Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 21 krajín sveta.Podpor protest FAU-MAP proti vedeniu nemocnice v Hanoveri

25. marec 2007

14. marca 2007 približne 20 členov rôznych odborov – ver.di (odbory verejných a súkromných služieb), DGB-Ortskartell Lehrte (miestna skupina nemeckej odborovej organizácie) a Freie ArbeiterInnen Union Hannover (FAU-MAP Nemecko) – protestovalo v Hanoveri proti konaniu vedenia Nemocnice Wahrendorff GmbH. Konflikt pretrváva a pomôcť môžeš aj ty.

Aktualizácia 10/4/07 - Miestna skupina FAU žiada o neustále zasielanie listov a e-mailov. Udržiavajú kontakt s výborom zamestnancov a v najbližších týždňov plánujú nadviazať priamy kontakt s pracovníkmi nemocnice prostredníctvom rozdávania letákov pred nemocnicou. Neskôr sa plánujú zúčastniť na stretnutí výboru a povzbudiť ich vyjadriť svoj protest otvorenejšie.

 

Nemocnica v Sehnde-Ilten (neďaleko Hanoveru) je jedna z najväčších súkromných psychiatrických nemocníc v Európe. 785 zamestnancov zabezpečuje starostlivosť pre 277 pacientov v pohotovostnej zóne a 680 mentálne chorých v ubytovacej zóne. Už niekoľko rokov sa manažment usiluje redukovať práva zamestnancov, útočí na odborárske aktivity a bojovných odborárskych zástupcov chce dostať preč z podniku. Od roku 1994 dochádza k snahám prepustiť oficiálnych predstaviteľov odborov.

Výbor zamestnancov a vedenie nemocnice

Výbor zamestnancov (nemýliť si so zamestnaneckými radami existujúcimi na Slovensku, výbory zamestnancov predstavujú akýsi parlament zamestnancov, do ktorého sú volení predstavitelia všetkých odborových organizácií fungujúcich na pracovisku), ktorý bol zvolený pred rokom, rieši v súčasnosti 10 súdnych sporov. Patrí sem aj spor okolo okamžitých výpovedí štyroch členov výboru. Okrem toho sa vedie spor týkajúci sa vylúčenia ďalších  troch členov výboru. (Vo výbore pôsobia dve frakcie, jedna je ruka v ruke s manažmentom, druhá je radikálnejšia, vystupuje proti vedeniu a snaží sa udržiavať kontakt a informovať pracovníkov o tom, čo sa deje. Pritom pri oboch ide najmä o ľudí z odborov ver.di, ktoré participujú na odborárskych voľbách.).

Skutočným cieľom vedenia je podľa informácií od FAU zrušenie výboru zamestnancov a akejkoľvek odborovej organizácie na pracovisku. Vedenie obvinilo niektorých zástupcov z výboru, že publikovali materiál o vnútropodnikových informáciách, ktoré sa nesmú vynášať von. Aj keď vedenie popiera, že by boli vyhodení z nemocnice kvôli tomuto, v skutočnosti je to práve preto a pre angažovanie sa vo výbore. K vylúčeniu z výboru (nie prepusteniu z práce) troch ďalších členov ver.di došlo tak, že časť výboru, ktorá je na strane manažmentu spísala petíciu a získala podpisy štvrtiny všetkých zamestnancov, ktorí súhlasili s vylúčením.

Na pracovisku je 200 členov a členiek odborov ver.di, vedenie nemocnice však neakceptuje akékoľvek ich aktivity. Viaceré pokusy o protest zo strany funkcionárov ver.di neviedli nikam. Aktivizovať ľudí sa pokúšali aj radoví odborári ver.di, ktorí sa chcú brániť, ale, žiaľ, bez väčšieho úspechu. Atmosféra na pracovisku je presiaknutá strachom. Nespokojnosť je veľká, ale veľa pracovníkov sa neodváži bojovať proti platovým a pracovným podmienkam, lebo sa boja represie. Veľa z nich deleguje vlastnú zodpovednosť na zástupcov vo výbore zamestnancov.

Prečo vyjadriť solidaritu?

