Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 21 krajín sveta.Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd 2021 v 17 krajinách

22. november 2021

Tohtoročný „Týždeň“ sprevádzali aktivity v najmenej 17 krajinách sveta. Organizácie združené v Medzinárodnej asociácii pracujúcich (MAP) informovali o Týždni rôznymi spôsobmi - niektoré uskutočnili akcie v uliciach, iné mobilizovali a pripravovali sa na spory, ďalšie sa delili o skúsenosti zo svojich sporov a niektoré zverejnili vyhlásenie a šírili informácie. Poďme teda zhodnotiť tohtoročný Týždeň.

Hodnotenie druhého Medzinárodného týždňa proti nevyplateným mzdám

Je dobré vidieť, že počet zúčastnených organizácií sa od minulého roka zvýšil (pozri správu tu: https://www.priamaakcia.sk/Do-Medzinarodneho-tyzdna-proti-nevyplacaniu-miezd-sa-zapojili-zvazy-v-14-krajinach.html). Nejakým spôsobom sa do Týždňa zapojilo 16 z 20 v súčasnosti existujúcich organizácií MAP a informácie boli zverejnené minimálne v 6 jazykoch (angličtina, nemčina, ruština, slovenčina, srbčina, španielčina).

Najdôležitejšou vecou na Týždni je však jeho praktický aspekt. V tomto zmysle bolo skvelé počuť od ASI v Srbsku, že na základe propagácie Týždňa sa im ozvali pracujúci a pracujúce s nevyplatenými mzdami a prejavili vôľu bojovať. Prvý spor sa už skončil víťazstvom. V súvislosti s Týždňom sa na PA na Slovensku obrátila jedna pracovníčka a zväz strávil toto obdobie prípravou sporu, z ktorého bolo rýchle víťazstvo. PA pripravila aj anglickú verziu brožúry zaoberajúcej sa nevyplatenými mzdami, ktorá by mohla pomôcť iným organizáciám začať vlastné kampane. WAS v Rakúsku pri príležitosti Týždňa informoval o svojom nedávnom víťazstve v spore o dlžnú mzdu, ktorý sa začal práve počas minuloročného Týždňa. CNT-AIT v Španielsku vyšla do ulíc a prejavila solidaritu s bojujúcimi kamarátmi. ZSP v Poľsku sa podelil o skúsenosti z viacerých bojov, ktoré od minulého roka viedol, a svoje skúsenosti poskytla aj NSF v Nórsku. Veľmi podrobnú správu o situácii v Rusku a na Ukrajine sme zas dostali od KRAS v Rusku.


Tu je viac informácií z celého sveta:

RAKÚSKO

Wiener ArbeiterInnen-Syndikat (WAS, Viedenský zväz pracujúcich) napísal zhrnutie svojho zatiaľ jediného sporu týkajúceho sa nevyplatených miezd (WAS mal v posledných rokoch niekoľko úspešných sporov, ale väčšinou sa týkali pracovných podmienok a prepúšťania). Spor so spoločnosťami Seamox a SThree trval od júna 2020 do septembra 2021. Pracovník bol členom CNT-AIT Španielsko, ktorý sa presťahoval do Viedne za prácou a nedostal mzdu. Išlo o fiktívnu samostatnú zárobkovú činnosť s IT spoločnosťou Seamox, ktorá sama bola len článkom v reťazci subdodávateľov snažiacich sa zamestnať pracovníkov pre veľkú rakúsku telekomunikačnú spoločnosť a obísť rakúsky systém sociálneho zabezpečenia a daňový systém. Keď bola v júni 2021 po niekoľkých menších protestných akciách proti spoločnosti Seamox zvolaná väčšia demonštrácia pred SThree, zrazu chcela firma spor rýchlo vyriešiť. Deň pred demonštráciou dostal pracovník platnú zmluvu a začiatkom septembra aj dlžnú sumu (4730 € vrátane sociálneho poistenia) plus mu boli preplatené aj peniaze za šesť leteniek do Viedne. Celý príbeh si môžeš prečítať tu (v nemčine): https://wiensyndikat.wordpress.com/2021/10/17/lohnraub-bei-seamox-sthree-erfolgreich-verhindert/.

