Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 19 krajín sveta.Prípad nevyplatenej mzdy zamestnankyne, ktorá pracovala bez zmluvy

9. september 2012

V roku 2009 sa Priama akcia angažovala v spore o nevyplatenú mzdu. Podarilo sa nám na jeden deň zatvoriť jednu z pobočiek firmy, zistili sme, čo hovorí zákon o téme poškodzovanie dobrého mena a spor sme prezentovali aj na Konferencii MAP o neistých formách zamestnávania, samospráve a družstvách. Získali sme množstvo poznatkov, ktoré nám uľahčili ďalšie aktivity v rámci PA, a vďaka otvoreným stretnutiam PA-BA, na ktorých sme sa s odstupom 2 rokov venovali jednotlivým problémom, na ktoré sme počas sporu narazili, sme si poznatky ešte doplnili a prehĺbili. Jedným z cieľov Priamej akcie je deliť sa o skúsenosti, ktoré získavajú pracujúci počas sporov. Po článku o spore nášho člena vo veci výpovede zo strany zamestnávateľa, sa chceme podeliť aj o túto skúsenosť.

Pozadie sporu

Všetko sa začalo, keď si mladá nezamestnaná žena – nazvime ju Lucia – v Banskej Bystrici našla prácu ako predavačka v obchode. V tom čase tam pracovali ďalšie dve alebo tri zamestnankyne. Lucia nedostala písomnú zmluvu, lebo majiteľ obchodu jej povedal, že je v tzv. „skúšobnej lehote“. Po niekoľkých dňoch ešte vždy nemala zmluvu a rozhodla sa z práce odísť. Celkovo odpracovala asi 20 hodín. Problém bol, že šéf jej zaplatil iba polovicu sumy, ktorú mala dostať podľa ústnej dohody. Lucia sa s tým odmietla zmieriť a niekoľko ráz mu volala, aby si vypýtala zvyšné peniaze. Hoci šéf najskôr s jej požiadavkami nesúhlasil, napokon jej dal nejaké peniaze, ale nie celú dlžnú sumu.

Zapojenie Priamej akcie

Lucia poznala aktivity Priamej akcie a obrátila sa na nás so svojím problémom. Osobne sme sa s ňou stretli a spolu sme uvažovali, aké kroky podniknúť proti zamestnávateľovi. Rozhodli sme sa napísať leták a rozdávať ho na druhý deň pred obchodom. Okrem toho sme sa zhodli, že v čo najväčšom počte vojdeme do obchodu a požiadame prítomnú predavačku, aby zavolala šéfovi. Chceli sme, aby prišiel za nami – inak sme boli rozhodnutí postarať sa o zatvorenie predajne. V letáku podpísanom Priamou akciou, ktorý sme pripravili v priebehu niekoľkých hodín, sme vysvetlili Luciinu situáciu, uviedli požiadavky a vyzvali k bojkotu oboch prevádzok, ktoré mal šéf v Banskej Bystrici.

Zatvorenie predajne

Na druhý deň sme šli k obchodu aj s letákmi a obložili nimi okolie, keďže po ulici neprechádzalo veľa okoloidúcich. S predavačkou, ktorá mala zmenu, sme sa porozprávali o jej pracovných podmienkach. Vysvitlo, že ani ona nemá písomnú pracovnú zmluvu, hoci jej ju šéf sľúbil. Požiadali sme ju, aby mu zavolala. Jeden z nás šéfovi povedal, že obchod nebude môcť normálne fungovať, lebo ostaneme vnútri a všetkým zákazníkom povieme o Luciinom spore.

Najskôr nám tvrdil, že jej už všetko vyplatil. Postupne bol čoraz agresívnejší a začal sa vyhrážať políciou. Ostali sme pri dverách obchodu s letákmi pripravenými pre prípadných zákazníkov. Zhruba po 15 minútach šéf zavolal predavačke a prikázal jej, aby obchod zatvorila. Pokiaľ vieme, obchod ostal zatvorený celú sobotu (asi dvakrát sme okolo neho prechádzali).

