Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 21 krajín sveta.Štrajk nájomníkov bytov vo Varšave

5. október 2010

Dňa 1. októbra sa v poľskej Varšave začal štrajk nájomníkov zvolaný Zväzom poľských syndikalistov (ZSP). Štrajk je protestom proti bytovej politike mesta a vážnym problémom spôsobeným reprivatizáciou v celej krajine. Ide o doteraz najradikálnejší krok nájomníkov, ktorý je výsledkom niekoľkých rokoch organizovania sa a aktivít na lokálnej úrovni. Štrajk zahŕňa čiastočné alebo úplné neplatenie nájomného, verejné stretnutia a zhromaždenia. ZSP dúfajú, že dôjde aj k vzniku susedských výborov. O vývoji štrajku budeme informovať formou aktualizácií v diskusii k tomuto článku.


Dôvody štrajku

Štrajk je reakciou na viaceré problémy, ktoré sa dlhodobo neriešili a na ktoré upozorňoval Výbor na obranu nájomníkov (http://lokatorzy.info.pl/), ktorého aktívnymi členmi sú aj členovia ZSP. Posledná kvapka pretiekla 30. septembra, keď mestské zastupiteľstvo odmietlo hlasovať o návrhoch nájomníkov. Napriek tomu, že hlavná zasadačka bola preplnená, takže ľudia sedeli aj vo vedľajších miestnostiach a sledovali zasadanie na obrazovkách, prezentácia pripravená nájomníkmi nezanechala v podpredsedovi ani vo zvyšku zastupiteľstva žiadny dojem. Skôr sa usilovali ľudí presvedčiť, aby sa zmierili s tým, že vo Varšave nikdy nebudú vhodné štátne byty. (V tomto duchu sa vyjadrili dvaja z prítomných politikov.) Napokon zastupiteľstvo odhlasovalo len to, že predseda vytvorí špeciálnu skupinu „odborníkov“ za účelom „konzultácií“. Ľudia vedia, že to bude fraška, a arogantný postoj politikov presvedčil viacerých nájomníkov, že zmysel majú jedine radikálne kroky navrhované ZSP.


Priebeh štrajku

O priebehu štrajku sa pokúsime pravidelne informovať. Zatiaľ môžeme povedať, že v sobotu 2. októbra sa uskutočnil prvý z dvoch protestov naplánovaných na najbližšie dni, ktorý naši kamaráti hodnotia celkom pozitívne. Zúčastnilo sa ho okolo 80 ľudí. Prebiehal vo varšavskej štvrti Praga, kde sa nachádza veľa starších domov, mnohé z nich v zlom stave. Protestný pochod Pragou mal zastávky pri domoch, v ktorých sú obyvatelia nespokojní so situáciou. Nájomníci sa cez megafóny vyjadrovali ku konkrétnym problémom. V priebehu akcie sa rozdávali letáky informujúce okoloidúcich o požiadavkách štrajkujúcich. Mnohé skandované heslá sa týkali nesúhlasu s tým, že vlastníci nehnuteľností berú nájomníkov ako neželaný inventár budov.

ZSP momentálne informuje ľudí o právnej medzere, vďaka ktorej je možné donekonečna odďaľovať vysťahovanie. Mestská správa zúri, ale chvíľu im potrvá, kým sa s tým vysporiadajú. Štrajkujúci nájomníci to zatiaľ môžu využiť. ZSP tiež pripravuje ďalšie priame akcie a plánuje zvolať všeobecné zhromaždenie, na ktorom sa má prebrať stratégia. Štrajkové akcie zatiaľ podporuje niekoľko stoviek ľudí.

V pondelok 4. októbra sa uskutočnila ďalšia protestná akcia proti takzvaným „konzultáciám“. Aktivisti sa zišli pred budovou súdu vo Varšave a následne sa presunuli na miesto, ktoré mesto vyhradilo na konzultácie pre obyvateľov, čo majú problémy s bývaním. Hoci mesto dalo nájomníkom len dva dni, aby sa v prípade záujmu o konzultáciu zaregistrovali, obdržalo zhruba dve stovky formulárov. Aktivisti dali úradníkom jasne najavo, že so sebou nenechajú zametať. Keď pred nich predstúpila vedúca varšavského bytového úradu, nájomníci ju nenechali dohovoriť, pretože opakovala to isté, čo pred niekoľkými mesiacmi. Ľudia sa dožadovali práva hovoriť o svojich problémoch s bývaním. Žiadali, aby úradníkov vyhodili a úrad zrušili. Tiež chceli, aby sa určil termín, dokedy mesto konečne niečo urobí pre zlepšenie situácie.

