Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 19 krajín sveta.Víťazstvo Mosteckej solidárnej siete (MSS) v spore o nevyplatené provízie s firmou Zepter
 
21. august 2013
 
S radosťou informujeme, že spor s firmou Zepter International s.r.o. v Českej republike, do ktorého sa Priama akcia aktívne zapojila, sa skončil víťazstvom pre Mosteckú solidárnu sieť (MSS). V máji 2013 kontaktovala MSS Žaneta G., mandatárka firmy Zepter, po tom, ako jej lokálny manažér Jiří Ozaňák nevyplatil provízie, na ktoré mala nárok. Podvodným spôsobom ich nechal previesť na účet svojej príbuznej Karolíny Ozaňákovej. Vedenie firmy potom niekoľko mesiacov odmietalo problém riešiť a spochybňovalo jeho existenciu. Až po sérii priamych akcií boli Žanete provízie vyplatené. Nasleduje opis celého sporu od začiatku až po víťazný koniec, doplnený úvahami o jeho význame do budúcnosti.

První kontakt, definování cíle a předání dopisu

Na samotném začátku aktivit MSS bylo vylepení plakátů v ulicích Mostu. Na plakátech MSS stručným způsobem nabízela pomoc lidem, kteří mají problém se šéfem nebo pronajímatelem bytu. Jeden z plakátů na ulici zaujal Žanetu, která nás následně telefonicky kontaktovala a domluvila si schůzku.

Na první schůzce jsme Žanetu požádali, aby nám detailně vysvětlila souvislosti jejího problému. Po zjištění podstatných skutečností se naše skupina rozhodla Žanetu G. podpořit v boji za získání peněz, které si jako mandatářka vydělala prací pro firmu Zepter.
Prvním krokem bylo společně s Žanetou definovat hlavní cíl – vyplacení dlužných provizí a to co nejdříve. Dopis s tímto požadavkem a ultimátem sedmi dnů na vyplacení pak předala v našem doprovodu manažerovi, který jí okradl. Ve tváři Ozaňáka bylo jasně vidět, že ho přítomnost našeho kolektivu nepříjemně zaskočila. Zatímco v práci na Žanetu, podle jejích slov, často křičel a ponižoval ji, tak tentokrát jen mlčky četl obsah kolektivně předaného dopisu.

Následně byl text odeslán také vedení firmy. Ozaňák na dopis sice nereagoval, ale z vedení firmy na e-mail odepsala regionální ředitelka Marcela Dolanová. Tvrdila, že postoupila celou situaci k řešení kompetentní osobě. V naší odpovědi jsme zdůraznili, že vzhledem k závažnosti celé situace považujeme za nepřijatelné, aby se vyplacení provizí dále zdržovalo. Přesto nenásledovalo vyplacení provizí, ale několikadenní mlčení ze strany Zepteru.

Protestní e-maily

Zatímco Zepter mlčel, MSS realizovala a plánovala další kroky. Na webu alerta.cz byla 19. 6. 2013 zveřejněna výzva k odesílání protestních e-mailů adresovaných vedení Zepteru. Výzva byla zveřejněna jak v českém, tak v anglickém jazyce a vyslyšelo jí mnoho lidí. E-maily byly odeslány nejen z Česka, ale také z Německa, Slovenska, Španělska, USA, Portugalska, Polska, Norska, Kanady, Velké Británie a Itálie. Později byla stejná výzva zveřejněna i ve francouzském a německém jazyce a vyslyšelo jí mnoho dalších lidí.

Zároveň se výzva s informacemi o sporu objevila na stránkách našich zahraničních přátel a jejich organizací. Bylo to například na webu Priamej akcie (PA-MAP Slovensko), serveru libcom.org, dále na webu Confédération Nationale du Travail (CNT-F) nebo Die Freie Arbeiterinnen und Arbeiter-Union (FAU-MAP Německo).

Samozřejmě si neděláme žádné iluze o tom, že by samotné protestní e-maily mohly být velkým nátlakem na firmu. Přesto jde v kontextu celkového boje o významný krok. Bezpochyby byly nezanedbatelným signálem, že Žanetin boj je připraveno podpořit mnoho dalších lidí.

