Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 21 krajín sveta.Vianočný darček - naše publikácie teraz zadarmo už aj vo formátoch MOBI, EPUB a DOC

24. december 2019

nbz_tree_coverObľubuješ čítanie textov v čítačke elektronických kníh a chýbajú ti MOBI alebo EPUB tituly, ktoré sa venujú hnutiu pracujúcich, jeho histórii či teórii? Všetky texty zo sekcie Publikácie na našom webe sme spracovali do týchto dvoch formátov a môžeš si ich zadarmo stiahnuť rovnako ako formáty PDF a DOC. Hoci ide o staršie texty, nestrácajú na aktuálnosti a význame. Ak ich ešte nemáš prečítané, do toho! Tento vianočný darček je prvou z aktivít, ktoré sme pripravili v rámci osláv 20. výročia založenia nášho zväzu. O ďalších budeme informovať už čoskoro.

 

puerto_real_odporucameÚspešný štrajk v lodeniciach v Puerto Real. Anarchosyndikalizmus v praxi (marec 2008)

Keď španielska vláda v roku 1987 ohlásila program „racionalizácie“ lodeníc v Puerto Real, pracujúci vyšli do štrajku. Významným aktérom počas štrajku bol anarchosyndikali­stický zväz CNT. Vďaka jeho aktivitám sa priama demokracia stala súčasťou miestnej politickej kultúry. Masových všeobecných zhromaždení v prístavoch a v blízkej komunite sa zúčastňovali robotníci, ich rodiny aj ľudia zo susedstva.

Boj v lodeniciach sa neskôr rozšíril na boje týkajúce sa zdravotníctva, daní či environmentálnych záležitostí. V roku 2004 sa v lodeniciach bojovalo znova. Tentoraz však v celom Španielsku. Text veľmi jed­noduchým štýlom prezentuje myšlienku aj prax anarchosyndika­lizmu.

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

zapisky_odporucameZápisky z triednych bojov. Užitočné skúsenosti z praxe malých organizácií a odborových zväzov (marec 2008)

Môžu byť v pracovných sporoch efektívne aj malé skupiny a odborové zväzy? Samozrejme! Táto brožúra obsahuje príklady a analýzy menších akcií z rôznych odvetví (doprava, výroba, študentská práca...).

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

venezuela_odporucameVenezuela: 10 rokov vlády Huga Cháveza (apríl 2009)

Tento text sme vydali ako reakciu na nekritické prezentovanie situácie vo Venezuele ľuďmi v ľavicových kruhoch. Ide o rozhovor s Miguelom a Isabel, redaktormi venezuelských anarchistických novín El Libertario, ktorí odkrývajú povahu údajného Chávezovho antikapitalizmu, pozadie vytvorenia a fungovania družstiev, klientelizmus a propagandu strany, postavenie žien vo venezuelskej spoločnosti atď.

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

Priame akcie na pracoviskach_coverPriame akcie na pracoviskách. Základné druhy a konkrétne príklady (máj 2009)

Na konkrétnych príkladoch opisujeme, čo sú priame akcie a aké majú podoby. Pôvodný text sa zameriaval na príklady z USA a Británie, no doplnené vydanie sme obohatili o príklady zo Slovenska. Postupne sme predstavili tieto druhy priamych akcií: štrajk, divoký štrajk, duálna moc, maródka, neformálny odpor, obsadenie pracoviska/okupácia, otvorené ústa, piket, práca podľa pravidiel, prerušovaný štrajk, sabotáž, solidarita, spomalenie a štrajk dobrou prácou.

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

souchy_nbzPozor, anarchista! Augustin Souchy (november 2009)

Augustin Souchy bol nemecký anarchista a antimilitarista. Okrem ruskej revolúcie zažil aj nemeckú, španielsku, kubánsku a portugalskú. V rozhovore opisuje skúsenosti z ruskej revolúcie v roku 1917 a dôvody, prečo pozitívne hodnotenie revolučného procesu neskôr vystriedala zásadná kritika. V závere sa venuje aj kubánskej revolúcii. Text približuje dôležité dilemy, ktoré v 20. storočí stáli pred revolučným hnutím pracujúcich.

