Unknown]l ]l BOOKMOBIm7$,4=mF O Xajs|ay 6"$Y&|(*ޥ,.*02A4 6!8:&<0>9Z@BBKDTF]`Hf(JmgLtN{YPRTVXhZi\Y^-`5bzCd~f3hWjl,MOBIkI.:1P354.EXTHd ..j(2013-06-12 15:34:18.987000+00:00l4calibre (3.42.0) [https://calibre-ebook.com]p4calibre:54158c99-d242-4821-9977-030582ac9a49q,a789d82f-6104-4a8a-bfaa-a9144d528dd1t mkindle:embed:0001   EBOKBParticipatívna spoločnosť alebo libertínsky komunizmus skParticipatívna spoločnosť alebo libertínsky komunizmusParticipatívnapčnosťleboibernskyomunizmus? ǁǁdžObsah:WWWǁǁDŽÚvodloveémuydaniuǃDŽDŽǁǁǁDŽDŽDŽƄOOOOOMVíziadp`ďPS?OOOOOOǁǁlj7__4pswww_OOOOOOτςǁǁnj_uoznámk rekladateľov termlógiiwk&mbp:pagebreak___Goooǁǁų(ign="justify@iGG@Tátorožúrapujeisiu/+ľudíravujúcichebstránk_rg_().betranyyzȃAvojurg@zov0ácest-kapitckej瀈.̄hovoroal`enؽnpvlastníctvhýrobnýprriedkyoduktov,dee HáprincípxecHrhol@oskyslužieb.˽͞قbliža(ekoikyHP(navrhli͎aellbertRobinahnel.ʁjadrǂie,rozdzá1e úsil(b,amoávacazv.vážeomplex1acov[úloh.ĕstancamiPo@@?ielenz,8jjomnkritiku. NМoooomGGGGN^Уeextum)dujAdovšetkýmyto,eboȃ@hَydvoma @`hľX0 stupXzSyzmus.aө uacept1íeX`uЪblkyP(maiX9myšlieisadkNoXoutopia.sk.GGGGČ$chcevoIponiť, @0PomerКi0.𐈑kviacerojmXdoplъ`xvet֐pasYu@t@op e_߾__\GOOǁǏGwtKproka 2008ss y1UKWatch.neombyzúčɃdÀȐw)WW0">aému „antikapitalistickáízia“.̀meocit, žedeobrúríležitosťpísaHvlastnéedstavy(drobiichôkladnejri8e.˄parPipatívekonom (econ)užtýmqb@xstoj,oebáčooviedli,neničD.ďakavrhovadiskusitedaoh؄Hzent0našuuá0ncov8 u.ĂKepublik UKWatch=/GGAamer؆sestersZtránkeo//(ZNetW//(.p> GGGGGGaibcom.orgollavnúčZkomeosephay,aPS`rkŐsaa 8pmepyatoy[tPcavjxreag.rebehivzmenázorovpoanuári 2009nodjnedjak؃kci9ine z@ylepšI!h2si0iop-maildougpaešteždy-odpoveď|.netePtáln fflinegggggGGGGGNa iecudvxujú8avMysl[vBjecí,/,qktivovzam*K ledRYspev@,ةme,Ѧa,áXzatiaľNHo.Ӑ\ks`tѱni lší΂.ԭHo`ožúra"bylenЅxazoؐo/////ooGGGGFאProjectorP&oryәety''A(2kt?9u؁pčnI)@ľud£英󟸴amogressBjyСȏažojnchudobulimp@mnohxiɂblémynh`ve`xAekv8v`dôК0k@tny蔀rgani؉nj.ozkladbči`kbôdЧdras{1zväčšneىx(9vypdnprnzo1hoHt؊0d`n0in`ɇ ? 8irgh,9cuvo8m N onalealthervice (NHS)(⒢ybPr. Href="http://www.ppsuk.ukwו_[SúčasnȐodha8koľ@@մ;1ovek „0atavu“ahpehغra*eexistujúárodnékonomiky,kôbeciekedyxistovali.šadeôsobiaovnaksily „úveýŕč“1< asahujeelsvet.re účetejtoiskusieaústredímea špecifikáritá,rebakaťYpamäti, žـvíziaxꀰevyhnutnenternacionsticalobálna..Hpeight="0pt"idthdgn="ju fyՋK29GGGGGGPxruhé,ajQpretoxbylúžilhimoám.aopak,ҁʁformtWilie.čvadsobeačokoľveHlenkpomohkeP胐hkráteniuiezd,škodzvotHhooiakrtomHlapdraYejtaYl؀atď.booyžad`GGGGGGGGGGtjas3točriedrozdi_moniocitrokm+etcv@islXtav؝ppťsTinavj8ia.ś6zale9veľ`jHoduchces+pzbk;z vznikloiacxňazí. Šénvzb>a1(lehjpu,sps.ϪϪϪϪϪφGGGGG߇PXe(d‘stivo-robctىhkľúčkajomstvѺ.ЗĖneئňaizpeňazíávnutím čarovnéhorútika;apitalistiieúlchym!deo, žeovetevqšetcius ečedať,bysohliúpiс:otrebujeme.í,toríemajPna[jčkremlastnejchopnopracɄXiahťmF[yáci:árneancelhhatď.Ё vyeaky<yrobv,nna;atr@qimameȂateľom.χtoakacuviacaýkov@jevyhnxRx)udržazߊߎrvôHdlhému@`su,vyšnioduktivityTen8rozdieledz؇‘(zda8aodnotop"0t,`1ľ@umuchjálu.

 GGGGGGolor="#000">Zvyplývavecxeb!oceslei߂߂spčenskýzťahȗmi^''!XodjmoPáayssystifikliv&pokoj spaJ䔱daz@tegóri(na@d*Ђ

 GGGGGGolor="#000">Keďvrdímeekonomikaeexistujeeto8bylúžilamotrebám9tedachussadzťhotiapitáluavyrapzkakoyzera`spčnosť,torálníJPBy.nýmiHposúXek$`jíz– čoby`výsledko&niieb?ealohxincíp1každýdľvojqschoptí"mu5jeho“,Xiilibernsky8niz.á:inajmenšimplicitní0vyі9ci%vlastĐNakyed8kevolu(dHa(jajx.Ahoj,osephďahzvoj úvýíspevok"r+íta. ߆߂GGGGGߌvih"ߜـѭAГthradxSXiBrdeniaXnehím mysm, YBttvaôležBozk`neodYp>Porečítanívojhíspevkuôžemkonštatovať, bajahcemeomáhiudHľYéhnutiaaadikálno-progresívnuransforXciupčno(.ednouevyanýchdmienokYy renieaka Hvedčiváízalternatyuapitzmu.ašdieľxuápakoami(vrhieš"mnoh2osobaociyroblémov,tors:sledkom ce`omusystlaxajckbe8gie.o8concakjasdstavu šdlhodobPcieli,erátkц(чekladibaom,ti čom`tojímep`mXXa8􎘁phoji „byr “ GGGGGGpr`@lhlaihpravd.yslšu8eďukazșʁSǠencion“.akWQrde4keex8 lúžiliotrebspny!txiG*,xskutPt(dxro)lyt=úloh\jᇐýzyskôr؝Ynapä聐货 vpkkHýԭoЉ0Pmyଈ[pty y tK1mݘGGGGGS"PI

 GGGGGGolor="#000">Súčasťouojhoíspevku,veľmisúhlasúerri0eňnia.raxM8diay@í!ľincípaždýsipschopn8í؁"mɁ2jeQێh.Ѐmň؇tivne.ӆz}zdismlkBro\unpZárovxę]do`ck`lk`vyprodukvýrobluždecákladn:)sX resmjqwniaȃ`puchcúaɄ9žno m budúciok dluPǂcbnopčítač;rčit0Boyaem.2ibernskiomunyʆjstan"ʈ0?ǞǂGGGGGǞĎalHuHXଈYȫHdanalýzhBezxéhokoľvekz`سOKšéfochpaXx`naу걸ZopakzuzHexXujmIoničB.enpDТdod@obmedzenpojmjstypsqr(vicu. ĽIPuhyoeobecYivaH–Iaccejpd(kjmyczmusPXč l9sývimovietskymväzȑnKub0SeveróreoIdЅ˻Keďže@bol~,uselWPHBčlk)j0`:žѮinK. OOGGGGGONVtx3m1Pl핰iь$súkrom(inštung2`vX(h(Pn@plmEx(r Ёv0dJpravdaobalHyk0 طhbdɡ*dXoY3nij"Pdôležy}SnucQـ@vvц߉0rofesioni-mHžérݼo[Juordhiv@tЧue` esš酰ih`!7orská (Idso)>a.__GGGGG_^Môod ydpo)h8vPmHrQvy8hvtechns3~sahdZi@?Ӗ ňɀxdOpsledkovohQ|Pu8ombtokÐ k4J{(inul:Ha)Xthדe؞nevyhnutnqhajX@WWch.rgaxáciáaƈյQ`0 0exĆ3u8߆ݢڇľudzQP /v㣠e.iee prekvapivé, žeeďaakýmto ľudov`nutiamodarilovrhnúťtalizmus,ýsledkomolaoordinátorskákonomika (akoývalZSSR),ieeztriedna.

 GGGGGGolor="#000">Jeiaceroôvo,rečttrebaaXjasno.omáhaáochopiť m)mýliliociX(20.Počí,ytvorepšiuratégX8 21ie߇߇߇߇ߊGGGGGKho@íš zii,pHnanajmä „demokickú“1lnosť„ štu.o (riadkuleňaaujím'a. ČoýJey,vrd1hrobnéXoȕkyudúšetcispravovmearozhae'yedz8eb vnhi,A:iáči.epexakPbyfung lAyzerhtenYceszappڄ 9?ЃUaj\ojejneeSex trXsily Aj0onn0xaltern vu@uj˂(S(TcasysmЄdeľ3Palužby??9Nsamoávp:BЃ`clenľko,8A ľšh8éhsjvyH;ueckomenznE򂠛X ...1N9evkihradȎ_psuvolššPnXzvynjúc`،h0m8odpovehJzJ`viXnsunHvyb?WWWWWWGGGGGChcelъٯȑž1aj ďalleȉPaľstanpriQchtTxqXQu(ɠH@vadtybr@)mbp:pagebreak____YbwwpOcom.org^???׍ׂGGGGGgg>O(,`ۮnavhkli@d8d0zumendd)򃑄@vysvetlȸzorznejyielo𨡜b!HnalAvzťahuyiormapútlakNajprvaúsimbjasniФؖdoɗtooGGGG׌׌VízXtégia?????''>PrGG%uvڍ Ty R`uce؅ Џkзsmňaꯘ PkʼRPqeudržatH.Âsi@rOOIk–jdysbl im)cQ tova.kupinetvimxaPasxptcn8lit amierச!a!teraz.e)vdaňrubXpreяločk`azd8ohledč 9Xے( n@jx@hil,*Pvt Xe8yvlasú.o`pc`Wak9cuI0Pnkoa@bojXli@lepQhk(tnym(riálrXdavPchybpmnoh߇vnul"uptyevolY zxíHi᱈ucio`riǡOOOOOtize="2"> 

Keďaojeozširujú,emozrejmé, žečorazôležitejeedieť,kýmmeromymXberať –aeedaOosvízie,torúesmiemeanedbáv.všaku(ymá0uHtkodobIíharakRkolektívnyraccich`bonaš(áujmy8čšmiohľadňované. S`toieľxjaXstratégiu;íapájIsstatniihdoxepropagli nskumunickHtiuiam8kciiePc`hdenia,chudvradyloedykoľvekd0atXdelegovurčmandmkoordin.˗׃#n0zunapríkladoočasلxtákoomluváv zstnxrancúzv82006IdlhIemaрaysluplprP8ap(,občnuXomvlPmoc؎PvetPȃdPv moholHקׂGGGGEbPotreX0úžby////oI0oruhmPlogdou08y9.`T“0heslYkppod8ojchopní"(4jehtriebne fyzi?a1odx odob.ЀHi)sahŕňa9x/cezsyւ@ociá] rovnH`Px. ČkHund1sbl9QkЇȧoj5eomق%Ќ˵` l tia8ParipláYadmecxúsilZtŠtrurj@dPtjlie)kXPakYnavrhp9r8iדRkrpH8tamGGGGRas p da...?Wwwwww__>Píšeš, `myIIrasové,e0Ԙ lil0pin`aePôležix(éxj`u.ͱ(í؄amalqopou Ypen8bskôrmliev1ó(mnxreyoodzimiP'p).Ԍ{h,)vy`!seciv'!kaplatňin)ka>.aľ(ȍvcHtázkay,Hdtď.,X8znezmieriX0por"Tilu؆QukؼIi؅`toz8׃orými1mjH:Qª0Pi3zoҬluie;~؂ȮPjځacšéfovdobrichádzX.aopak,ބ0vy0rhzájom3QdulA@/revolei(ittXaoncepcomple8rizmľchpyGYvjyQ荧yϦ_____GGGGGKapi@s1vzťapjІspôsob`z 2(iodtnpIb0d8Azaudiszerуt.ġ"siahnupiúplm@unen܇2ejdx(,aôležitejšiakošet@ostatné,leochopenieoho, čoeapitalizmusdeznikátenciálnaevolučnsubjektiv.9<
 GGGGGG MnohékupiQútláčara,ex,tď.Hnevyhnutnousť`Ǎpo8adavkrovnoprávnsaoňahač)ťvtiet9heľ93hdnucy.͍jsíc㎪imigrn`D$ajernych šéf1 itirezidentov. Že`eštHždyp@bʢAa9poz0iienxmu,ožQArotizáargarethatchebola žena3ne8*kbNedQabamadokazujek0ٌ"`môžuy Rstársk`a`obnoeničenýi ziísyp!z:dpokІ`z@vy0;analýza. ךׂGGGGGךNechcemýmHvȠǚXívdliš,torّPrȔH.amozrejm3dΕ炊msre8t1Ks akiOOHpriroe__Yiely,*ský,(ou[j,akľud8s8PharakI(kamȭ pons3Ђꀐɀ8znXčší@eoA@sol,et)víjAxq.Ԗ:yjahra Ho1Z1aude`䀸nedynďkoɁp51rozd@ovI„Ha“hlavICanapísiفѥڍ(u ±֋asp0P)ɹללללןGGGGGwwSibacH{)libertínskomun;׎ҁeb؂xp0lelQyA@Xm,dRiiaTYces9or8@vnoh:Po820.PHxa (MrLib8,@gch,runw

 GGGGGGolor="#000">„Komplementárnyolizmus“aavíkoadikál variaxtejideológie.apitckéozdeepčensho života(ednotlivsféryhápdané.utonómiakonomizalYodlúčýrobcovlku.ЇtikScAӄPch`kcriato`ie,nutrušs0ištiskomčaAakeX,xúb`miameňH(ejnalýzyOOOOOGGGGGNI0si;myslíšPpojm؈HBskupinymášiKyhranennyouhaj,9amozrejzohrAXurčitúlohu(0jmä}propagácx)myšlienok (8spravuj9li@m!)rsociyz`SaЈ''!lcujúcIaterypmka`( žmestnboZľhsHrevoluč1subjektivity R`Uvh ,tnCφɘatď.očšinQípadp.e`pč]sdogPmCogtdpoklmIde0ci8krpochopJtohoßko0zťahHabapllť. ''GGGGG'&AKhkeďjaa`qp`nJ,znitertíxIun`(ha(maTásepYkrét2triebidakgóȌa`)zaegziuavever8 Ír,kôsledkyhruha8n(obeclaHsadzova1wwwr؃h,os8)ľudyDeb`hoH؄hQȈЂ؂neakumuciahuϖςGGGGFbBiár(Ls.osϠȒ^gfPešp‚myoni‘...`č vojBsym.enHpoyPXň8d bmedzvotyprPtar؂(vicu.г9vé,elneviemZ\057ariavk)HtgardBy?17< GGGGGGAhmoho,umulmusrhúťa sOt NejivolorhovCin0Xvplyvoonkure0deiecуbyomTr@ivkutPn0eriaсz,vpsamoiϠILhÉ{odcudzebQkv íqspôsobyP xpoc-@cezmuHnPšéfoneoqlOzdRjav|neѮmetyXnuB,zý">xgic8v`i1GkvôlAjXinverziiemehvorofiáaБexrvidjiPX toch.לללללןGGGGG_^8vd omJnachHzľu؇W3s`ane\ijaJ (voyutno-mxžérsk0)erazzXjmä\73>biárn.edomjurčit8aasmHchqaixuapvp؃eǡhuodroj z Hqo@nI–žiacroretizlo`roz Pma v@0rpoXňaloodlomrsel`ckyc`oIeľzakladvľúčHiD2џpiu úzklivHliǛǝǂGGGGGǝNveokh8ešvždyI1rIkopäťAdp1t鎱tieB(a@äčšmiezaraďdוԙa.҄fPpyc`bezzemkam8tmivpdXstvb |st.pnikatshnuq@mi,im@qR_)s!hRnt2byX&tmi.˩ٸpí0yת,Papaz0lope@o:ruktur0zucelyotľ1ojQujmov.