Zaslat protestní e-mail bylo jednoduché a chtěli bychom poděkovat všem, kteří tak učinili. Velký počet e-mailů byl pro nás důležitý také v tom, že nás ještě více motivoval pokračovat v organizaci plánovaných přímých akcí. Potěšily nás také nabídky na uskutečnění protestů před pobočkami Zepteru v zahraničí, ke kterým mělo dojít v případě, že by firma nadále odmítala splnit naše cíle.

Publikovaní informací a výzva k solidaritě firmu znepokojily (po uskutečnění prvních přímých akcí muselo být jasné, že se Zepter ocitne v nepříjemné situaci nejen v České republice) a vedení se rozhodlo reagovat. Zvolilo si formu nanejvýš nešťastnou.

Reakce právníka

Dne 21. 6. 2013 nám právník Zepteru poslal e-mail, ve kterém označil naše tvrzení za nepravdivá a účelová. Nejenže zpochybňoval, že by Žanetě nebyly vyplaceny provize, na které má nárok. Tvrdil také, že na její žádost byly provize vyplaceny na jiný účet než v předchozích měsících. Firma se evidentně vůbec nehodlala zabývat Žanetiným prohlášením, že žádnou žádost nepodala. Ani podezřením, že onu žádost podvodným způsobem vytvořil Jiří Ozaňák, aby mohl peníze nechat převést na účet své příbuzné Karolíny Ozaňákové.

Z celého dopisu právníka, spíše než snaha řešit nastalý problém, byla cítit snaha zamaskovat jeho existenci a prostřednictvím výhrůžek nás odradit od dalších kroků. Pokud si vedení Zepteru myslelo, že vyhrožováním soudním sporem nás odradí, tak se velmi mýlilo. Dopis právníka nás naopak utvrdil v přesvědčení, že další nátlak z naší strany musí následovat již brzy a musí mít podobu přímých akcí.

Protest v Mostě

Naše rozhodnutí realizovat přímé akce místo pouštění se do soudního sporu mělo jasné důvody. Spoléháním se na soudy bychom o procesu, taktikách a výsledku našeho boje nechali rozhodovat druhé (soudce, právníky…) a ztratili bychom tak nad vlastním bojem kontrolu. Oproti tomu přímé akce nám umožňují být přímými aktéry a společně rozhodovat o každém kroku, který má vést k naplnění cíle. Místo principu zastupitelské moci je tak uplatněna přímá aktivita vycházející z organizační iniciativy kolektivu. Naše volba proto byla jasná: kolektivně tlačit na citlivé místo firmy – tedy na místo, kde vzniká její zisk. V případě Zepteru to jsou pobočky, ve kterých dochází k přímému kontaktu se zákazníky.

Jednoduchými kroky se nám podařilo zjistit, kdy bude v mostecké pobočce probíhat prezentace firemních produktů. Na tento termín (9. 7. 2013) jsme zmobilizovali část naší skupiny a sešli jsme se před vchodem pobočky. S pikety a letáky v rukou jsme chtěli vyjádřit protest a současně tak informovat o praktikách firmy. Na místě byl vedle dvou žen z Zepteru, také manažer Jan Liška. Všechny tři osoby náš protest nemile zaskočil a rozpoutala se dost emocionální „debata“.

Jan Liška během svého projevu reprodukoval stejné nepravdivé stanovisko jako předtím právník. I přes nesouhlasná vyjádření Žanety trval na tom, že sama zažádala o změnu čísla účtu, kam byly provize odeslány. Jako nadřízený Žanety i Ozaňáka měl přitom možnost si skutečnosti ověřit a podvod Ozaňáka odhalit. Místo toho opakovaně tvrdil, že žádost Žanety byla výsledkem její dohody s Ozaňákem. Po opakované výzvě k předložení této žádosti nás Liška odkázal na jiné firemní orgány, které mají mít kompetence k předložení takového dokumentu. Řekl, že na e-mail MSS dodá alespoň informace, které dokládají, že Zepter Žanetě vyplatil vše, na co měla nárok. To však neudělal!

Žaneta tedy odeslala na firemní kontakty žádost o zaslání kopie její údajné žádosti o změnu čísla účtu, na který mají být provize připisovány. Ani tentokrát však nic takového předloženo nebylo. Reakcí Zepteru bylo mlčení.