Štrajk si získal veľkú mediálnu pozornosť a objavili sa už aj prvé provokácie a zastrašovanie zo strany politikov, no najväčší problém predstavujú umiernení nájomníci. Pokúšajú sa presvedčiť ostatných, aby sa správali slušne a vyjednávali s mestom. ZSP sa usiluje vytvoriť koalíciu viacerých skupín nájomníkov s jednotnými požiadavkami. Zatiaľ ju tvorí asi 30 skupín, avšak 3-4 z nich aj tak vyjednávajú s mestom za chrbtom ostatných a odmietajú v praxi napĺňať prijaté požiadavky. Podľa vyjadrenia jednej z členiek ZSP ide o cielenú taktiku mesta, ktoré chce rozdeliť jednotlivé skupiny, najmä tie radikálnejšie.


Požiadavky štrajkujúcich


ZSP žiada, aby sa štátne byty dostali pod kontrolu ľudí. Presnejšie, aby sa hlavným rozhodovacím orgánom stali susedské kolektívy. Tie by zbierali peniaze, rozhodovali o ich použití, o tom, kto dostane byt a kde sa majú stavať nové obytné domy. Takto chcú nájomníci zabrániť zneužívaniu systému zo strany politikov a úradníkov. Žiadajú tiež vysťahovanie politikov z kancelárií.

Medzi ďalšie požiadavky patrí: zníženie nájomného na úroveň spred mája 2009, zvýšenie príjmovej hranice, pod ktorou má človek nárok na štátny byt z 1080 zlotých na 2500 zlotých, viac investícií do opravy a výstavby bytov, poskytnutie nových štátnych bytov nájomcom, ktorých vysťahovali po reprivatizácii a skoncovanie so všetkými nezrovnalosťami, ku ktorým došlo počas reprivatizácie a iných postupov vo veci štátnych bytov.


Súhrn najnaliehavejších problémov varšavských nájomníkov

- V apríli 2009 sa nájomné v niektorých varšavských štvrtiach zvýšilo o 300%. Miestni politici vtedy tvrdili, že inak sa nedá, lebo domy v dezolátnom stave potrebujú opravy. Avšak, keď sa mali opravy stať súčasťou mestského rozpočtu na rok 2010, ukázalo sa, že tieto peniaze išli okrem iného na bonusy pre politikov. Len vďaka neustálym protestom sa časť týchto peňazí vrátila, a aj to len do štvrte Praga.

- Varšava vo svojej bytovej politike do roku 2012 plánuje znížiť počet bytov v mestskom vlastníctve. Každý rok dochádza k reprivatizácii, predaju alebo demolácii tisícok bytov. Nových sa postaví len veľmi málo. Tisícky rodín sú na čakacích listoch a ďalšie tisícky bývajú v podmienkach, ktoré nespĺňajú žiadne normy (primalý priestor na osobu, žiadne toalety či iné zariadenia atď.).

- Mesto úmyselne zanedbáva mnohé štátne byty a nevhodne používa verejné zdroje a tisícky ľudí sú nútení žiť v neprimeraných podmienkach. Veľa domov je v nebezpečnom stave, bez kúrenia či teplej vody. Budovy sú zamorené pliesňami alebo sa rozpadávajú. Mestskí inšpektori budovy veľa ráz určia na demoláciu a nájomníci sú nútení odísť zo svojej komunity. Tí, čo mali v minulosti problémy s platením, sú presťahovaní do horších „sociálnych bytov“ alebo končia na ulici.

- Ak sa aj niečo opraví, tender zvyčajne získa firma napojená na mafiu fungujúcu v oblasti štátnych bytov. Výbor na ochranu nájomníkov zdokumentoval mnohé prípady opráv s nafúknutými cenami, ale aj opráv, ktoré sa vôbec nevykonali, ale mesto za ne zaplatilo.

- Reprivatizácia zasiahla desaťtisíce ľudí. Mesto blokuje právo nájomníkov na informácie o vlastnom dome, neposkytuje im informácie o dianí ani mená nových majiteľov. (Informácie a obranu práv nájomcov zabezpečuje najmä Výbor na obranu nájomníkov.) Veľa nájomníkov si nemôže dovoliť platiť vyššie nájomné, zadlžujú sa, končia vysťahovaní a bez náhradného ubytovania.

- Príjmové kritériá, ktoré človeka oprávňujú na štátny byt, sú stanovené priveľmi nízko. Na trhu nie sú byty, ktoré by si mohli prenajať ľudia, ktorí síce prekračujú tento limit, ale nachádzajú sa v priemernej príjmovej skupine. A mesto ďalej zvyšuje nájomné.

(Na fotografii vpravo je „Dom pod sovami,“ kde sa v sobotu zastavili protestujúci, aby vysvetlili, aké praktiky používa firma Prometeusz, ktorá zaberá domy a vysťahúva ich obyvateľov.)


