Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 21 krajín sveta.Hromada júnových noviniek v Červeno-čiernej distribúcii

24. jún 2008

Nie je zvykom, aby sa vydávalo veľa vecí v Československu, no zdá sa, že tento rok bude pomerne plodný, a to aj čo sa týka praktických materiálov. Začiatkom roka sme predstavili dve brožúry od NBZ venované anarchosyndikalizmu v praxi a tentokrát prichádza druhé a mierne doplnené vydanie brožúrky o priamych akciách pre pracujúcich. Pozornosť si však zaslúži veľká várka skvelých noviniek od Kolektívne proti kapitálu a nakladateľstva A jako anarchismus.

Nakladateľstva bod zlomu

V roku 2002 sme vydali šikovnú brožúru Úvod do foriem priamych akcií (vrecková príručka pre naštvaných pracujúcich), ktorá poskytla všeobecný prehľad rôznych typov priamych akcií a príklady ich použitia z histórie. Na rok 2008 sme pripravili vylepšenú a mierne doplnenú verziu.

* Priame akcie (vrecková príručka pre naštvaných pracujúcich)
A5, 20 strán, 2008, 15 sk
Aké sú základné formy odporu na pracoviskách a ako sa v histórii použili? Čomu sa vyhnúť a na čo je potrebné nezabúdať pri voľbe jednotlivých foriem? To všetko na 20 stranách znamená, že čitateľ/ka má poruke krátkeho sprievodcu, ktorý môže poslúžiť ako inšpirácia pri reálnych konfliktoch. Spomenuté sú tieto formy: Štrajk dobrou prácou, Spomalenie, Práca podľa pravidiel, Prerušovaný štrajk, Neformálny odpor, Okupácia a sit-in (zastavenie práce a zotrvanie na pracovisku), Duálna moc (ignorovanie šéfa), Maródka, „Normálny“ štrajk, Otvorené ústa (informovanie o praktikách firmy), Sabotáž, Poškodzovanie, Solidarita.

Materiály Kolektívne proti kapitálu

Dve brožúry venované udalostiam z roku 1968 vo Francúzsku sú povinnosťou pre všetkých anarchistov, ktorí sa zaujímajú o minulé boje pracujúcej triedy a hľadajú z nich poučenia do (svojich) budúcich bojov.

* Roger Gregoire a Fredy Perlman „Dělnicko-studentské akční výbory. Francie, květen 1968“
A5, 56 strán, 2008, 60 sk

58-stránková paper-back brožúra s možno suchárskym názvom, ale s obsahom, ktorý rozhodne rozhýbe mozgové závity. Nie je to len predstavenie diania v máji a júni 1968 od aktivistov jedného z akčných výborov, ktoré v tej dobe vznikli v okupovanej budove univerzity Censier v Paríži. Je to úprimný pokus o veľmi kritické zhodnotenie vlastných aktivít a aktivít celého hnutia. Očité svedectvo obsahuje všetko podstatné - vážne myšlienky, vášne, nadšenie, ostrú kritickú reflexiu. Okrem popisu pokusov o prepájanie študentských a robotníckych bojov a situácie na všeobecných zhromaždeniach na univerzite obsadenej študentmi, učiteľmi a robotníkmi, obsahuje text aj pasáže venované antikapitalitickej revolučnej filozofii „každodennosti“. Popis, kritika a jasná politicko-filozofická línia bezpochyby zaraďujú túto brožúru medzi tých niekoľko málo perál, ktoré u nás vyšli za posledných 20 rokov!

* Máj-jún 1968, Francúzsko: zmeškaná príležitosť na autonómiu pracujúcich
A4, 50 strán, 2008, 80 sk
Text z roku 2006 predstavuje chronologický popis aktivít pracujúcich a študentov a celkovej atmosféry vo Francúzsku. Má tri časti (Máj-jún 1968 a robotníci, Svedectvá a Záver) a obsahuje aj reflexiu samotných participantov, čo robili (napríklad zaujímavý priebeh iniciovania štrajku a boja s odborovými kádrami Komunistickej strany a odborov CGT), ako vyzerali tie 2 mesiace, o čo sa pokúšali, čo nevyšlo a ďalšie priame zážitky, myšlienky, hodnotenia. Nechýbajú ani preklady dobových textov, pohľad na úlohu Komunistickej strany, autonómne pokusy o organizáciu pracujúcich, kritika dobového konceptu samosprávy a krátke info o dianí po roku 1968 z hľadiska bojov na pracoviskách. Text je písaný česky a slovensky, trošku na ňom však vidieť uponáhľanosť pri príprave kvôli časovej tiesni, takže aj kvôli množstvu údajov vyžaduje sústredenejšie čítanie. Koho by to odradilo, prišiel by o veľa.

