Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 21 krajín sveta.Víťazstvo Mosteckej solidárnej siete (MSS) v spore o nevyplatené provízie s firmou Zepter
 
21. august 2013
 
S radosťou informujeme, že spor s firmou Zepter International s.r.o. v Českej republike, do ktorého sa Priama akcia aktívne zapojila, sa skončil víťazstvom pre Mosteckú solidárnu sieť (MSS). V máji 2013 kontaktovala MSS Žaneta G., mandatárka firmy Zepter, po tom, ako jej lokálny manažér Jiří Ozaňák nevyplatil provízie, na ktoré mala nárok. Podvodným spôsobom ich nechal previesť na účet svojej príbuznej Karolíny Ozaňákovej. Vedenie firmy potom niekoľko mesiacov odmietalo problém riešiť a spochybňovalo jeho existenciu. Až po sérii priamych akcií boli Žanete provízie vyplatené. Nasleduje opis celého sporu od začiatku až po víťazný koniec, doplnený úvahami o jeho význame do budúcnosti.

První kontakt, definování cíle a předání dopisu

Na samotném začátku aktivit MSS bylo vylepení plakátů v ulicích Mostu. Na plakátech MSS stručným způsobem nabízela pomoc lidem, kteří mají problém se šéfem nebo pronajímatelem bytu. Jeden z plakátů na ulici zaujal Žanetu, která nás následně telefonicky kontaktovala a domluvila si schůzku.

Na první schůzce jsme Žanetu požádali, aby nám detailně vysvětlila souvislosti jejího problému. Po zjištění podstatných skutečností se naše skupina rozhodla Žanetu G. podpořit v boji za získání peněz, které si jako mandatářka vydělala prací pro firmu Zepter.
Prvním krokem bylo společně s Žanetou definovat hlavní cíl – vyplacení dlužných provizí a to co nejdříve. Dopis s tímto požadavkem a ultimátem sedmi dnů na vyplacení pak předala v našem doprovodu manažerovi, který jí okradl. Ve tváři Ozaňáka bylo jasně vidět, že ho přítomnost našeho kolektivu nepříjemně zaskočila. Zatímco v práci na Žanetu, podle jejích slov, často křičel a ponižoval ji, tak tentokrát jen mlčky četl obsah kolektivně předaného dopisu.

Následně byl text odeslán také vedení firmy. Ozaňák na dopis sice nereagoval, ale z vedení firmy na e-mail odepsala regionální ředitelka Marcela Dolanová. Tvrdila, že postoupila celou situaci k řešení kompetentní osobě. V naší odpovědi jsme zdůraznili, že vzhledem k závažnosti celé situace považujeme za nepřijatelné, aby se vyplacení provizí dále zdržovalo. Přesto nenásledovalo vyplacení provizí, ale několikadenní mlčení ze strany Zepteru.

Protestní e-maily

Zatímco Zepter mlčel, MSS realizovala a plánovala další kroky. Na webu alerta.cz byla 19. 6. 2013 zveřejněna výzva k odesílání protestních e-mailů adresovaných vedení Zepteru. Výzva byla zveřejněna jak v českém, tak v anglickém jazyce a vyslyšelo jí mnoho lidí. E-maily byly odeslány nejen z Česka, ale také z Německa, Slovenska, Španělska, USA, Portugalska, Polska, Norska, Kanady, Velké Británie a Itálie. Později byla stejná výzva zveřejněna i ve francouzském a německém jazyce a vyslyšelo jí mnoho dalších lidí.

Zároveň se výzva s informacemi o sporu objevila na stránkách našich zahraničních přátel a jejich organizací. Bylo to například na webu Priamej akcie (PA-MAP Slovensko), serveru libcom.org, dále na webu Confédération Nationale du Travail (CNT-F) nebo Die Freie Arbeiterinnen und Arbeiter-Union (FAU-MAP Německo).

Samozřejmě si neděláme žádné iluze o tom, že by samotné protestní e-maily mohly být velkým nátlakem na firmu. Přesto jde v kontextu celkového boje o významný krok. Bezpochyby byly nezanedbatelným signálem, že Žanetin boj je připraveno podpořit mnoho dalších lidí.

