Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 21 krajín sveta.Vianočný darček - naše publikácie teraz zadarmo už aj vo formátoch MOBI, EPUB a DOC

24. december 2019

nbz_tree_coverObľubuješ čítanie textov v čítačke elektronických kníh a chýbajú ti MOBI alebo EPUB tituly, ktoré sa venujú hnutiu pracujúcich, jeho histórii či teórii? Všetky texty zo sekcie Publikácie na našom webe sme spracovali do týchto dvoch formátov a môžeš si ich zadarmo stiahnuť rovnako ako formáty PDF a DOC. Hoci ide o staršie texty, nestrácajú na aktuálnosti a význame. Ak ich ešte nemáš prečítané, do toho! Tento vianočný darček je prvou z aktivít, ktoré sme pripravili v rámci osláv 20. výročia založenia nášho zväzu. O ďalších budeme informovať už čoskoro.

 

puerto_real_odporucameÚspešný štrajk v lodeniciach v Puerto Real. Anarchosyndikalizmus v praxi (marec 2008)

Keď španielska vláda v roku 1987 ohlásila program „racionalizácie“ lodeníc v Puerto Real, pracujúci vyšli do štrajku. Významným aktérom počas štrajku bol anarchosyndikali­stický zväz CNT. Vďaka jeho aktivitám sa priama demokracia stala súčasťou miestnej politickej kultúry. Masových všeobecných zhromaždení v prístavoch a v blízkej komunite sa zúčastňovali robotníci, ich rodiny aj ľudia zo susedstva.

Boj v lodeniciach sa neskôr rozšíril na boje týkajúce sa zdravotníctva, daní či environmentálnych záležitostí. V roku 2004 sa v lodeniciach bojovalo znova. Tentoraz však v celom Španielsku. Text veľmi jed­noduchým štýlom prezentuje myšlienku aj prax anarchosyndika­lizmu.

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

zapisky_odporucameZápisky z triednych bojov. Užitočné skúsenosti z praxe malých organizácií a odborových zväzov (marec 2008)

Môžu byť v pracovných sporoch efektívne aj malé skupiny a odborové zväzy? Samozrejme! Táto brožúra obsahuje príklady a analýzy menších akcií z rôznych odvetví (doprava, výroba, študentská práca...).

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

venezuela_odporucameVenezuela: 10 rokov vlády Huga Cháveza (apríl 2009)

Tento text sme vydali ako reakciu na nekritické prezentovanie situácie vo Venezuele ľuďmi v ľavicových kruhoch. Ide o rozhovor s Miguelom a Isabel, redaktormi venezuelských anarchistických novín El Libertario, ktorí odkrývajú povahu údajného Chávezovho antikapitalizmu, pozadie vytvorenia a fungovania družstiev, klientelizmus a propagandu strany, postavenie žien vo venezuelskej spoločnosti atď.

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

Priame akcie na pracoviskach_coverPriame akcie na pracoviskách. Základné druhy a konkrétne príklady (máj 2009)

Na konkrétnych príkladoch opisujeme, čo sú priame akcie a aké majú podoby. Pôvodný text sa zameriaval na príklady z USA a Británie, no doplnené vydanie sme obohatili o príklady zo Slovenska. Postupne sme predstavili tieto druhy priamych akcií: štrajk, divoký štrajk, duálna moc, maródka, neformálny odpor, obsadenie pracoviska/okupácia, otvorené ústa, piket, práca podľa pravidiel, prerušovaný štrajk, sabotáž, solidarita, spomalenie a štrajk dobrou prácou.

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

souchy_nbzPozor, anarchista! Augustin Souchy (november 2009)

Augustin Souchy bol nemecký anarchista a antimilitarista. Okrem ruskej revolúcie zažil aj nemeckú, španielsku, kubánsku a portugalskú. V rozhovore opisuje skúsenosti z ruskej revolúcie v roku 1917 a dôvody, prečo pozitívne hodnotenie revolučného procesu neskôr vystriedala zásadná kritika. V závere sa venuje aj kubánskej revolúcii. Text približuje dôležité dilemy, ktoré v 20. storočí stáli pred revolučným hnutím pracujúcich.