Přímé akce v Praze

Jelikož mostecký protest nevedl k vyplacení provizí na Žanetin účet, následovala 6. 8. 2013 další akce. Tentokrát však nikoliv v Mostě, ale na rušné ulici v centru Prahy, kde má Zepter svůj obchod. Před zahájením protestu dva lidé z naší skupiny vstoupili do prodejny a informovali prodavačku o protestu před vchodem. Zároveň zdůraznili, že akce není namířená proti ní ani proti mandatářkám či mandatářům, ale proti (ne)jednání vedení firmy, které umožnilo podvodné vyplacení provizí jiné osobě než Žanetě, která na ně měla nárok.

Zatímco protest vzbudil u přítomných osob z Zepteru rozruch, velká část kolemjdoucích reagovala velmi pozitivně. Několik lidí se dokonce rozhodlo s námi setrvat na místě a aktivně se zapojit. Rozdávání informačních letáků a projev zesílený megafonem evidentně osoby z Zepteru znepokojoval.
Po chvíli nás oslovil Petr Uhlík z Zepteru a nabídl nám možnost setkat se s zástupci firmy u jednoho stolu. Do té doby se Zepter přímému kontaktu s námi vyhýbal. Návrh jsme proto považovali za první ústupek firmy. Nicméně bylo nutné se poradit s celou skupinou o tom, jak k návrhu přistoupit. Souběžně s interní diskuzí na toto téma i nadále probíhaly další protesty, aby tlak na firmu neochabl. Další protest proběhl k nelibosti Zepteru hned druhý den na stejném místě.

Přímé akce v Brně a Bratislavě

Ve čtvrtek 8. 8. 2013 odpoledne proběhla akce před brněnskou pobočkou Zepteru. Ta se sice nenachází na rušné ulici, ale přesto se nám podařilo oslovit mnoho lidí, kteří ochotně naslouchali a často otevřeně vyjádřili podporu našim snahám. Náš protest evidentně přítomné osoby z Zepteru nemile zaskočil. Věděli dokonce i o protestu, který se ve stejný den odehrál v Bratislavě.


Tuto akci v Bratislavě organizovala místní skupina organizace Priama akcia (PA). Protest před business centrem, kde pobočka Zepteru sídlí, neunikl pozornosti množství kolemjdoucích, přičemž i zde někteří vyjádřili podpůrné stanovisko k akci.Vítězství – firma přiznává pochybení a vyplácí Žanetě provize

Následující den dopoledne se opakovala přímá akce v Brně a jak se brzy ukázalo, další již nebylo potřeba realizovat. Během akce se s námi totiž telefonicky spojil generální ředitel Zepteru Michal Jílek. Nejprve apeloval, ať ukončíme protesty a co nejdříve si domluvíme osobní schůzku se zástupci firmy. Když bylo jasné, že reálně hrozí pokračování protestů, tak Jílek učinil významný ústupek. Konečně přiznal, že Jiří Ozaňák nechal podvodným způsobem převést provize Žanety G. na účet Karolíny Ozaňákové. Následovala omluva a slib, že ještě tento den budou firmou Zepter na Žanetin účet převedeny provize v hodnotě 6 782 Kč. Generální ředitel Zepteru slib dodržel. Bylo zřejmé, že tento spor skončí naším vítězstvím.

Několik dnů po vyplacení provizí ještě v Mostě následovalo setkání tří osob z MSS s generálním ředitelem Zepteru Michalem Jílkem a manažerem Janem Liškou, během kterého jsme si vyjasnili rozdíl mezi požadovanou a vyplacenou výší provizí. Rozdíl vznikl z důvodu, že Jiří Ozaňák poskytl Žanetě lživé a zavádějící informace o systému provizí. Ozaňák jako Žanetin nadřízený měl povinnost poskytnout Žanetě potřebné informace, což neudělal a následkem toho byly Žanetiny propočty chybné.
Pochybení v propočtech částky však nic nemění na faktu, že manažer Zepteru podvodným způsobem připravil Žanetu o provize a vedení firmy se tím nehodlalo zabývat a naopak opakovaně tvrdilo, že mandatářce byly vyplaceny všechny provize, na které měla nárok. Je evidentní, že vedení firmy přiznalo existenci problému a zjednalo nápravu jen díky naším nátlakovým akcím. Není pochyb, že bez nich by Žaneta nezískala to, na co měla nárok. Podvodné jednání Ozaňáka by tedy nadále bylo skrýváno a vedení firmy by se dále tvářilo, že je vše v pořádku.