Aj keď FAU nepodporujú systém výborov zamestnancov, ktorý dnes v Nemecku existuje, v tomto prípade považujú za potrebné vyjadriť solidaritu s pracujúcimi, ktorí sú prepúšťaní za svoje odborárske aktivity. Ide o situáciu, kedy vedenie nemocnice podkopáva akékoľvek pokusy o sebaorganizáciu, na stretnutia pracovníkov vysiela agentov a podarilo sa mu rozdeliť aj na dve frakcie aj výbor zamestnancov. Situácia ukazuje, že funkcionári ver.di strácajú vo výbore zamestnancov pôdu pod nohami a progresívna frakcia požiadala FAU o pomoc. Funkcionári reformistických odborov nepodporili žiadne sebaorganizačné aktivity a vlastných členov už roky nechávajú bez pomoci s problémami, ktorým čelia. FAU považuje podporu protestu za dobrú príležitosť ako ukázať anarchosyndikalistický význam solidarity, najmä teraz v období útokov zo strany vedenia.

Protest za účasti vyššie uvedených organizácií sa odohral 14. marca pred hotelom Luisenhof v Hanoveri, kde sa manažment stretol na 3. každoročnom valnom zhromaždení. Protestujúci odborári a anarchosyndikalisti žiadali, aby  manažment okamžite prestal s útokmi na zástupcov odborov a aby akceptoval dodržiavanie odborárskych práv zamestnancov.

Okrem toho by sa mal manažment vyjadriť k správe výboru zamestnancov o „aktuálnej ekonomickej situácii v Nemocnici Wahrendorff GmbH 2006“. Vedenie sa malo vyjadriť už pred ôsmymi mesiacmi. Doteraz pritom neodovzdalo ani účtovnú správu ešte za rok 2005.

Okrem niekoľkých zamestnancov nemocnice bol na valné zhromaždenie pozvaný aj líder FDP (Liberálna strana) v Niedersachsene a rovnako aj líder parlamentnej FDP Phillip Rössler. Obaja mali predniesť prejavy pre zhruba 75 hostí, vrátane vedúcich pohotovosti a ubytovacej zóny, či primárov, ktorí prijali pozvánku na stretnutie.

Výzva na pomoc

Teraz chceme zvýšiť tlak a preto žiadame, aby o zaslanie faxov alebo e-mailov s nasledujúcim vyhlásením (prípadne vlastnú verziou). Bude skvelé, ak pošlete kópiu aj samotným FAU na e-mail: ggb-hannover@fau.org.
Veľká vďaka!

Listy/e-maily/faxy pre manažment (vzor si môžeš stiahnuť tu vo formáte RTF, preklad textu je na druhej strane):
dr.wilkening@wahrendorff.de Fax: 00495132/902266
jeske@wahrendorff.de Fax: 00495132/902200

Kópie (ako Skryté správy, resp. BCC) pre výbor zamestnancov (Betriebsrat):
betriebsrat@wahrendorff.de Fax: 00495132/902275

Kópie pre FAU:
ggb-hannover@fau.org

Gewerkschaft Gesundheitsberufe (GGB) - [Syndikát zdravotníckych služieb]
c/o Freie ArbeiterInnen Union (FAU-IAA) -
[Slobodný zväz pracujúcich – Medzinárodná asociácia pracujúcich]
Anarcho-syndicalist union
Local Federation Hannover
Kornstrasse 28-30
30167 Hannover
Germany
E-mail: ggb-hannover@fau.org

Podľa informácií od kamarátov zo Syndikátu zdravotníckych služieb (FAU Hanover) z 21.-24. 3. 2007 preložili a spracovali Daniel Drevený a Michal Tulík

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Večer so zväzom Priama akcia v Hájovni – ako konáme a aké sú možnosti zapájať sa?
13.02.2024 V sobotu 16.3. sa uskutoční akcia, kde budeme rozprávať o úspešnom organizovaní sa, ako sa nám darí prepájať anarchistické myšlienky s praktickou činnosťou, ale aj o veciach, ktoré zaujímajú teba.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (21.2., Kubik)
05.02.2024 Po krátkej pauze pokračujeme ďalším stretnutím aj v trnavskom Kubiku na Štefánikovej 4 o 19:00! Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Tentokrát budeme okrem iného pokračovať v prípravách kampane „Ideš na brigádu?“. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie.
FB podujatie: https://www.facebook.com/events/1459488891447683/


Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (18.1.)
08.01.2024 Vo štvrtok 18. januára o 18:30 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník - https://www.priamaakcia.sk/zapoj-sa. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. FB podujatie: https://www.facebook.com/events/342985685178235

Ohliadnutie sa za otvoreným stretnutím v Skalici
10.09.2023 Otvorené stretnutie PA sa uskutočnilo prvý raz v regióne mimo väčších miest. Poteší, že aj na Záhorí sú ľudia, ktorí sa chcú aktívne zapájať do riešenia problémov na pracoviskách a komunite, navzájom si pomáhať a učiť sa od seba. Nadobudnuté zručnosti sa v budúcnosti zídu pri vedení sporov a ďalšom organizovaní sa. Príjemná pracovná atmosféra dotvárala celý priebeh stretnutia a dohodli sme viacero praktických vecí a možností ako sa zapojiť. K dispozícii boli tiež materiály súvisiace s anarchosyndikalizmom a hnutím pracujúcich.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (20.9., Foajé)
30.08.2023 Po mesačnej prestávke pokračujeme od 20. septembra v otvorených stretnutiach vo Foajé na Štefánikovej 16 o 19:00. Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie: (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (17.8.)
04.08.2023 Vo štvrtok 17. augusta o 17:30 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Skalici (30.8.)
30.07.2023 Vďaka dotazníku sme sa v poslednom čase spoznali s ľuďmi z viacerých regiónov. Naším cieľom je, aby sa rozvíjali aktivity v čo najviac lokalitách a nielen vo veľkých mestách ako sú Bratislava, Košice či Trnava. Aj preto nás teší, že ďalšie otvorené stretnutie bude v Skalici. Určené je pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci či na brigáde, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú do nejakých zapojiť, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom a spoznať podobne zmýšľajúcich ľudí z regiónu. Ak chceš prísť, kontaktuj nás vopred cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net) alebo vyplň spomínaný dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. (FB podujatie)

Prenasledovanie odborov v Rusku
11.07.2023 Z rôznych miest Ruska neustále prichádzajú správy o represiách voči odborom. Zámienky na prenasledovanie sú rôzne, vždy však ide o pomstu zo strany štátu a kapitálu. Vo vojenskej atmosfére militarizácie a „mobilizácie národa“ navyše vzniká ešte väčší priestor na útoky na pracujúcu triedu.
V minulom roku sa represie dotkli odborového zväzu Kuriér, ktorí sa dostali do povedomia svojimi štrajkami a ktorého hlavná postava Kirill Ukrajincev bol 26. apríla 2022 zatknutý (viac info tu https://priamaakcia.sk/Podpor-odbory-Kurier-v-Rusku-celia-represii-zo-strany-rezimu.html).


Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (12.7., Foajé)
02.07.2023 Aj v júli otvoríme od 19:00 priestory Foajé na Štefánikovej 16 pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie. (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (28.6., Kubik)
24.06.2023 V stredu 28. júna budeme o 19:00 opäť v Kubiku na Štefánikovej 4 (FB podujatie). Príď aj ty, ak chceš aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (21.6., Foajé)
31.05.2023 V stredu 21. júna budeme opäť vo Foajé na Štefánikovej 16 (FB podujatie). Príď aj ty, ak chceš aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach
15.05.2023 V utorok 23. mája o 17:30 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciach na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (17.5., Foajé)
26.04.2023 V stredu 17. mája o 19:00 budeme znova vo Foajé na Štefánikovej 16 (použi zvonček naľavo od dverí, prídeme ti otvoriť). Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie: fb.com/events/3308024289463267

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (Collosseum, 27.4.)
21.04.2023 Vo štvrtok 27. apríla o 17:30 sa v Collosseu uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, či o podujatí k 100. výročiu MAP konanému 1. apríla v Košiciach.


Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (Foajé, 12.4.)
05.04.2023 Od apríla sa mení miesto stretnutí. Najbližšie bude v stredu 12. apríla o 19:00 vo Foajé na Štefánikovej 16 (použi zvonček naľavo od dverí, prídeme ti otvoriť). Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, či o podujatí k 100. výročiu MAP konanému 1. apríla v Košiciach.

Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in