Historické korene bytových problémov

Po nacistickom bombardovaní počas 2. svetovej vojny vo Varšave nezostalo veľa bytov. Mnohí vlastníci buď opustili krajinu alebo zomreli vo vojne. Viaceré nové domy sa postavili na pozemkoch, kde predtým stáli súkromné domy. Niektoré domy s historickou hodnotou boli zničené len čiastočne. Podarilo sa ich opraviť vďaka verejným zdrojom a dobrovoľnej práci vtedajších alebo budúcich nájomníkov, ktorí mali dostať byt za svoju prácu.

V roku 1952 vznikla Poľská ľudová republika (PĽR), ktorá previedla veľa súkromných bytov do štátneho vlastníctva a nechala v nich bývať nájomníkov. Reprivatizačný proces umožňuje navrátenie týchto zoštátnených bytov predchádzajúcim vlastníkom, avšak bez nutnosti poskytnúť nájomníkom iné štátne byty. Počas reprivatizácie veľakrát dochádza k podvodom. Niektoré firmy napríklad vlastnili byt alebo len časť budovy a po vzniku PĽR zanikli. Vďaka právnym kľučkám je však v Poľsku možné ktorúkoľvek predvojnovú firmu reaktivovať – a s ňou aj všetky jej vlastnícke práva. Stačí iba predložiť „dôkaz vlastníctva“ – inými slovami, akcie. V PĽR však papierové akcie stratili svoju hodnotu a s nimi aj vlastnícke práva. Ľudia ich brali ako zberateľské predmety, takže mnohé z nich skončili v obchodoch so starožitnosťami či v antikvariátoch. Ich vlastníci sa teraz môžu oháňať tým, že sú platné. Hoci sa proti tomuto podvodu podnikajú právne kroky, ďalším právnym nezmyslom je, že ak bola reprivatizovaná budova predaná tretej osobe, daný predaj sa nedá anulovať, aj keby bola budova získaná podvodným spôsobom!

Kamaráti zo ZSP tiež zistili, že medzi „dedičmi“ sú aj takí, ktorí tvrdia, že sú potomkami ľudí, ktorí vôbec nemali deti alebo za svoj majetok už dostali náhradu. Mesto žiadosti nekontroluje a nájomníkov neinformuje, či si niekto uplatňuje nárok na ich dom. Často sa o tom dozvedia, až keď sa vlastníctvo domu prevedie na tretiu osobu alebo sa dom predá. Znamená to, že niektorí starší nájomníci, ktorí si dokonca pamätajú pôvodných vlastníkov a majú veľa informácií o vlastníckych vzťahoch, nemôžu poskytnúť dokumenty, ktoré by vyvrátili nároky nových žiadateľov, lebo o tom jednoducho nevedia. Mesto naschvál bráni nájomníkom získavať informácie o tom, čo sa deje s ich budovou.

Po procese reprivatizácie môže nový nájomca zvýšiť nájomné alebo sa pokúsiť vypovedať nájomnú zmluvu s nájomníkmi. Nie je neobvyklé, že noví majitelia používajú taktiky ako je vypnutie kúrenia či vody, aby nájomníkov čo najrýchlejšie vyštvali z domovov. (Musia im totiž poskytnúť výpovednú lehotu, no mnohí sa už nevedia dočkať, ako zarobia na trhu s nehnuteľnosťami).


Stanovisko ZSP je jasné: „Chceme zradikalizovať protesty nájomníkov, ktoré miestni politici ignorujú. Chceme spojiť nájomníkov, ktorí čelia vysťahovaniu alebo žijú v nebezpečných a podradných podmienkach, aby sa organizovali a bránili. Vravíme nie špekulácii a priživovaniu sa na tejto základnej ľudskej potrebe, nie antisociálnej politike a praktikám miestneho zastupiteľstva, nie prevzatiu súkromného vlastníctva a zdedeného majetku. Vyzývame všetkých nájomníkov, aby sa organizovali, pomáhali si navzájom, vyjadrovali si solidaritu, a bojovali proti týmto praktikám, ktoré čoraz väčšiemu počtu ľudí ničia život.“

Podľa informácií od členov ZSP spracovali Nadia Hladká, Michal Tulík a Daniel Drevený.

Ďalšie informácie:
http://www.strajkczynszowy.pl/
Blog ZSP-Varšava 
Príspevky na Libcom.org 
Články na portáli cia.bzzz.net 
Pozitívne a negatívne skúsenosti z odborovej a komunitnej činnosti v Poľsku – prezentácia v Bratislave

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.
<< 1 >>

Re: 2010-10-11 | 10:51:59 | rypal
reaguj na pr?spevok strajk ci protest?
drobna terminologicka otazka: v com spociva strajkovost tohto protestu? zastavil sa pracovny proces? prichadza kapitalista o zisky kvoli akcii? prestane o ne prichadzat, az akcia skonci a nespokojni zacnu posluchat? strajk moze byt bez protestu a protest bez strajku. z clanku som ziskal dojem, ze ide o organizovany masovy protest. nehovorim ze nema silu, ale nie je to de facto strajk. mylim sa?

btw, preco sa moj prispevok nezobrazil pod clankom ked tu ziadna diskusia este nie je? mohli by ste niekde nejaku slusnu spravu napisat, ze prispevok bol prijaty/odmietnuty...