Pobrali sme sa teda k druhej prevádzke patriacej tomu istému majiteľovi (okrem dvoch obchodov vlastnil aj sklad, ale nevedeli sme, koľkí zamestnanci v ňom budú v sobotu). V druhom obchode sme sa porozprávali s predavačkou a vysvetlili jej, o čo ide. Vyjadrila sa, že so šéfom zatiaľ nemá nijaké problémy. Všimli sme si, že bola oveľa staršia ako predavačka v prvom obchode. Bolo jasné, že preňho pracuje už niekoľko rokov a zrejme má lepšie pracovné podmienky.

Ďalší vývoj sporu

Po niekoľkých dňoch a viacerých Luciiných telefonátoch šéf konečne súhlasil, že sa s ňou stretne, no osobne jej iba vymenoval, aké právne kroky by mohol podniknúť, keby chcel (ohováranie a pod.). Lucia reagovala v rovnakom duchu – právnickými hrozbami, o ktorých sme v organizácii niekoľko dní intenzívne diskutovali.

Výsledok sporu

Lucia sa rozhodla nepokračovať v priamych akciách. Bála sa možných dôsledkov pre seba, keďže v obchode pracovala počas PN-ky (čo sme sa dozvedeli až neskôr), a určite jej nebolo príjemné ani zastrašovanie bývalého šéfa. Zároveň sa jej naskytla nová pracovná príležitosť s normálnou písomnou zmluvou. Rozhodla sa teda ďalej nepokračovať v spore, čo sme rešpektovali.

Šéf sa však z toho nedostal tak ľahko. Vieme o tom, že niekto kontaktoval Inšpektorát práce a obchodnú inšpekciu a výsledkom bolo niekoľko pokút. Taktiež sme sa dopočuli, že po našej priamej akcii dostala nová predavačka v prvom obchode písomnú zmluvu.

Poučenie pre Priamu akciu

K veľmi pozitívnym častiam sporu patrí to, že sme dokázali reagovať rýchlo a efektívne (doslova v priebehu niekoľkých hodín). Pripravili sme leták, dohodli sa na stratégii a urobili priamu akciu. Je to o to pozitívnejšie, že išlo o našu prvú skúsenosť s takýmto sporom.

Pri prípravách na ďalšie akcie sme diskutovali o možných stratégiách a požiadali o pomoc aj kamarátov a kamarátky z ostatných sekcií Medzinárodnej asociácie pracujúcich. Odpovede viacerých z nich nám veľmi pomohli. Inšpirovali sme sa aj brožúrou Zápisky z triednych bojov (PDF).

Prínosné bolo aj riešenie právnických vecí, lebo sme sa dozvedeli viac o našich právach a zistili, akým rizikám čelíme zo strany majiteľa obchodu.

Na druhej strane, menej sme sa sústredili na ďalšiu priamu akciu. Chceli sme veľmi presne vedieť, čo všetko hrozí Lucii, nám a organizácii, ak šéf naplní svoje vyhrážky, a chceli sme sa na to dobre pripraviť. Trvalo nám niekoľko dní, kým sme prišli na to, aké zákony sa na daný problém vzťahujú, ako sa aplikujú a aké sú naše šance. Ukázalo sa, že zastrašovaním šéfa sme sa nemuseli zaoberať až tak podrobne, pretože jeho šanca uspieť na súde bola mizivá.

Lucia tiež váhala s priamou akciou, lebo počas práce v predajni bola oficiálne na PN-ke. Keby sa to šéf dozvedel (napr. keby sa spor riešil verejnejšie), mohla by prísť o podporu v nezamestnanosti.

Veľký mínusom bola skutočnosť, že Lucia bývala v meste, kde Priama akcia nemala nijakých členov, a  v kontakte sme boli najmä cez tretiu osobu a cez internet.


LETÁK PRIAMEJ AKCIE

PODNIKATEĽ, KTORÝ NEMÁ PROBLÉM OKRADNÚŤ ZAMESTNANKYŇU O 50 EUR

Majiteľ firmy _____ pán _____ odmietol vyplatiť zamestnankyni mzdu vo výške 52,8 eur. Zamestnankyňa pracovala vo firme ako predavačka v skúšobnej dobe bez akejkoľvek písomnej zmluvy. Jej podpísanie zamestnávateľ od začiatku odďaľoval s odporúčaním, že sa zatiaľ nemá odhlasovať z úradu práce a s tým, že „sa dohodnú potom“.