Vedení Zepteru možná nyní bude mít tendenci přehodit veškerou zodpovědnost na Jiřího Ozaňáka a umýt si tak své ruce. Nicméně je nepopiratelné, že nešlo o selhání jen jednoho jedince, ale i mnoha dalších osob napříč strukturou firmy Zepter. Chybou bylo prvně to, že vnitřní firemní politika vůbec umožnila uskutečnění Ozaňákova podvodu. Navíc pasivita firmy a neochota problém řešit vedly k tomu, že spor trval několik měsíců. Mohl přitom být snadnými kroky vyřešen již krátce poté, co Ozaňák podvod provedl.

Když malá skupina dělá velké věci

Na podvod Ozaňáka jsme v průběhu sporu upozorňovali mnohokrát, ale teprve až poté, co jsme ohrozili zisky a firemní image Zepteru, se tím začalo vedení firmy zabývat a zjednalo nápravu. Ukázalo se, že pokud se akce zaměřují na citlivá místa, pak i malá skupina odhodlaných lidí dokáže dostat na lopatky takového obra, jako je nadnárodní korporace Zepter. Naše praxe potvrdila, že k vítězství není nutně potřeba velmi početná organizace, ale především velká dávka odhodlání, sebevědomí a strategie nátlakových přímých akcí.

Kontext boje

Praktiky jako je nevyplácení mezd jsou důsledkem kapitalistických vztahů a nejsou ničím vyjímečným. Pro nás to znamená, že pokud se neorganizujeme, je pro šéfy snadnější nás okrádat, ponižovat a vykořisťovat. Ve sporu s firmou Zepter jsme ukázali pozitivní příklad, že je možné se bránit a dosáhnout svého, když konáme kolektivně.

Nabyli jsme zkušenosti, díky kterým budeme na budoucí spory připraveni ještě lépe. Praktická zkušenost je totiž vždy pevnějším stavebním základem, než pouhé teoretické teze nastudované z publikací. V tomto případě navíc jde o zkušenosti získané prostřednictvím aktivit, které lze jednoduše zopakovat téměř kdekoliv v Česku i jinde ve světě. Víme nyní, že námi zvolená strategie funguje a to i v malém počtu zúčastněných osob. Víme také, že není finančně a organizačně náročná. Není tedy důvod proč naše zkušenosti nevyužít jako spojnici k dalším a možná i mnohem významnějším vítězstvím.

Sebevědomí a odhodlání

Vedle nabytých zkušeností je nezanedbatelný také motivační efekt, který se projevil v průběhu boje a po jeho skončení ještě více zmohutněl. Spor s vítězným koncem se jednoduše stává hybnou silou, která nás žene kupředu a díky které roste naše odhodlání pouštět se do dalších sporů. Pochopitelně to souvisí se sebevědomím, které díky vítězství sílí. Úspěch zkrátka odbourává pocity bezmoci a místo toho stimuluje vědomí, že organizovat se má svůj pozitivní význam, který můžeme společně podpořit.

Otázka sebevědomí je podle nás velmi důležitá. Již před vznikem MSS se ozývaly nesebevědomé hlasy našich přátel, které tvrdily, že organizovat efektivní solidární síť v Mostě je odsouzené k nezdaru. „Nejsme přeci v zemi se zakořeněnou kulturou vzdoru“, dodávaly tyto hlasy. Pokud bychom tyto hlasy poslechli, pak by naše „aktivita“ spočívala jen v pasivním čekání na lepší budoucnost, která by nikdy nepřišla. Sebevědomě jsme však šli do boje, ten jsme vyhráli a naše sebevědomí tím ještě více narostlo, stejně jako odhodlání pouštět se v budoucnu do větších sporů.

Vzájemná pomoc a spolupráce

Spor MSS s firmou Zepter v praxi potvrdil, že řešit problémy kolektivně znamená řešit je efektivně, zatímco řešit je individuálně znamená být v nevýhodné a zranitelné pozici, což původci problémů vždy rádi využijí ve svůj prospěch. Dokud Žaneta jednala individuálně, vedení firmy necítilo tlak, který by ho dotlačil k jednání v Žanetin prospěch. Tento tlak získal reálnou podobu až poté, co Žaneta začala jednat coby součást kolektivu Mostecké solidární sítě.