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

CNT-FAU_odporucameAnarchosyndikalizmus v praxi - Skúsenosti zo Španielska a Nemecka (2003-2009) (december 2009)

V apríli 2009 sme organizovali prezentáciu spojenú s diskusiou s názvom Odbory, ktoré sa NEBOJA boja. Hosťami boli členovia anarchosyndikalistickej CNT zo Španielska a FAU z Nemecka, ktorí priblížili aktivity svojich zväzov.

Prezentáciu s diskusiou sme prepísali a vydali vo forme brožúry. Dozvieš sa z nej, ako tieto zväzy postupovali, keď mali ich členovia alebo iní pracujúci konflikt so šéfmi, čo robili v prípade boja v oblasti agentúrnej práce, práce imigrantov či počas krízy a ako sa dá boj z pracoviska rozšíriť do komunity.

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

kapitalizmus_coverKapitalizmus, trieda a triedny boj pre (nie úplných) začiatočníkov :) (apríl 2012)

Krátky a jednoduchý úvod do témy kapitalizmus a trieda. Vysvetľuje, ako prebieha akumulácia kapitálu, čo je pracujúca trieda a ako bojovať proti kapitalizmu.

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

ako vytvorit_ODPORUCAMEAko vytvoriť skupinu venujúcu sa problémom na pracovisku a v komunite (október 2012)

Zásadná publikácia, ktorá pomohla nakopnúť náš zväz k aktivitám, vďaka ktorým sme uspeli v niekoľkých sporoch. Členovia americkej organizácie Seattle Solidarity Network (SeaSol) približujú, aké konkrétne kroky môžeš urobiť, ak chceš budovať organizáciu, ktorá sa venuje riešeniu problémov na pracovisku a v komunite.

Brožúra obsahuje aj rozhovor s členom SeaSolu, príklady úspešných v sporov a náš doslov, v ktorom porovnávame prístup SeaSolu s anarchosyndikalistickým prístupom v podmienkach Slovenska a čiastočne aj Česka.

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

workmates_odporucameKolektív Workmates: organizovanie sa kmeňových a externých pracovníkov v londýnskom metre (máj 2013)

V roku 2011 vydal zväz Solidarity Federation publikáciu, v ktorej zhrnuli skúsenosti svojho člena s organizovaním sa v londýnskom metre. Opisuje takmer dvojročné fungovanie kolektívu Workmates, ktorému sa podarilo zapojiť do boja proti racionalizačným plánom kmeňových aj externých pracovníkov. Venuje sa úspechom aj neúspechom kolektívu, organizovaniu sa na princípoch priamej demokracie a nápaditých spôsobom boja na pracovisku (kto by napríklad tušil, že existuje aj niečo ako „šťací štrajk“).

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

participativna_spolocnost_alebo_lib_kom_odporucameParticipatívna spoločnosť alebo libertínsky komunizmus? Debata medzi skupinou Project for a Participatory Society a kolektívom portálu libcom.org (jún 2013)

Na preklad a vydanie textu tejto brožúry sme sa podujali predovšetkým preto, lebo vystihuje rozdiely medzi dvoma na prvý pohľad podobnými prístupmi kritizujúcimi kapitalizmus. Diskusiu medzi sebou viedli ľudia spravujúci webstránku libcom.org a skupina Project for a Participatory Society (PPS). Obe strany predstavili svoju víziu organizovania práce v post-kapitalistickej spoločnosti a navzájom sa kritizujú, čo uľahčuje pochopenie témy a dáva podnety na zamyslenie.

Ľudia okolo libcom.org hovoria o spoločnosti založenej na spoločnom vlastníctve výrobných prostriedkov a produktov, kde je práca organizovaná na princípe decentralizovaného plánovania produkcie a poskytovania služieb. Kolektív PPS približuje víziu participatívnej ekonomiky, ktorú navrhli Michael Albert a Robin Hahnel. Jej jadrom je participatívne plánovanie, prerozdeľovanie na základe úsilia a obety, samospráva pracujúcich a tzv. vyvážené komplexy pracovných úloh.

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

NBZ_Keracher_frontAko vznikli bohovia - John Keracher (december 2015)

Dajú sa náboženstvá a duchovné veci vysvetliť materialisticky? John Keracher sa podujal odpovedať na túto otázku a v roku 1929 vydal text o triednom pohľade na náboženstvo a jeho pôvode. Keracher sa v texte nevyhol zjednodušeniam, no vzhľadom na to, že ide o krátku brožúru, pomerne úspešne a zrozumiteľne priblížil tému, ktorej sa len zriedka venuje pozornosť z triednej perspektívy.