Materiály nakladateľstva A jako anarchismus

Najväčšiu dávku noviniek prináša len nedávno rozbehnuté nakladateľstvo A jako anarchismus. Ide o brožúrky, CD, ale aj dve divadelné hry.

* Dario Fo „Pohřeb zaměstnavatele & Náhodná smrt anarchisty“
A4, 46 strán, 2008, 65 sk

Prepis dvoch divadelných komédií Daria Fo, talianskeho autora a herca a držiteľa Nobelovej ceny, ktorý sa nikdy netajil svojou solidaritou s bojmi pracujúcich, ktorých sa aj sám zúčastňoval. Pohreb zamestnávateľa je o štrajku v jednom talianskom podniku na pozadí búrlivých 60. a 70. rokov. Náhodná smrť anarchistu je satiricko-kritickým spracovaním skutočnej udalosti - tragickej smrti talianskeho anarchistu Pinneliho, ktorý „vypadol“ z okna policajnej stanice. Publikácia obsahuje aj životopis Daria Fo a dlhší článok zhrňujúci priebeh celého Pinelliho prípadu. Texty Daria Fo sú u nás takmer neznáme, preto je tento preklad hodnotným zaplnením tejto poľutovaniahodnej medzery.

* Anarchisticka symbolika
A5, 20 strán, 2008, 20 sk
Anarchistické hnutie má a používa rovnako ako akékoľvek iné hnutie veľa symbolov. Tento text je však oveľa viac ako len predstavenie pôvodu troch najznámejších symbolov - čiernej a červeno-čiernej zástavy a áčka v krúžku. Je to zároveň celkom dobrodružná pozvánka do histórie triednych bojov 19. a 20. storočia s priamymi odkazmi na Parížsku komúnu, Prvú Internacionálu, Ukrajinu, Španielsko či Paríž 1968. Text je prekladom časti Anarchist FAQ (pôvodne do poľštiny a následne do češtiny) a nemal by chýbať v žiadnej anarchistickej knižnici;)

* Ray Luc Levasseur „Až budou všichni svobodní“
A5, 20 strán, 2008, 20 sk

Levasseur bol obyčajný americký robotník, ktorý neskôr vstúpil do armády, aby bojoval za svoju krajinu. Po roku strávenom na bojiskách vo Vietname a návrate domov, sa začal angažovať v pomoci vojakom, ako aj v množstve ďalších komunitných projektov. Tentokrát už z pozície odporcu kapitalizmu a štátu. Za aktivity zahŕňajúce napríklad aj bombové útoky bol odsúdený na 40 rokov do väzenia. Ako sa píše v úvode brožúry - nemusíme súhlasiť s metódami boja, cieľmi, či politickou orientáciou Raya. Prečítanie tohto textu, ktorý je vlastne jeho obhajobou počas súdneho procesu v roku 1989, môže byť obohacujúce najmä z hľadiska sledovania životného osudu človeka, ktorý na základe útlaku, ktorý zažil, volil tak ako volil a vysvetľuje, prečo tomu bolo práve takto.

* Max Nettlau „Odpovědnost a solidarita v třídním boji“
A5, 16 strán, 2008, 20 sk

Vo svojej práci z roku 1899 sa Nettlau venuje vzájomnej solidarite vnútri pracujúcej triedy a to vo vzťahu k pracujúcim ako spotrebiteľom a pracujúcim ako výrobcom a naopak. Zamýšľa sa aj nad vzťahom štrajkokazov a štrajkujúcich. Nettlau ďalej rozoberá ako pôsobia rôzne tlaky na robotníkov a na ich solidaritu, aký vplyv má verejná mienka, vlastná situácia a pod. Text má svoje roky, predstavuje však myšlienky, ktoré nestratili na aktuálnosti a vlastne ani nemohli, keďže sú prítomné pri bežným bojoch. Veľkou slabinou brožúry je však kostrbatý preklad, čo je možno aj dôvod, že myšlienka podaná Nettlauom vyznieva nie úplne jasne.

* Colin Ward „Anarchie a stát“
A5, 16 strán, 2008, 20 sk

Kratšia práca jedného zo súčasných anarchistických autorov, v ktorej sa hneď na začiatku pýta: „Ako by si sa cítil, keby si zistil, že spoločnosť, v ktorej by si chcel žiť, existuje?“ Podľa samotného autorovho vyjadrenia je hlavnou tézou tohto textu fakt, že anarchistická spoločnosť - spoločnosť samostatne sa organizujúca bez moci – existuje, len je ukrytá pod váhou štátu a jeho byrokracie, kapitalizmu, márnotratnosti a nespravodlivosti, nacionalizmu... Prvá časť úvahy sa venuje anarchistickej organizácii (spoločnosti). V druhej časti Ward pojednáva o vzťahu anarchizmu a štátu a porovnáva prístup autoritárskeho marxizmu, ktorý chce uchopiť štátnu moc. V závere poukazuje na princípy decentralizácie, priamej akcie a ich súčasné prejavy. Klasické témy anarchistickej myšlienky sú tu rozoberané s ľahkým pokusom o odborne ladený text, ktorý je, žiaľ, však skôr na škodu.