Zaslat protestní e-mail bylo jednoduché a chtěli bychom poděkovat všem, kteří tak učinili. Velký počet e-mailů byl pro nás důležitý také v tom, že nás ještě více motivoval pokračovat v organizaci plánovaných přímých akcí. Potěšily nás také nabídky na uskutečnění protestů před pobočkami Zepteru v zahraničí, ke kterým mělo dojít v případě, že by firma nadále odmítala splnit naše cíle.

Publikovaní informací a výzva k solidaritě firmu znepokojily (po uskutečnění prvních přímých akcí muselo být jasné, že se Zepter ocitne v nepříjemné situaci nejen v České republice) a vedení se rozhodlo reagovat. Zvolilo si formu nanejvýš nešťastnou.

Reakce právníka

Dne 21. 6. 2013 nám právník Zepteru poslal e-mail, ve kterém označil naše tvrzení za nepravdivá a účelová. Nejenže zpochybňoval, že by Žanetě nebyly vyplaceny provize, na které má nárok. Tvrdil také, že na její žádost byly provize vyplaceny na jiný účet než v předchozích měsících. Firma se evidentně vůbec nehodlala zabývat Žanetiným prohlášením, že žádnou žádost nepodala. Ani podezřením, že onu žádost podvodným způsobem vytvořil Jiří Ozaňák, aby mohl peníze nechat převést na účet své příbuzné Karolíny Ozaňákové.

Z celého dopisu právníka, spíše než snaha řešit nastalý problém, byla cítit snaha zamaskovat jeho existenci a prostřednictvím výhrůžek nás odradit od dalších kroků. Pokud si vedení Zepteru myslelo, že vyhrožováním soudním sporem nás odradí, tak se velmi mýlilo. Dopis právníka nás naopak utvrdil v přesvědčení, že další nátlak z naší strany musí následovat již brzy a musí mít podobu přímých akcí.

Protest v Mostě

Naše rozhodnutí realizovat přímé akce místo pouštění se do soudního sporu mělo jasné důvody. Spoléháním se na soudy bychom o procesu, taktikách a výsledku našeho boje nechali rozhodovat druhé (soudce, právníky…) a ztratili bychom tak nad vlastním bojem kontrolu. Oproti tomu přímé akce nám umožňují být přímými aktéry a společně rozhodovat o každém kroku, který má vést k naplnění cíle. Místo principu zastupitelské moci je tak uplatněna přímá aktivita vycházející z organizační iniciativy kolektivu. Naše volba proto byla jasná: kolektivně tlačit na citlivé místo firmy – tedy na místo, kde vzniká její zisk. V případě Zepteru to jsou pobočky, ve kterých dochází k přímému kontaktu se zákazníky.

Jednoduchými kroky se nám podařilo zjistit, kdy bude v mostecké pobočce probíhat prezentace firemních produktů. Na tento termín (9. 7. 2013) jsme zmobilizovali část naší skupiny a sešli jsme se před vchodem pobočky. S pikety a letáky v rukou jsme chtěli vyjádřit protest a současně tak informovat o praktikách firmy. Na místě byl vedle dvou žen z Zepteru, také manažer Jan Liška. Všechny tři osoby náš protest nemile zaskočil a rozpoutala se dost emocionální „debata“.

Jan Liška během svého projevu reprodukoval stejné nepravdivé stanovisko jako předtím právník. I přes nesouhlasná vyjádření Žanety trval na tom, že sama zažádala o změnu čísla účtu, kam byly provize odeslány. Jako nadřízený Žanety i Ozaňáka měl přitom možnost si skutečnosti ověřit a podvod Ozaňáka odhalit. Místo toho opakovaně tvrdil, že žádost Žanety byla výsledkem její dohody s Ozaňákem. Po opakované výzvě k předložení této žádosti nás Liška odkázal na jiné firemní orgány, které mají mít kompetence k předložení takového dokumentu. Řekl, že na e-mail MSS dodá alespoň informace, které dokládají, že Zepter Žanetě vyplatil vše, na co měla nárok. To však neudělal!

Žaneta tedy odeslala na firemní kontakty žádost o zaslání kopie její údajné žádosti o změnu čísla účtu, na který mají být provize připisovány. Ani tentokrát však nic takového předloženo nebylo. Reakcí Zepteru bylo mlčení.