 MyniƁH'ςAkoedaôžemapriekvrdeniu, eopisujdvojtdnyystém,racovať`edstavou „m“?ýchodiskomekúsenosȂujúcichapit zme;Aú -izosobnením;áluց)ostctvktoréhntobjektoná,s(opísalča`xtgic9xvráíyššie.vyjneAu šéf. ŠéfHyhckýhcirebo0jatmanažérankoltsavaxdborovhbyrokrati,ozdeľ0ppty|hojaᆚipolixxunitodiavípaderuž8evungrho1Xaj?i.ôsledk Pštruktúrnexpav@abi nن<vzťah ú[8váujme.??GGGGG>NejhorganiciáQejyoominčlxkoordov(.Σ íklad>Bukážk0esX*hdia,otak0ϓxb^uࣷ‡0sočqTo駉l` technY-nskychqkapitalizmusepôsobýroby,iriadenia
.retousíntikGsyťiackoendporočiým,torhoravujú (akorovnávamearticipatívnukonomiku „koordih`skou“ ms耸).ͅJsatavaprotimotnémp čenskvzťahu (obhajozrušeámezdnejPáce,li@y>`odde ýchférgaživota,iber`yomun).p> GGGGGG74Píšeš:aJeeroôvodovrečoomrebaIjasnoۀጠk0rotried]9Áku@tôzny}omáha،chopiť,Xhmqmýliloci#20.ؓčí,vytvorؕpšitr8gX 21ie.Síc(ítaúžbuevracidxxulič i",volováhlpa,enohľudiahnutHcciPGBbzvlášťHarchbLmyšlienkHqštjakákoľvekormastupohlvrhn&.ari傰ejavegnorskuosqudaloRu@ro81917inehklx0edľaúčinokphoÌ@Yh`aovhled-a neWsadzpbvikmi.ʏ`dveľkmie3HXWiVtvl)tЌAȁЊk`hrZ)2Ptutovdmz(hôbec 𦳦L!sёɝHZSSRх*ouzImHasebe.obrdrQoblema(AAQ1]hAlspodufhn2]iextMauricearintoB5xa bc(8la[3V@t0svet?,y(sodXW individuálvl8pkhilL. ooooooGGGGGV9etminulzlyh urteoretiq dXnkachádzam0Joduhcemۂ+(ň1oujemuCu;810ȱir)ozorڒ)Ȁ`ȯôleantagodegu01i`útla(ȠxYzmymwItvy1Bu9xud Шboi?{1uٺѕ evolAu.ašZusilۨmpteBiparipíikHئZ.OOGGGGGONMlsnapH9+1viaca9(؍ciڢyc`\ઁ8,ia,3tp( opaktrfikJtlivcrozHmenxhb(teamídtď.)odelevlnuc*y nejakcio`0fovTtzýytechno-mHžérmi)tzvksًl"Hý亹pmôžvr蓈Љ káže@šaluisk9lehg'''''ggGGGGGggXstup8:aref="http://www.infoshop.org/faq/secH3.html#Xh313GGAOOOOK[2]yšlHl 6ž 9WWW libcomaufheben;%20%C3%A8eskIBDȞـPtu:0(let"v.ys(./miss`.phpGp://libcom.org/aufheben; českýrekladu:ttp://proletarchiv.yolasite./mission.phpodázvom „ČímylSSR:říspěvekeoriieformaceodnotyatátníhoapitalismu“.6p> wGGGGGAhoj,olaarkvansývamBirminghame,deHacujemat`alealtherviakodravocxstnaddeleȎuro rurgie.krtosaktívnyPborov.ietoivspájajúojev@lavujmy@klógiu/psychlxsociálnu`dlivosťtor@ľaňhúvisi širšímizkaPtýkycihľudsk`povah`ociečni.f'''''ggGGGGGgg>PosledažrioȍApomáh8založiťovinicia)ОPPS-UK (PrxctorPartppayȈ؎ɪwww.ppsuk.ukT_[wwǁ)Ho7ča@racmedzirxs@budmaeďIiem, žezni`dô9dv骡nýhfxPrváinenBokojxsxumienWWogrev"entrػ.ruhýmmroj遈vízra(rre;"cjaXJteórRx،xlepinkrač@jmäďakaCx(zXmusǑǁkdýꎊoy,8žepojrôzny1p0obPvHt ne`kolyϠϠϠϠϣGGGGGooChápakbmiskutXoekonomicѓJi“ЉedáK1dor0tYieN@/YsymomȊHrotiӄznaminštituchYr`kapit`zmuBvšak1xst* Xnado(olv و?jr@PvopYdo!Hvrdpneu`LpohiakékoľvekuneradlOusJԻ Xl SeňnapyetȀ0ísodeyzbytPnodP@alebodHHzľhrobyȁ obr؍Ʌ ]nhstvo l9il(ci`tp1@.ΈkumyZz20ohokazkaу1materi:0treX/Ъv@plyvizdrpeܰāti. Čímčšg,9e߃X၁myslalenjmZ0ОLͩt8r@qartp,8pria8na)ernPdĺžota. GGGGGZjperspektpydǝÝ~taverízyúčasnáa,torejenno)eočúvameprávach,viacineniastúcouestabilithsymu, ýungujredovšetkýmzáuj`elít.echaterazokomúto úzkuAebeckúfiníciu,,kôrkoačneXrozvíjaťlnatívnukonomijzipopssa`chopiťrečoꊀapitalizmusuHla"e.

 GGGGGGolor="#000">Mo؋`kladnéysvetl0eodvoddhuchȉ`analý9ísiždý.sužvedal(xka֐_\PQyelYj ///GGGGG//>Veľmi퉨enšin2kromHvl'i8tiiXTáskupaežozn艱Itri.i rchdxbcemožň`jivilegovayepo8Phoacyu0itúlojosobnosťi1nezHmPRazýoordrovqipm deova9väčš,vyjpracucabylnil:karavy0Ytn1jehjh otupey.€owwuodmectvoégixa0@mucioizti\udržiae،,#@rinadvdu.ooooooGGGGGHneďdhžaXv0`nebudeXve8holahXAsѹ!kreohx1výroebiehchcsárskymǐmh׻hҀ@ܜyȄot𖰐PiϒΒ]ǶuXstl*ky (kuren0trWWWWWWGGGGGKGDtvhorxeɀqsuضť`xsmfirmrili,Rn@ZvyíagikEYedovato lXensy@9P`V/(ٽorpX"+môžHov`Yvšímenviron0ldôsledsvoj(3{I8цroXi.ˊ脘extlak PnҪneľB5؇5brohľadlybmOOOGGGGGOO>Zejfٰ(ýȨiema9yPform-ii(Vtk`bize =m eHiȀory (ncet`m) – 8hȼermPnjg`ze. GGGGGGGGGGGAkšalternIóp?k8y@holz؍п2atѝ߷߷?Ш0p`aƂutvu?

 GGGGGGolor="#000">Verím, žedeľúčovhotázky,amusiaaťntikapitX(dpovede.ástancov`participatívnejkonóm@(ParEcon) najúa:ooooooGGGGEiljljSpčensklastníctv/ֈonomikePhdz*súkromn'"emokra kyiaderadyracucich'iteľov.jeďaЌ;uvyknhovori o Uom7tvkoalternReho,`esš`jsi ťvSebu@ex0ť.ߎߎߎߎߑGGGG??amosp`vaooA`sxmínal,nštitv-"Wky.šetcišakiemeK„Tcia“ypoje؞aápísmnohoôznyXsystémov,mil0rsk@.Їretbyxvyhlimät`oPq IsυPoznačue špecifýypUckVXPodImقozukaždPBozhodJXdjmer1dľaayvplyv`naň výsledok|nutia.a(klad//I0len1mňa,msolúwv–9zoX9mnijXĄYruh0(QoziYmôj(kolegu1vnaAry (ikai),bajPsfeúť09 ďalejOOOOGGGGO!yvážzplex;ýúloh'GG&wvuarchľhAcpri8me䃥 činnijžpucLX)vojuobCpspievväčšد,vrhtzHHvχχχ̣q(VKPÚ)Aoopoz@ eAzme íjť/cž*ne/2􁐂% GGEkj/aungkdlb an@usО(Xne8Xnouča0`1"potuqľuďXmožz s(ezYvilégií.n0iežpotláčaschopXtOO@,kNvyiʌ fšíǞǠǠǂGGGGǞ@7)nx: wNaskurenčtrhovQht0lpЃϔ prrehctvcesm1w?<.ԏpoahŕňľkôl,;rob(Prebitel!p8Pe!vbsnx`xȅRadop8jniaHýmn`speje'mu*odlivéuϑϓϓςGGGGϑߑߑÚsilRobetaooKeďžexne3xiúkromQvlastuirs1niH

 GGGGGGolor="#000">Jednotlipredstavuj@tietortyPternatívutkadôle@inštitucilnymnakomapitxzmXSpoluoriavnyomicysté.pis koôžeXroba,potrebozdHɐhbiehemat@yáujverej holaha`ôsobomedržatnafekkremogonъrovsprYnad׊Ivotsl@e`pomáoci1ejPhéziiϐϐϐϐϓGGGGGMhímidodobyíziuTnti}nuhl A"X.,잡bezjnepvdep9۝ okázhorgXzyaَe4Ielamebr@)mbp:pagebreakb770Od@eďibcom.h^W???WGGGGGgg>VpvraXs`chcelaed{vcikupi𗰭ahlasЀ`ɂi9Ye y9kriasxzťah x.dmienkhv|chQjnat˓tivit@Vítaџpkoľokusϥ(ǘ̗xteórxAsxnícsaKdipt+9@ch.ȇiyyyreúťi*proHčomutojaلh medz8ىi0oɺožnľúčo@эovwGGGGGPrvxpZta@ajpríspevkxj񓸗xášPnovvyqYppouč zoK 20.9roHGɄ`ktuzenyav!atXop19a.,Xlpiltvrdѓsieagv@t 5incí(,čr1blémȇ,soišamozrejhua@يj(#SPárresxčPccH`Itء11rȞpd,podؗsiubudúcspčnPaduci߂٣kdospieťOOOOOGGGGSens cз7wwwww__>ATyitejč(iľaňy`vzžíalištermízytsrovnaveci.ʓvykxrkôrniziý돿ozhtSY jmäto, gd(Hښ0páj@rodňpoЄchádzpo@aedJXda, žeojememokraciaáiaceroýznamov (aráve8etoooužívameľmied).ostéšaklatíjssalastnꃨčšinuXlitickejerminológie.odľhňaebezpečnfetizovaťOvereneoži itázku „a čoho?“ociovjziiladieš' doontextuPomikyčenskýíctvom,XkiaľdektuálraxPSstehytilitejpascTenhEmus!ividný,eď pozriema䃒trx8paripvnych úv؀`dr stievzaanЁfiQiarP0WReodbo `hnutia.Ɉnasledujúcyoblémy.

<ze="2"> GGGGGGr="#000">He@oskotal,eb(dostatȘىGA, iwwp!8m1iauumulácbȕ)tori&WWQ.dv0ci môžuúčasn0ilúžakciPynaxyKressublik9k eruI✈anravdpdob(nevydla),GGedvΝe' sjmeny߂߂ؐEaoy eHzťaz9vAkurenc`nPex;pkapi耘imami.kcbyPGeschop8ší,drapzkPáypzvyškdukt@tptakžčíš, sebPáf,nbe0pѣHvȇ2u (omau©ȗɓZodporu@Bronȁ@,dal𩰆za8Qipch.͆maPtaxjedp`Xe (u8o(aau)odvozaecykou adu)谨diezdov Pt@8(nPٗhorظv!Ijxbe'OOHCitycleanWWVw''wwwWR0itЋjboj+VixdivokšjHv2@okup0úkromr(jYny4oordis>Ґ)v+Lэok.˗qtdn8zhakoľvekajzeneíbezdfryoja.ԇIɚ meXyGGGGGGGGggPoslЎs)plneúspȋUkus ofoPt(Xi(l)Јpke&ajuspA{(lyh(ʐmy`čȥ.od ňXȂmpent㪙x͍낱Qprét (y A`iehE딱`iaceroôߍߏ߂GGGGGߏߏمvé,nahylážahrozúlohI(}yyXnHv,naž0t[iyžavýrazxr (členskz`߇WWPUnisoǁ??nedn8hon ejA1oobhala@Tamz(1škr蘡(R ofɇitineu@hy;vi!a(81akcxbyrok茘pYHv&Bavxa!Takž.@yl, تdob8,#c,usel``edskutcPGGGGGGGGGGGntolor="#000000">Poruhé,ormadborovaovýšenejieretávarekážkouozšianiaခvíjrboj`pracujúcich.σyúiazanéeštriktívnlegislayou,torá účinakcieodstatah0mákon. Šéfous0do0ťnaáciulán(iRtočnomi(ih@abyohlisku iopatrenaQnpeꂘdôsledkov,olidá yajkCne,xistujeimitpovolenýPčet ľudíiketoch,akžeXmaXymerijakvplyJvЀdivoلThGareba芀atnuť ďalej..vnavyHpobAkoade؃Hch9t8jacjPdôzpiny (neč/Vpý),ci툂nPujmyօapolede.