Re: 2010-10-11 | 10:54:00 | rypal
reaguj na pr?spevok Re: strajk ci protest?
no, uz sa objavil... vdaka ;) ale predtym po tretom pokuse odpisat captchu proste zmizol. este ze funguje ctrl+c :D


Re: 2010-10-11 | 17:54:09 | mt
reaguj na pr?spevok Re: strajk ci protest?
sucastou strajku je neplatenie najomneho, cize ekonomicke prepojenie tu je. samozrejme, ide o komunitny protest, takze ci je slovo strajk uplne presne sedi na takuto situaciu, to sa mozeme dohadovat, len neviem, ci to ma velky zmysel. tak to nazvali organizatori. konieckoncov, mozes sa na to spytat priamo ich


Re: 2010-10-14 | 20:26:07 | mt
reaguj na pr?spevok Aktualizácia 14. 10.: Aktivisti ZSP získali utajovaný dokument o procese reprivatizácie

V stredu 13. októbra publikovali ZSP tlačovú správu, v ktorej informujú, že získali dokumenty týkajúce sa procesu reprivatizácie. Na 60-stránkovom zozname budov, ktoré majú byť reprivatizované, sa nachádza 1500 domov v centre Varšavy. Tisíckam domácností teda hrozí zmena podmienok bývania alebo jeho strata. Napriek tomu, že podľa zákona má ísť o verejne dostupné dokumenty, mestskí politici a úradníci ich opakovane odmietali poskytnúť a tvrdili, že žiadny zoznam neexistuje. ZSP vyhlásili, že tieto informácie zverejnia a poskytnú obyvateľom každej z budov na zozname.

Aktivisti začnú v najbližších dňoch obchádzať dotknuté domy a informovať obyvateľov o situácii. Zároveň ich vyzvú, aby sa zapojili do štrajku a nadchádzajúcich priamych akcií proti mestským politikom a úradníkom.

Organizačné aktivity teda pokračujú a na stretnutia s aktivistami prichádzajú stále noví ľudia. Ako uviedla členka ZSP: „Organizuje sa stále viac ľudí a podpora nášho postoja rastie, hoci je na miestne pomery dosť radikálny.“


Re: 2010-10-23 | 23:40:53 | dd
reaguj na pr?spevok Aktualizácia 23. 10.: Demonštrácia a neúspešný pokus o zatknutie člena ZSP

V piatok 22. 10. počas dopravnej špičky blokovali nájomníci jeden z hlavných ťahov cez varšavskú štvrť Praga a demonštrovali proti bytovej politike mesta. Žiadali odstúpenie súčasnej mestskej administratívy a odsúdili všetkých zodpovedných za to, že podporujú systém vykorisťovania a špekulácií.

So sloganmi „Vysťahuj úradníka, skôr ako on vysťahuje teba“, „Dôveruj autoritám a skončíš ako bezdomovec“ alebo „Bývanie v rukách nájomníkov“, sa demonštrujúci ľudia prešli centrom Pragy, ktoré je najviac zasiahnuté reprivatizáciou, rastom nájomného a gentrifikáciou.

Policajti v civile sa pokúsili zatknúť jedného člena ZSP, ale demonštrujúci nájomníci zablokovali policajného auto a zabránili im v tom. Policajtom nevyšiel ani druhý pokus. Demonštrácia napokon trvala niekoľko hodín. Zaznelo viacero prejavov a výziev smerom k obyvateľom, aby sa pridali k boju. Takisto sa rozdalo niekoľko sto letákov a výtlačkov najnovšieho čísla novín ZSP s názvom Zaplata (http://www.priamaakcia.sk/Noviny-Zvazu-syndikalistov-Polska.html).

Pokračovali aj stretnutia nájomníkov, na ktorých konfrontovali politikov. Včera bol na rade zástupca primátorky Jakubiak, ktorý nedávno klamal ohľadom údajne tajnej správy o reprivatizovaných budovách. Jakubiak, ktorého chceli ľudia minulý rok odvolať, čelí takej vlne kritiky, že sa nebude uchádzať o znovuzvolenie. Spoločne s ďalšími politikmi sa posledných niekoľko týždňov ukrývajú. Neobjavujú sa v kanceláriách ani počas stránkových hodín a pokúšajú sa vypariť, len čo zbadajú niektorého z dotknutých nájomníkov. To isté sa stalo aj vo štvrtok, keď Jakubiak utiekol v momente, keď zbadal niekoľko starších žien, ktoré sa ho chystali zlynčovať.