Přímé akce v Praze

Jelikož mostecký protest nevedl k vyplacení provizí na Žanetin účet, následovala 6. 8. 2013 další akce. Tentokrát však nikoliv v Mostě, ale na rušné ulici v centru Prahy, kde má Zepter svůj obchod. Před zahájením protestu dva lidé z naší skupiny vstoupili do prodejny a informovali prodavačku o protestu před vchodem. Zároveň zdůraznili, že akce není namířená proti ní ani proti mandatářkám či mandatářům, ale proti (ne)jednání vedení firmy, které umožnilo podvodné vyplacení provizí jiné osobě než Žanetě, která na ně měla nárok.

Zatímco protest vzbudil u přítomných osob z Zepteru rozruch, velká část kolemjdoucích reagovala velmi pozitivně. Několik lidí se dokonce rozhodlo s námi setrvat na místě a aktivně se zapojit. Rozdávání informačních letáků a projev zesílený megafonem evidentně osoby z Zepteru znepokojoval.
Po chvíli nás oslovil Petr Uhlík z Zepteru a nabídl nám možnost setkat se s zástupci firmy u jednoho stolu. Do té doby se Zepter přímému kontaktu s námi vyhýbal. Návrh jsme proto považovali za první ústupek firmy. Nicméně bylo nutné se poradit s celou skupinou o tom, jak k návrhu přistoupit. Souběžně s interní diskuzí na toto téma i nadále probíhaly další protesty, aby tlak na firmu neochabl. Další protest proběhl k nelibosti Zepteru hned druhý den na stejném místě.

Přímé akce v Brně a Bratislavě

Ve čtvrtek 8. 8. 2013 odpoledne proběhla akce před brněnskou pobočkou Zepteru. Ta se sice nenachází na rušné ulici, ale přesto se nám podařilo oslovit mnoho lidí, kteří ochotně naslouchali a často otevřeně vyjádřili podporu našim snahám. Náš protest evidentně přítomné osoby z Zepteru nemile zaskočil. Věděli dokonce i o protestu, který se ve stejný den odehrál v Bratislavě.


Tuto akci v Bratislavě organizovala místní skupina organizace Priama akcia (PA). Protest před business centrem, kde pobočka Zepteru sídlí, neunikl pozornosti množství kolemjdoucích, přičemž i zde někteří vyjádřili podpůrné stanovisko k akci.Vítězství – firma přiznává pochybení a vyplácí Žanetě provize

Následující den dopoledne se opakovala přímá akce v Brně a jak se brzy ukázalo, další již nebylo potřeba realizovat. Během akce se s námi totiž telefonicky spojil generální ředitel Zepteru Michal Jílek. Nejprve apeloval, ať ukončíme protesty a co nejdříve si domluvíme osobní schůzku se zástupci firmy. Když bylo jasné, že reálně hrozí pokračování protestů, tak Jílek učinil významný ústupek. Konečně přiznal, že Jiří Ozaňák nechal podvodným způsobem převést provize Žanety G. na účet Karolíny Ozaňákové. Následovala omluva a slib, že ještě tento den budou firmou Zepter na Žanetin účet převedeny provize v hodnotě 6 782 Kč. Generální ředitel Zepteru slib dodržel. Bylo zřejmé, že tento spor skončí naším vítězstvím.

Několik dnů po vyplacení provizí ještě v Mostě následovalo setkání tří osob z MSS s generálním ředitelem Zepteru Michalem Jílkem a manažerem Janem Liškou, během kterého jsme si vyjasnili rozdíl mezi požadovanou a vyplacenou výší provizí. Rozdíl vznikl z důvodu, že Jiří Ozaňák poskytl Žanetě lživé a zavádějící informace o systému provizí. Ozaňák jako Žanetin nadřízený měl povinnost poskytnout Žanetě potřebné informace, což neudělal a následkem toho byly Žanetiny propočty chybné.
Pochybení v propočtech částky však nic nemění na faktu, že manažer Zepteru podvodným způsobem připravil Žanetu o provize a vedení firmy se tím nehodlalo zabývat a naopak opakovaně tvrdilo, že mandatářce byly vyplaceny všechny provize, na které měla nárok. Je evidentní, že vedení firmy přiznalo existenci problému a zjednalo nápravu jen díky naším nátlakovým akcím. Není pochyb, že bez nich by Žaneta nezískala to, na co měla nárok. Podvodné jednání Ozaňáka by tedy nadále bylo skrýváno a vedení firmy by se dále tvářilo, že je vše v pořádku.