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

CNT-FAU_odporucameAnarchosyndikalizmus v praxi - Skúsenosti zo Španielska a Nemecka (2003-2009) (december 2009)

V apríli 2009 sme organizovali prezentáciu spojenú s diskusiou s názvom Odbory, ktoré sa NEBOJA boja. Hosťami boli členovia anarchosyndikalistickej CNT zo Španielska a FAU z Nemecka, ktorí priblížili aktivity svojich zväzov.

Prezentáciu s diskusiou sme prepísali a vydali vo forme brožúry. Dozvieš sa z nej, ako tieto zväzy postupovali, keď mali ich členovia alebo iní pracujúci konflikt so šéfmi, čo robili v prípade boja v oblasti agentúrnej práce, práce imigrantov či počas krízy a ako sa dá boj z pracoviska rozšíriť do komunity.

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

kapitalizmus_coverKapitalizmus, trieda a triedny boj pre (nie úplných) začiatočníkov :) (apríl 2012)

Krátky a jednoduchý úvod do témy kapitalizmus a trieda. Vysvetľuje, ako prebieha akumulácia kapitálu, čo je pracujúca trieda a ako bojovať proti kapitalizmu.

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

ako vytvorit_ODPORUCAMEAko vytvoriť skupinu venujúcu sa problémom na pracovisku a v komunite (október 2012)

Zásadná publikácia, ktorá pomohla nakopnúť náš zväz k aktivitám, vďaka ktorým sme uspeli v niekoľkých sporoch. Členovia americkej organizácie Seattle Solidarity Network (SeaSol) približujú, aké konkrétne kroky môžeš urobiť, ak chceš budovať organizáciu, ktorá sa venuje riešeniu problémov na pracovisku a v komunite.

Brožúra obsahuje aj rozhovor s členom SeaSolu, príklady úspešných v sporov a náš doslov, v ktorom porovnávame prístup SeaSolu s anarchosyndikalistickým prístupom v podmienkach Slovenska a čiastočne aj Česka.

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

workmates_odporucameKolektív Workmates: organizovanie sa kmeňových a externých pracovníkov v londýnskom metre (máj 2013)

V roku 2011 vydal zväz Solidarity Federation publikáciu, v ktorej zhrnuli skúsenosti svojho člena s organizovaním sa v londýnskom metre. Opisuje takmer dvojročné fungovanie kolektívu Workmates, ktorému sa podarilo zapojiť do boja proti racionalizačným plánom kmeňových aj externých pracovníkov. Venuje sa úspechom aj neúspechom kolektívu, organizovaniu sa na princípoch priamej demokracie a nápaditých spôsobom boja na pracovisku (kto by napríklad tušil, že existuje aj niečo ako „šťací štrajk“).

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

participativna_spolocnost_alebo_lib_kom_odporucameParticipatívna spoločnosť alebo libertínsky komunizmus? Debata medzi skupinou Project for a Participatory Society a kolektívom portálu libcom.org (jún 2013)

Na preklad a vydanie textu tejto brožúry sme sa podujali predovšetkým preto, lebo vystihuje rozdiely medzi dvoma na prvý pohľad podobnými prístupmi kritizujúcimi kapitalizmus. Diskusiu medzi sebou viedli ľudia spravujúci webstránku libcom.org a skupina Project for a Participatory Society (PPS). Obe strany predstavili svoju víziu organizovania práce v post-kapitalistickej spoločnosti a navzájom sa kritizujú, čo uľahčuje pochopenie témy a dáva podnety na zamyslenie.

Ľudia okolo libcom.org hovoria o spoločnosti založenej na spoločnom vlastníctve výrobných prostriedkov a produktov, kde je práca organizovaná na princípe decentralizovaného plánovania produkcie a poskytovania služieb. Kolektív PPS približuje víziu participatívnej ekonomiky, ktorú navrhli Michael Albert a Robin Hahnel. Jej jadrom je participatívne plánovanie, prerozdeľovanie na základe úsilia a obety, samospráva pracujúcich a tzv. vyvážené komplexy pracovných úloh.