Viacero akcií je naplánovaných na budúci týždeň.

Fotografie z akcie:
http://zspwawa.blogspot.com/2010/10/tenants-protest-strike-actions-continue.htmlRe: 2010-10-30 | 12:58:20 | mt
reaguj na pr?spevok Aktualizácia 30. 10.: Protestné obsadenie Kancelárie primátorky Varšavy a ústupok mesta ohľadom zoznamu reprivatizovaných budov

V pondelok 25. 10. sa nájomníci rozhodli stretnúť s úradníkmi v sídle primátorky Hanny Gronkiewicz-Waltz. Z balkóna budovy vyvesili transparent ZSP a stretli sa so zástupcom primátorky Andrzejom Jakubiakom, ktorého oboznámili so zoznamom 20 požiadaviek Výboru na obranu nájomníkov. Jakubiak navrhol stretnutie s každým nájomníkom osobitne, ale nájomníci požadujú komplexné a systémové riešenie problému. A o to Jakubiak podľa ZSP nemá záujem, pretože v nasledujúcich voľbách už nebude kandidovať.

V utorok sa konalo ďalšie stretnutie s úradníkmi. Mesto sa zaviazalo, že bude spravovať a na webovej stránke uverejňovať zoznam budov, ktorých sa týkajú súdne spory v otázke reprivatizácie, čo je podľa členov ZSP dôsledok priamych akcií.

Zdroje:
http://zspwawa.blogspot.com/2010/10/city-hall-occupation-of-presidents.html
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,95190,8567971,Ratusz_okupowany__Zadali_spotkania_z_prezydent.html
http://libcom.org/forums/news/warsaw-tens-thousands-public-housing-units-may-be-privatized-zsp-informs-tenants-cal


Re: 2010-11-13 | 15:02:34 | mt
reaguj na pr?spevok Aktualizácia 13. 11.: Útek primátorky Varšavy pred nájomníkmi

Primátorka Hanna Gronkiewicz-Waltz sa už niekoľko týždňov vyhýba stretnutiu s nájomníkmi. V pondelok 8. 11. sa mala zúčastniť naživo vysielanej televíznej predvolebnej debaty na univerzite s dvomi hlavnými oponentmi. Keď to aktivisti deň predtým zistili, nahlásili zhruba sto metrov od univerzity protest a potom sa spoločne potom vybrali na univerzitu. To už vedeli, že Gronkiewicz-Waltz svoje vystúpenie kvôli nim zrušila. Svojou akciou však zaujali médiá a počas predvolebnej debaty poukázali na problémy v meste a vystúpili proti politike zvyšných kandidátov.

Nájomníci sa rozhodli upozorniť aj na dôsledky bytovej politiky mesta. Zhruba 12 ľudí zišlo k rieke Visla a pod mostom založili „sídlisko“ pre bezdomovcov. Ide o symbolické poukázanie na fakt, že mesto vedie agresívnu bytovú politiku, buduje nebytové objekty a ľudia sa zatiaľ boja, že skončia pod mostom..

Zdroje a foto:
http://zspwawa.blogspot.com/2010/11/president-of-warsaw-runs-away-from.html
http://www.tvnwarszawa.pl
/-1,1681474,0,,lokatorzy_otwieraja_osiedle_pod_mostem,wiadomosc.html


Re: 2010-11-23 | 10:20:17 | dp
reaguj na pr?spevok Aktualizacia 23. 11.: Najomnici vypiskali primatorku na predvolebnom stretnuti

V stredu 17. 11. sa uskutocnila na pode Polnohospodarskej univerzity vo Varsave debata s ucastou kandidatov na primatora vratane sucasnej primatorky Hanny Gronkiewicz-Waltz.

V aule sa nachadzali aj aktivisti Vyboru na obranu najomnikov a Zdruzenia varsavskych najomnikov, ktori, ako zvycajne, pripomenuli ucastnikom stretnutia fakt, ze mestu chyba akakolvek bytova politika. Na tuto temu vsak na stretnuti ziadny z kandidatov nehovoril a venovali sa radsej problematike kultury.

Na videu http://cia.bzzz.net/warszawa_lokatorzy_wygwizdali_hgw_na_spotkaniu_wyborczym vidiet priamy priebeh debaty a otazku jedneho z aktivistov ZSP, ktora sa tyka problematiky kriteria prijmu. To stanovuje, ze narok na prenajom mestskeho bytu ma len ten, kto zaraba menej ako 1500 zlotych (teda priblizne 375 eur). Problem je ale v tom, ze ak niekto zaraba viac ako toto minimum, ale menej ako 2000 zlotych (500 eur), nemoze si dovolit prenajat byt, ktory je dostupny na trhu s nehnutelnostami. Primatorka na konkretnu otazku neodpovedala a nereagovala ani na poznamku o drastickom zvyseni najomneho pocas jej volebneho obdobia. Ked primatorka zazelala obyvatelom Varsavy dalsie rovnake obdobie (s nou vo funkcii primatorky), aktivisti ju vypiskali.