Po týždni sa však vzájomne dohodli na ukončení pracovného pomeru. Na otázku, kedy jej pán _____ vyplatí dlžnú mzdu, odpovedal: „Aké peniaze, veď ste boli len v skúšobnej dobe.“ Samozrejme, zamestnankyňa vedela, že na mzdu za odpracovaných 22,5 hodiny má nárok, a pokúšala sa s ním dohodnúť. Po niekoľkých telefonátoch pán podnikateľ konečne súhlasil so stretnutím, no namiesto celej mzdy jej predhodil smiešnych 17 eur.

Je zarážajúce, že podnikateľ, ktorý prevádzkuje dve predajne a vlastní veľkosklad, má problém zaplatiť zvyšných 35,8 eura za odvedenú prácu. Nie je vylúčené, že bez zmluvy zamestnával a zamestnáva viacerých zamestnancov.

Podporte zamestnankyňu, NENAKUPUJTE V PREDAJNI CHOVATEĽSKÝCH POTRIEB NA ____________ULICI. Veď žrádlo od takéhoto človeka by určite nechutilo ani vášmu domácemu zvieratku.

Vieme, že tento prípad nie je ojedinelý. Chceme však poukázať na to, že keď sa ľudia spoja, dokážu si vymôcť svoje. A práve na tom záleží.

Viac info v priebehu týždňa na www.priamaakcia.sk, webstránke Priamej akcie, slovenskej sekcie Medzinárodnej asociácie pracujúcich.


O ZÁKONOCH

Zákony, ktoré porušil zamestnávateľ:

•    Písomná podoba zmluvy (zo Zákonníka práce):

§ 42
(1) Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Jedno písomné vyhotovenie pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.

•    Nevyplatenie mzdy a odstupného (z Trestného zákona § 214 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z.):

(1) Kto ako štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, alebo ich prokurista nevyplatí svojmu zamestnancovi mzdu, plat alebo inú odmenu za prácu, náhradu mzdy alebo odstupné, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, v deň ich splatnosti, hoci v tento deň mal peňažné prostriedky na ich výplatu, ktoré nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie činnosti právnickej osoby alebo činnosti zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo vykoná opatrenia smerujúce k zmareniu vyplatenia týchto peňažných prostriedkov, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

Podstatným znakom spáchania tohto trestného činu je to, že zamestnávateľ nevyplatil mzdu zamestnancovi v deň splatnosti mzdy, hoci mal peniaze na účte a tieto peniaze nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie činnosti firmy.

Zákony, ktoré (potenciálne) porušila Lucia:

•    Pracovala a zároveň poberala podporu v nezamestnanosti

To by sa dalo vysvetliť nízkym zárobkom v súvislosti s malým počtom odpracovaných hodín: pracovala tak málo, že na podporu mala ešte vždy nárok. (Toto však súvisí aj s typom pracovnej zmluvy, a keďže nemala nijakú, mohlo by sa to skomplikovať. Potenciálne teda mohla porušiť zákon. Všetko by záviselo od jej zmluvy.

•    Pracovala, keď bola oficiálne na PN-ke

Toto je väčší problém, lebo očividne porušila zákon. Hoci o tom v tom čase nikto nevedel, bála sa, že to zamestnávateľ zistí a využije vo svoj prospech.

Čím sa zamestnávateľ vyhrážal Lucii a Priamej akcii:

•    Poškodzovanie dobrého mena

Dokázať niečo také je však takmer nemožné, o to viac, ak sú zverejnené informácie o praktikách firmy pravdivé. Pre Luciu to bolo zložitejšie, pretože zastrašovanie zamestnávateľa trestným oznámením znášala horšie ako my. Zamestnávatelia to robia často, niekedy preto, lebo ani sami nepoznajú zákon, inokedy chcú jednoducho zastrašiť pracujúcich, aby upustili od akcií.

Ako sme už spomenuli vyššie, nás táto skúsenosť naučila, že je síce dobré poznať zákon, ale podobnými hrozbami sa netreba zaoberať pridlho a sústrediť sa aj na iné veci. (Viac sa k tejto téme vyjadrujeme v časti webu o pracovnom práve, ktorá vznikla práve v dôsledku debát o tomto spore). V prípade Lucie by zamestnávateľ musel napríklad platiť za začatie súdneho konania a čeliť ďaším problémom v súvislosti s vývojom sporu.