 GGGGGGO">ViacerzhJ8ibczaÈIpozíúse(víheje0vl@Akoži0Xproblémy P(enPtKým mtstzdpkYodporRamօtiklakhí@puer1mubeЅobhajme߂l`iemIa (xЇmjspĺňꖘvaBarticiritériá)ЃovtXmPobeczhromdʁ%hbezhľadꋂst pntrXяdväzئx𐐄تIvetTam xہRzn(i,oordisvo0ivityYї`tXa,Ֆr芸pcHmdl!pzn@tedykoľvho؃{deprߞߠ߂GGGGGߠM ihýIkôrhosamosjavavčasђxi adnucpm nkȗљho0tujíxHP0ý:`ez0ГperzԀcy 9buH;joducholebourn0čšxsenz [*Hasym9ciolnev)rhXٻÀ`extu.a؋xɡnajNpi (ᛵng`h: souQmozxme,io!Ίv'e$6910 Xdy0qmínushaungxdobr/WWGGGGGWW>Vy̥komplexy[úlohou;incíp0umnXNihne od8P)cep@ivot9rJác5pKmonPliDبcej y(leosob(i®ׇׇׇu (bm@pô8iQorgzn Rin,XvQársky؂S(Jx⃰ieb.k0Xob @vixmXjqbl,ibpea+(`ԂodKisnahúhumokrati8ciȔGGGGGumxy鮀ru!CX`reLTa!n/OvI!ͧu hodl hojm`op34oaلlxkapitXcs`očcabvakVnuQ,pakuhhupmôžutt´ihzbaobmedz(탨yrhoisciierarch耀pracovisku.

 GGGGGGolor="#000">Cieľomedaieebapravodlivejšiaeorganizácxpr@e,0jruše akoategórxoddelenodčenskaktivity.Ѓhdažnedepodobné, tkyodrad úlohyaajú#iťboutomatizovaťXetorozummЀpvnostársku䈈bučľa,éhovyváženýchomplexovacȀR.ύύύύύϐGGGGEb'' Participatívn`lánp^gfTuiaľ,päťbjavu8fetišaeiper_??9.yslímsichytilo2apasc(rľcsebavedomЗcentlninči,eď1dpokladknaXkroú9ҀacionI]ؓtaqsiahlpzlotynamiclkoX/skpvýroba. Čiž8ravíŕstkayrokratvstpn9ýborvznikvámcidinrocesu`؁yha,vtor@zohdúžby 0e0milid ľudí)druho8éGGGGGggDô,aBrhpitzmuskonalvojala (Wx)tenШdeIqspôsobivRfibil8oriadok3 emergne,ejšíyyPnošteeito,amasúčas`ozmeňzabPiac qu*jnadij.odň by谄 „ťah“Iou.yPbaЉ{ eakci@,ȸaúvztohimaxim `sʯ0c kyh0xsxP.k(pytbehonuvIobt pad9odHZ/KsupQXí. //GGGGG/.V`ípane8smohlirči[xXvetȌqzáeHzliRrried(p朐c8d@atu`ce/vol bor8lHedyՄolateľcdelegád(xtaily.ôžCfApoY[fyziPgicyiXso@uxuszk؁(0mna􂀝8 u#ed.aQbollX㭇s Ym(mmo؂ص`raȏGtorCspôsobH}*í/ov77777wwGGGGFbOXC(ú@@etyf胇ǃonPohaj úverovýchružstievov/„participatívnyhpodnikov“dehéešťastnhopa anielitiky 19.toročia.žoku 1865apísalarlarxvtedajšíodbch, že namie konzervCeho/ottaǁ??8‚Zapravodlivúrácul!‘ςbyPvojuástavuali ť//(revoluč`gghesl??TDámezdnýmystémom_'&iek ížnovažuj8a@araho,äčšmišakY`exCoponentov.p> GGGGGGWTVmunizme

 GGGGGGr="#000">exsiniЈ8ieb,8Nakopcš`jH0ec:vôb`namáhy؁)ábi Istupe0viodiezd?sroduKintxneť8livá[cjeyhýbad) čayobyvstva, ľ0 enhk0re@iis"zXhoP.kreuHv9iHzešíspôPiodradiXfkavXdsqgmatic:nk) nivvonavy (KmvaP uriȀ񑘉`osla{ѣ1a،Y/))Hj)OOOOOGGGGGVízi؊:irhš,Dnesȓjezjmi H!ptikuؘww0vhápИyutPmiiɓEmCdo0t 19ju li, )motcpY e7z|neven؏Ƞre. Čoiarkisku: zruȃ1Hcae$kydeh!férévotPvopúloh+hMu@ojhגהׂGGGGGהChcApЬh0,riis/qjcHorg0i,Ў QmilPdyhr*y镰yjadrp.úfa(zdôraznilAhjemeqvysvetl)edz@rozdiely`sledky9;βstri1uil"tP>Ahoj,oseph – ďay(a`a`uamPvodnhRo0ajiyslíklasmmtssm`rkriRk7eblištudomushčQu؂ou@k)o-0gresykultúrou.retítamvokuYobhaj0zaripa. wwwwww/p>Niektoréeci,ksipomenuleakcivšakieúritikouarticipatívnejkonomick`vízie,kôrtrategýchávrhovverejnenaeb`ánkePS-UK.ozhodoloma9neodpovedaťXosledujúcidôvv:  GGGGGCiǍǍCier riedky:&etP076ách0Qčcc:lut iod_p,aknemôždizvƃbudpčn0ižiaduڂ߂٪QPH!Xpieť“podmňl0X(leB,˜ľúčrozdov”߸߸ߓmK9Mo///GGGGGoo>V)鎒C(a)@zLXw(e).ԛ:šak,!iznač$aۀ8(kpz.r toľP šw4uXzahЁ egA&át0\GariXív!.iopPtvrdamaltixɇ To,4_aefekR7j9HtedieďibrȊivtk`smerߓߓߓߓߖGGGGG>Ppo!XCtenמ%X1stupemvytľimnohYez0zxínobjavvX"M$evy@šilroblé[ejúrovni0mizlyarôdwwwq񘹤myslIzAHlgfϏςGGGGEH%i ep dsYbytce 8쀰`ptiku8.k"!gúPkri9uᲘňsnёj,1Ȅangp٣ášlgrvzahŕňa8sXeinúť˨unckejKaj)hnit ,2buzens 0férBXiac,n߯ rštyroBaIadoh)ci@iraheo pr輘a@І plnrnylizP8 [c#olʣPusIihorteri9 (`7ozPucrxtsl)rôzdeformáciehápaníec0atď.)deielené úsilieeagovaťaôzneroblémypojzskonomizmompďalšímionistickýprámcami,torpomínaš.atiomu,okiaľnadvláduieejociálnYféry1noIecomplementárnehool08epracujenijapredlad"úrukeakty.omvamaeda, že „Thľad“idíšpísavízimákôročineniajednoduchouutnosťAdiXmQσhairodzePstHe ku.eb li芀unite,.⁣0pdudkl聸rkultúrnymam,všakmz(hdedukSv{siQopagurdaľudtonajšAv iǒǒ.

 GGGGGCi\color="#000">Spčen:vlast8ctvo:^ov蕸:aAkoľvekozdyedziX(vjto č(Pod8ňayplývajvýluXqpoužívaodlišnýchProv1vysvetovna"eci,”8@hzvako,|toȒ`Gvostalx8.yslvPt`latí.oukazpѕxeľxdôležiȅiPeďrazvyk(@ip3zácii...*ozo؎št0”.voj`vodj•`mxvyvovpegAvaP.päťtebúhZaleymcito (!phoršie Οspáj:sdmus.ʋJtaHiáčb:bajpiXKwhv1-XIci`môžeodradȌ"Xôbpxdo.kneCJzaatkxdebatpxsP0thiudɗľc3u spdeforȿh)@\äčšinXášob)hi0븸usyхroky

Vyváženéomplexyracovných úloh:GGAejtoeciarejmehodujeme.právneovoríš, e „nevdepodobpvšetkodrad)ydajú@ušiťeboutomatizovať,he(rozummЀpvnostárskueľbu`áce, čľa,éhoiHom!ov׉. ׏׏ׂGGGGG~NenQasidhadeiery,`kejôžeôjskeniupoqaníjeorganiziou.usímHved‚len ťažkoalán(ﯬod`qú@1ɕZoXribMpoukaz"obhm鐰oerha ؀ynav Oom,tyris(ßٔ`(chytil!ʐpasHprľkseba8centlnXԐeď)Xklad(...BinaЅشitHsiahl`zlȗ@dynȀh*lko0pčensvýrobarTupotrizvinSkôrjučo2talternRuY8dopmštve{o/////oooGGGGGoWo@vé,hc8$jasReú(vrdcehga+}AoQא֐,ЏxPvznikuσmňí7'XXvo'񂠒⃠p7&vda(ofesyman0érmzvyxjpj0(H膯h•zn)) hkoordiH꽅a. ߔ߂GGGGGߔߪruhzsod(taI_wpu0neefekzontflbility(íšSjeyY1užykmu0lkľvek_[,qHneՎíyyPovHž{AreAlebosZYaHpozmeňaxza؝`viac(as(jnadi« ''GGGGG'&Vi ochoppzôjQc|8 vѾidilGGDneKces.˸všп8mٻhĺbky,halPsof a;שpo`zriu"XrebáXažbach.aprí鑰k т{rú(kuhrnul939Ôan0HXHinpoložkou,áaredpokladať, žeiektoréakétomenyqanulujúamistatných členovanejpotrebiteľskrady.žuidímerčitý8ieslexibilitu.amozrejme,eavdaKideenbmedzenЁkutočn`otázka ,Xoqnpkeďy3nedaYovX?ځBHopyte`tra rádmohliosúRaopak0néhoyjed`i*naHlátku uaieinformácieámc)cich00ojskätovmreroBiuP@ríslušfedehci ᇿov.ЁHveo8vuvІptenciálXocesharticipatívneْЈ.

 GGGGGGolor="#000">P.ݖše úȘne'yud@x؋(zaPef`.ʑaležc,RBomhcexoukohz8účastyɃЕM0lM9TPodrobCucʋhlieluž‚:i9x(sal,3tiaľ`mvdej1v!ebehuiPsiJQXxk p擠iOOOOOGGGGG>Mpocitsraosu,p&zareagt(uternu8hom.֎ti8mu,PmatrnuAa ťažkod(,ϐϐϮšaxvýh`ou“.uhya1prvIrečít,memvahyozíHacioд moni(81ystémi @idZnruk ĎSíš:AkpytJponuk*oblPdɏžod í/bui z[v)aznačJioډ/@áslqčrt!"8fun)lo ]Hz`er8 8{enx[]merg0lexibilsme@emokicPJ@)KBC(spôsob‹radrioridvetví/jHP!Ë xzxgne od0ňo ližš8(Wšíhv8s^XtribxkapithckhekonomikDúfa$aň@v 蛀npeystémyodobné čomozdielne.

 GGGGGCi\color="#000">Odmeňovanie úsiliaobety:nusímriznať, žeeumiemnohýmeciam,torhov@šPreakciiaritériáaarEconu.itujeslov8Karlaarxa „zrušeYnámezdxhoysmu!“pottvrdkaždýnesúhla,e konzervatívnyx.΃psnijakýhológ,0eedpokladdeďyzývalu߅mu,kazlQ,sracujúcij((lužieb0pitstovkogtroci. ÁnoeymeliLeL葠kohcnazvxmzdouH,fajn.ôlevšvarticip3ej勸omikex1xɂect ľaňaXljC(rovn!Krokin,akunIRockertď.)./////oooGGGGGgfVljljtedݎienalonВʊeѐbeztried-a,vpjgGTonamМ!yjyáv(قprácaoviskuÜAdlhš*ťa,pstanviacedreb PgYvodliv-u.$kviobhaj`סИsproh sePmí؄ch+҄zWߓߕ߂GGGGGߕHpočiat`Cpzd Ȁxc9 Xذformaideľ bud@no@ipapѤ@etkzáhDPhQHycelOmiluxusýrobkamys\etžstvôsobQporadisJtvych@obhth[dzqidlopr8dtmelo{8iٓꉴkiaľslxzvrhǁ,ysXi͙ ípahn HZ“!boƍvar vojXvíziikyAbolqutoma%wszvyšdv`zzd@8mԟ`i ľXa}ؤO]a (Y`ya), 3ae šť (a)agresivi().pjemPXžta?9btédon v`c#߇Ί8!Ȃvyșiuveddôorgu(tjí. ''GGGGG'&xhz[ší@(d br@)mbp:pagebreakggggabxO ibcom.org^???ߊ߂GGGGGgg>Ďciu,ark.nЊzrejmbjऐhkoľvecíhodxzopárliYliɀjzorobyčaj{iroz9 rQ{

 GGGGGCb\color="#000">Víziatratégia,roxiedkycieleƂH'σJe8avdxžeovojúvomexteeodkazlVeqwebePS.všakým „dôležitých,ožnoľúčovzdov“tejtoeh0áv:sneddeľ`nv eod–sámZ poznamenpaš.ӆPspoul,bukáz#pascuetišin(participá samoyeiߌߌper󏗁??9.ouliPtedretopodl0kritikuejonkrétny` kladom;8yhlôsobidos0abAktne0dL si0š(jaký"nos;mysl1)štruktí aychza@túžXprispiekfeljnPapitЗckxiktičišlienk0obechzhromažd/uordiP8v, *ridaozۑ)i(aleboقh!),dôžemediskutučne0eďžhyo*o`polzánúilucu> eš:1ttanov`I,ds@načujZH@vznikzg,”bímӢz8vysvetľš, =amiJlu@tn? .77777WWGGGGGyM771{uez,iáxp0bch )Б i,ktorpazx؎HrobPaPQ8qtkéhotX(lpása0kyodľ)spí8"mu5jepobzS3Hdčtenľiahnu(rI &0(jeAO@)ύύȋzًča0oug''Ko>hseomikI8mypz8 mohla77fung5a(yQzhebeh.ejKijahvhrvh,hpisožӗBb0lityiitel ɳbsmy,káz`dHdRodؽҜ|neexis猘(lvoq1yluQv΃ túždi ďalšzharakpxciu 19.orȠYhQZpЉZdu)OOidth="0pt"lign="justify">

Nevyhnutnosťeatkoušetkýchynálezov,akžeociokážemeoskytnúťíziu,toráaznačuistémerovanie,iekoľkoápad)apby Ei߅߅mohlan771ungť,8drobXtiusia riešimiliónyamoorgan"ľudíkolektívnechopďaoršujúidnotlivcaebokupinkynteu`ov.ejdebabelý útek –vraHm,vrhy@áciuibernskejxmunicqsp(čLáljavedomhpokory.~GGGGGbHolizpheriЀFȃggggONVj čakladaľaebašplntárhL“`hc8߁.Akýmdkaz dogXrx2.rnacioqyharak4rubnommemimopodmietahoitNprístupi0akGA)saᠠpoučAzPnu0bojovə`lienokajý,왉tvrR+yavyipôvod8XnyHakcp)vtaícp(vȂvetschiAjevýtvorasp.o8Pilozofijmami,ioHa8eďžeXhdiskntológiYrnHexlen (vpotiAeu㈠seľ-tď.).ka|Qodv@`,nPivile`féryskéaĥa.

