sto dní, ako je zvykom, potom do polovice volebného obdobia, a napokon na ďalšie voľby. Štátne inštitúcie a firmy budú robiť všetko preto, aby v novej situácii čo najefektívnejšie presadili svoje záujmy cez vlastné organizácie a kontakty. A my zatiaľ (znova) prestaneme existovať.

(Ne)voliť nestačí – Voliť či nevoliť? O čom sú voľby
18.02.2020 Pozastavme sa na chvíľu ani nie tak nad odpoveďou na túto otázku, ale nad tým, ako uvažujeme v období pred voľbami a ako vlastne funguje zastupiteľská demokracia.

Otvorené stretnutie v deň volieb – program akcie
17.02.2020 S blížiacim sa termínom predvolebného otvoreného stretnutia v Bratislave aktualizujeme jeho program.

(Ne)voliť nestačí - Organizovanie sa
11.02.2020 V práci aj v bežnom živote riešime problémy väčšinou bez toho, aby sme sa nejako špeciálne organizovali. Keď chceme na niečo poukázať alebo sa niekoho zastať, vieme to urobiť v podstate hocikedy. Stačí trocha zdravého rozumu a odvahy. Je však veľa problémov, ktoré sa dajú len ťažko vyriešiť bez skutočnej organizácie a plánovania.

Otvorené stretnutie so zväzom Priama akcia v januári
04.01.2020 V otvorených stretnutiach pokračujeme aj v novom roku. Jedno už máme naplánované na deň volieb vo februári, no stretneme sa aj v januári. Naposledy (v novembri) boli výsledkom stretnutia tri aktivity (článok o štrajku pracujúcich proti klimatickej zmene, účasť na klimatickom štrajku a solidarita s protestmi v Čile). Dúfame, že praktický presah budú mať aj ďalšie stretnutia. Vidíme sa v sobotu 18. januára o 16:00 v komunitnej obývačke Bystro. Viac o stretnutiach sa dozvieš nižšie.

Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in