* Poesie svobody (svoboda a anarchie v básních a písních)
2008, 30 sk

Smutné, veselé i dojemné básne a texty piesní o slobode a anarchii od autorov a autoriek ako: Josef Boleslav Pecka, Eugéne Pottier, Erich Mühsam, Kenneth Rexroth, Karel Toman, Percy Bysshe Shelley, Voltairine de Cleyre, Ursula K. Le Guin, František Gellner, Georges Brassens, Paul Goodman, Piotr Madej, Fráňa Šrámek a S. K. Neumann. Na konci sú informácie o každom z nich, aby človek lepšie chápal kontext.


Hudobne nosiče (CD):

* Joe Hill - Dělnické písně
CD, 50 sk

Sedem prevzatých piesní z rokov 1912-1913 plus 4 bonusy od tohto známeho pesničkára a aktívneho odborára Industrial Workers of the World (IWW), ktorý bol kvôli svojej činnosti zavraždený.

* Argentinské anarchistické písně
CD, 50 sk

Materiál zaznamenaný na tomto CD je istým spôsobom možné považovať za historickú dokumentáciu časti histórie argentínskeho anarchistického hnutia, najmä tej kultúrnej. CD obsahuje 16 anarchistických piesní, nie je to však len hudobný dokument. Nájdete tu aj hovorené slovo (recitado) o bojoch pracujúcich, žiaľ v španielčine. Obal CD obsahuje krátku histórii argentínskeho anarchistického hnutia.

* Pietro Gori – Anarchistické písně
CD, 50 sk

Pietro Gori bol talianskym právnikom, publicistom, básnikom a predovšetkým anarchistickým aktivistom v Európe aj v oboch Amerikách. Anarchistické piesne považoval za výborný nástroj propagandy, preto ich sám skladal a po svojej smrti sa stal inšpiráciou pre mnoho iných hudobníkov. CD obsahuje jeho najznámejšie piesne v podaní napríklad Gigliola Negri, Margot, Michele L. Straniero či Gruppo Folk Internazionale.

* Stockholmský anarchofeministický sbor
CD, 50 sk

Štokholmský anarchofeministický zbor spieva vlastné aj prevzaté (nielen) anarchistické piesne. Skvelá vec, kde okrem songov v rodnom jazyku môžete vypočuť známu pesničku Bella ciao, Internacionálu alebo cover „Homophobia“ od Chumbawamba.


Postup pri objednávaní nájdeš v zozname tu. Ďalšie tituly sú v novinkách na rok 2008 tu a tu.

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Košice - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (26.6.)
12.06.2024 V košickom klube Collosseum sa opäť stretneme v stredu 26. júna o 18:00. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia.
(FB podujatie)


Brno - Otevřené setkání svazu Priama akcia (19.6.)
03.06.2024 Červnové setkání na Základně Tři ocásci se uskuteční ve středu 19. 6. 2024 v 19:00. Otevřené setkání jsou určené lidem, kteří chtějí aktivně řešit problémy v práci, mají nápady na aktivity v regionu nebo se chtějí do aktivit zapojit, případně chtějí diskutovat o tématech spojených s anarchosyndikalismem a poznat podobně smýšlející lidi z okolí. Na místě budou také naše propagační materiály a publikace. (FB událost)

Žilina - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (štvrtok 13.6.)
20.05.2024 Po úspešnej akcii „Večer so zväzom Priama akcia“ na žilinskej Hájovni, sme sa rozhodli, že skúsime otvorené stretnutie aj v Žiline. Stretneme sa opäť na Hájovni (Cesta k Paľovej búde 27) vo štvrtok 13. júna o 19.00. Cieľ je rovnaký ako v prípade ostatných otvorených stretnutí – spájať sa s ľuďmi, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú do nejakých zapojiť, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom a spoznať podobne zmýšľajúcich ľudí z okolia. Ak máš záujem o kontakt, ale na stretnutie nemôžeš prísť, ozvi sa nám cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net) alebo vyplň online dotazník. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie.
(FB podujatie)


Trnava - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (29.5.)
17.05.2024 V priestoroch vynoveného Kubika na Pekárskej 40 sa stretneme opäť v stredu 29. mája o 19:00. Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie vrátane nových plagátov, nálepiek a letákov propagujúcich brožúru „Ideš na brigádu? Skúsenosti a tipy, ako so sebou nenechať zametať“.
(FB podujatie)