Zdroje:
http://cia.bzzz.net/warszawa_lokatorzy_wygwizdali_hgw_na_spotkaniu_wyborczym
http://zspwawa.blogspot.com/2010/11/tenants-confront-president-of-warsaw.htmlRe: 2010-11-30 | 23:17:26 | dd
reaguj na pr?spevok Aktualizácia 30. 11.: ZSP zverejňuje ďalšie „utajované” dokumenty

Po tom, čo ZSP rozšírili dokument o privatizácii budov do 1500 dotknutých domácností, prisľúbili predstavitelia mesta zodpovední za bytovú politiku, že daný zoznam zverejnia aj sami, ale ani po dvoch týždňoch sa tak nestalo.

ZSP dali ľuďom iný sľub - vždy nájdu spôsob, ako sa dostať k reprivatizačným zoznamom, a doručia ich ľuďom, ktorých sa týkajú. Minulý týždeň sa ZSP dostali do rúk ďalšie zoznamy, ktoré aktivisti v priebehu týždňa doručovali nájomníkom.

Je dôležité spomenúť dve veci. Posledný zoznam, ku ktorému sa ZSP dostali, bol označený ako „tajný” aj napriek tomu, že informácie by mali byť verejne prístupné. Zoznamy sa teraz smú šíriť iba po písomnom súhlase primátorky Varšavy, hoci na to nie je žiadny dôvod. Verejné informácie sú verejné, neexistuje nijaký právny základ takéhoto utajovania. ZSP uvádzajú: „Keby aj bol nejaký právny rámec, záujem ľudí, ktorých sa problém týka (nájomníkov), je nadradený zákonom, ktoré vytvorila vládnuca trieda. Znovu opakujeme, nemôžete nás zastaviť.“

Druhá vec je neaktuálna databáza informácií mesta. Napriek tomu, že zamestnávajú armádu byrokratov, nevedia pracovať so správnymi databázami. V dokumentoch sa našli mnohé chyby.

ZSP naďalej pozývajú nájomníkov domov, ktorým hrozí reprivatizácia, na všeobecné zhromaždenie, kde im aktivisti môžu poradiť, aké majú práva, a kde sa môžu pozhovárať o formách protestu vrátane štrajku.

Zdroj:
http://zspwawa.blogspot.com/2010/11/zsp-vs-state-repression-of-information.html


Re: 2011-03-22 | 23:31:49 | dd
reaguj na pr?spevok Aktualizácia 22.3.: Nájomníci prerušili zasadnutie varšavskej mestskej rady
Ráno 17. marca zablokovalo niekoľko desiatok nájomníkov organizovaných v ZSP a rôznych združeniach nájomníkov (KOL, WSL, KSS) zasadnutie mestskej rady. Dali tým jasne najavo, že odmietajú čakať niekde vonku, kým dostanú slovo, a vošli do rokovacej sáli s megafónom.

Zástupcovia mesta už rok sľubovali nájomníkom „Okrúhly stôl“ venovaný práve ich problémom. Napokon však ponúkli iba „Varšavské bytové stretnutia“, ktoré slúžia výlučne na prezentáciu bytovej politiky mesta, a nedá sa na nich viesť dialóg.

Nájomníci nezabudli na Jolantu Brzeskú, ktorá sa vo svojom boji proti nepoctivým vlastníkom nehnuteľností nedočkala pomoci od úradníkov. V sále bolo veľa portrétov s jej podobizňou a protestujúci pripomenuli jej obľúbené heslo: „Nájomníci nie sú tovar.“

Témou „Okrúhleho stola“ boli v ten deň namiesto nepopulárnych problémov v bytovej oblasti diskotéky. To rozzúrilo aktivistov natoľko, že požiadali politikov, aby odišli domov, tam si zahrali karty na počítači a surfovali na internete, lebo nič iné nerobia ani na rokovaniach. Nájomníci tiež pripomenuli mnohé neprávosti pri reprivatizácii nehnuteľností, ktorými sa mestská rada nikdy vážne nezaoberala.

Napriek zásahu mestskej polície, ktorá sa pokúšala protestujúcich dostať von zo sály, nájomníci odišli sami až vo chvíli, keď sa rozhodli, že akciu ukončujú.

ZSP a Výbor na obranu nájomníkov ZSP vyhlásili, že vzhľadom na skutočnosť, že mesto neposkytuje dostatok štátnych bytov, budú pomáhať ľuďom obsadzovať prázdne domy.