was


NÓRSKO

Norsk Syndikalistisk Forbund (NSF, Nórska syndikalistická federácia) sa podelila o info o dvoch sporoch (v službách a maloobchode), v ktorých boli zapojení členov NSF v Osle. Zväz tiež poukázal na to, že centralizované, oficiálne odbory sú servisné organizácie, ktoré stoja v ceste nezávislým priamym akciám pracujúcich. Jednotu, ktorá je rozhodujúca, treba budovať a oficiálna forma odborov býva väčšinou prekážkou. NSF uvádza, že v oboch príkladoch boli pracovníci spočiatku rozdelení a pasívni. Nakoniec sa však dokázali stretávať vo svojom voľnom čase a vytvoriť nové sociálne prostredie, ktoré zahŕňalo vzájomnú podporu vo veciach, ktoré sa týkali aj ich života mimo zamestnania. Jednota, ktorá z toho vznikla, im pomohla kolektívne požadovať ukončenie diskriminačných mzdových rozdielov, čomu muselo vedenie oboch pracovísk ustúpiť. Viac informácií v nórčine: https://nsf-iaa.org/readpost.php?post=1634131895.txt.


POĽSKO

Związek Syndykalistów Polski (ZSP, Zväz syndikalistov Poľska), rovnako ako v minulom roku, zhrnul svoje spory, najmä (v službách a maloobchode) a o tom, ako „trash“ zmluvy typické pre Poľsko ovplyvňujú pracovné a životné podmienky pracujúcich. Zväz pripravil aj dotazník pre pracujúcich z obchodného reťazca Żabka, ktorý je povestný nevyplácaním miezd a zlými pracovnými podmienkami. Správu ZSP v slovenčine nájdeš tu: https://www.priamaakcia.sk/Suhrn-sporov-zvazu-ZSP-proti-nevyplacaniu-miezd-za-posledny-rok.html.

ZSP_Impel


RUSKO


Konfederatsiya Revolyutsionnykh Anarkho-sindikalistov (KRAS, Konfederácia revolučných anarchosyndikalistov) sa nemohla zúčastniť akciami v uliciach kvôli pandemickým obmedzeniam a zákazu demonštrácií, ale napísala rozsiahlu správu o bojoch pracujúcich za vyplatenie dlžných miezd v Rusku a na Ukrajine v roku 2021. Slovenskú verziu si môžeš prečítať tu: https://www.priamaakcia.sk/Suhrn-bojov-proti-nevyplacaniu-miezd-v-Rusku-a-na-Ukrajine.html.   


SRBSKO

Anarhosindikalistička Inicijativa (ASI, Anarchosyndikalistická iniciatíva) sa zapojila do propagačnej kampane, v rámci ktorej informovala pracujúcich v Srbsku o Týždni. ASI poukázala na rôzne formy nevyplácania - nevyplatené mzdy a nadčasy, nedostatočne zaplatené nočné, nedeľné a sviatočné zmeny, ale aj nedodržiavanie práva na dovolenku a PN-ku. Zväz vyzval pracujúcich a pracujúce, aby sa ozvali a bojovali za svoje peniaze. Táto výzva sa ukázala byť plodná. Ozvalo sa veľa ľudí a jednej z pracovníčok, ktorá nedostala zaplatené za prácu v jednej belehradskej reštaurácii, sa už v spore podarilo s pomocou ASI uspieť. Ďalšie spory sa pripravujú. V rámci týždňa bolo tiež posprejované protestnými nápismi okolie niektorých obchodov, ktoré sú známe problémami týkajúcimi sa miezd.