Vedení Zepteru možná nyní bude mít tendenci přehodit veškerou zodpovědnost na Jiřího Ozaňáka a umýt si tak své ruce. Nicméně je nepopiratelné, že nešlo o selhání jen jednoho jedince, ale i mnoha dalších osob napříč strukturou firmy Zepter. Chybou bylo prvně to, že vnitřní firemní politika vůbec umožnila uskutečnění Ozaňákova podvodu. Navíc pasivita firmy a neochota problém řešit vedly k tomu, že spor trval několik měsíců. Mohl přitom být snadnými kroky vyřešen již krátce poté, co Ozaňák podvod provedl.

Když malá skupina dělá velké věci

Na podvod Ozaňáka jsme v průběhu sporu upozorňovali mnohokrát, ale teprve až poté, co jsme ohrozili zisky a firemní image Zepteru, se tím začalo vedení firmy zabývat a zjednalo nápravu. Ukázalo se, že pokud se akce zaměřují na citlivá místa, pak i malá skupina odhodlaných lidí dokáže dostat na lopatky takového obra, jako je nadnárodní korporace Zepter. Naše praxe potvrdila, že k vítězství není nutně potřeba velmi početná organizace, ale především velká dávka odhodlání, sebevědomí a strategie nátlakových přímých akcí.

Kontext boje

Praktiky jako je nevyplácení mezd jsou důsledkem kapitalistických vztahů a nejsou ničím vyjímečným. Pro nás to znamená, že pokud se neorganizujeme, je pro šéfy snadnější nás okrádat, ponižovat a vykořisťovat. Ve sporu s firmou Zepter jsme ukázali pozitivní příklad, že je možné se bránit a dosáhnout svého, když konáme kolektivně.

Nabyli jsme zkušenosti, díky kterým budeme na budoucí spory připraveni ještě lépe. Praktická zkušenost je totiž vždy pevnějším stavebním základem, než pouhé teoretické teze nastudované z publikací. V tomto případě navíc jde o zkušenosti získané prostřednictvím aktivit, které lze jednoduše zopakovat téměř kdekoliv v Česku i jinde ve světě. Víme nyní, že námi zvolená strategie funguje a to i v malém počtu zúčastněných osob. Víme také, že není finančně a organizačně náročná. Není tedy důvod proč naše zkušenosti nevyužít jako spojnici k dalším a možná i mnohem významnějším vítězstvím.

Sebevědomí a odhodlání

Vedle nabytých zkušeností je nezanedbatelný také motivační efekt, který se projevil v průběhu boje a po jeho skončení ještě více zmohutněl. Spor s vítězným koncem se jednoduše stává hybnou silou, která nás žene kupředu a díky které roste naše odhodlání pouštět se do dalších sporů. Pochopitelně to souvisí se sebevědomím, které díky vítězství sílí. Úspěch zkrátka odbourává pocity bezmoci a místo toho stimuluje vědomí, že organizovat se má svůj pozitivní význam, který můžeme společně podpořit.

Otázka sebevědomí je podle nás velmi důležitá. Již před vznikem MSS se ozývaly nesebevědomé hlasy našich přátel, které tvrdily, že organizovat efektivní solidární síť v Mostě je odsouzené k nezdaru. „Nejsme přeci v zemi se zakořeněnou kulturou vzdoru“, dodávaly tyto hlasy. Pokud bychom tyto hlasy poslechli, pak by naše „aktivita“ spočívala jen v pasivním čekání na lepší budoucnost, která by nikdy nepřišla. Sebevědomě jsme však šli do boje, ten jsme vyhráli a naše sebevědomí tím ještě více narostlo, stejně jako odhodlání pouštět se v budoucnu do větších sporů.

Vzájemná pomoc a spolupráce

Spor MSS s firmou Zepter v praxi potvrdil, že řešit problémy kolektivně znamená řešit je efektivně, zatímco řešit je individuálně znamená být v nevýhodné a zranitelné pozici, což původci problémů vždy rádi využijí ve svůj prospěch. Dokud Žaneta jednala individuálně, vedení firmy necítilo tlak, který by ho dotlačil k jednání v Žanetin prospěch. Tento tlak získal reálnou podobu až poté, co Žaneta začala jednat coby součást kolektivu Mostecké solidární sítě.