 GGGGGGolor="#000">Nijakzjavned0uizredukovp΁gga1]aniHgmatickytvrdíme08az4inpec:aphledsym9'DŽ">spn7wwphiebfc ormu؂ܚ2.˛kutmh敡ڡ dciu7a/kuPl(kôrpopespXvaýmHen`ursPvyiav9ivotɀQRa??ppesvojPujmro*šimmtedaovPzp₰9_loGhrQxoaAaTQodohvabׁmedzxemaje PHAHstupJyu.GGGGGb??8S0vl(nícta(zykȑ nuťouV؄wwww_^UešJo,omunus)termPxmnsmgavnyhciíášvdٰГfsDžDž">liber8ioo{H,`cislldibez št(ždy (xoncého̟na&malď od҃itiHa}Hoz(iilavytocipalzdal).րXobetplCv[8pagapubliiusilvyhHX3muu (p8klasey webstnqleboulletineareak ɏ너pod[2]P'ggGGGGGϒAvs{obKtejkbúčs!č(tPpájJur.–máHdatypsb jduпnglič hvysvetlilčmysl viac0užívaB@po!k0ٕhtivXýznaSamozrej dáX\ynovʃ@造sebav+-@E@roveňuhzoQybudov80YgHmôžeyBԭৱ“ꀙ)texteex()ȧGpoškvr8.k9iahHjPHspeYri@lxxumocnpmasmédzam:vdiɀaes@zentxniȢ\názv,څKkoľvekv1(9nuXraccȈhp at8stý“,Jщhe krúti.ԕc@rizi0p8lays@@zmenyסססספGGGGG>NaurrayookchXz9tob0íIoAtaȈopísjvlpz@lel؉˘e/fedeP.anešťpHÛ0Y*kňprojektu NewabourU/__Y, GGGGGCbWWPSaށ`?Mv`j0axenozdielyášuziustéhruhuSdemokracá郸(詀ľplyvov,tiaľ`1ázorplur8@ckejší(hovstY;ied8kᄂyhxynaj0vh3ituAnemusvy`.v05emomksPurP!tQnuim ay.ej irivi9y!k( vٚaozobjekt8hAMribar čšíiek򺩈silRodporcpzuȑ9ahxaudIers)lxYpp٧žod颊j\chstjinde?e dadôslpZɨHs'xplývILJ葸rvyjad1adal@Xi(Z a@jodu)KeieXhxýa!adodň@P l0oohlo+Xopɳ>uPXmX8cit< )+úťkmutak؟otouošlrtkAНR` .֥1plaovekҀi@n8Ljký9žnos!քpP?:@dbé{na3es؛Uni.le ánBpp ob1❝QbR(skupi;ѥar.нћmPoȃxxpi٬ . WWGGGGG__+@;iaachG@aj,mzklon@zúčpň@disi؛9|nH2 nepipXpačíC=alدƒncɐsamoregulߣ)t]uzAkQ`3treb9zaforlmechanizm@Myienk!yRuUشP úvaX1zineXppo(фyo#najֹImtoit↮omamiestooho,bymeko štandardredpisovalieuveriteľneložitélacieysmyaincípeáženia.

 GGGGGCb\color="#000">Vy$xkomplexyacovných úloh8׃׃׃׆Myslím, ؋sahodienemalaxistťijakáierarchicqdb ácšetkpčenshnevyhnutpodradQJyi`piozdelihrpor.átrochaoblnkrétnymAvrh`8p0striedkamihdosiaX–odnotpsilia/ vojasobi(leg(Zyňrtď.,ebohvýľaásYkladsoliitudruhPvôbecb0evahskutťcniekmôžpájzajste8Eejx؋opuj؊x,ptiaľ čoníuڃЂouvrajqvíť.okjakdeá2aܔe. ''GGGGGWVPtike(zru-“1hlbšenHmdisii@odmeňz9(tu0.etrerazzŊt`eТ"hzihhudúcȁKoMine^spӣ,ׅabútneambicióznu! (A*došlZ0umPnexmcieldedie8adkhrzaitarspie">kumbaya/GG@;􆰝yienkuQchápQvislslejšípysvetl`dPmhžšie)ߘ߂GGGGׇטart0patíHlán1ثtlačaťahx?_____GG>S hiolXAфߘ@y@lYms0`mohPfungaázeckvótFHožú iPjvPnX`0Qkov glox@jdukciV³㄀oznhiH(:XtR19aiyYs9ovezhduto,Ȗ`Byujú.Ә`ؗ{8`moti؆XajinformHxit9Hh2plnil٢ed8jbal .ogikXPnekokoľvekravodl,IsXuášn0atomizQciHНX08ôpxlidaritTBbod@ϙwwwwwGGGGGV+DmvrhXnғA"vreag蒕Ȑnaၱܘ Húšť5n!kaza8doPRá“cdodávateľHzec.káíšešajevidľQruhș1!ȄX,9neexisXxp,nyca.ÑȦi論k1)vylu3účasäčšiZe (hotá0Avna)KkonceptwणЇčtpdyp:noazlo0ziliHd8iamo`L8cPepl.wЮohrávaťak, žearčiarioritnéektoryýrobky/služby,dákladnýchouxus.reHbjemy!potomRíokálneeakciia rebuaeistribúciedrojovystémbuď/alebo.ڀbudúuovaťTyohodnutejíA!(emyseliodvetvie,okჱuľakPkutočho[uftedriad@makroúrovni emergen@]/gga,77">naplán@wajeďzniHXd؊ítIlenskbBu (rozdiely"kurhov,PibyjadrenímúpnsilYzovostimt, čo!#P; ___\bigickpevolz߄߄reproduk( chopn).p> GGGGGGPr藀dkW03malunásTň+cesskia,9veľmiQobajXtýmvojim,/e štruktáloУzndátchedykoľvekolat{rotuciePvací/boxelegtzaober/iou6m.ôžux0;i:pôsBako@hsiahnuYomocptechngXȦ!aždmlHtupXatabázk8Haktuz8l󌀖ndividu0fe aa@mat73h).aɛȆla^yšakYdstav1a XHovinku0pt*oгamypa؅r myPoz iam.meH:epší o(r 0m8yrco瞧GGGGFbOdmey úXaetu~߃íšeš: „...pha)korH@cu[acXxsdlhšťa,tanemiacitPPmňɀrdlivXkririumkkvôliobhajonzervatívn`tos–ociePmínamnij覩vVX+i//tu.“ӬR`úȄ).΢hWWWWWWT wwwwwwwtpKgvcháppgج葃ežJoshz8 p//(zabezpe_rqidiel,9tvrdejc///Xhetb[3]GGGGG/.Ide{HeokvsImiɊupulidapy.ɮ uľx q#se7ej!8ku{.˺LiHslúžiȁkopenA(aئ[celAne@ozumel j:ikďak @rimH逛nezačarg@nec8hcpoxpil.ožn0evyjadrilcas1pb08myšn0liberȦyhunizmezQA#ajdnopjruhéqsiobiťGGGGGPrБblépočívXa)otn0oískB9Iaj@ličs)ӑ9nht9indi (vƒniie ichakmer 10iliónov),horí,očasneranenítď.oniespomínamežnéeci,apklad žeeieksilnejší,yšší,epšievládaty|Odpoveďouareconuvzájomhodnoteaolegami[yňp:šetciplniajakýormurvojɆlupracovkoatupni(označia, ľko ú؂vynaložhzhľaduprirodzpd0elebonevýYIhdnucdho,bbymohlohvolaťkôrmosférPodozrievasolidarityryyujúj ďal*šp fick problémy.

 GGGGGGolor="#000">NN,2odlíšiméhokxaQma? ĽudHiPi@stávviace`zIe@eQdЍ[magyslexiux.Κzime, mú?ažd8redpexinYlsylogetr?Ѐmtesty?GGGGGOdmXЙzaXbetutivu0ku @vzy jelivsiôžč@(nel.Тciáx(a ()dHD(bytHnýmxchnokrat逈úlohámtxcieľom鞃hdBIc Kĺňľudho`b_gggggGGGGG">Jeu1akštd@s@d(fixác . iFGGA (, spôsobilxA..sydumapitPxckز;tc1o‡9hminiPizensPnutQQ (t.j.0@Ȥodern u@uplat2dbeAn0nopa҄}kon.o8nȣ!ܪc@ovetA,despz_??9'''''ggGGGGG>NamioePQeߝߝ76905߃W6ߝߝo߀s~mezQ„svodého“`ethokДHsom:u'!i 䰉 YP(lovekpiḪؔsankhn x8syme. (Domnkž0dmep൘yhR,a@aspektyx #oznmZeomohdqbyt8.dsHhkla enciudruhu'Homo0c_wwpX schopHkolívny8blnillasэ ezhpi8musel+mzdpašЁa!)///GGGGGfontolor="#000">Generalizácia činnostiamiestonjeresneo,HámeHysli,eďovoríorušeníЃekonomikykoddeljférypčenského života.onečnáíz{eliminovať uategóriu ľudskH,akželovekaudypĺňsamotrobQť.akladechnológPb0používiQzXiioduktivity,ljúsilia,䄘pracovnd(tď.,imLPyolaš@let)th`t`sparentHslúži?mtreb.ieľȌplҏi,jemokrat,.

 GGGGGGOLNavye*(zmenyaܖobetuľúčoqncípvojPfung0(eposkytunijak80ivuš.ЏujúcXpoddnes, xutaji8!eľahč*DuxmaximAЕvlasňe (lebo8Xzrad,(hbjavpôsob rPloh80+H,sledkpnižšmzda)*s``vy XlrediȢbbytiٝceljoklesmojdú:(XЀp`Xý) )ábday Qopakibertí؃ uni(ɐPásyx\ܑuȬlogickoudržľrhn8uza (t.j.nkrétnyrep„ky“p2ekažda+Qichchopí...)w77777wwGGGGGwwProkmivrXci:axeؗ`thanty;tiȌokre 1hduchappitmu.ohviderzcideӝäčšimainsȮȏi`ov (5RcȁZPzerva v8)ýt8؈jacmus:snzؐichubs`ôžtboháč. Žiaľ,dQ!tЈ|عaconminao i΁WWQjiedaB o*//">generJx.ՂPoslobodY?ǁ">z77omedíHň uqh7:pЇJmezdYKtxch`h(t)db )rdl(Lao #zvšnهemožp.s-Seattle¥'''GGGGG//[1]@ri`Dal@Ca &elmaʝs,heowerfondSubversionထComAP(aref="http://com.orgYrary/p-w-s-8c-dec -s-jنggggggggs)p> gGGGGG KeďžealovenskuatiaľyšloenáPtext8ovanýchareconu,y špecifickIínieústené.րčasnoiemeoniheichaelalberta Ei߆߆Našaádej: Životezap0lizmuf//),torácaoydavBstvepolsspisdvo2009.Љ3!҉vejeodľssx,덌 mož, sabjavia ďalš divisiac(}om,vza8z0amjmovЃl0ilinak.úftýrispejykjeniuBudú(E:OOOOOOGGGGEFromaaccordingoisbXties,''yedsфττ1emχ-aždýsvojchopí"mu5jeho`trieb (NBZ),DŽDŽDŽDŽDŽDŽDŽDŽDŽDŽǁ'&VSSS7DŽǎODŽDŽDŽVysvetie:deHzáњP (li1sko)komunixncípo`tandazSouCajy.______GGGG爷">Worker’suncil__GGG//RApracujQچw7777776ZPstnane򃩒WOOOOOOWS+íJ`xZonníHp@definstupjacovaáubjchXakzaؤ( i;dmienkpôsobímätočne.krto`dnaQ(g`avy@jnKu脘r knjnjnjnjǘGGGGBalancedobomplexesσWWW??VyhCKúlow/߃߃߃߃߃߭<}v&ǃǃNJǃǃǙPrídaPeno „o“aorigipvzťah)dstaX%.el htext areconízutivitezentgsúbor,H`q2z`v@kaplizmu.?GGGGGĎal eHpecifJy:OOOOOO}'I8ati`FaȀjBogap`vyjPniaooooooooo>socie/Ialtew@shipgbsбpsv(stvo?OOOO??GGGGGTYežychPi čitateľapozorniťamenyreklade,toréajúôvodepoch/alebohybápriapisovaníriginálnehoozhovoru.ЁHtaložitomexteeôleoperhsoprávnymiojmami

aᄘsmei`lilЉ*ietermíny'y(očividnepís@nak.šloríu}u „ekonómia“omikeďžergutiaacelFdotýkackejaxȆIǀvedXaiЃkompli rnywe.ocqý tateľiyredhl,yxit, i@zahrnu؆8uq0sobi8rušivoؔdoxc)ätne.>ǂǂǂǂǂǂǂǂlibernskyomunizmus?_____^Bsize="2"> ?????#:adpH`ká,͒palulJazykova štylickú8vy__________[Naٛstb8mu (2013),IvydaЃ߃߃߃߃߃ߍ?????Cena: bXoľ!!spevo_OOOOOOLVýrob8___3gggggg????;imgbaseline"142"ecindex3~2 Úve kŕč (zngl.redirunch)nasubjektyarhzvyčajneanky)m@ajúXtovať`y,!nehia7dlžnícieednotlivfirmbudschoplác(,vublik)i : i'' K7s, aKnyoje (؜pl:ačiatočp :)`//tuזMhref="http://www.pmaakcia.sk/us--aKny----uych-zatocnv-.html77777777772DŽ7__o77777OO00000">[<__GGprezujMiellt,̥hieagan,oamhomsky,Ҩ0nahnel,́Khydiaargol0Sr.pčno@ypodľach z „okraja“xpat؊nenštitúcatrvoľu,(vedo,0:Itreúžb mdzájomnéIávisí:obpovaha.vr"yv>tixisyriféry (buskQiticbkomunY ekon)9k8nZ,ťahskupi ruk0vjR8eavládapoO37011WWW9oont size="4">]<