ASI_2


SLOVENSKO

Priama akcia (PA) sa zapojila týmito spôsobmi:

    • Zdieľanie skúseností a tipov zo sporov týkajúcich sa najmä nevyplácania miezd. Bola pripravená anglická verzia brožúry s názvom „Ako sme si poradili s problémami v práci. Spory zväzu Priama akcia v rokoch 2015-2019“. V anglickej a slovenskej verzii sa dá stiahnuť v niekoľkých formátoch tu na stránke nbz.priamaakcia.sk. Brožúra poskytuje podrobný opis konfliktov vo všetkých ich fázach. Obsahuje fotografie z akcií, rozhovory s pracujúcimi, letáky a krátku analýzu gastra, v ktorom sa odohrala väčšina sporov. Ďalšou publikáciou, ktorá sa propagovala počas Týždňa, bola aktualizovaná verzia brožúry PA venovanej študentskej brigádnickej práci (slovenská verzia: https://www.priamaakcia.sk/Ides-na-brigadu-Skusenosti-a-tipy-ako-so-sebou-nenechat-zametat-2021-.html).
    • Online výzva pre pracujúcich a pracujúce s nevyplatenými mzdami, aby sa ozvali alebo napísali o pozitívnych skúsenostiach zo svojich sporov so šéfmi.
    • Šírenie informácií od iných organizácií MAP.

Len niekoľko dní pred začiatkom Týždňa sa na PA obrátila pracovníčka, ktorá chcela bojovať za vyplatenie dlžnej mzdy, a tak sa zväz zameral na prípravu sporu. Po tom, čo pracovníčka v sprievode kamarátov z PA a viac ako desiatky ďalších podporovateľov a podporovateliek navštívila šéfa na pracovisku, firma v stanovenom termíne (do 8 dní) vyplatila dlžné peniaze a pre PA ide o zatiaľ najrýchlejšie vyriešený spor. Podrobnú správu v slovenčine a rozhovor s pracovníčkou nájdeš tu: https://www.priamaakcia.sk/Zvaz-Priama-akcia-uspel-v-dalsom-spore-o-nevyplatenu-odmenu-rozhovor-s-pracovnickou-.html.

How We Coped with Problems at Work - Conflicts of Priama Akcia Union in 2015-2019_cover

Week_2021_diagonale_iwa_pvp_eur_sk


ŠPANIELSKO

Niektoré zväzy Confederación Nacional del Trabajo (CNT-AIT, Národná konfederácia práce), napríklad v Granade, Albacete alebo Hellíne okrem toho, že propagovali Týždeň na internete a upozorňovali na všeobecný problém, ktorým je námezdný systém, uskutočnili aj akcie v uliciach a podporili pracujúcich v ich sporoch so šéfmi. Jedným z príkladov je spor kamaráta zo zväzu CNT-AIT v Barcelone so spoločnosťou CEX, ktorý presahuje rámec bežného nevyplácania miezd - súvisí aj s monitorovaním zamestnancov či nátlakom na pracovníkov, ktorí majú záujem vstúpiť do odborov. Zväz v Albacete upozornili aj na všeobecné problémy, ako je falšovanie výplatných pások, porušovanie práv pracujúcich, neuznávanie odborných kategórií atď. Viac informácií v španielčine: https://cntaitalbacete.es/2021/10/sindical-acciones-durante-la-semana-de-lucha-internacional-contra-el-impago-de-salarios-en-cex/.

cnt_cex_picket

 

 

 

 

 