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

NBZ_Keracher_frontAko vznikli bohovia - John Keracher (december 2015)

Dajú sa náboženstvá a duchovné veci vysvetliť materialisticky? John Keracher sa podujal odpovedať na túto otázku a v roku 1929 vydal text o triednom pohľade na náboženstvo a jeho pôvode. Keracher sa v texte nevyhol zjednodušeniam, no vzhľadom na to, že ide o krátku brožúru, pomerne úspešne a zrozumiteľne priblížil tému, ktorej sa len zriedka venuje pozornosť z triednej perspektívy.

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

InB2019_frontIdeš na brigádu? Skúsenosti a tipy, ako so sebou nenechať zametať (júl 2019)

Brožúra vznikla ako súčasť kampane Ideš na brigádu? zameranej prevažne na problémy, s ktorými sa na brigádach stretávajú študenti a študentky. Približuje zážitky zo Slovenska a Česka. Naším hlavným zámerom bolo ukázať, že aj v tejto oblasti sa dá zorganizovať a vybojovať si svoje požiadavky. Brožúru sme vydali v roku 2011 a každý rok ju aktualizujeme. Momentálne máme na webe verziu z roku 2019, no v prvej polovici roka 2020 pribudne ďalšia aktualizácia.

Kampaň Ideš na brigádu? sa mimochodom stala odrazovým mostíkom k oveľa úspešnejšej kampani Problémy v práci?, o výsledkoch ktorej budeme vo februári 2020 publikovať samostatnú brožúru.

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

Zväz Priama akcia

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Košice - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (26.6.)
12.06.2024 V košickom klube Collosseum sa opäť stretneme v stredu 26. júna o 18:00. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia.
(FB podujatie)


Brno - Otevřené setkání svazu Priama akcia (19.6.)
03.06.2024 Červnové setkání na Základně Tři ocásci se uskuteční ve středu 19. 6. 2024 v 19:00. Otevřené setkání jsou určené lidem, kteří chtějí aktivně řešit problémy v práci, mají nápady na aktivity v regionu nebo se chtějí do aktivit zapojit, případně chtějí diskutovat o tématech spojených s anarchosyndikalismem a poznat podobně smýšlející lidi z okolí. Na místě budou také naše propagační materiály a publikace. (FB událost)

Žilina - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (štvrtok 13.6.)
20.05.2024 Po úspešnej akcii „Večer so zväzom Priama akcia“ na žilinskej Hájovni, sme sa rozhodli, že skúsime otvorené stretnutie aj v Žiline. Stretneme sa opäť na Hájovni (Cesta k Paľovej búde 27) vo štvrtok 13. júna o 19.00. Cieľ je rovnaký ako v prípade ostatných otvorených stretnutí – spájať sa s ľuďmi, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú do nejakých zapojiť, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom a spoznať podobne zmýšľajúcich ľudí z okolia. Ak máš záujem o kontakt, ale na stretnutie nemôžeš prísť, ozvi sa nám cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net) alebo vyplň online dotazník. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie.
(FB podujatie)


Trnava - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (29.5.)
17.05.2024 V priestoroch vynoveného Kubika na Pekárskej 40 sa stretneme opäť v stredu 29. mája o 19:00. Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie vrátane nových plagátov, nálepiek a letákov propagujúcich brožúru „Ideš na brigádu? Skúsenosti a tipy, ako so sebou nenechať zametať“.
(FB podujatie)


Brno - Otevřené setkání svazu Priama akcia
06.05.2024 Na Základně Tři ocásci se setkáme opět už budoucí středu 15. 5. 2024 v 19:00. Otevřené setkání jsou určené lidem, kteří chtějí aktivně řešit problémy v práci, mají nápady na aktivity v regionu nebo se chtějí do aktivit zapojit, případně chtějí diskutovat o tématech spojených s anarchosyndikalismem a poznat podobně smýšlející lidi z okolí. Na místě budou také naše propagační materiály a publikace. (FB událost)