Přivítáme, pokud nás (podobně jako Žaneta) kontaktujete v případě, že máte vy nebo někdo z vašeho okolí problém se svým šéfem a hodláte ho řešit. Naše skupina ráda poskytne své organizační schopnosti nebo zprostředkuje kontakty na další skupiny v Česku či v zahraničí. Kontaktovat MSS můžete na tel: + 420 605 929 623 nebo e-mailu: most-solidarita(zavináč)safe-mail.net.

Lidem z Prahy doporučujeme kontaktovat zdejší solidární síť na e-mailu solispraha(zavináč)riseup.net. Bližší informace o této skupině najdete na tomto linku.

Pro slovenské zájemce o spolupráci doporučujeme kontaktovat organizaci Priama akcia (PA), která aktivně spolupracovala s MSS v rámci sporu s firmou Zepter. Priama akcia se soustřeďuje na řešení problémů na pracovišti i v bydlišti a na pořádání solidárních akcí za práva a požadavky pracujících u nás i v zahraničí. Od roku 2000 je sekcí Mezinárodní asociace pracujících (MAP), která v současné době sdružuje svazy a skupiny pracujících ze 16 zemí světa. Na webové stránce priamaakcia.sk informuje o zkušenostech z bojů a o možnostech zapojení se do konkrétních aktivit.
Súvisiace články:
Video mapujúce víťazstvo MSS v spore s firmou Zepter
Výzva k solidarite s okradnutou pracovníčkou Zepter International
Priama akcia v Bratislave za vyplatenie provízie mandatárke českého ZepteruDiskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Najbližšie otvorené stretnutie bude 26. septembra
07.09.2020 Po júnovom stretnutí sa ďalšie otvorené stretnutie zväzu Priama akcia uskutoční v sobotu 26. septembra o 17:00 v bratislavskom Bystre. Budeme hovoriť o tom, ako by sme si navzájom vedeli pomôcť pri riešení problémov v regióne a ako podporiť aktivity, ktoré už prebiehajú. Budeme radi aj keď prídeš do diskusie s hocijakým vlastným bodom. Na stretnutí tiež budú naše propagačné materiály a publikácie. Môžeš si zobrať napríklad nálepky ku kampani venovanej koronakríze či brožúru „Ako sme si poradili s problémami v práci: Spory Priamej akcie 2015-2019“. Tešíme sa na stretnutie!

Najnovšie číslo Kapitálu aj s naším článkom o štrajkoch v školstve
13.03.2020 Redakcia časopisu Kapitál nás požiadala o príspevok k téme neposlušnosť a výsledkom je osobne ladený článok našej členky. „V rokoch 2012 a 2016 som sa ako učiteľka na jednom z bratislavských gymnázií zúčastnila protestov a štrajkov v školstve. Štrajk v roku 2012 sa stal jedným z najznámejších vyjadrení nespokojnosti pracujúcich v novodobých dejinách Slovenska. Zároveň bol predzvesťou štrajku v roku 2016, ktorý sa dá bezpochyby označiť za bezprecedentný prejav nezávislosti od klasických odborov.“

(Ne)voliť nestačí – Po voľbách sa nič nekončí
26.02.2020 Už o niekoľko dní sa na základe výsledkov volieb začne vytvárať koaličná vláda a my si vypočujeme, že teraz treba čakať. Najprv na prvých sto dní, ako je zvykom, potom do polovice volebného obdobia, a napokon na ďalšie voľby. Štátne inštitúcie a firmy budú robiť všetko preto, aby v novej situácii čo najefektívnejšie presadili svoje záujmy cez vlastné organizácie a kontakty. A my zatiaľ (znova) prestaneme existovať.

(Ne)voliť nestačí – Voliť či nevoliť? O čom sú voľby
18.02.2020 Pozastavme sa na chvíľu ani nie tak nad odpoveďou na túto otázku, ale nad tým, ako uvažujeme v období pred voľbami a ako vlastne funguje zastupiteľská demokracia.

Otvorené stretnutie v deň volieb – program akcie
17.02.2020 S blížiacim sa termínom predvolebného otvoreného stretnutia v Bratislave aktualizujeme jeho program.

(Ne)voliť nestačí - Organizovanie sa
11.02.2020 V práci aj v bežnom živote riešime problémy väčšinou bez toho, aby sme sa nejako špeciálne organizovali. Keď chceme na niečo poukázať alebo sa niekoho zastať, vieme to urobiť v podstate hocikedy. Stačí trocha zdravého rozumu a odvahy. Je však veľa problémov, ktoré sa dajú len ťažko vyriešiť bez skutočnej organizácie a plánovania.