V Madride niekoľko skupín miestnej federácie CNT-AIT navštívilo sedem prevádzok Burger King, aby informovali zamestnancov o rozsudku, ktorý 22. septembra vyniesol Sociálny súd č. 3 v Albacete v procese, ktorý zväz viedli proti tejto nadnárodnej spoločnosti. „Mnohí pracovníci Burger Kingu prejavili veľký záujem o informácie a podelili sa so svojimi kolegami a kolegyňami o plagáty a letáky, ktoré sme priniesli. S viacerými sme mali možnosť porozprávať sa o celkovom zneužívaní, ktorému sú vystavení. ... Burger King je spoločnosť, ktorá nielenže robí zo svojich akcionárov milionárov predajom nezdravého jedla, ale časť jej ziskov pochádza z vykorisťovania pracujúcich, z nevyplácania miezd, nevyplácania kompenzácií za prepustenie a systematického porušovania pracovných podmienok atď.“ Viac informácií v španielčine nájdeš tu: https://cntmadrid.org/impago-salarios-burger-king/.

image_esp


USA

Workers’ Solidarity Alliance (WSA, Aliancia solidarity pracujúcich) informovala o Týždni prostredníctvom sociálnych médií. Rovnako ako v roku 2020 pripravili vlastné vyhlásenie, ktoré sa zaoberá špecifikami USA a poukazuje na problémy, ako je práca po pracovnom čase, privlastňovanie si prepitného, neplatenie nadčasov alebo zaraďovanie pracujúcich do nesprávnych kategórii.

Organizácie MAP sa zúčastnili na tohtoročnom Týždni aj v týchto krajinách:

    • AUSTRÁLIA: Anarcho-Syndicalist Federation (ASF, Anarchosyndikalistická federácia)
    • BANGLADÉŠ: Bangladesh Anarcho-Syndicalist Federation (BASF, Bangladéšska anarchosyndikalistická federácia)
    • KOLUMBIA: Unión Libertaria Estudiantil y del Trabajo (ULET, Libertínsky zväz študentov a pracujúcich)
    • NEMECKO: Anarcho-Syndikalistisches Netzwerk (ASN, Anarchosyndikalistická sieť; hoci nie je súčasťou MAP, zdieľa rovnaké princípy).
    • ČILE: Solidaridad Obrera (SO, Solidarita pracujúcich)
    • PAKISTAN: Workers Solidarity Federation (WSF, Federácia solidarity pracujúcich)
    • FILIPÍNY: Mapagpalayang Kapatiran (MK, Kamarátstvo oslobodenia)
    • ŠVÉDSKO: Örestad Lokala Samorganisation (ÖLS, Miestna skupina Örestad)
    • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO: Solidarity Federation (SF, Federácia solidarity)

Medzinárodný týždeň proti nevyplateným mzdám vyhlásila Medzinárodná asociácia pracujúcich (MAP), aby upozornila na fenomén nevyplácania miezd a ako proti nemu môžeme bojovať anarchosyndikalistickým spôsobom. Tento problém pripomíname od roku 2020, a bojujeme proti nemu po celý rok.


Hodnotenie spracoval zväz Priama akcia,

slovenská sekcia MAP

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Ohliadnutie sa za otvoreným stretnutím v Skalici
10.09.2023 Otvorené stretnutie PA sa uskutočnilo prvý raz v regióne mimo väčších miest. Poteší, že aj na Záhorí sú ľudia, ktorí sa chcú aktívne zapájať do riešenia problémov na pracoviskách a komunite, navzájom si pomáhať a učiť sa od seba. Nadobudnuté zručnosti sa v budúcnosti zídu pri vedení sporov a ďalšom organizovaní sa. Príjemná pracovná atmosféra dotvárala celý priebeh stretnutia a dohodli sme viacero praktických vecí a možností ako sa zapojiť. K dispozícii boli tiež materiály súvisiace s anarchosyndikalizmom a hnutím pracujúcich.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (20.9., Foajé)
30.08.2023 Po mesačnej prestávke pokračujeme od 20. septembra v otvorených stretnutiach vo Foajé na Štefánikovej 16 o 19:00. Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie: (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (17.8.)
04.08.2023 Vo štvrtok 17. augusta o 17:30 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Skalici (30.8.)
30.07.2023 Vďaka dotazníku sme sa v poslednom čase spoznali s ľuďmi z viacerých regiónov. Naším cieľom je, aby sa rozvíjali aktivity v čo najviac lokalitách a nielen vo veľkých mestách ako sú Bratislava, Košice či Trnava. Aj preto nás teší, že ďalšie otvorené stretnutie bude v Skalici. Určené je pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci či na brigáde, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú do nejakých zapojiť, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom a spoznať podobne zmýšľajúcich ľudí z regiónu. Ak chceš prísť, kontaktuj nás vopred cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net) alebo vyplň spomínaný dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. (FB podujatie)