Diskusia na UCOFe - Ako konáme a aké sú možnosti zapájať sa? (4.5., Bratislava)
29.04.2024 V rámci United Colours Of Football (FB) v sobotu 4. mája o 13:00 predstavíme formou diskusie, ako sa nám darí prepájať anarchistické myšlienky s praktickou činnosťou aj ako subjektívne vnímame fungovanie v organizácii v súvislosti s osobným a rodinným životom. Porozprávame, ako sme sa vlastne dostali k anarchistickým myšlienkam a nevynecháme ani konkrétne aktivity či zážitky zo sporov o vyplatenie dlžných miezd. Priestor bude samozrejme aj na otázky, ktoré zaujímajú teba. (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (24.4.)
19.04.2024 V stredu 24. apríla o 18:00 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Večer so zväzom Priama akcia v Hájovni – ako konáme a aké sú možnosti zapájať sa?
13.02.2024 V sobotu 16.3. sa uskutoční akcia, kde budeme rozprávať o úspešnom organizovaní sa, ako sa nám darí prepájať anarchistické myšlienky s praktickou činnosťou, ale aj o veciach, ktoré zaujímajú teba.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (21.2., Kubik)
05.02.2024 Po krátkej pauze pokračujeme ďalším stretnutím aj v trnavskom Kubiku na Štefánikovej 4 o 19:00! Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Tentokrát budeme okrem iného pokračovať v prípravách kampane „Ideš na brigádu?“. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie.
(FB podujatie)


Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (18.1.)
08.01.2024 Vo štvrtok 18. januára o 18:30 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník - https://www.priamaakcia.sk/zapoj-sa. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Ohliadnutie sa za otvoreným stretnutím v Skalici
10.09.2023 Otvorené stretnutie PA sa uskutočnilo prvý raz v regióne mimo väčších miest. Poteší, že aj na Záhorí sú ľudia, ktorí sa chcú aktívne zapájať do riešenia problémov na pracoviskách a komunite, navzájom si pomáhať a učiť sa od seba. Nadobudnuté zručnosti sa v budúcnosti zídu pri vedení sporov a ďalšom organizovaní sa. Príjemná pracovná atmosféra dotvárala celý priebeh stretnutia a dohodli sme viacero praktických vecí a možností ako sa zapojiť. K dispozícii boli tiež materiály súvisiace s anarchosyndikalizmom a hnutím pracujúcich.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (20.9., Foajé)
30.08.2023 Po mesačnej prestávke pokračujeme od 20. septembra v otvorených stretnutiach vo Foajé na Štefánikovej 16 o 19:00. Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie: (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (17.8.)
04.08.2023 Vo štvrtok 17. augusta o 17:30 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Skalici (30.8.)
30.07.2023 Vďaka dotazníku sme sa v poslednom čase spoznali s ľuďmi z viacerých regiónov. Naším cieľom je, aby sa rozvíjali aktivity v čo najviac lokalitách a nielen vo veľkých mestách ako sú Bratislava, Košice či Trnava. Aj preto nás teší, že ďalšie otvorené stretnutie bude v Skalici. Určené je pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci či na brigáde, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú do nejakých zapojiť, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom a spoznať podobne zmýšľajúcich ľudí z regiónu. Ak chceš prísť, kontaktuj nás vopred cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net) alebo vyplň spomínaný dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. (FB podujatie)

Prenasledovanie odborov v Rusku
11.07.2023 Z rôznych miest Ruska neustále prichádzajú správy o represiách voči odborom. Zámienky na prenasledovanie sú rôzne, vždy však ide o pomstu zo strany štátu a kapitálu. Vo vojenskej atmosfére militarizácie a „mobilizácie národa“ navyše vzniká ešte väčší priestor na útoky na pracujúcu triedu.
V minulom roku sa represie dotkli odborového zväzu Kuriér, ktorí sa dostali do povedomia svojimi štrajkami a ktorého hlavná postava Kirill Ukrajincev bol 26. apríla 2022 zatknutý (viac info tu https://priamaakcia.sk/Podpor-odbory-Kurier-v-Rusku-celia-represii-zo-strany-rezimu.html).


Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in