ZHODNOTENIE SPORU

Nevyplácanie miezd je realita. Existujú možnosti, ako peniaze získať, no či sa k nim človek napokon dostane, závisí od viacerých okolností. Je mnoho prípadov, kedy sa to podarilo. Všetko sa však začína tým, že človek, ktorý sa ocitne v takejto situácii, urobí prvý krok a pripraví si nejakú stratégiu. Lucii sa peniaze síce nepodarilo získať, potvrdilo sa však, že pracujúci získavajú spormi aj iné veci ako len tie, ktoré oficiálne žiadajú. „Víťazstvo“ v spore sa preto podľa nás nepočíta výlučne podľa kritéria „máme/nemáme, čo sme žiadali“, ale aj podľa toho, ako nás spor ovplyvnil, čo nám dal do budúcnosti a či máme väčšie sebavedomie postaviť sa zamestnávateľom pri problémoch na pracovisku v budúcnosti. Za Priamu akciu môžeme povedať, že áno.

Priama akcia


Súvisiace články:
Výpoveď zo strany zamestnávateľa - ako som si s Priamou akciou vymohol lepšie podmienky
Správa z prezentácie o neplatnej výpovedi a otvorených stretnutiach PA na aktivistickom kempe
Víťazstvo juholondýnskej skupiny Solidarity Federation v spore o dlžnú mzdu
Organizovanie sa proti šéfom a majiteľom bytov v praxi - fungovanie a úspechy SeaSol
Agentúra OTTO vyplatila ďalšieho pracovníka + tipy, čo robiť v prípade problémov
Stanovy Priamej akcie

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

3x VÝZVA zväzu Priama akcia ohľadom nevyplácania miezd
05.10.2021 1. Dlhuje ti zamestnávateľ mzdu? OZVI SA NÁM!
2. Pozitívne skúsenosti? PODEĽ SA O NE!
3. Informovanie o probléme a možnostiach, ako sa brániť. ZAPOJ SA!


Začína fungovať „Infoshop a archív radikálnej literatúry Malatesta” v Šuranoch
22.09.2021 Projekty takéhoto typu sú na Slovensku zriedkavé a zvyčajne sú doménou hlavného mesta, takže pozvanie zúčastniť sa na otvorení Infoshopu Malatesta v Šuranoch sme prijali s potešením. Oficiálne otvorenie sprevádzala dvojdňová akcia s názvom „Iný víkend!“. V piatok (17.9.) sa skôr diskutovalo, sobota bola venovaná hudobnej produkcii.

Aktuálna situácia ohľadom zbierky pre afganských anarchistov a anarchistky
14.09.2021 Od začiatku zbierky prešli tri týždne a udialo sa toho veľa, takže by sme sa chceli podeliť o najaktuálnejšie informácie.

Prezentácia a infostánky – Bystro fest, festival Povstanie Pokračuje, Mestský akčný kemp
03.09.2021 Prinášame krátke info o troch akciách, na ktorých sme sa zúčastnili za posledný týždeň.

V solidarite s protestujúcimi v Kolumbii - kontaktuj konzula v Bratislave (+vzor e-mailu)
18.05.2021 O situácii v Kolumbii nedávno informovala naša sesterská organizácia ULET (Priatelia MAP) a ďalšie kolektívy. Skrátenú verziu ich prehlásenia dnes publikoval kolektív Zdola. Okrem informovanosti však môžeme urobiť aj viac - vyjadriť svoj protest zástupcovi Kolumbie na Slovensku.

Ani Izrael, ani Palestína
18.05.2021 Zverejňujeme preklad prehlásenia WSA, našej sesterskej organizácie z USA (Priatelia MAP), s názvom „Za ukončenie izraelských útokov na Gazu! Za spoločný boj proti rasizmu a militarizmu!“

Vyšiel prvomájový špeciál časopisu Burič venovaný anarchosyndikalizmu
02.05.2021 Anarchistická informačná skupina AlterNativE zo Šurian začala začiatkom roka vydávať časopis Burič. V poradí už tretie číslo je venované Prvému máju a anarchosyndikalizmu. Publikácia je výsledkom spolupráce rôznych jednotlivcov, AlterNativE a nášho zväzu. Dá sa stiahnuť z uloz.to v PDF v dvoch verziách (na tlač a na čítanie).