Otvorené stretnutie so zväzom Priama akcia v januári
04.01.2020 V otvorených stretnutiach pokračujeme aj v novom roku. Jedno už máme naplánované na deň volieb vo februári, no stretneme sa aj v januári. Naposledy (v novembri) boli výsledkom stretnutia tri aktivity (článok o štrajku pracujúcich proti klimatickej zmene, účasť na klimatickom štrajku a solidarita s protestmi v Čile). Dúfame, že praktický presah budú mať aj ďalšie stretnutia. Vidíme sa v sobotu 18. januára o 16:00 v komunitnej obývačke Bystro. Viac o stretnutiach sa dozvieš nižšie.

Zväz CNT-Tarragona hlási úspech po desiatich mesiacoch v spore
21.12.2019 Po desiatich mesiacoch sa 13. decembra dohodou skončil spor s predajňou tabaku Estanco Nº 2 de El Vendrell. K dohode došlo bez súdneho sporu a zapojenia právnikov. Rozhodli priame akcie.

Nálepky (Ne)voliť nestačí sú tu!
22.11.2019 Chceš podporiť túto myšlienku vo svojom regióne? Ozvi sa, pošleme!
Budú k dispozícii aj na otvorenom stretnutí v Bystre v BA už túto sobotu od 16:00. Viac info: nájdeš tu.


Otvorené stretnutie so zväzom Priama akcia v novembri
09.11.2019 Po hodnotnom prvom stretnutí minulý mesiac bude v novembri ďalšie. Pokračujeme v našej snahe o diskusie a spoločné aktivity ľudí, ktorým je blízky triedny prístup. Diskusie vychádzajú z potrieb a záujmov ľudí na stretnutiach a zámer je, aby mali praktický presah. Vidíme sa v sobotu 23. novembra o 16:00 v komunitnej obývačke Bystro. Viac o stretnutiach sa dozvieš nižšie.

Rozšírme myšlienku „(Ne)voliť nestačí“ do regiónov!
28.10.2019 V rámci príprav na aktivity, ktorými chceme rozšíriť myšlienku „(Ne)voliť nestačí“, by sme radi znova zdôraznili, že sa chceme vyhnúť naťahovaniu sa o to, či voliť alebo nevoliť. Nájdu sa hlasy, ktoré tvrdia, že treba voliť napríklad preto, aby sa do parlamentu nedostali neofašistické tendencie. Ide o veľmi dobrý príklad, na ktorom sa pokúsime vysvetliť pointu kampane. Viac informácií o plánovanej kampani, do ktorej sa môžeš zapojiť, nájdeš tu.

(Ľavicová) žurnalistika – skúsenosť s redakciou blogu Pole
22.10.2019 Seriózna žurnalistika by mala byť bez ohľadu na politickú orientáciu korektná. Očakáva sa, že človek, ktorý chce o niečom písať, si tému nielen vopred naštuduje, ale bude tiež vnímavo pristupovať k poznámkam „respondentov“. Platí to pre klasické články aj pre rozhovory. Teda malo by. Naša skúsenosť s redakciou blogu Pole bola iná.

Fotoreport z klimatického štrajku v Bratislave (20. 9. 2019)
20.09.2019 K dnešnému protestu na Námestí slobody sme sa ako organizácia vyjadrili stanoviskom zverejneným na webe, ale aj osobnou účasťou na mieste v rámci „tmavozeleného“ bloku, ktorý pochodoval za veľkým transparentom kolektívu Bod obratu „Zmeňme systém, nie klímu“.

Zväz SolFed vybojoval spoločne s pracovníkom hotela dlžnú mzdu
08.05.2019 Bývalému pracovníkovi v kuchyni dlhoval hotel Harbour v Brightone 3 odpracované dni, zmluvnú odmenu (prepitné a bonus) a peniaze za nevyčerpanú dovolenku. Celková dlžná suma presahovala 1000 libier.

Kapela Železná kolóna vydáva nový album „Každý deň píšeme dejiny“
30.04.2019 Po 12 rokoch a opäť symbolicky na 1. mája vychádza nový album Železnej kolóny s názvom „Každý deň píšeme dejiny“. Digitálnu verziu s piatimi songmi je možné vypočuť/stiahnuť si na bandcampe a youtube.

Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in