OOOI*bľodW;a ).π;blockquoteojmbp:pagebreakpeight="1em"idth="0pt_Q4WWQ[Odfilepos= 44246WWWU←14w]ǀ;p>
omtoexteaod jmomeprodukciayslípracujúcejriedy,.j.znik ďalšíchenerácinámezdneich,torsúevyhnutnpreungovanieapitalizmu,kojdržtýpexist ()každodennéžitie).byola<7ož,eémal?iostatokPkovkryákladnJpo!b"sebaisvojuodinu (=yy1u).oaterializmuseilozofickýmer,odľatoréhoxistu`ibamotalebnergia,.j.ykladávetaáe탪álnexprincípu.onOOčenie,,ľovaníxchádz@dnejstaty.ntoló߂isciplíoytí.Opzka: pNejvšakoֈhoH)tazapíšutap“oftvér8hoIqsledokH?;)oWdpoveďZAkomíP,ovorixaPxphujúcihatrebiteľov,vypĺňaormu 0týkc ؠCuy,hȁHhore-dolohPýaxo`!om6Xe (pris8dkЅ€ya).kremha@(mýlil,ý[lأda kextϐOϐZdroj:skusi[xHOdhref="http://libcom.orgYrary-rnds-1???>׾Ɖ׊?kmbp:page akp*'ׅ4ׅׅ[oracovného času.eďžeirmyasilujúaximalizovaťisk,otiv@k vynaklad <<1ize="2">individuálnyp??'' .od úroveňspčensk7nutÌ'$,krátkodoboxužirozdieledzilasPmieBPnáрPaenozatorxautobvyklearhuHedáva.o)dejevyšmodukhity (zdokonaľvýrobocesu)iniž5ov (potlacnejšíchuíntrojXale\ejly).;blockquoteojmbp:pagebreakpeight="1em"idth="0ptk4ooi[O:alepos=142391WWWU←26w;a]ǀ;p>Tab8ofÀЁ0sX="-1453663>N0@` wsa B NMody>INDXTAGX 00IDXTINDX00 0;IDXTNotesJFIFddC   C  " j !1 AQ"a2q#8Rtu$34567Bsvbr%9CDSV&Wdw(gETC!1AQq"a234r#BRb$CD5s ?!BB !BB !BB !BB BA$r GYYڔRGB}4Zfx8ҊH9)ϲxhE-:y5 `NÝNsP!!@B!!@B!!@B!!@B!!@BIڤ'yX>\q 'r59V$қ@ꡌ_|}Z?ltPO3@SW B }}0?׫R[;Oz>^K% 廩ǖO8/S%GRbzUOT-1Y=PwBB>y ťT$IR@?($I8P֜- qyRbqA 6G3BݜC*un’q=!X[+QuV@ϔy!!@B!!@B!!@B!!@B!!@Baօgj}5- uiIy2,''hq98VyI@H?b3rM8NVF}U@RBR#<%.9*e5K(㒒% ~kIΡa%`a*s""]4TTy^Qm @XHڄԊGu4d.c㈫z訷d }7wKP@9Gqpqb3,TQ)?$I6jN@ʛ=G(L)$A'ǖ=U+EIR[ q젟b%Fs8!&׵L-^Jm%@\T{;Rt(<3DYku%vŀ G|\ "7);WxolzyGL-m+i`BT>OHaקXKԓ>HU֭ d\s$P]6,Sn!@B!!@B!!@B!!@B!!@&~YI#^F+!E)')/8ӈ*08]Б>[jEyB>Q)ۡȴpT>b` $zjd$0$)Ghi]5S qO<^OXH iQJĒP!KY^Iۓ8b,ũj9RQ>dǼFfU!-<7L3R&na}=f*eEes$C8xOQQзRF|~X9"b $xQIMHq G ?y@GzJr34!NԶJy{Ȁ%[BfZPH RIQ>Q#\~QIOaG*=nPDJR>B@6}X@OlYrRl6T@mGU$ak_Ă?,sZE(s>4|}H$8q{gHN+-9TEhdzտ~|%P!!@B!!@B!!@B!!@B!!@5#;&'?Ǻ"Q; 嶵,]Ddc,aD<Xˆ~싌N\~GHI2tnca*#EVTH^*+S+{qK>})U A%GE8Q8Y䨱OuKJB'Y'TlJ<›G ]TM:VNݛU%+ k=JD]`Ekr5'n@yPS:OouYH $$-iIP@$ =&Jad4րȈO">XU?!)tI*km\eJBNb $qG*RFO%n_S@JTO2DA36<, "h$ kjd)G? ?EKI/{MxI1W@B!!@B!!@B!!@B!YNѭ=ҽ["qgyݶ݃ǔsPFkG{~$܌O:("蔴y.asLgIfX\j-)2Tx3#c8} n-3P7Д̑ 8)$i88Elegk=2QUZP͖/ZkjRIʖ*95TFPŋt׽-DaL2|mc#$ FYvUI:]>rVB]-T Xbʴ-f=2̸P= ~xeVԕGRZ-fkI4bUZRB.yK̑+^ $(@V{TNvu3hƥeRA6XuI$b>m}QOn0m*=.9guŀz䣧\GRHdlʨX?ǁES=(ſz!SksХ<?m}1y[VvV/rK:eƑ*[9Ěg*O]RW\LSzWƥ1uyMM&Ԋn4{-::-'J_+RJRz5T{M5j+ML ѮEe;z22q`ٖUswϢe̪\za[IYx+`N܌F1G7e]Mz>NVg8bevרs]l8ˁ,Lib/4QnSI ^kvcìf$[ 'ۘJGQ18酷SK.zM%*O?7z,(3=s+Em)J+W[ZSԚxPF9x)8L;GEj\MEoع Í#>q4T۽60vyowmۄvq0?A,vwiUvL6X%m) sTF0sʽ6{ZTƤ;s=lLVXz]=RʘS{N˞JqZތln23wiÚŪ朊Y"LMzgwŸF-8vcoeT5Y)W緽{y}in٨>䬤RТRU0 EB:|)Δ%ˁ^;Gtnԗ[K[yRyDRiZr JTHܺBSm A 3#Y4)z"Zz[iVX286I yſ6Pm2S+uͺe&XerH)o%CsO/8 ֝Tgh»*[?nIrm+Zh&jN&(88H #cŽǥjGQJnLKKS|Vw%Xk`W/׻گަY[AUJԩWҞø#yG'RĆ)ѵpΕ cTwuzWY+C;yH7MPparϸ̍^M t0v%^cs)D;ֹۂ7LN6"!6ҖT#%#Iii'K\+pVȘbeٳ,NPeI?YEJU -GZI_\,)-/ӧM?OT]8үd zt.كoP\ȤޯS$ëJr|p⯇Nqsm5TKMeHZPBɸ.zmAە_)VrU*ăAr1͹tG:AޏYI.r_E4?\[u'~ LfUAǜ[xdK%pΤeEO?Yq?zG?8ݪ'9t"K{ʩ`|<cMu/Z*#im!OSd?&8>unkjgm.UnqsKc$vF}.㎬?J :쓊'{}E%P^JÍM5$0[uc%".{Tw"fϫD 6Z9yk+q%VM~Tmv#[RK e??҆h[U)*|:Az]x:1'mFwNg))&kӉ86?7L?ƄSJ#x;U]=BPJ{)#}1Y|o(OM=lRkrNhm:Je_~umrBJ IYc"z:weVy%H>v+uco.]A|4Ͻ.Kãkͺ"A9n|_IvL3(Opʿөr#g:!w =vTod}Cl=<_\Kݐ}ľ㏨PhR@=>wԟTi]n}ds=yHHvଡ଼27m_gVr +4x pVW D?4M5f\C{Prm-3[{v7U;O(kϟ볳iɻ1.!9P8 q}7nZ=.n ԡbxV%YI#XPb{ Mz]>ѮLՐHV?q|I,81z5H= }HecTl1HO}z JӃEgN)'4i8Rk,|L[qOqkYʕpN? afܸ%>ϬX4j2 go6W)\jm51'B*Rv8#F-)UR U(};X Ѝ)X9V:Ÿ#jpѩ6e'.zc+7͛aXr/V1N|TR/(V:D=qYrJѓ''kujMI7 Q޵k sw:vC*.p8k)Dt5˚8lîIMrYXP @_/ߞRTrR\pgHX}rԅjmz1mBo=N/$yQ,?z5/O$-bxT-iv}9h26:1[w,iF8{HC,3 `U>aόB~ZMi"Vqpqz]rߋI]u,Fev^LFogVr5ӥ??rcm_tkƥV艟vNȤN+#JpS߻gAxi?Vp|m=;>YK oSK['%EH8Hs'8b;?f?Jk~XHZ ݄oS=0SzOXqx\ЯpNF#?7L?97CB7'$_ $z1mMz쫨_jӫ--V\VhaKQS/67@'yoL)N,y"ږXhّ6v*ӵEj]N^i94VTe'$|q_]Zv̅^1:sSs)u(ZʀPL#FR{ֹ>c`UtW+Mt_6i.+LoJu*T*Ԃ, q*d)8j٥贚mmzRe`c Rf A`t]N,=Su_/(I^9#.K37Xk3p- tη2Qw%,]pZyu fk3[QRM;K:]n$L(%d)q1B6շZGQI9zDusFvGbe{oZogvZweZmMO50W˪BzK%9ȍDwԟT@m=IW)՚SsIu-RBeyy+BO"Pw+fozZpn5IrIT%r [# 5=TAbJӡ!LsSS!*ڀʔsE@d닆.idEug%kZP2h9I*fu$Ug5(vo2A} 㷀Xn);˟vdSg d:g[k7sB9~zfvnku^mW?P˺,02#sLD}Jr|"#%!Xy"EA_)9#ɽSTLh=$;74>ZD V1 Ff-M+f̅^2r[Z[PJN MS4HA 8uz'^yٳ3V[sTS82sK}AM-h\RyuP*iRM*JBV Yi9)Rʌ.;$!VB2$K*)6\YqާkaEO-ciZRCGXj&}G般WQfAC-!!@B!!@B!!@B!!@B!!@AHR8 -Yi.`b$@q JR]N?:D87)hh'0YUWl.[fܩ׫-1%+M!Q~ز-Y[7e~]!o5I34NPmD)$53N"W[ |˪R0Khy`dy1n8zK%)+Cn\SfH96 {#ϙqWZMPէOgFjSN%i8RHP>0&Md=*Uv+NH1u4)*!!c1q !FP *miUש0i巻Яaĩ'R0z'528;I,ٙOv 9\˽;va֟RӆRTQҾ=.͟Wէfu?M\i*ڴH8= 9,գʴBzKUd6NT%S[±N6 PZ rׅ\m.i AR`6d|)M'8|@v\u FS)yu+SzDNr@RWq1}BJ1b\K!%D{sv39Z8hI=/I(^*y-+5i͚(RsTD/+^DtÍO^T L4 IJ(P*kWT/t -8{l4VԱl.<T RM)8Z?ynUO2M}qt?f{G]ˤ?,@%i @A}AD۪*}NA)fII7IꐑQMUJNUCX@-O̅+>dr&(Mh8́/2J8Bjڗ|Sl$ڒ25zzKIS[uH@Rqh1zô*kF/I>æIT+&zQ [ 8F{6 @b2ty8t{KkimdM&:uJq*VFҤn"Ye7;+2HFO3V PӮ6N3-Q2>x,%se6וK̮~]+mi Iq9Nfm6{n4#i;fH>(a,6*qO{-_DJԨMOQWi;}cN[҄ve `:ړuqia'#L6Vui BB38Ƽ MMKkbTv48گ&5VS8 q䟏f{HxneތTrY4[_[e |#ux)EN7WvOtjcXm8@ e2s<|amJݼ+?U5Ξ6Ifpw[ugje6Ljڙ-%ʈ)R2J:è[I^ o2;~Qjj-59bzqڞЏPi$jSZZn+B=Ulܬ˒s-L24pr:eŖkWW}~NV䬫2 ylc sn2 gG~䏈FjO*jcǁNR^q5.;wXn-gՙ2i+J2UHj:OS^bJ99<۫#D!BB !BB !BBA?Xb@~$P Z[@z%𒤃⪹˪;N 헙el; W.Gx.Ẻktf)K$Y Pc(V98쮠W֖^ժKNKJO6օ@XP#G"jݠ_LӪwF2v1֝A!R("#;wsIwsBMY,|)6JFBbSRf$iXu#yd' :%S-*^aMIwCr2+ ƂTM-UoBnnzUDm _|)N+zE:FYZ6r^i-S65ޒWVvMb!hWFc||w]MH& p3FW?97TZS}P\jIfgk5sKm_%Co Oz?h7lJ+ll$kI&$\]?Vgi?Yt[6Tmlxia=6hM_Ζc~ѻԷhm爺R9"-s6'c__q~Gb/K|XVRSdpE&4A2ԄjDs| a{Or?5:P?K1e1[R@9P,ޒpsm4zz-v_RimG!<*_1\MV[\?`x1+O^? !^ZTﲿaF=]y,q&)vcQoޫKnem+7SkU9Օ_^Snat LE II.kPxWMQ6f$VA.muI%$lVx:ʻxUѬWWI+uũr֪a1ڥ:)t\/ɨJpg匯3u?W#[x57Paqr#[x57Paqt[? !fE-li?7Mܕ/hЫcI-u/|Kә}^r\fmB&gArbAЄeMgV Խ-ޘV(mա]Jۓ8i%@i%mcР|G( ~]lm%TzefjRR[wm!%)ܶ 'z\:Un]7.,NHI&䲋)!l7-Уq< 78X=MMO5ݬ5^iڞ;~4Rc(OZ0\`~ЏPmΛmB׌J^aTG;<zyS3t^yawqyīcI->!eZOGk/bϸBB !BB !BB !Bs*i,Ґ3bSk WRz87sn->UI˥Á8ʐ~6+aji]IJдy#ؐRZyJ0yC#;[$ѭjMV.*)!ڭ"`ʾ'B!QKSnrp:六)xki%Hݴi^<@KwlQrt˫:^e̳ U:Mznci؎i'EDyFH]u&uU/ NAeiMˡ|*cetH(WjAi?