Apart – viac než len knižnica! Nový komunitný priestor pre politiku a umenie v Bratislave
30.04.2021 V apríli otvorila svoje dvere knižnica v novom kultúrnom priestore kolektívu Apart so zámerom skĺbiť politiku a umenie. Ako sme sa však dozvedeli počas osobnej návštevy, v pláne je oveľa viac ako len verejná čitáreň so študovňou.

Najbližšie otvorené stretnutie bude 26. septembra
07.09.2020 Po júnovom stretnutí sa ďalšie otvorené stretnutie zväzu Priama akcia uskutoční v sobotu 26. septembra o 17:00 v bratislavskom Bystre. Budeme hovoriť o tom, ako by sme si navzájom vedeli pomôcť pri riešení problémov v regióne a ako podporiť aktivity, ktoré už prebiehajú. Budeme radi aj keď prídeš do diskusie s hocijakým vlastným bodom. Na stretnutí tiež budú naše propagačné materiály a publikácie. Môžeš si zobrať napríklad nálepky ku kampani venovanej koronakríze či brožúru „Ako sme si poradili s problémami v práci: Spory Priamej akcie 2015-2019“. Tešíme sa na stretnutie!

Najnovšie číslo Kapitálu aj s naším článkom o štrajkoch v školstve
13.03.2020 Redakcia časopisu Kapitál nás požiadala o príspevok k téme neposlušnosť a výsledkom je osobne ladený článok našej členky. „V rokoch 2012 a 2016 som sa ako učiteľka na jednom z bratislavských gymnázií zúčastnila protestov a štrajkov v školstve. Štrajk v roku 2012 sa stal jedným z najznámejších vyjadrení nespokojnosti pracujúcich v novodobých dejinách Slovenska. Zároveň bol predzvesťou štrajku v roku 2016, ktorý sa dá bezpochyby označiť za bezprecedentný prejav nezávislosti od klasických odborov.“

(Ne)voliť nestačí – Po voľbách sa nič nekončí
26.02.2020 Už o niekoľko dní sa na základe výsledkov volieb začne vytvárať koaličná vláda a my si vypočujeme, že teraz treba čakať. Najprv na prvých sto dní, ako je zvykom, potom do polovice volebného obdobia, a napokon na ďalšie voľby. Štátne inštitúcie a firmy budú robiť všetko preto, aby v novej situácii čo najefektívnejšie presadili svoje záujmy cez vlastné organizácie a kontakty. A my zatiaľ (znova) prestaneme existovať.

(Ne)voliť nestačí – Voliť či nevoliť? O čom sú voľby
18.02.2020 Pozastavme sa na chvíľu ani nie tak nad odpoveďou na túto otázku, ale nad tým, ako uvažujeme v období pred voľbami a ako vlastne funguje zastupiteľská demokracia.

Otvorené stretnutie v deň volieb – program akcie
17.02.2020 S blížiacim sa termínom predvolebného otvoreného stretnutia v Bratislave aktualizujeme jeho program.

(Ne)voliť nestačí - Organizovanie sa
11.02.2020 V práci aj v bežnom živote riešime problémy väčšinou bez toho, aby sme sa nejako špeciálne organizovali. Keď chceme na niečo poukázať alebo sa niekoho zastať, vieme to urobiť v podstate hocikedy. Stačí trocha zdravého rozumu a odvahy. Je však veľa problémov, ktoré sa dajú len ťažko vyriešiť bez skutočnej organizácie a plánovania.

Otvorené stretnutie so zväzom Priama akcia v januári
04.01.2020 V otvorených stretnutiach pokračujeme aj v novom roku. Jedno už máme naplánované na deň volieb vo februári, no stretneme sa aj v januári. Naposledy (v novembri) boli výsledkom stretnutia tri aktivity (článok o štrajku pracujúcich proti klimatickej zmene, účasť na klimatickom štrajku a solidarita s protestmi v Čile). Dúfame, že praktický presah budú mať aj ďalšie stretnutia. Vidíme sa v sobotu 18. januára o 16:00 v komunitnej obývačke Bystro. Viac o stretnutiach sa dozvieš nižšie.

Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in