Brno - Otevřené setkání svazu Priama akcia
06.05.2024 Na Základně Tři ocásci se setkáme opět už budoucí středu 15. 5. 2024 v 19:00. Otevřené setkání jsou určené lidem, kteří chtějí aktivně řešit problémy v práci, mají nápady na aktivity v regionu nebo se chtějí do aktivit zapojit, případně chtějí diskutovat o tématech spojených s anarchosyndikalismem a poznat podobně smýšlející lidi z okolí. Na místě budou také naše propagační materiály a publikace. (FB událost)

Diskusia na UCOFe - Ako konáme a aké sú možnosti zapájať sa? (4.5., Bratislava)
29.04.2024 V rámci United Colours Of Football (FB) v sobotu 4. mája o 13:00 predstavíme formou diskusie, ako sa nám darí prepájať anarchistické myšlienky s praktickou činnosťou aj ako subjektívne vnímame fungovanie v organizácii v súvislosti s osobným a rodinným životom. Porozprávame, ako sme sa vlastne dostali k anarchistickým myšlienkam a nevynecháme ani konkrétne aktivity či zážitky zo sporov o vyplatenie dlžných miezd. Priestor bude samozrejme aj na otázky, ktoré zaujímajú teba. (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (24.4.)
19.04.2024 V stredu 24. apríla o 18:00 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Večer so zväzom Priama akcia v Hájovni – ako konáme a aké sú možnosti zapájať sa?
13.02.2024 V sobotu 16.3. sa uskutoční akcia, kde budeme rozprávať o úspešnom organizovaní sa, ako sa nám darí prepájať anarchistické myšlienky s praktickou činnosťou, ale aj o veciach, ktoré zaujímajú teba.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (21.2., Kubik)
05.02.2024 Po krátkej pauze pokračujeme ďalším stretnutím aj v trnavskom Kubiku na Štefánikovej 4 o 19:00! Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Tentokrát budeme okrem iného pokračovať v prípravách kampane „Ideš na brigádu?“. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie.
(FB podujatie)


Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (18.1.)
08.01.2024 Vo štvrtok 18. januára o 18:30 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník - https://www.priamaakcia.sk/zapoj-sa. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Ohliadnutie sa za otvoreným stretnutím v Skalici
10.09.2023 Otvorené stretnutie PA sa uskutočnilo prvý raz v regióne mimo väčších miest. Poteší, že aj na Záhorí sú ľudia, ktorí sa chcú aktívne zapájať do riešenia problémov na pracoviskách a komunite, navzájom si pomáhať a učiť sa od seba. Nadobudnuté zručnosti sa v budúcnosti zídu pri vedení sporov a ďalšom organizovaní sa. Príjemná pracovná atmosféra dotvárala celý priebeh stretnutia a dohodli sme viacero praktických vecí a možností ako sa zapojiť. K dispozícii boli tiež materiály súvisiace s anarchosyndikalizmom a hnutím pracujúcich.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (20.9., Foajé)
30.08.2023 Po mesačnej prestávke pokračujeme od 20. septembra v otvorených stretnutiach vo Foajé na Štefánikovej 16 o 19:00. Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie: (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (17.8.)
04.08.2023 Vo štvrtok 17. augusta o 17:30 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Skalici (30.8.)
30.07.2023 Vďaka dotazníku sme sa v poslednom čase spoznali s ľuďmi z viacerých regiónov. Naším cieľom je, aby sa rozvíjali aktivity v čo najviac lokalitách a nielen vo veľkých mestách ako sú Bratislava, Košice či Trnava. Aj preto nás teší, že ďalšie otvorené stretnutie bude v Skalici. Určené je pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci či na brigáde, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú do nejakých zapojiť, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom a spoznať podobne zmýšľajúcich ľudí z regiónu. Ak chceš prísť, kontaktuj nás vopred cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net) alebo vyplň spomínaný dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. (FB podujatie)

Prenasledovanie odborov v Rusku
11.07.2023 Z rôznych miest Ruska neustále prichádzajú správy o represiách voči odborom. Zámienky na prenasledovanie sú rôzne, vždy však ide o pomstu zo strany štátu a kapitálu. Vo vojenskej atmosfére militarizácie a „mobilizácie národa“ navyše vzniká ešte väčší priestor na útoky na pracujúcu triedu.
V minulom roku sa represie dotkli odborového zväzu Kuriér, ktorí sa dostali do povedomia svojimi štrajkami a ktorého hlavná postava Kirill Ukrajincev bol 26. apríla 2022 zatknutý (viac info tu https://priamaakcia.sk/Podpor-odbory-Kurier-v-Rusku-celia-represii-zo-strany-rezimu.html).


Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in