Zdroje:
cia.bzzz.net + video
ZSP Varšava


Re: 2011-04-05 | 16:29:16 | dd
reaguj na pr?spevok Hnutie nájomníkov protestuje proti exekúciám
Včera (4. apríla) sa vo Varšave uskutočnil ďalší protest organizácií, ktoré združujú nájomníkov (KSS, WSL a KOL) s cieľom vyhlásiť moratórium na vysťahovávanie ľudí do dočasných ubytovacích priestorov.

Akcia súvisí s rozhodnutím Ústavného súdu, ktorý označil časti Občianskeho zákonníka o Exekúcii do dočasného ubytovacieho priestoru za protiústavné. Ľudia sa po vykonaní exekúcií ocitali v pivniciach, opustených priemyselných halách, kotolniach a dokonca v nocľahárňach pre bezdomovcov.

Nájomníci požadovali skutočnú ochranu pred exekúciou na ulicu a tiež okamžité ukončenie brutálnych exekúcií do dočasných ubytovacích priestorov. Zástupcovia organizácií sa pokúsili odovzdať petíciu priamo primátorke Varšavy, no tá ako zvyčajne, nebola v práci.Zhromaždení ľudia tiež pripomenuli navrhovanú novelizáciu Zákona o ochrane nájomníkov z dielne Ministerstva infraštruktúry. Po jeho prijatí vládou sa zlá situácia nájomníkov môže ešte viac zhoršiť.


Zdroj:
http://cia.bzzz.net/warszawa_protest_przeciw_eksmisjom


Re: 2011-04-21 | 10:35:14 | dd
reaguj na pr?spevok Na stretnutie o reprivatizácii prišlo 150 varšavských nájomníkov

Výbor na obranu nájomníkov (KOL) usporiadal 9. apríla ďalšie informačné stretnutie o procese reprivatizácie budov. Na stretnutí v jednej z opustených budov v centre Varšavy sa zúčastnilo okolo 150 nájomníkov. Organizátori museli kvôli množstvu záujemcov urobiť dve menšie stretnutia, ktoré prebiehali súčasne.

Aktivisti KOL informovali nájomníkov o dôsledkoch reprivatizácie, teda o raste cien nájomného, o tom, ako sa noví vlastníci zbavujú nájomníkov a ďalších problémoch, ktorým môžu čeliť.

Všetci účastníci stretnutia mali možnosť vziať si podklady, na základe ktorých môžu požiadať o informácie o stave tej-ktorej nehnuteľnosti. Takto sa dá trocha pribrzdiť alebo úplne zablokovať reprivatizácia konkrétnej budovy.

Na 29. apríla je naplánovaná demonštrácia pri sídle Ministerstva infraštruktúry, na ktorú sú všetci zúčastnení nájomníci pozvaní. Demonštrácia je namierená proti úsiliu Ministerstva novelizovať Zákon o ochrane nájomníkov.

Zdroj:
http://cia.bzzz.net/warszawa_komitet_obrony_lokatorow_zorganizowal_spotkanie_o_reprywatyzacjach_w_centrum_miasta


Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Košice - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (26.6.)
12.06.2024 V košickom klube Collosseum sa opäť stretneme v stredu 26. júna o 18:00. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia.
(FB podujatie)


Brno - Otevřené setkání svazu Priama akcia (19.6.)
03.06.2024 Červnové setkání na Základně Tři ocásci se uskuteční ve středu 19. 6. 2024 v 19:00. Otevřené setkání jsou určené lidem, kteří chtějí aktivně řešit problémy v práci, mají nápady na aktivity v regionu nebo se chtějí do aktivit zapojit, případně chtějí diskutovat o tématech spojených s anarchosyndikalismem a poznat podobně smýšlející lidi z okolí. Na místě budou také naše propagační materiály a publikace. (FB událost)

Žilina - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (štvrtok 13.6.)
20.05.2024 Po úspešnej akcii „Večer so zväzom Priama akcia“ na žilinskej Hájovni, sme sa rozhodli, že skúsime otvorené stretnutie aj v Žiline. Stretneme sa opäť na Hájovni (Cesta k Paľovej búde 27) vo štvrtok 13. júna o 19.00. Cieľ je rovnaký ako v prípade ostatných otvorených stretnutí – spájať sa s ľuďmi, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú do nejakých zapojiť, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom a spoznať podobne zmýšľajúcich ľudí z okolia. Ak máš záujem o kontakt, ale na stretnutie nemôžeš prísť, ozvi sa nám cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net) alebo vyplň online dotazník. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie.
(FB podujatie)


Trnava - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (29.5.)
17.05.2024 V priestoroch vynoveného Kubika na Pekárskej 40 sa stretneme opäť v stredu 29. mája o 19:00. Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie vrátane nových plagátov, nálepiek a letákov propagujúcich brožúru „Ideš na brigádu? Skúsenosti a tipy, ako so sebou nenechať zametať“.
(FB podujatie)