Přivítáme, pokud nás (podobně jako Žaneta) kontaktujete v případě, že máte vy nebo někdo z vašeho okolí problém se svým šéfem a hodláte ho řešit. Naše skupina ráda poskytne své organizační schopnosti nebo zprostředkuje kontakty na další skupiny v Česku či v zahraničí. Kontaktovat MSS můžete na tel: + 420 605 929 623 nebo e-mailu: most-solidarita(zavináč)safe-mail.net.

Lidem z Prahy doporučujeme kontaktovat zdejší solidární síť na e-mailu solispraha(zavináč)riseup.net. Bližší informace o této skupině najdete na tomto linku.

Pro slovenské zájemce o spolupráci doporučujeme kontaktovat organizaci Priama akcia (PA), která aktivně spolupracovala s MSS v rámci sporu s firmou Zepter. Priama akcia se soustřeďuje na řešení problémů na pracovišti i v bydlišti a na pořádání solidárních akcí za práva a požadavky pracujících u nás i v zahraničí. Od roku 2000 je sekcí Mezinárodní asociace pracujících (MAP), která v současné době sdružuje svazy a skupiny pracujících ze 16 zemí světa. Na webové stránce priamaakcia.sk informuje o zkušenostech z bojů a o možnostech zapojení se do konkrétních aktivit.
Súvisiace články:
Video mapujúce víťazstvo MSS v spore s firmou Zepter
Výzva k solidarite s okradnutou pracovníčkou Zepter International
Priama akcia v Bratislave za vyplatenie provízie mandatárke českého ZepteruDiskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Úskalia organizovania sa na pracoviskách (Liptovský Mikuláš, 22.9.)
05.09.2022 Vo štvrtok 22. septembra o 18:00 sa v Liptovskom Mikuláši zúčastníme na diskusii venovanej problémom spojeným s organizovaním sa na pracoviskách (v pôvodnom termíne 14. apríla sa uskutočniť nemohla). Akciu organizuje vo svojich priestoroch na Námestí osloboditeľov 1 občianske združenie Diera do sveta (web, FB).

V Košiciach sa uskutočnilo ďalšie otvorené stretnutie zväzu Priama akcia
30.08.2022 Vo štvrtok 11.8. sa uskutočnilo druhé tohtoročné otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach. Tentoraz bolo oveľa početnejšie ako naposledy a väčšinu ľudí sme doteraz nepoznali. Okrem činnosti a histórii zväzu sa hovorilo o zlepšení propagácie, nadchádzajúcich komunálnych voľbách, podujatiach v Košiciach pri príležitosti stého výročia založenia Medzinárodnej asociácie pracujúcich atď.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v komunitnom centre Kalab (28.9., BA)
22.08.2022 Na júlovom stretnutí v Kalabe sme spoznali nových ľudí a vznikol na ňom nápad organizovať piknik, kde vznikol priestor na diskusie a spoznávanie sa s ďalšími ľuďmi. To nás povzbudilo k zorganizovaniu ďalšieho stretnutia už v septembri, konkrétne v stredu 28.9. o 18:30 opäť v Kalabe na Zámockej 5. S vlastným bodom na stretnutie môžeš prísť aj ty. Zámerom je diskutovať o tom, ako by sme si navzájom vedeli pomôcť pri riešení problémov, s ktorými sa stretávame, a ako podporiť existujúce aktivity. Okrem tém, s ktorými prídu samotní ľudia, budeme určite hovoriť aj o aktivitách k októbrovému Medzinárodnému týždňu proti nevyplácaniu miezd. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a .

Grilovačka vo Viedni
14.08.2022 Nedeľa 7. augusta, Viedeň, slnečné popoludnie, záhrada rodinného domu a v tieni stromov zhruba 15 kamarátov a kamarátok zo zväzu WAS (Viedenský zväz pracujúcich) pri griloch a ohnisku.

Otvorené stretnutie so zväzom Priama akcia v Košiciach (11.8.)
01.08.2022 Ak  máš záujem nadviazať kontakt či riešiť konkrétny problém na pracovisku, resp. v regióne spoločne s naším zväzom, pozývame ťa na stretnutie vo štvrtok 11. augusta.