-2ےoq8yEJ>+|ҍBe.p:7Q!1׿4+?HUԉfqߢ+qQ0Rc^+'t\_.j=3,槩cknCqR9pG~-Dz[zzL>䟨q'2ܺ6%[~ '"2cq!H块rb%e0gl᫃19խcB!Y@ JJr@'^B]CYB] u(|9q*(yκi¾ov4*NIpaD Yp%[‡vI#)VÓ36J oJA$cS]Z367n,2NK6 U*`t}3ފۤ4ݝ@nV(UNl13J\^v$d',xpI"ƶN9c6s+mֶ<#tf̨߼qJ0ٴ0w-'js_)wk=l7Yrgֳl y)hwF, h'&{€nWLupc;9%h\Ouie>F܁EM-8qj !j}N:趷p ړpNToTueYR59,e'"rbۏEԛCy9 3'G5C}(q5'*ekԾ=0^-8ܬS;AP ULS2g{ Vp_H$ya] $e{e5Ge%焺m=Fm8{(2Ȟ @';U*I5˩lg^TK4 3Y^|_%R>ַ뙨OXi!$J>1N6u,)62w+C6b뢼(7f-JUIC914Rz., 2З-!IPIyEZX۽Ȧɻ;elSزm֖Pj JpA j ;]uIR9KZ$TaX N:d29U<Ål؊N֦TmbS{..8ij+W1$F__V~qTiM[$-; A:֟59Cev{'XG4]Fn)֦ [Qr9*S)S9!@A")S-IVRBA8FYv4S(r-y`?v{)ȍNҶMqO64s]!N-ӽIH$H#^+ɻ'UK i[@ڄW$jMԝRMQ0q(qi 3G,\[JIId!!BB !BB !BB !BE5Bl-S}ua4rFIHW0}AL^u4T>}Kjr " K%HW"<#Y>?p;2ʚ,6wrE9O`קRB@3 }n`tTQ&/,#h!*/bUN$1*iLG 'ȑfa. QPzB|3l!?0H,6yޙ='B]DL܅%f$ |7B^>8ʕMܕ&'y30-ūI'$ſ 3*:#w*j:&&egyJy+!E?|H=2QSOukBQ`!!@B!!@B!!@BrN>sZQډHPm'!?yHN:w? Rh ]}K'$ 0H '㊖NKL)%Co~HHPqs#0y mP |u1dN!#@w?4VNNݧ .!HPT0GT>#17&B2$mY' BIem;BvB>c*)PRIJ#/( J@FGϑiy7)j9d.'rv'v%RiN=j [ ǸK4)HR֥ :|nM|9Ř9m:ߠA#* 3UI&eq8"ԗyd$~Pcb[9?̝} BTV#>>#R˔[.cr|GC;=SVHQVלI]y#kE-\ФO>,rn "۶z4:UNIHI;VT=st^aWRkR=}9-zOi8ZR.8%E9PŠ2ӏtqkAY zq}CM̢V!7/:q,aťed,'Dd~HwNe3G/RLm!eL)K~q! 0 RR07'3P-}B.jֹ),M<}6GjڈcKd$Pl.>ZIW@Tp3t!M.ǡOOfeZc{{sd0F /B ]Jm$k]{k*?1Yt{jӯzuJبch;fN9c9c&49?^? J_`t+C[{1K~fooa.c+3#=cE~Xe?e$s{}rHI~(sf߆ӑ\$}Ӛ_` GH4'AGlD½.r#9x!!@B!!@B!!@BNv~`_\R$g*I<˘ s̖81#KRIY+QǔYBKz\͌ yb-P);tқq;"5r%.*+Tj^ua,fN֔D>$[Ep|$I@Z} NMDi+N3q|Qn%>''9)AȈD%GĔs8~L||:l's%"`⼐ZFvN0v"DtLl",Uj)4gVIkL$ Gpy=l}֟>`c_0eԖARk/GNH_*oWnfU =䂠P\cic-k|vr3up 7vh,2-"q=/",g4_yVAm~uĮ}~")tJӔUJM2XxJV >|zTm^ .3d=4(άMiL\xmnAĐBJU!D$g$єxX[[B)VQ59626גD2\^6ݗTP%.ƙdrZeE!Rq`$g=tL'DűeN׵6 ȡ(Nú:[UL3wYVX[w`9u*2693s3X+*e_uL%V&N*䐮Y'br~~ozKrzR\jNxDƧ[gfB(s4dInY% *R d/WJF^Y*^˫ \fIM2>A'_jE.ONBɽro`DT?ػòr7{g?،)پ3}_A~Xu ~#[7 z,R䴗R2͓ I9e8n7g~60qge`\x:I)Hې}JwE3N6v+8[js|=0+-!@Q}q`⛳_P(wZt5)̷'.5"VBހNq ]-GmE~/0U'KΦF]Փ+HmRIvuݠ:G;e$1E*`$P#xJ6R' )*s)rw[KБc3E5THbj5\I[Ožbf~^m[%AaAzD,w:2uyX!A@*)M* ,+$xE,}6q+O%$@;P;*Kyq緟J>@ɒ""*ymRHJ( @G?hNVPF/Va*T}viy$g(ui rr>rDRQu[2QH#owS KH?MBCl<20=OK4G1}f$lqͳOG"MS;e\q % H$ }S)v(UIa/%hʷ+h历#0΁2seS*u (1$ԅ uH0䫡ƖP1*SPcq]O%"0~\1P*JBR{Kkج*1&F9bB !BB !BB !BB !BB,2j'1Q*K|d FX6)* yšx.㏾3 ~xBP- >j?\=O%$mI} XX!)P$#늟Ed0ڊL}8ۊJR|#/9֎Kr:2j.%iO,>/8%rn@kM>aN˙NА?>qrq)ZPAd^Kl)#(m֖\.:ǜ^7Jylg?)#}Ӈ* m6`JO28<Ȍg鉔Eoͫ eI#!i^GLۘ9iŖ/w;gaxpS|Y {M*Je$gi<Lj@w(Ҭu?G?D^/ʬ䩿GŮ&d&? @*S?8-#ܥ~XB!!@B!!@B!!@B!!@q4ZҀy wt>۸gt&em,e 1EABLoq$!g,ҠI)V8wyhH< @xgSe[~Ve%5~põfFIYO%Ϣblm\ 2qf#<-w+oR[;/6\&Y ,Pp@#U|u sT33![$rHmʾ_Rm I/4ȝBK(*)J$H9m\˓#(*?¾fw],nPygT,8')# }:O#QKYReĺJ03.d %Ri2.iTr\A;BZ(HxAW5 ߖ&&Q;Zgֈ\TVI8*98q4y.U)vjm1AI0'1]ijFY,*78%)B RUsTU]fMհ@㈆ĕԓc^i4Rz]/]BV!aIQIPA>1̥kҮyPZzwyh쥃T5;'/42lj5Eʃ+.)Z2-]^b[yHSXu8,8qZI״6aW%iJKnaLӁm:,00A8e)>:8 +2崭{S-FġI]q/O3㎑;5Pu|^U_9J~Ub]H KX 6:ԭMu~nꗭӉB_gxB6a)6q//Tb¸BMMm>-36crc,8bgT>'e5:QtU-tZ̋˭P (p9OioMW>.Qc n(nm#vcp\Mjf變W{5IAw%׻jRS$#Wy]I*j$adqe,iICDu}x~ZOפZ%N.duFTIgn6 4q%xf8|hL{wh^14*h?Ď=jdMP)r2-IXBR1#9LN%! $u4#?.]oѧ쬜]E#YkSm =!J܀bghFsJTҧRRM#dtTvf➜Cz3:Ti;>j8jc1 nmwbuy0wi[3>. &K#!qMkTiBJR{A 03(E,ɨb5!5>~SڕvөrwM4HP7.W5zqS\dMէx 6 $9(K|Pr65ɀĨR_E;?{ʜТ>0K($E=J=S4ޓ.GL)q_[鹆fS:68(J5qzR_G*fFU[L,91dn侸i!Y: qO;GuW. 3R6.'N<yI΋pq6i.Yol[!$,)'OfMӗu=>~FwqG'QuVжmni[ 9c;➇Ud/+k!D B!!@B!!@B F;jT PB|Q3sa~'w?.), ӝpӨy\+}JaYϵcUF^ :ŘI'=` 0O !ڥXTgJ !EY$}_L_L`LPO[%]ejAH*@#6TGƄvl)!GR>#D{b?Zooh#Վa뽏5wW?YֺG?8vj߫9]k/eV>;ĚrOT◳V]/m.9^uiސvK9<*r7fɗqg L?g#E&e+?18fKNf]0Ю̐cy$s86Zԟ2?<8|L?n֟8>c2qtv[#'k]dM{zZrf)'[T$=2HN02A Uٯ uO#B忥O)>Y+o>fےLK(h)tAB7 XIsR"ݙ_?<(>pF.7{S^˩S-8RY #<:g?ݯ\m2vN$%DmQr>Rrn53K89[V~mOchu[Y՜ *Իjd2>j,5Ͱ $18A4Ҵת=Fuٶr. NEe[QG#p;o_rkW#+;AcN.f\H]_C$yFpZ7^(C #Nk՝n*͹h_:rg-RH 8̩+i\II8#Z<'vBI CRg}YQNeRۨψ27htIJW΅My~1 @HTRE'AP,hOc^6uLityF](Oq:DSVZ)?.v4e7uD͹]RӲrBegS(C:5檋Âm}zrRq%EEXcVc*fe*S 1-dMKՔޚ%֗|Zԛy>tcQ/6VhrTߗ%je|Y[o%LjK6[I?Lv9gw>].3RZ˧ũŁDt7Go Psm7/:BB !BB !BB(*OIBBtΌ.|!Kh r0O˓##[-SV6}p~H1K[-gjw)ksĭ7a74FTh8u(,kECOѲ~kF9hڹ,=gfvj߫9]n-Vapvj;-y uM%ٚK֔n Pش(V"59EMnK֋- /]¢ޢW >$㟫?Ax|jKk2sS IIe+[r)D5?k[D!OS_˥%%俗1t+C[{1>f8Ve!?PGQE8x? # l$[i &N|Uȥvkw}:}$`\b+;4ӻ\yOZjTlmDm S˼$ag #A[7z:_ŊTzoGfxM#Mpŧ:+&čz2i2,"^YݸJ[hI )93aW*4'td~fܒy)}*?D_$?fJ'Q78GR![=R19,6Mao *S+JIKL2wJ~5X%-սÅ{)mU_Ziߑh-4HQEeHSj;Kw{MN5Lw/2ׂsr\$rߌScknё] {꼭njLʽ%RR?Nό> m\8k7t;r2sEU< :@ < A>"? U?4wSjíStzYYyZ+ABvǓ|-\5}ak¼h훕z0Pq}8X\vwMJP*s *W;8uQͳ}19aʇb;*,oYi!bbi${ >%66 uF[e=CXj=. x}6jZ߈!!BB !BB !"*Q1E yAYd'Xb/QIwzPypJ<@+NNFel8IB'>"a=Mb(tZy(DE) TA[yкxFyDc"II͒! N܁yW#_FzCԴzQ>°9ih!y,W,i@T|8yM'"i^hzn6߬<D:{B=1ҵ+q_c`sy>A_1%iHehƕ84FfޖjVONƩ~oÄ{ht)Y |"`g*ߜ`*D[Rs)#Aydzڳ}ؕi/fZS(TngĊu9JIsXٗh~̶Ҵw>^qKH3Z mWW ٖ{ŷEBجS5nN%)LM2Jz4È'J\F' C fqqSґ0<:Ef&Ks IRA4]]Ѐ0!ѹeGD:}#c,SVDghڏd{8c e$)$Ѐ3SF-3wZ7 jqHT $7$J#Iѵ틂eR_Xͷ! t)|k*<)ֈPlA~IjeSn -Rz 5ڪPb]ݧxS{(EJ%J=JIןms*薬6JW` H?w٨1ivݻsBC =76Te)=<O5'#>x<,埙ۃMћZSZq$$b,NREF]IRZG@`xdjj-!6$Tz,yE sU6%p3z֓QmM!~x=1Z&aIRܟtgਦX+8 O|B\n>J֢y2`h &,:&**B5 -I%A/:FSyg8U#}gYbs ѷtK6tsPXz](p ' q5w;k2 ǪK*ˋ>)G#7x\U:^Jeɹ\Ouj*ZIyO Zc*ͧfԂٝߚ('%=SIݎCG::r-R%nF;*di9F%e! `G!nI*!B8tB !BB !I81o~&Ijy"#(kw}<@<yz)NGc5 ~^!nKs(/+GH)[^=r^bqIKK$x GǴ *P%C T5%X!qb^c-[HKp'>8:2V`;:#Df H j%θ[Sz*ig6>^-pKw`a.ܺgHp6KUG&Fy [cww03d=?W:{B "AYqr'#\T)s-OzU;X(^?,Fmr)hV b%zilݽj9Rf-w4J| n/}4ZCZB[Ϙ"Mp?,GR9;ky/YP1iTÍ(ciϨ0-D؅ G?W8w$\*Y섍EΝ$t@*H93-HKJ!–R?t^e 6HB rs&^E6$dy>ewwmqBB !BB !BB !ERvAng<,t.%%#)Wi<֔yq!u0g)ZH"LHڢNNGVfԖ :g8rm9E5gS)z9uδ.}dJJIʇUY֭!OKʷn^qJd mt?ԫ(3-)NR Jy7~MJӤz9eV凤Y#ve:'#r1 ma%iDbmQM> -:wOK>xN68lj`8 Eͷy[j>ⱞ`% I$$;Ő*R2*YBpsbH-^[4IQXYoVT8ܨ($$铓(9l*࣎ʪЕ*l!宜ڝ_~LyL\;owT[?XlM`λh]T-58ԌV\[]7 6K;8ɘaA{aE9M`'1u]%IH%/ j#"v dq,˴@e.K&TmD|(shUq7Cj$.+chmn K6(FVOc6YL3%puB LjĶhyӨjJV$+i*siێG~#0vJW*2*eѸ2JԦ8xfMqO-KqEkQ'/a%ygkٷJX=N\ԿWݺB,yDK-%t-E\N55S3 6;7_ =zN7GZjW^yS(FPF4"ve_n(DxIKF5D=W:m$*(ޓHy!. JA LAYڬ&JMiCʙ^(6i[ <zy:1uBnԤ/I8pGxyIɎۢRUy"xްx\F'&$J˭V`6AAcxōU뎙9KL˪˴h 넫'Zo[wֱ~u6iSkt{Ty 건O/kΥe9-37LVRWy6R^Z~IrM47MzZBP<"=s( (v'd1AJ A,}2xROJn-}jjD;_\“IܦFRjH-(׭?zuuHUPraJep%hO#I;L3L;p&34)AF_sm4zFH˵@eUfU^H*m!%=QVT9{A7+u8F92Ի:VB}KQQ8&_':>5ZB}\`˵-,`$&X+16qW\طG*2>۞iP<z:]|w#$ḱԈ>M Z #]i]\>Vj I4o:HJ鳲 qR#3tQ+zVJKLK-$UhcjKtm m M.M̄R| s2=57:o)&XJ_|+ܒ}Mcj槧*.8@FaՎ 3YM6XSfY )x wC;)vJYa"Hڻ<3:|Eiޙ.Ij$*bMIS3,+i`( ݍ>?=~I'j)L!