Brno - Otevřené setkání svazu Priama akcia
06.05.2024 Na Základně Tři ocásci se setkáme opět už budoucí středu 15. 5. 2024 v 19:00. Otevřené setkání jsou určené lidem, kteří chtějí aktivně řešit problémy v práci, mají nápady na aktivity v regionu nebo se chtějí do aktivit zapojit, případně chtějí diskutovat o tématech spojených s anarchosyndikalismem a poznat podobně smýšlející lidi z okolí. Na místě budou také naše propagační materiály a publikace. (FB událost)

Diskusia na UCOFe - Ako konáme a aké sú možnosti zapájať sa? (4.5., Bratislava)
29.04.2024 V rámci United Colours Of Football (FB) v sobotu 4. mája o 13:00 predstavíme formou diskusie, ako sa nám darí prepájať anarchistické myšlienky s praktickou činnosťou aj ako subjektívne vnímame fungovanie v organizácii v súvislosti s osobným a rodinným životom. Porozprávame, ako sme sa vlastne dostali k anarchistickým myšlienkam a nevynecháme ani konkrétne aktivity či zážitky zo sporov o vyplatenie dlžných miezd. Priestor bude samozrejme aj na otázky, ktoré zaujímajú teba. (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (24.4.)
19.04.2024 V stredu 24. apríla o 18:00 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Večer so zväzom Priama akcia v Hájovni – ako konáme a aké sú možnosti zapájať sa?
13.02.2024 V sobotu 16.3. sa uskutoční akcia, kde budeme rozprávať o úspešnom organizovaní sa, ako sa nám darí prepájať anarchistické myšlienky s praktickou činnosťou, ale aj o veciach, ktoré zaujímajú teba.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (21.2., Kubik)
05.02.2024 Po krátkej pauze pokračujeme ďalším stretnutím aj v trnavskom Kubiku na Štefánikovej 4 o 19:00! Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Tentokrát budeme okrem iného pokračovať v prípravách kampane „Ideš na brigádu?“. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie.
(FB podujatie)


Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (18.1.)
08.01.2024 Vo štvrtok 18. januára o 18:30 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník - https://www.priamaakcia.sk/zapoj-sa. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Ohliadnutie sa za otvoreným stretnutím v Skalici
10.09.2023 Otvorené stretnutie PA sa uskutočnilo prvý raz v regióne mimo väčších miest. Poteší, že aj na Záhorí sú ľudia, ktorí sa chcú aktívne zapájať do riešenia problémov na pracoviskách a komunite, navzájom si pomáhať a učiť sa od seba. Nadobudnuté zručnosti sa v budúcnosti zídu pri vedení sporov a ďalšom organizovaní sa. Príjemná pracovná atmosféra dotvárala celý priebeh stretnutia a dohodli sme viacero praktických vecí a možností ako sa zapojiť. K dispozícii boli tiež materiály súvisiace s anarchosyndikalizmom a hnutím pracujúcich.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (20.9., Foajé)
30.08.2023 Po mesačnej prestávke pokračujeme od 20. septembra v otvorených stretnutiach vo Foajé na Štefánikovej 16 o 19:00. Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie: (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (17.8.)
04.08.2023 Vo štvrtok 17. augusta o 17:30 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Skalici (30.8.)
30.07.2023 Vďaka dotazníku sme sa v poslednom čase spoznali s ľuďmi z viacerých regiónov. Naším cieľom je, aby sa rozvíjali aktivity v čo najviac lokalitách a nielen vo veľkých mestách ako sú Bratislava, Košice či Trnava. Aj preto nás teší, že ďalšie otvorené stretnutie bude v Skalici. Určené je pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci či na brigáde, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú do nejakých zapojiť, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom a spoznať podobne zmýšľajúcich ľudí z regiónu. Ak chceš prísť, kontaktuj nás vopred cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net) alebo vyplň spomínaný dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. (FB podujatie)

Prenasledovanie odborov v Rusku
11.07.2023 Z rôznych miest Ruska neustále prichádzajú správy o represiách voči odborom. Zámienky na prenasledovanie sú rôzne, vždy však ide o pomstu zo strany štátu a kapitálu. Vo vojenskej atmosfére militarizácie a „mobilizácie národa“ navyše vzniká ešte väčší priestor na útoky na pracujúcu triedu.
V minulom roku sa represie dotkli odborového zväzu Kuriér, ktorí sa dostali do povedomia svojimi štrajkami a ktorého hlavná postava Kirill Ukrajincev bol 26. apríla 2022 zatknutý (viac info tu https://priamaakcia.sk/Podpor-odbory-Kurier-v-Rusku-celia-represii-zo-strany-rezimu.html).


Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in