Zahraniční pracovníci v hotelierstve dosiahli vyplatenie dlžnej mzdy v Rakúsku
17.06.2022 Jazyková bariéra, neznalosť pracovného práva a osamotenosť sú jedny z hlavných dôvodov zraniteľnosti pracujúcich v zahraničí. Ich neistú pozíciu pravidelne zneužívajú rôzne firmy, ktoré počítajú s tým, že ak im napríklad nevyplatia mzdy, prejde im to. Dvaja Gréci pracujúci v hoteli neďaleko rakúskeho Zwettlu pre upratovaciu firmu sa v roku 2021 dostali do podobnej situácie. Spojili sa však s WAS (Viedenský zväz pracujúcich) a spoločne vybojovali dlžné mzdy.

Úskalia organizovania sa na pracoviskách (Liptovský Mikuláš, 14.4.)
04.04.2022 Vo štvrtok 14. apríla o 18:00 sa v Liptovskom Mikuláši zúčastníme na diskusii venovanej problémom spojeným s organizovaním sa na pracoviskách. Akciu organizuje vo svojich priestoroch na Námestí osloboditeľov 1 občianske združenie Diera do sveta (web, FB).

Stanovisko zväzu Priama akcia ku klimatickému štrajku 22. októbra 2021
22.10.2021 Keď sme sa zúčastňovali klimatických štrajkov v roku 2019, netušili sme, že ďalšie protesty ochromí pandémia. A keď prišla pandémia, vyzeralo to, že so zdanlivým útlmom niektorých odvetví príde aj isté, aspoň minimálne zlepšenie stavu planéty. Ukázalo sa však, že v skutočnosti sme na tom ešte horšie, ako sme sa domnievali. Posledné dva roky potvrdili, že ak existuje nádej, nevyhnutné zmeny sa budú musieť dotknúť skutočných príčin problémov. A oveľa viac ako iba dotknúť. Kapitalizmus a systém rozhodovania prostredníctvom štátu musí skončiť na smetisku dejín a my musíme vybudovať niečo lepšie.

3x VÝZVA zväzu Priama akcia ohľadom nevyplácania miezd
05.10.2021 1. Dlhuje ti zamestnávateľ mzdu? OZVI SA NÁM!
2. Pozitívne skúsenosti? PODEĽ SA O NE!
3. Informovanie o probléme a možnostiach, ako sa brániť. ZAPOJ SA!


Začína fungovať „Infoshop a archív radikálnej literatúry Malatesta” v Šuranoch
22.09.2021 Projekty takéhoto typu sú na Slovensku zriedkavé a zvyčajne sú doménou hlavného mesta, takže pozvanie zúčastniť sa na otvorení Infoshopu Malatesta v Šuranoch sme prijali s potešením. Oficiálne otvorenie sprevádzala dvojdňová akcia s názvom „Iný víkend!“. V piatok (17.9.) sa skôr diskutovalo, sobota bola venovaná hudobnej produkcii.

Aktuálna situácia ohľadom zbierky pre afganských anarchistov a anarchistky
14.09.2021 Od začiatku zbierky prešli tri týždne a udialo sa toho veľa, takže by sme sa chceli podeliť o najaktuálnejšie informácie.

Prezentácia a infostánky – Bystro fest, festival Povstanie Pokračuje, Mestský akčný kemp
03.09.2021 Prinášame krátke info o troch akciách, na ktorých sme sa zúčastnili za posledný týždeň.

V solidarite s protestujúcimi v Kolumbii - kontaktuj konzula v Bratislave (+vzor e-mailu)
18.05.2021 O situácii v Kolumbii nedávno informovala naša sesterská organizácia ULET (Priatelia MAP) a ďalšie kolektívy. Skrátenú verziu ich prehlásenia dnes publikoval kolektív Zdola. Okrem informovanosti však môžeme urobiť aj viac - vyjadriť svoj protest zástupcovi Kolumbie na Slovensku.

Ani Izrael, ani Palestína
18.05.2021 Zverejňujeme preklad prehlásenia WSA, našej sesterskej organizácie z USA (Priatelia MAP), s názvom „Za ukončenie izraelských útokov na Gazu! Za spoločný boj proti rasizmu a militarizmu!“

Vyšiel prvomájový špeciál časopisu Burič venovaný anarchosyndikalizmu
02.05.2021 Anarchistická informačná skupina AlterNativE zo Šurian začala začiatkom roka vydávať časopis Burič. V poradí už tretie číslo je venované Prvému máju a anarchosyndikalizmu. Publikácia je výsledkom spolupráce rôznych jednotlivcov, AlterNativE a nášho zväzu. Dá sa stiahnuť z uloz.to v PDF v dvoch verziách (na tlač a na čítanie).

Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in