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

InB2019_frontIdeš na brigádu? Skúsenosti a tipy, ako so sebou nenechať zametať (júl 2019)

Brožúra vznikla ako súčasť kampane Ideš na brigádu? zameranej prevažne na problémy, s ktorými sa na brigádach stretávajú študenti a študentky. Približuje zážitky zo Slovenska a Česka. Naším hlavným zámerom bolo ukázať, že aj v tejto oblasti sa dá zorganizovať a vybojovať si svoje požiadavky. Brožúru sme vydali v roku 2011 a každý rok ju aktualizujeme. Momentálne máme na webe verziu z roku 2019, no v prvej polovici roka 2020 pribudne ďalšia aktualizácia.

Kampaň Ideš na brigádu? sa mimochodom stala odrazovým mostíkom k oveľa úspešnejšej kampani Problémy v práci?, o výsledkoch ktorej budeme vo februári 2020 publikovať samostatnú brožúru.

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

Zväz Priama akcia

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Grilovačka vo Viedni
14.08.2022 Nedeľa 7. augusta, Viedeň, slnečné popoludnie, záhrada rodinného domu a v tieni stromov zhruba 15 kamarátov a kamarátok zo zväzu WAS (Viedenský zväz pracujúcich) pri griloch a ohnisku.

Otvorené stretnutie so zväzom Priama akcia v Košiciach (11.8.)
01.08.2022 Ak  máš záujem nadviazať kontakt či riešiť konkrétny problém na pracovisku, resp. v regióne spoločne s naším zväzom, pozývame ťa na stretnutie vo štvrtok 11. augusta.

Zahraniční pracovníci v hotelierstve dosiahli vyplatenie dlžnej mzdy v Rakúsku
17.06.2022 Jazyková bariéra, neznalosť pracovného práva a osamotenosť sú jedny z hlavných dôvodov zraniteľnosti pracujúcich v zahraničí. Ich neistú pozíciu pravidelne zneužívajú rôzne firmy, ktoré počítajú s tým, že ak im napríklad nevyplatia mzdy, prejde im to. Dvaja Gréci pracujúci v hoteli neďaleko rakúskeho Zwettlu pre upratovaciu firmu sa v roku 2021 dostali do podobnej situácie. Spojili sa však s WAS (Viedenský zväz pracujúcich) a spoločne vybojovali dlžné mzdy.

Úskalia organizovania sa na pracoviskách (Liptovský Mikuláš, 14.4.)
04.04.2022 Vo štvrtok 14. apríla o 18:00 sa v Liptovskom Mikuláši zúčastníme na diskusii venovanej problémom spojeným s organizovaním sa na pracoviskách. Akciu organizuje vo svojich priestoroch na Námestí osloboditeľov 1 občianske združenie Diera do sveta (web, FB).

Stanovisko zväzu Priama akcia ku klimatickému štrajku 22. októbra 2021
22.10.2021 Keď sme sa zúčastňovali klimatických štrajkov v roku 2019, netušili sme, že ďalšie protesty ochromí pandémia. A keď prišla pandémia, vyzeralo to, že so zdanlivým útlmom niektorých odvetví príde aj isté, aspoň minimálne zlepšenie stavu planéty. Ukázalo sa však, že v skutočnosti sme na tom ešte horšie, ako sme sa domnievali. Posledné dva roky potvrdili, že ak existuje nádej, nevyhnutné zmeny sa budú musieť dotknúť skutočných príčin problémov. A oveľa viac ako iba dotknúť. Kapitalizmus a systém rozhodovania prostredníctvom štátu musí skončiť na smetisku dejín a my musíme vybudovať niečo lepšie.

3x VÝZVA zväzu Priama akcia ohľadom nevyplácania miezd
05.10.2021 1. Dlhuje ti zamestnávateľ mzdu? OZVI SA NÁM!
2. Pozitívne skúsenosti? PODEĽ SA O NE!
3. Informovanie o probléme a možnostiach, ako sa brániť. ZAPOJ SA!