ƞ9Gw#\FkMWz̤={!EE!!@B!";s/3 ?$?(W%&6X PP yu~6Wgy",1ӊeĸ$ O\[y֟eA#$_xP;,C2p~SGS*2v@_x5$~\@'iIynHmfQ#(H~UeT_%$'H[OPrFmFFAU՟Jsz.esVܑ5^mIRq%eSK?'%ݖR]yIlӤ)Ã.g-Ǝ*5nv>*S }SEJQLvM#Nhl8jfyeSN{nd$E.{υwv(eN'=Lury󾣷eKi%-l8Jzaa9 / :{1q3IE(f$RRZ[%{݌#\A9OZPbw#>xb~2m-4UkǤn)졢v]Z۞puyCL:9D#YI_7]åQ)H ʰ3ƜF_ԩO"Ll]\c*Fxai*i(ㅾb"L=SʙTn!i@FU<#INHWʔD>hDNj q N5YѴoD_lx]Jfݾr8%WI~]Jq(Vw=b!+V*N#4lÒVeT[V7B|J܊i (MԒB ARNM.<ʭ1״M:=htcM9-t|~ܨ]aIԗv0doGe38mF[ZOlx%.?Tj52 gl_i/yw~!QԲ.Q) p3Eq3pF&]rJWvoº"˗u6ऎ`c{{=?wfov9]uu?T6b5_Ny1;;aSy]V┣LM{% I;IC=w:q/j[8Bl*x 2c}%o鋬¶MXIgK/K?\hni?JuN)iz4ɓUO}:@%{;sUeSFn$,շW>U"?y銤˙qO<ܧ(I&1ջK$Q$<û?&VX5[IH VJuե{!H=1קƻ{TvM+=L}ZV|BO-Gqt:Dl-qNje6GNW8`xckn7%yrMqM-[25N3JTJ>8ԆJ)‘l+>3ѩ<95N0p~d9YKJiwaW)5ѣiž";VMYNVpYDe ozA⌯FQݚql1.e-) ?z>fxy, t訵p/ ;99kW-OѲH񧙮[?#y{^{NѫcI-ʽT[m~9|{/kk𯘲vUUS5LFqcDj|V"\I>$$F_ɽQuBV]߳Zmi{-VӈSn!E*B H3tGN,#iM2ƞ&s׮j:oyMVZbar~m%V}'O/=zWkWAӟ}2R] I##=*ˢntv*ŬG|kq(N̔8Yh˞=OCfJi&g&𑱧g"Z(کr٬ѹXYծÇa7c1UF%4;74]N$>7RLr~qIWM,fe I)kZ$ C\/y;ZO-.FLLIl+x6K 0ky~>|ȱpÓOAZ}* I&;nrrX+bO ̾ABh@*H>*'cOg7/}];s;[| 4!NQsRNU.Z?mRiŕ,]lZzf&sICy`N8YRqzrI?nDp;wܑ?f6[_"zN]i+KS$[Xh-72fkTzr˭9R6+&9F&╕cUjd!1ݙd);8`)^fH< ޟ2Bip׏zm7$OaxoSV4'ˆ >"AхIOAB3+QZSPNOd|(?|'u*ܽ;BœQX.д)~i(ZlI0R]?f5j@V,Wg#vPoOwHDNj q o^3>ľSzF+=܏<Ͻ}q<9/qa:#q."_c?w×Ӣ5grT|/'~I9eFisU2)|ecQ8u'Mٕ_1=?w^?VCxZb4>9m&F)x??*&vJ-Z]Hl(ߧ1:\dٖ}aZ%ŭG)$~H +kVsMZDݮZ=Z|u(tV=1h"-J̩TJ> Vψk%u¹iɵ&L2==y1]>5v_lq@Z2%Z>ڒzNdUГm~݇re-Nyntk !xy(wOwHBLPQ!E@'՘voOwH/l>h>[W&of7vW[W0>8~6M&3w×Ӣ= /cC|f%q4 8⋇h.*K8#D9uR/ vto~e[ZOlx{U?K:F-'a>S zpIK&%tYGkVxp;7~’y+5ExKWZJ]:)74dݴ+j^*8Lv:2`+N=TD., Fn6fE=k}_^2/ mUV5uP+S*) 3,+BZH)c1c{ӪvGW}1IM۩ۏ<”{? B)#sAl+N@z~n}sO䐰Iߜg7/M[.㺭;;ִ%߬Q.8T0xrIͮJa.<ǔLV AK/1w\nu9::W4{]F&3wN76y##j_?uAq26<#>a%zwtKqcqkoyN+xJ}J{MmھJN=5Lz=SӑckMrU2jjSjR/L=YGg]HR\wa~X8:szsnҜ8gG-%r?b=?Oo?;IVݻh@c9AS,p1qqY>qə[HVy91ZJ.6U%d>B#ЃUi{i¾fj :[tJz|oL>Y=ϨX;fl%KvVrRld8w|Nha /RCyku 9"?bH2ed&/(S! } W.3~ޏ-q*Y Dx!xӔ6@$od"Z缌z24Ӵ_{&Ràb90=2^_J@9 k<k>q%j]We ZI=|OQʔD,Nq^*чB8!@B!!@BTS5!=wd'"fmI )! H±Ȟ|0TӉ B4O<x>di/ϤlnYGܫO1sܵvT:2=S>DV>qLڊ:)'ɦF\4)`QGw6GD>xR"Q K䤃j%ӭ:m.gy B+N&jE #Ǿ"#&$&oiNݨ$(zA891}K88GnVT&ZwFߔ~0% Tv{.3J| N` Zt29{EL~mK +i'y29;}!4JQ?q9BÈJE }^ j8A6dW0*u 9u:l=ct?`!BB !BB !BB !BB(+s.JȩMb ψ*۫dۋlBs$K%Msx"tjjUI˅T̟K BeIy%49(OKdj,KD UB,)-ڻNčp#Y(~VR>_{>Lw/CC=4fg)Ieëp({ߤUwPCiAo`cEm&y7OAjyDzc)ϡ4RTG:|FܕcтĂa mżJFŸ$$%g&&@PqC UiC-QQJ'Ow EV- ǎE*(BF}>/*RT)ΊkrY/<Ӫ9Y=>/($>Zi 6$`$t@B!!@B!!@B!!@B!PU^e%) ug "&NNb4fuؑus0?RJTBB9.˲>a\YO'V\2D' O#XIJg ;<N%&JNB JP<娍Sra{Ɛ R>'{ҟ+oj[&s` 9{*!i/v|ʥr⪙UEI {痘>1nr0KeIKeYO!!@KhtY*'~/$BQ-9uV6D٢4 s2IQKC土#n!!Ai= NA>@HRJO0F AJFys]jR(P/|1/Kalʔ8c!"i"&‘J9D..Jt2.OBB !BB !BB !BB Rg? G=?Ǻ*9rM6Fħv=?V 9$f%eL><!Ri4M!DzᏣ焅E{ $#4%6,2O??jSඖpЏq<` $(TBGt~B5-?lIAH'IbVDB\YC@)`nN3SW+qJHN=9t%IYK+)> h(*꽥(?.:^Lx,|CNy[Z5 ~m|Qwk$O\%2I:m#YhNL5]˯HMKY* (8嘛DeDU*HZ ь8-P!!&*JK cX.T XgT2zN%'CyGvg1"MI3ҁji%*Ո!!@B!!@B!!@B!"3pJZ^H~ENC2oρi]sPQQXLȚ} 0s"#="`MJz[ smE?\ixރ6}ɀ~ɡ^;BԫU~?쬜'v =0y}q)fy/#v:pDC MdR:?OSZpJ1b+u-(PHϟC *$̒rLK+oDJB KIꑴ&"#:@HT+%mjZ[JV'㏸@o<9f<ǣ^H9 V~qG"@u-T[P?/m2\A’AQ؞^ecǕ&rޥ R01{mZB!!@B!!@B5J/HMOMJʴsiV$p]LYPMҳ]3iJ0zOj%bغcVe-e ̬ɒqTRZs€R%\iEKM~ L&*,֝pg$`9"#&]Zv,δԔWW|YoEéիxVR됾Tp }I#>Ds}mԾ̴uS5Cm!$QҢFF#3+:}պ~lj611ݙˆ_H ZTIP.\EMytm]ɭֺmL#UfOk&S֕mIN,:چym甒RPy'E+6VuP?7$:Y9e *׻._u^IxSB|o.YyP&nC3I})(J+jBR}+!Dju=kӡilRjrv^Բ,uJJѐP:%ʰy'JUk9V0)feZT-{JpT'ZR]*-pGncXV}2ţ?GOM&RRV(% uݤ̇G.]q*;:_khzynUvT}UD[m588 J9Rj=w)ldS-@PRJTy 98{ d_ځm&ߧ;g'a}iKB %%RHjX5۠Ԩ-!I!I# $ۍU)éVV~=#TW婨z@jb̕OKi1ޭjJ)j?˨Z49'(Ȯ"S+&S[:5U{FoFMKn]WC>!wPڰGc8ݐaFrRXêi;Zɪ6tЅ3(ɜ祗Rl(Nm7+9(תTw YU=ՋͺVKvTPCB~ kXW>R:S{"_1ZeZs7{_*EV+ ˙}8Q. J[WHIYjO7Wr{]K%Jʆűw5 ).fL3(*dwv1 -iiZ;Qtԥ0i)$)Af'"Zjؕ\Մ.<ěnM 1YvQ7\NT[,tof&L iyڱ h10`!E9>81Aڥg>;@Zv1<]%Im p̈́'P~ wtPto39i&O.SRRBrq4WVZN7\[K_q\hZvJ ]h*VbJ.Z209FAdvzGn.I $an5N)Q*Ok zQ--45W4THϵ0I$40AF3p< YY {KY֋7B+jKKu|ʕy*և[,S}M_VjiCJf[F)p}ђ7Un ]RƘ24-LyJ؁N1 IG\<5ɑ|#_)jnYZiTdfQfY2oKm!c/+A8 u{K-ƐjBRqjw|h`7ѝ}Y]yR'5tO}iq1G(5M3HLT&6 ]I>ƥ)Vƽ5fVIXOxwβ)mxcJ-ۢ]S3rU֩w W˧Ku:ANTYLٓ}C'zJ0^n\Kj{pQTiwαRn][H$>d]qOE+[Rƙ%FN4\fB5R=qKT%tRijRJ~kHpcBZRVxchRpJU(Btd,ڻŬ6N28wO$fBB!!@B 5FkT}+w6pS%)M&iĸaX$$Ś[rm Io>!C3 M8▤;(T{|',I:V' Mj:VJ5=]\E$44w9xΔYjy)f)L2W%5` /i)3FGXQ8T4v~[?:j]Bj\7o4K7*ĶDe% R0ycjb5?^]&Z3vģM>mHϣ{Np1%ؿ5eWJ^o:fUi/{V/dFK8Zsj@dJIPli52r־ 'ܲԆjrUזvUŐpVvdI8=ԛsUh ZS2q:Ҷ%'0| zx=8U6U~4sC=aw^sauwgRRV#$5=ujEۈwz֔}'X͐)=TXVu}os)N۝urWNSteN*}ʎ{dq)t߃ޝ)4~:4ʦi{,7*&!o(O }/o=djƥ7X9A֎vS9#"ʹmo9an p~ zL9[XkjNM+m;U]uHS>p׮-ZZg)򪑤I3<{*/o|Iq|8A 1Amd#VtJzv~߉nvm獙ϏF5n1OiqTIթIxa3]J ܔl=^l;*moe+#*s#Åw_E>[R'mveT覓-*Qh%NK8RJRH<9F;Tס6\ՙq٧ha%/-hZ#<)Ӎ| c).Tŷ6_*sNL>gii ni3Va9V(^NۺQuP'9jNR**t90%bظVBQ*zLuRRZ*ZR6Uս,ӎw4 A#IR=*XMW ;QSS7Ngi }k5*jΖTȘS}AIGLnro9KQ&֩ON)m 1,]CMJĄPp#蚙-Tg88̢}.) ix)˧σD&5wywǡh83Npʁpk]mˏ):CRd9nwn=cpsTM=d,{[TFKKjeTWFws|pZKͩPb<$EUԕ˜GT7GVZ&8#N$4گ){\_efN;T) [>ןd p.YS7t͢n[~M4P [JA!!G'݁3 "JMVldԵjyĴ w6O=osݔwgg:Ƌۈ;Sqz1GWWw8iϘ96>Ml0ڝqx'j@8Q~ڹ bjm*Uٶ\}O>ʂ(e$UE&{{e*^m;JnwuXVhw뒋/Mbm3KRvY Rӻ*Nz#襯KU4fֿL*QV>Vq􌻬tٷc64JjNMQgTs !c-->>G|#4.֢qp. RQUK !Š7nqx0y&#Tؔѝ _i4ur0pZժ`S$SmOFnA.eی3a)>XKJS{">U&Ѭ wzj˾Q^*RZ˼0&Yko6 ٴ lQm5颗"ĘciN;s81r (PRNARHmmϗD*M+_ispWj=pYzUi ̉K-dU@$ͺ1IV՚Muuѥ}ϥGmJor,|#Ӭ\G ÅiWyW}xk_iu,j Sǰwݷ&ԝCjL1 -.~AT4]ӽAOSXK+suzWmĭN@lWܺVz(Xi\iYgǻIIhu[]qĭ.ת(SB[J=3pM9-~OITZҞFR*PY)㘡[W&. D*\2y-aK2LS[h;{0H**Ϙl"u.ﻅsi,^5\ii' 2#qTVte534^ʕBBwc oKb眦\9%&ree<+8>+DŽm,"^Md.dc BD!!@B!h|z^Qhi.6ɖMc r F[rɪwo궨մF1eKWD"ug*s$/ty>>1WZmVB\(՚<S}c嵭$#-@fN)$+b"hV1)q$rє=[I,3Ӝ|[9oq|V zjuRӚ^'$ɭ2>d d H1neHYbbV%TL̢-î9}GX:͏n\VU]NdoK;$.Q%`[TܝH:sHɰF L'-p=bu2U}üg]hTcJ 5:s5Yq I3xiEYɪ-8rnMVc1v :FڷP4^z)>LDzAg%1њNZ vL(煮=f?u) WLbzК CmE .ٕQR>i:TSqڸKR'k)UMtuTY>j~Vnt[ 9%v% I$x>ьG:jէL[ܷޒ&p]2z'9~!kPj\$veKm!)HAqiwT$'"= I50=KjZIFqZ$P*-On; :7<d{>5+5u}R DTN '_BvJ5dKv٣v)4T/K"]mBH$Mi];IR, 24gNS3^u8q@; 9Ųv,5~( ;i /kYwkwJ*v;fֶ*inm5m@{)I(P|ZջW쾠$_{}gwxûq FtǮ*VmQ%(7Kaɥ8*A-c.Ԣ*xKzTzPݻqf{sRP\h ]7zjQ6+-6^TfgYq=y uiv{ JUKQtI疖 Rԫ7wW@Qf)ʖCi*RʔI1+vUjuJ~z؞n ZS[NL ,0NS9Fg2NF%/hИfrYKrIqd89& Vhg\bՠTI͇*.