Prenasledovanie odborov v Rusku
11.07.2023 Z rôznych miest Ruska neustále prichádzajú správy o represiách voči odborom. Zámienky na prenasledovanie sú rôzne, vždy však ide o pomstu zo strany štátu a kapitálu. Vo vojenskej atmosfére militarizácie a „mobilizácie národa“ navyše vzniká ešte väčší priestor na útoky na pracujúcu triedu.
V minulom roku sa represie dotkli odborového zväzu Kuriér, ktorí sa dostali do povedomia svojimi štrajkami a ktorého hlavná postava Kirill Ukrajincev bol 26. apríla 2022 zatknutý (viac info tu https://priamaakcia.sk/Podpor-odbory-Kurier-v-Rusku-celia-represii-zo-strany-rezimu.html).


Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (12.7., Foajé)
02.07.2023 Aj v júli otvoríme od 19:00 priestory Foajé na Štefánikovej 16 pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie. (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (28.6., Kubik)
24.06.2023 V stredu 28. júna budeme o 19:00 opäť v Kubiku na Štefánikovej 4 (FB podujatie). Príď aj ty, ak chceš aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (21.6., Foajé)
31.05.2023 V stredu 21. júna budeme opäť vo Foajé na Štefánikovej 16 (FB podujatie). Príď aj ty, ak chceš aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach
15.05.2023 V utorok 23. mája o 17:30 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciach na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (17.5., Foajé)
26.04.2023 V stredu 17. mája o 19:00 budeme znova vo Foajé na Štefánikovej 16 (použi zvonček naľavo od dverí, prídeme ti otvoriť). Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie: fb.com/events/3308024289463267

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (Collosseum, 27.4.)
21.04.2023 Vo štvrtok 27. apríla o 17:30 sa v Collosseu uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, či o podujatí k 100. výročiu MAP konanému 1. apríla v Košiciach.


Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (Foajé, 12.4.)
05.04.2023 Od apríla sa mení miesto stretnutí. Najbližšie bude v stredu 12. apríla o 19:00 vo Foajé na Štefánikovej 16 (použi zvonček naľavo od dverí, prídeme ti otvoriť). Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, či o podujatí k 100. výročiu MAP konanému 1. apríla v Košiciach.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (22.3.)
07.03.2023 Streda 22. marca o 19:00 v Kubiku! Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, alebo chcú prispieť do diskusie inou témou či sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít v Trnave. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Posledné otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave v Kalabe (15.3.)
27.02.2023 Žiaľ, komunitné centrum Kalab končí na Zámockej a zatiaľ nie je isté, či bude pokračovať inde. Posledné stretnutie v tomto skvelom priestore budeme mať v stredu 15. marca o 19:00! Porozprávame sa o tom, akým problémoch v práci sa aktuálne venujeme, zhodnotíme podujatie k 100. výročiu MAP, ktoré bude 4. marca a ako vždy sa budeme venovať témam, s ktorými prídu ľudia na stretnutie. Na mieste budú naše propagačné materiály a publikácie. Ak vieš o vhodnom priestore na otvorené stretnutia PA, daj nám vedieť. FB udalosť: ...

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (1.2.)
17.01.2023 Streda 1. februára o 18:00 v Kubiku! Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, alebo chcú prispieť do diskusie inou témou či sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in