Začína fungovať „Infoshop a archív radikálnej literatúry Malatesta” v Šuranoch
22.09.2021 Projekty takéhoto typu sú na Slovensku zriedkavé a zvyčajne sú doménou hlavného mesta, takže pozvanie zúčastniť sa na otvorení Infoshopu Malatesta v Šuranoch sme prijali s potešením. Oficiálne otvorenie sprevádzala dvojdňová akcia s názvom „Iný víkend!“. V piatok (17.9.) sa skôr diskutovalo, sobota bola venovaná hudobnej produkcii.

Aktuálna situácia ohľadom zbierky pre afganských anarchistov a anarchistky
14.09.2021 Od začiatku zbierky prešli tri týždne a udialo sa toho veľa, takže by sme sa chceli podeliť o najaktuálnejšie informácie.

Prezentácia a infostánky – Bystro fest, festival Povstanie Pokračuje, Mestský akčný kemp
03.09.2021 Prinášame krátke info o troch akciách, na ktorých sme sa zúčastnili za posledný týždeň.

V solidarite s protestujúcimi v Kolumbii - kontaktuj konzula v Bratislave (+vzor e-mailu)
18.05.2021 O situácii v Kolumbii nedávno informovala naša sesterská organizácia ULET (Priatelia MAP) a ďalšie kolektívy. Skrátenú verziu ich prehlásenia dnes publikoval kolektív Zdola. Okrem informovanosti však môžeme urobiť aj viac - vyjadriť svoj protest zástupcovi Kolumbie na Slovensku.

Ani Izrael, ani Palestína
18.05.2021 Zverejňujeme preklad prehlásenia WSA, našej sesterskej organizácie z USA (Priatelia MAP), s názvom „Za ukončenie izraelských útokov na Gazu! Za spoločný boj proti rasizmu a militarizmu!“

Vyšiel prvomájový špeciál časopisu Burič venovaný anarchosyndikalizmu
02.05.2021 Anarchistická informačná skupina AlterNativE zo Šurian začala začiatkom roka vydávať časopis Burič. V poradí už tretie číslo je venované Prvému máju a anarchosyndikalizmu. Publikácia je výsledkom spolupráce rôznych jednotlivcov, AlterNativE a nášho zväzu. Dá sa stiahnuť z uloz.to v PDF v dvoch verziách (na tlač a na čítanie).

Apart – viac než len knižnica! Nový komunitný priestor pre politiku a umenie v Bratislave
30.04.2021 V apríli otvorila svoje dvere knižnica v novom kultúrnom priestore kolektívu Apart so zámerom skĺbiť politiku a umenie. Ako sme sa však dozvedeli počas osobnej návštevy, v pláne je oveľa viac ako len verejná čitáreň so študovňou.

Najbližšie otvorené stretnutie bude 26. septembra
07.09.2020 Po júnovom stretnutí sa ďalšie otvorené stretnutie zväzu Priama akcia uskutoční v sobotu 26. septembra o 17:00 v bratislavskom Bystre. Budeme hovoriť o tom, ako by sme si navzájom vedeli pomôcť pri riešení problémov v regióne a ako podporiť aktivity, ktoré už prebiehajú. Budeme radi aj keď prídeš do diskusie s hocijakým vlastným bodom. Na stretnutí tiež budú naše propagačné materiály a publikácie. Môžeš si zobrať napríklad nálepky ku kampani venovanej koronakríze či brožúru „Ako sme si poradili s problémami v práci: Spory Priamej akcie 2015-2019“. Tešíme sa na stretnutie!

Najnovšie číslo Kapitálu aj s naším článkom o štrajkoch v školstve
13.03.2020 Redakcia časopisu Kapitál nás požiadala o príspevok k téme neposlušnosť a výsledkom je osobne ladený článok našej členky. „V rokoch 2012 a 2016 som sa ako učiteľka na jednom z bratislavských gymnázií zúčastnila protestov a štrajkov v školstve. Štrajk v roku 2012 sa stal jedným z najznámejších vyjadrení nespokojnosti pracujúcich v novodobých dejinách Slovenska. Zároveň bol predzvesťou štrajku v roku 2016, ktorý sa dá bezpochyby označiť za bezprecedentný prejav nezávislosti od klasických odborov.“

Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in