- le!g$$_(mNI,*7P_֧qUktMXkBԨ*mԧ2{}BZNY#wᢵC]+zp޳3sڵ M*dTvRDo`6kӯЭMb}}2VBAY'ǍWPJ%T*UgpIiJvI SzQ-JvHTVIIJ+RV Q''-:YeZLZac*lJvdCF=ZlܝxJ]f޷'ܕ6e'8kll^҉:P隝o1KTfZ‰y v9K|ZQk2֑-+$#R. ?2㭊S\}Ph>EEæVuXWm:j$AY}r kIRp@<"-V.QX*8:7M;;Skyӳ/\㳫R[PIQ9<oÕZFQTS&Vyl;Wy[.ZZJ)RHxSΤN&*ne鬶dc P^Ng<Wi:z;RB1jqIrM/Z%imYEU-# N6eKsk ZVhޭm1ZXn)ԍ7%+0݅oQu qT(3emӧiIKRRP 2Tv$ Z՛F[TJ̃NMKFT_ovX:k;Ni~[)jίV,˷P*zYVYzROOڛBeK`rJsƧg htܭPR%TxԕR{r~3tE~eMa{J@)1xd[SU:阷/.jHڔ>J~ڐ0q)]n$0oܰ[M4қ랓L~NܫdjIK:R˧3$2WjSz?HjAꙚb|P'Mgz)*8L%SsvSJE5R\(AO-,Emskэ hס**?i۳>sM5Eoӹ5V5SRsw޴,;~m[,3seOM@`rVt}7k]nYw+J=TC3jJQUD@w9Yb?bT?֗Gk>[݀A#17wꌵ bҨۓ :[74NѪ`$T)J<1iwN8sUZvyaڿ ;*L)횸fRԪ2-/KT&𦻃F20T YNs-.Utz6~j^šb]*!#'4VĮ UӀuV%6tsNG"ahQݧ̸!@h >}OxBB !BB !BB !BB !BB !BB !5r3͎\ű,]hĒzunN GϻGy7]) `r0Cm4m;֑?BB !BB !BB !BB !BB !BB !BB !BB !BB !BB !BB !BB !BB !BB !BB !BB !BB !JFIFddC   C  " N !1A"Q #2aqR3B$7brsv'48Uuw/!1AQ2Baq"Rb ?N(((+X!) IUͤ);P?_sAe >zIwhb2\aL84EEHTh8 67\7[@ζ_ʋKG! t,EOJB\GЊS6mһHJ4LTG+P>u( (( (( (PzN 0mxMf{8tT77ځi3%Cuτ-yqs)֩7f'jGlᶠC'ױѧ>:lLè}UvNbrLCj*.|^uf$CxQmO3ߗZ.Y[o逄̼(k~|YX_HyBClװ;}7z}?P1񩑲;+-ˈm'*^$ݝSPX%Ĕo\(nԆ+kT'^ [N3DH@J$ð+%VMk}͉ϛҗ#M9&KgǗp%uc%CZ29'Z?8,nM-/m䰟=;P8hy΀eE|}(((G#[xl{#iuQ1䩓8;kuEyؠ>+f1V˂Ĕ5'i+NA gϩ=^J>֛Ld2MRVJViG֦X~,\zɊ3(5@ն;kb@r0 '> }|sa > CYwIv\2d2ԥ#Gtrp0^.%r= BM) K׏T}})N۹ :)?":\% Ԃ\ғJOd-oIlen oXyڸH䕂 A5Ws :xqLu'?T5ϼ[cļGG[ W|[B~SU~V o>1ͣ>'勦3ov9wʕ&ERJ3 *{RNAs3҉Ym l]syNI 8ڃj['}l'.7oDILD">"=oSld[ $=Um8Ü)Ipu8\"8Fż@~E>dqIX@!)cݩ?d/07ý%퍼θU-1Э$ hMUAlZwitEQmO(Jž}dNmd,$[121S[ƂRIuW831ϯ/`z^6mrmf Z}okm\d=j^'SxN)^`ԇn䡢ZRAڡn,ۼ)Y>ғo6>ZIVnr{?iͪdG_SKkmV~UGq[b8fЙf| ח)&%osQ*bSki-HxH4˻n1zYkspDYq+#v ;ƻa3xNe͸/CTһ>Kgʳ3j~JRiYNm(`067¾SO&R y*+huW?1!]1~^`xvî\-U> }5#Q fTl6 N΀ɭp~:muPRDCRJuK)4gAOV8iHl!( ҁLq'6{9[*ӌ%dzz.zufv"Wòa7 ֓=5J7y/֕('u 7l[xU)fղd:Ji ~e kJ^x'z1YAߧ"_}éTki:ﯯ*czsMĿOl)Geȷ^Z$kuc j%ǘɈ␯BR[(Š]reUL?pQotO 7f֓m˰8f=f #\w:r[pz'A"mZFд'ZT֪,T"o%nvc8_ڭ!$69)JBA-ޚ}!c\ó[\Jb*kgg\0d2vZ0Z=~TuQM/îw&n31;,;r߷2P޸JvZepDb F͆Ѝ$rO񨡯.vy湄!n_j(Bԅh>d(|^R,[-Yf8,4)μiJ ZvwIaEUQ@QEQ@Vl&DuP?JH ,6J<|tuW-d ȃ&)Q9"GN$V( OQۨ}p6|+9kĘ>nF"݊:VOʤ7{nڭVnKnybBP[x# CV |?IˣܣNj˗<? _vV)OoZ΍sɭU8O=N %z?EoRg1)daPr1'G {n.X lIl.$}Ê;:Gjd\pl0WRkN=td^_W&" :_57huR׼&c'\O7L"FU:$b9G5jslnmâfbŎ˜V,2RrRK=FijPJ~w{F\ti϶eK*J [4ёkt$+% ӗ' \l|k [o[~3nTBS jR6@vtWݷQΣ-X]f*m!@}5|Y7orC&"J$2%e!)t oVL܋#^79KO g6Tvg[ /ҹKvnk4E?r&*/^ˍ!zdƹ^q\6UD|sQfu$ P~#Fgde/ౡ1 % èI!J' *ikŒK7Ixu1v<%Fa/yiJRcWEuS6{9i\< mAd ̑Էq(7d 1@mlA ze▬XlpZ-&n ^};}i#i_ڕ #EQKa5.]4'm`֟cB!ԁؤn)SǾZ]v<%Gq mJ+)Z;N~ vV%@{6ˆIDsy2B;]H$ w5壋\ HdE'Ńy-(zȍz; ӸZmZkqWQM7Uam)8P%NO[mdBВzސ& ;$]6 i?4ut}bCE͗9 qNܞS]bx'{eIo[56#-!8~?w%a^FTQEEPQEEPwc)~^J23ʌjJ|yrT ΈHB܃_(.ö5@X;lFm,%] ҈;oށ& !ya;R][%&E >&MeŵcRͽibtA;Gz4TBRi: C%GGҽ*o4e .c˗7^Z)ܫ BuA)3;ɬF<e4aNJ`=ӯ]`w#?bnBk̃pqԘvD P-~l¯p Ǥ6dMڝ||w ~J+k ~(]ٖW5o.qu ȴߨoz0 {fӿEͣ(w~aSW#]O04;&I;]BMe,y>1CHaR+HYP V|3mvW Dzpe &֣l\ph|P'_&t][eo4^}ek)DPI)HF3.aG`2Yf5\QԞw^H>O m mWM6[9ħ[ֱ/EQEEPQEIEɠKN$e (A *>lyo;C{O31_4߻&3 *xxcDZ/1w[˴4Ib˰:zHۗVk-VTXڏȎPs5%--I^{Հ}CʯY]2ɱgYm嶳1J(1E]H5J&5Ԉ%/ ,V-%)mNqמH_Dg(GDxm6;*ØLy܃ ٍ O`[bc5JoIKJEҒ5FEXo}kr&]ݸ&E.A ehI嶏c|gŝǫV]h/ZM .C%I'jm$vkZe9D'vs{ s:+*R >}Qz{%>"ce os6Ж$6ad7%.|^Z\)-l)@r'ٵ"ݗxƑ+do~O0+.p~{>6c_goRFScPWlyIq)vvoKV9}"q\b-p>&JqJ[*P8&?: om*)ƐkpdxoieQUEQ@QE ۢG.zR:|r!J~R>zI_qjKZH]6YF<ԧ.|(<0\D&㱳=,.K)'(<Z]vǎ>lm\a)ÉBFM%y\Rl! G]R{ΚXjm}BZ f+a>TcsqĶQOA|X0N2M|94|Uk^Tru☞>2[fvzĴ9/8I$i):sޖn?g9t6_.̯1:e(*jsF#mfբ:VODЭ 9\qv9үhn/Vݱc,4Ii=:== 佉G\V[-qx)2k$7g IV-МWgrldOKbc/MkZXIIjpƯyͮ :~YfMk%}r^ߪ5'ė<_s}F i(hM'Ef"Mޒ`Q Ų}G~Ōe=Jk}祗_b.6,ke ZuPRUE\'gdC{w閛ewX0S6 'ԩJ 4ue?aN-|&>fԗ xO`9Z Zã1l񞨯Ť{6gtWXE=:۟_&hH! 6K )'JRƽhve,LLdƎu(}5^5?.Km X9B%\|$($S]k4(4(([plx-?_JAv;D[!}JB$oT ֩Jڂب@a$D.AO=?zWmBCq #4i*ly9^b{}(1թŰNiB-,ÖiCJT6 x?#Iqw:-=H;#)% RO:4"*VJTG`UU>ZTTv>gۨP!G cȀ=4FCCurH_6$BKpqi;hr4:%s}PvIBG+s>]W 9Iy0+|@rZM=R@qaH[+e@QEQ@QEQ@QE 4>)?;IIE,^[ :KmsOʑ#nKX)RJ~[bkS\ڔtE~?dWcZ.Lm)pV=eyuw )$${ jGOcvpR}4jV㥶wNǚ zTȥnIR\aGz?@T◶}Qm!KKO+YH%kIl%*}VM=[Z\@RHRH"\y+Ҙ;F( (wQjH+Lbեi?"䅲ĕڞ_!jR߱Qr>cwxW؆ᄘ3H !m,)#~bYy ,r_rG7WIϛk+ߗ^Y.qJ'[57)_͞u~̐ҔVx!GN6F>۵XV_PJ.ѣ|$Wkz:pY/'ʺ]3n(3l)X'Sa)~`m]y&} hʈ[ ZPpﲍz(7Vi"[TfEe)㴝GI֩F']9d֑ÒPJԔZBNFٺ'5be K,+j>璔vx \\,lq.)mi(VO==ktY\i/4 ŴД( Ibln]mPNCs͌qexøR !"4c2hk yeEE: u~6ŶoE9oK;0C-%N%S+@@WJ;(m|Y\P;im"jS$uN'~:9kaOtR_/}@ߦEYbYt)+ D JJ#T~$fGq?FB[ekIKbBO=֜P3n} -pco +b9t2AS|x!ZqOWdbļ"cv啺T'gBO5Jtsϒ`i9<[ Q?lMG%lbs}C92Nk %I;<@N^袊/-[q;7 s\Q$I5{Cŝد8ۚ( JR u)HOrNލjbgVܱz#ݭ7BO;̒ (((JFIFXXC  %# , #&')*)-0-(0%()(C  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((" A !1AQa"2Rq#3BbSCs5 1!ABRSq"2a3Q ?4()JJRR()JJRR+V1kr|8|'Pru^{}L! (6uU~Lm=mvIޟxg_>}s MxeЈ@EGM |@wJ)JP R)@)JP R)@)JP V/؍w GOg7U,%#?eT>-qv9m6sA_|yGcC,{Im 'ju*湕4$בhx%#xNɥFL7JPz:?e9t4_E5)w2xwpi[+(&|XzRYeYń1U\!+i[.u6XW/ʲb湋ŠR R()JJRR +x(%؄,%#5 1zᩓ>HB\\nzJOX?W!"N*qo+ KYzxCyU! NKbn::L)U/!]}՜b?z?n Ū zMӉۃck_#qhRs;F:$4?ivEРRƼPʵ_*p%;=UrĥDANgfE>mMMÄ\tOU ͝Σ}QlF-F>lLLj 6JVt>% 1)̲|աYdl>-}Br %% * !Z|' VFlbo=r'+\ܤozB2䨟ӏ"ZӍy\}Ȱ4G[05Wu(dtk:ߋ@&6MK9Z uB v[LkUGt߷^fjC#4+j*Z{I;5u׋I&nv>c2#$Z1 wʡ莆-Gj׏liaLGO,'S7V֟ڬsIuҤ4P =׾YtmJVDd+A< Iu6;n^ ޕrmZhMє@LAͰtS˭#]米ޟ;@qN;#9Ө)5V#dָֈKeˉ6z볨^LN=r-ƔP.p($u'CS͎G௯NWď"i_Xm!(@tOqV7`KA ˿:__b%)*Qd>r:4uƿ@,q;SaXX\2d pu ocYm.7I* Q#;֏JMGȪW*pJmV8z4?1t<=}Z kIr뜨kRnIJHytw%@wֲTo$Gaǖ=()JCb%VҥvH^sCԑulXDaQu bKgOxUۍcL4U)^~JVS7mYmMi[gY}2 HHF;U驹;)ٽ[ɇ9qxOɁaJ^ imhJ6t:s֑KEYǵI\ۜ ;XQ^׻}+=3pl;ۚXa6^7e&oPYme 2˻jJ=BRI_[<82 㰓7yyRH$ u7mXBv )}H_BVA*s\6az|rQH@ :n~.9bEPΒXs)?O^ N?1*r.֊^q2ʹh+t:k_巈1nޫAO>۬9di*#}龇F"s^۹LDêwK s+z4o.Z"?p. Ωh (A:\Pnty(Dvs,W˲eK__(k :)iy)/%))o*eW.rbS>rskl3MȘPi=O]P8>dX*LܺzgRHނz;v+[2>"ccۑ O>ӭe"7 eGnQ%l=us%ʵ]M5O¡џ5[rYCPَSlNǛ-Md--t갾w^~0q#/mF7#6kTu/:IW7_{1Qӱ=3@rGD0q+O1O52{,2W^G>#/K{0BJRډ#菉K-`VKhEK+*-*$S]<& nX_L%_s>5金0ք"cZ4#|Ưɷ5Ե2Lu9ṳ&% ֙6"CvUw:5@hZP^5ISd7(4{7_|R^ez,sqo -#^iϪ,gC.ןBY1VGMw yq"PUdǕ^'OONk`{x8[uIS 8RGZ$!K-{) &.cx.Ss|Cl`nysֹTm7b<Ʈ9-W]_":`<JU߳X,W_BG_qi-J6OJTļb5{\\c\u-Ym's v^x:L_'a Gr7νfpowoSqշ'; mGY>MD6aR%DP+ pJ%ۉq58ۨ !(O_3~qfov20H7{d+ڋ~PK]#CUX7ԻN?ڟ .ӏF83 ݶS+xnv{mѾKI_>k~bRU' N' {ZK⣋9'Lϼ)?ڃ%POF,.;ep? }]/ V̜jShx 4'$yWwg9c+>QQ궎/Ωs/o^q[a|FΔ7IހB|΄) J zJR)@ q/ \u㯸h5X8;$hQ~K歝uIeSo!+mCJJ^zf̘]N͢Qk~Xj_9Gc1FNBG9i(YJ{Ep}fuEBiև+x#~rBdnc?gck#ѨnO&K 7[p P#h?Tp쯪ƑrVL^* RXR(C(q)ROjT6 k~7o8z_1[M(<XaН6zҽ()JJRR(QwW&KAn{^Υ#֚$7uŚJɨI`v @r@#niiC:&7"ch z{Mezc4ltH=5U^ USy ndjRg()JJRR(FLISAFCIS